Swiss Post Solutions, s. r. o.

Swiss Post Solutions, s. r. o. ponúka  • Prenos dát

   Po spracovaní získate ako zákazník vaše dáta alebo obrazy vhodnými zabezpečenými kanálmi (pevná linka alebo DSL, SFTP alebo DFÜ – diaľkový prenos dát). V prípade online spracovania v systéme zákazníka je dátová bezpečnosť zaistená už v momente zaznamenávania.

  • Spracovanie schránky elektronickej pošty

   Špecifickými outsourcingovými službami podporujeme celý rad významných spoločností zaoberajúcich sa zásielkovým predajom. Spoločnosť pritom realizuje bežne nasledujúce pracovné operácie: - centralizovaný príjem dokladov z rôznych kanálov (pošta, kuriér, telefón, email atď.), - úprava rôznych typov dokumentov a ich triedenie na ďalšie spracovanie, - spracovanie podľa klasifikácie v offline alebo online systémoch, - spracovanie štandardizovaných procesov (okrem iného riadenie sťažností, odosielanie osobných odpovedí, spracovanie rôznych foriem platieb odovzdanie spracovaných dokumentov, resp. online prevedenie do systémov zákazníka).

  • Registácia faktúr

   Outsourcing je v oblasti registrácie faktúr podmienený neobmedzenou spoľahlivosťou a maximálnou dôvernosťou. V oboch prípadoch sa na spoločnosť GBSplus môžete spoľahnúť 100 %. Naša ponuka na registráciu faktúr zahŕňa okrem iného nasledujúce pracovné úkony: - zriadenie jednoúčelového PSČ zákazníka u spoločnosti GBSplus, - otváranie a príprava doručených poštových zásielok, vrátane vracania možných chybných zásielok, - skenovanie a rozpoznávanie dokumentov (OCR a verifikácia), - poskytnutie obrazov a dátových blokov v definovanom formáte, - uskladnenie dokladov na dohodnutú dobu s následnou skartáciou, Rovnakým spôsobom sa okre...

  • Riadenie sťažností

   V oblasti riadenia sťažností poskytuje spoločnosť GBSplus už niekoľko rokov svoju podporu pri spracovaní písomných sťažností významným spoločnostiam V tomto prípade vykonávame: - preberanie listov, - otváranie listových obálok a vyberanie ich obsahu, - príprava na skenovanie (vyhladenie, odstránenie väzby, opravy, ...), - skenovanie listov, - klasifikácia typu sťažností (vo viacerých jazykoch), - kódovanie/žírovanie listov, - prevod/odovzdanie dát a obrazov zákazníkovi.

  • Indexovanie dokumentov

   Naša služba „Indexovanie dokumentov“ zahrňa nielen spracovanie starých zásob dokumentov (napr. na ich efektívne uskladnenie), ale aj spracovanie aktuálnych dokumentov. Proces indexácie dokumentov sa spravidla člení na nasledujúce čiastkové úkony: - odvoz dokumentov kuriérom, resp. ich zaslanie poštou, príprava na spracovanie (odstránenie väzby, vyhladenie, opravy, ...) skenovanie, - indexácia, resp. klasifikácia pomocou OCR, ako aj prostredníctvom vhodne zaškolených zamestnancov, - poskytnutie digitálnych dokumentov (obrazy), - príp. elektronický podpis, - podľa požiadaviek odvoz späť, uskladnenie alebo skartácia fyzických dokumentov.

  • Spracovanie šekov a platobných príkazov

   Špeciálne pre významných zákazníkov z oblasti finančníctva poskytujeme spracovanie šekov a platobných príkazov formou outsourcingu už niekoľko rokov. Pretože spracovanie jednotlivých platobných príkazov (JPP), jednotlivých dlhopisov (JD), šekov a ISE (kedysi GSE), ako aj SEPA (Single Euro Payments Area) predstavuje pre banky a iné subjekty pôsobiace v oblasti finančníctva nezanedbateľnú záťaž. Na zaistenie úspor nákladov pri súčasnom zachovaní kvalitatívnych štandardov sme preto definovali nasledujúci štandardný základný proces: - odvoz dokladov kuriérom, - príprava dokladov, zostavenie primárnych poznámok, - skenovanie dokladov, - prep...

