ALYA, s.r.o.

ALYA, s.r.o. ponúka  • Elek. plošinové váhy typu NVA-AVN (nájazdové) a NVA–AV

   Elek. plošinové váhy typu NVA-AVN (nájazdové) a NVA–AV

   - štvorsnímačové váhy, celonerezové alebo oceľové s povrchovou úpravou - váhy typu AV môžu byť umiestnené na podlahe, zabudované v podlahe, v konštrukcii dopravníka a pod. - v ťažkých podmienkach sú váhy doplnené ochranným rámom proti ich poškodeniu - váživosť do 300 kg, do 600 kg, do 1000 kg, 1500 kg u AVN typov - váživosť od 300 do 5000 kg u typov AV - štandardné vážiace plošiny od rozmeru 800/800 mm do 2000/2000 mm, - alebo v rozmere podľa požiadavky zákazníka - vrchný kryt vážiacej plošiny v prevedení NEREZ, POZINKOVANIE alebo KOMAXIT - štandardné vážiace funkcie NULOVANIE, TARA, BRUTTO, NETTO - možnosť doplnenia váhy o...

  • Cestné váhy

   Cestné váhy

   Dodávka a inštalácie elektronických váh s kovovým samonosným mostom modulová konštrukcia umožnuje prevedenie s dĺžkou vážiaceho mosta 6m, 7m, 12m,15m, resp.18 m s váživosťou od 30 do 60 ton. Hybridizácia mechanických váh (napr. NAGEMA, METRIPOND, atd...) vložením tenzometrického snímača sily do pôvodného pákového mechanizmu a doplnením váhy o elektronický vážiaci indikátor fy (typ BF,BL) vznikne metrologicky overiteľná elektronická váha, ktorú je možné dalej rozšíriť o PC zostavu s databázovým spracovaním a vyhodnotením vážiacich údajov.

  • Elektronické plošinové váhy typu NVA-EV

   Elektronické plošinové váhy typu NVA-EV

   - jednosnímačové váhy, celonerezové alebo oceľové s povrchovou úpravou - váživost do 15 kg, do 30 kg, do 60 kg, do 150 kg, do 300 kg - vážiace plošiny od 400/400 mm do 600/700 mm - vrchný kryt vážiacej plošiny v prevedení NEREZ alebo KOMAXIT - štandardné vážiace funkcie: NULOVANIE, TARA, BRUTTO, NETTO - možnost doplnenia váhy o ďalšie funkcie – celková suma, počet kusov, vážiace receptúry niekoľkých položiek, a pod. - možnost doplnenia váhy o softvérovú výbavu na tlačenie vážiacich lístkov a jej pripojenia na počítač alebo informačnú siet podniku

  • Elektronické závesné váhy typu ZEV

   Elektronické závesné váhy typu ZEV

   - určené na príjem, výdaj a medzioperačné kontrolné váženia hlavne v mäsospracujúcom priemysle - umožňujú váženie s minimálnou časovou stratou, priamo na visutej dráhe - prevedenie celonerezové alebo ocelové, povrchovo upravené pozinkovaním - váživosť do 150 kg, do 300 kg, do 500 kg, (1000 kg) - dĺžka vážiacej trate 400-1000 mm - jednosnímačová alebo dvojsnímačová konštrukcia (podla typu a požadovanej dĺžky vážiacej trate) - vysoká presnosť a spolahlivosť váženia - možnosť komunikácie váhy so systémom vpichovej sondy merania - možnosť napojenia na PC, resp. informačný systém podniku

  • Elek. diskontinuálne sčítavacie váhy EDSV typy PRV a DRV

   Elek. diskontinuálne sčítavacie váhy EDSV typy PRV a DRV

   - váhy s automatickou činnosťou, bez zásahu obsluhy v samotnom procese váženia - štandardná kapacita váh je do 110 ton za 1 hodinu u špeciálnych aplikácií je vážiaca kapacita prispôsobená výkonom dopravných ciest alebo produkčnej linky - prísun váženého materiálu do váhy je samospádom alebo cez samostatné dopravné zariadenie vážený materiál je v samotnom cykle váženia automaticky rozdelený na niekoľko dávok veľkosť celkovej navážky je daná súčtom jednotlivých dávok - prevedenie jednozásobníkové (PRV) alebo dvojzásobníkové (D-PRV) u váh typu PRV je proces prísunu váženého materiálu prerušovaný jednotlivými vážiacimi...

