PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.

PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. ponúka  • Preukazy, doklady k vozidlám

   Preukazy, doklady k vozidlám

   Medzi množstvom presne a prísne evidovaných tlačovín majú svoje miesto rôzne čistopisy služobných preukazov, preukazy pre Železnice Slovenskej republiky, Slovenskú autobusovú dopravu a iné. Používané ochranné prvky vysokého stupňa minimalizujú možnosť falšovania a sú v súlade s povahou dokladu, potrebami klienta a s platnou legislatívou. Vstup Slovenska do EÚ kladie nároky na inováciu dokladov a ich zosúladenie s európskou legislatívou, čoho dôkazom je aj dokument „Osvedčenie o evidencii“, ktorý nahradil predchádzajúce technické preukazy.

  • Peňažné poukážky

   Peňažné poukážky

   Peňažné poukážky a kupóny sú veľmi dobrým marketingovým produktom na podporu predaja. Vzhľadom na to, že predstavujú istú reálnu hodnotu, v plnej miere sa využívajú ochranné prvky - ceninový papier, farby, číslovanie, hologramy – podľa požiadaviek odberateľa.

  • Personifikáciu vytlačených dokumentov

   Personifikáciu vytlačených dokumentov

   Náročné požiadavky klientov nás viedli k tomu, aby sme sa prispôsobili a poskytovali komplexnejšie služby pri spracovaní zákaziek – od ich grafického návrhu vo vlastnom DTP štúdiu, cez tlač až po personifikáciu vytlačených dokumentov. Preto sme rozšírili naše možnosti o digitálnu tlač pomocou stroja OCÉ VARIOPRINT 2070. Pomocou tohto vieme ponúknuť: - variabilné číslovanie, doplnené čiarovými kódmi (vygenerovanými podľa špeciálneho algoritmu) - vypĺňanie a personifikáciu poštových poukazov PPP U - tlač a personifikáciu obchodných listov z dodanej databázy - personifikáciu dokladov všeobecne - nízko nákladovú čierno-bielu tlač

  • Hospodárske a reklamné tlačoviny

   Hospodárske a reklamné tlačoviny

   V tejto kategórii PROMPt ponúka svojim klientom široké spektrum všetkých druhov tlačív od vizitiek, hlavičkových papierov, rôzne druhy samopriepisných tlačív a zmlúv v rozmanitých formátoch a usporiadaniach, lepené do bločkov, doplnené perforáciou, skladaním a číslovaním. Podľa požiadaviek marketingových oddelení vieme vyrobiť reklamné materiály, katalógy, výročné správy a obaly – všetko môže byť exkluzívne doplnené razbou, výsekmi.

  • Cenné papiere a ďalšie ceniny

   Cenné papiere a ďalšie ceniny

   Cenné papiere a ďalšie ceniny v ich zákonom stanovenej podobe (akcie na meno, vkladové listy a certifikáty, podielové listy a dočasné listy, investičné kupóny, zmenky šeky, skladiskové listy a pod.) patria v polygrafii k najnáročnejším tlačiarenským činnostiam. Pri grafických návrhoch sa zohľadňujú požiadavky emitenta s prihliadnutím na dostatočnú ochranu pred falšovaním.

  • Poštové ceniny, známky

   Poštové ceniny, známky

   Širokej verejnosti sú z poštových cenín známe predovšetkým štátne kolky, ktoré sa od vzniku samostatnej SR vyrábajú v menovitých hodnotách od 1 až do 5000 Sk, ďalej sú to poštové lístky s rôznymi príležitostnými prítlačami pre filatelistov. Jedným z ďalších presne evidovaných artiklov sú rôzne príspevkové známky, členské známky a kupóny pre rôzne organizácie.

  • Stravné lísky

   Stravné lísky

   Pre spoločnosti zabezpečujúce verejné stravovanie sú tieto považované za platidlo s reálnou hodnotou. Okrem potrebných ochranných prvkov zabraňujúcich zneužitiu a falšovaniu sa môžu na ne tlačiť personalizované údaje, napr. čiarové kódy vypracované podľa špeciálnych algoritmov. Výsledné spracovanie môže byť lepené do bločkov, dodávané v hárkoch prípadne ako voľné lístky

  • Vstupenky , Žreby

   Vstupenky , Žreby

   Pri vstupenkách na rôzne kultúrne či športové podujatia, pre jednotlivých odberateľov a promotérov, vzhľadom k ich pomerne vysokej cene musí byť skĺbená estetika s dostatočnou ochranou proti napodobeniu a falšovaniu. Stierateľné žreby sú tiež zaujímavým produktom na podporu predaja musia takisto spĺňať isté bezpečnostné kritériá, okrem iných aj nepriehľadnosť v mieste stierateľnej vrstvy.