  • Zaznamenávanie dát

   V oblasti zaznamenávania dát ponúkame predovšetkým „jednoduché“ zaznamenávacie činnosti, resp. hromadné spracovanie dokladov, čo sa dá vykonávať s podporou OCR/ICR alebo prostredníctvom zamestnanca, ktorého zaškolenie trvá pol dňa. Sem patria okrem iného: - registrácia adries alebo ich zmien, - registrácia dotazníkov, výherných hier, záručných kariet, ..., - jednoduché formuláre so žiadosťou, - doklady na doručovanie pošty, - odpovede. Automatické načítanie a ručnú registráciu podporujú referenčné databázy bežiace na pozadí. Offline alebo online spracovanie: Podľa požiadaviek pracuje spoločnosť v online systéme zákazní...

  • Spracovanie dokumentov

   Naša ponuka v oblasti spracovania dokumentov je skutočne bohatá. Ponúkame vám napríklad profesionálnu službu jednoduchej registrácie adries, rovnako ako komplexné odborné spracovanie, registráciu faktúr alebo spracovanie obsahu priečinkov elektronickej pošty. Detailný popis rôznych typov dokumentov nájdete v menu v navigačnej lište vľavo. Ak by ste chceli vidieť konkrétne referenčné príklady, spojte sa, prosím, priamo s nami.

  • Digitalizcia dokumentov

   Na digitalizáciu, resp. skenovanie vašich dokumentov máme k dispozícii vysoko výkonné skenery od rôznych výrobcov. Tieto využívame na naskenovanie vašich dokumentov podľa vašich požiadaviek týkajúcich sa kvality, rozlíšenia, farby a bezpečnosti. V nadväznosti na digitalizáciu vám ponúkame prirodzene indexovanie a archivovanie vašich digitalizovaných obrázkov alebo ich ďalšie spracovanie alebo modifikovanie podľa vašich požiadaviek.

  • Achivačné služby

   V priebehu zaznamenávania dát a spracovania dokumentov ponúka spoločnosť prirodzene aj služby spojené s archivovaním. Po spracovaní archivujeme vaše dokumenty podľa vašich požiadaviek vo fyzickej, ako aj elektronickej forme.

  • Inbound-call-centrá

   Služby Call-centier dokážu v mnohých prípadoch veľmi efektívne podporovať a valorizovať naše BPO služby. Takto prevádzkujeme okrem iného inbound horúcu linku v oblasti Fleet-Services, aby sme rýchlo a jednoducho dokázali vyjasniť všetky otázky súvisiace s našimi službami. Ak chcete vedieť, do akej miery je pre vás podpora BPO služieb prostredníctvom Inbound-Call-centra účelná a aké výhody z toho vyplývajú, najlepšie bude ak si tieto otázky prediskutujete priamo s našimi špecialistami.

  • Poskytnutie zamestnancov

   Na preklenutie období špičkového zaťaženia a dočasných nedostatkov pracovných síl sme pre našich zákazníkov založili, špecialisti určený na dočasné poskytnutie v rámci skupiny. Prináša vám to niekoľko rozhodujúcich výhod: Môžete sa spoľahnúť na kvalifikovaný personál, ktorý je 100 % vhodný pre príslušné úlohy. Budete profitovať z maximálnej možnej flexibility, aj pri krátkodobých výkyvoch vyťaženia. Ušetríte náklady na nábor zamestnancov, personálny manažment a administratívu.

  • IT služby

   IT SLUŽBY Z hľadiska projektov, ktoré spoločnosť GBSplus realizuje spoločne so svojimi zákazníkmi, sú ponúkané samozrejme aj nevyhnutné IT služby, ktoré sú potrebné pre hladkú spoluprácu so zákazníkom. Naše IT oddelenie napríklad zabezpečí pokládku pevných vedení alebo pripojení DSL cez VPN tunel na bezpečné spojenie s našimi zákazníkmi. Rovnako je to aj s programovaním zaznamenávacích masiek na offline zaznamenávanie, nasadením aplikácií OCR softvéru a so zriadením skenovacích úloh. IT odborníci spoločnosti umožnia a budú garantovať denný tok dokumentov a dát určených na spracovanie.

  • BPO- dátové služby

   Spoločnosť ponúka profesionálny BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing podnikových služieb) v oblasti zaznamenávania dát a spracovania dokumentov. Vďaka našim službám sa výrazne zvýši vaša konkurencieschopnosť a schopnosť dosahovať výnosy. Spoločne s našimi zákazníkmi sme získali skúsenosť, že prevedenie procesov nepatriacich do hlavnej podnikateľskej činnosti na nás, ako outsourcingového partnera, prináša dvojaký úžitok: 1. Podnik, ktorý sa rozhodne pre outsourcing, zvýši svoju konkurencieschopnosť. Môže sa úplne sústrediť na svoju hlavnú kompetenčnú oblasť, ak vyčlení procesy, ktoré ho neodlišujú od konkurencie (napr. ...

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Swiss Post Solutions, s. r. o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.