  • Certifikácie a licencie

   Certifikácie a licencie

   Čistopisy certifikátov, licencií a povolení, ktoré objednávajú jednotlivé ministerstvá, rôzne združenia a zväzy oprávňujú ich držiteľov k určitým činnostiam, k dovozom a vývozom niektorých špeciálnych komodít a tomu musí zodpovedať stupeň ochrany týchto tlačovín. Pri ich tvorbe sa využíva väčšina ochranných prvkov ako pri cenných papieroch.

  • Kontrolné známky

   Kontrolné známky

   Kontrolné známky na označovanie cigariet a spotrebiteľského balenia liehu vyrábame od r.1994. Postupne prešli úpravami grafiky a použitých ochranných prvkov, vždy v súlade s platnou legislatívou. V súlade so zákonom získal PROMPt od Colného riaditeľstva SR povolenie na tlač najnovšieho typu kontrolných známok. Súčasné vzory sú platné od mája 2004.

  • Vkladné knižky

   Vkladné knižky

   Aj napriek rozširujúcemu sa bezhotovostnému platobnému styku a ofenzívnemu nástupu plastových platobných kariet, medzi klasické bankové produkty patria vkladné knižky. Grafika vkladných knižiek je vyhotovená s ohľadom na spôsob vypĺňania údajov a ochranu proti pozmeňovaniu údajov – používajú sa potlačové rastre, irisové prechody farieb a ceninový papier.

  • Akcie a certifikáty

   Akcie a certifikáty

   Na vyhotovení listinných cenných papierov sa podieľa viacero odborníkov, ktorí pomáhajú premieňať predstavy klienta na skutočnosť. Cenné papiere sa vyhotovujú na jedinečnom ceninovom papieri s vodoznakom. Výtvarnú stránku tvorí sústava originálnych prvkov tzv. giloší, rôzne ochranné potlače a rastre, prípadne ďalšie ochranné prvky podľa požadovaného stupňa ochrany a podľa požiadaviek emitenta.

  • Tlač variabilných údajov

   Tlač variabilných údajov

   Náročné požiadavky klientov nás viedli k tomu, aby sme sa prispôsobili a poskytovali komplexnejšie služby pri spracovaní zákaziek – od ich grafického návrhu vo vlastnom DTP štúdiu, cez tlač až po personifikáciu vytlačených dokumentov. Preto sme rozšírili naše možnosti o digitálnu tlač pomocou stroja OCÉ VARIOPRINT 2070. Pomocou tohto vieme ponúknuť: - variabilné číslovanie, doplnené čiarovými kódmi (vygenerovanými podľa špeciálneho algoritmu) - vypĺňanie a personifikáciu poštových poukazov PPP U - tlač a personifikáciu obchodných listov z dodanej databázy - personifikáciu dokladov všeobecne - nízko nákladovú čierno-bielu tlač...

  • Hospodárske a reklamné tlačoviny

   Hospodárske a reklamné tlačoviny

   V tejto kategórii PROMPt ponúka svojim klientom široké spektrum všetkých druhov tlačív od vizitiek, hlavičkových papierov, rôzne druhy samopriepisných tlačív a zmlúv v rozmanitých formátoch a usporiadaniach, lepené do bločkov, doplnené perforáciou, skladaním a číslovaním. Podľa požiadaviek marketingových oddelení vieme vyrobiť reklamné materiály, katalógy, výročné správy a obaly – všetko môže byť exkluzívne doplnené razbou, výsekmi.

  • Číslovania, performácia

   Číslovania, performácia

   Číslovaním musia byť doplnené nielen chránené tlačoviny a cenné papiere, ale aj rôzne druhy zmlúv, poukážok a samopriepisných súprav. Číslovanie môže byť vzostupné v pravidelnej rade, alebo ako súčasť personifikácie z klientom dodanej databázy, prípadne podľa ľubovoľne vygenerovaného algoritmu. Vzhľadom k tomu, že číslovanie je jedna zo špeciálnych polygrafických techník, ponúkame túto službu ako doplnok aj na dodané tlačoviny. Okrem toho je možnosť tlačoviny rôzneho charakteru zdokonaliť perforáciou (čiarovou alebo ihličkovou) podľa predstáv zákazníka.

  • Doklady k vozidlám

   Doklady k vozidlám

   Vstup Slovenska do EÚ kladie nároky na inováciu dokladov a ich zosúladenie s európskou legislatívou, čoho dôkazom je aj dokument „Osvedčenie o evidencii“, ktorý nahradil predchádzajúce technické preukazy.

  • Chránené tlačoviny

   Chránené tlačoviny

   Do tejto kategórie patria všetky druhy tlačovín, ktoré pred falšovaním musia byť chránené použitím špeciálneho papiera, originálnej grafiky a atestovaných ceninových farieb.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.