  • Dávkovacie plniace váhy na plnenie vriec

   Dávkovacie plniace váhy na plnenie vriec

   - váhy s automatickou činnosťou ovládané pomocou klávesnice indikátora resp. tlačítkami riadiacej skrine - hmotnosť jednotlivej dávky 5-10 kg, 10-25 kg, 25-50 kg veľkosť dávky je automaticky riadená programovým režimom otvárania/zatvárania plniacej klapky a riadením prísunu váženého materiálu cez zavitovkový dopravník - váha je doplnená čeľusťovým zariadením na ručné alebo poloautomatické upnutie vreca - pridaním spodného odoberacieho dopravníka, šicej/zatavovacej hlavy a transportných ciest vznikne kompletná vrecovacia linka v potravinárskom a chemickom priemysle je celá trasa váženého substrátu v nerezovom prevedení - po...

  • Dávkovacie plniace váhy na plnenie veľkoobjemových vakov typu BIG-BAG

   Dávkovacie plniace váhy na plnenie veľkoobjemových vakov typu BIG-BAG

   - váhy s automatickou činnosťou ovládané pomocou klávesnice indikátora resp. tlačítkami riadiacej skrine - príslušenstvom váhy je nadstavba na zavesenie vaku BIG-BAG materiál je pri vážení plnený priamo do vaku BIG-BAG, zaveseného na ramenách nadstavby, ktorý je položený na palete - pri špecifických materiáloch je nosič zaťaženia doplnený o vibračný stôl, ktorý zvyšuje efektivitu naplnenia vaku priebeh navažovania je priebežne zobrazovaný na displeji indikátora v pribúdacom režime - podľa druhu a vlastností materiálov je dávkovanie je dávkovanie zabezpečené cez zavitovkové dopravníky, vibračné podávače, dopravné pásy -...

  • Samoobslužný váhový terminál typ SVT, SVTE

   Samoobslužný váhový terminál typ SVT, SVTE

   Samoobslužný váhový terminál s integrovaným vážiacim indikátorom BL je určený pre použitie hlavne v automobilových váhach alebo priemyselných navažovacích systémoch vyžadujúcich databázovú archiváciu, tlač navážených údajov resp. ich ďalší export do PC alebo podnikového informačného systému. Je dodávaný v interiérovom alebo exteriérovom prevedení prevedení. Disponuje štandardnými váharskými funkciami, vstavanou tlačiarňou, pomocnou numerickou klávesnicou a identifikačným systémom obsluhy pomocou ID kariet alebo elektronických kľúčeniek. Terminál SVT(E) má vlastnú ALIBI pamäť na uloženie navážených údajov vo vážiacom indikáto...

  • Typ MORPHEUS

   Typ MORPHEUS

   Vážiaci indikátor MORFEUS je účelovou aplikáciou vyvinutou pre použitie v zdravotníctve, určenou na váženie multifunkčných postelí typu ICU alebo v kombinácii s pomocným vážiacim rámom aj klasických nemocničných postelí ( dialyzačné pracoviská, oddelenia imobilných pacientov, a pod.) Indikátor je určený spolu so sadou 4 tenzometrických snímačov a k inštalácii priamo do konštrukcie nemocničných lôžok resp. do samostatného podvozkového rámu lôžok. Konštrukčné prevedenie a parametre vážiacej súpravy MORPHEUS zodpovedajú podmienkam európskych elektronoriem, zdravotníckych ako aj metrologických noriem.

  • Ponuka výrobných kapacít dielne

   Ponuka výrobných kapacít dielne

   Výroba zákazkových produktov a zariadení kovovýroby podľa špecifikácie zákazníka: - strojné konštrukcie - zámočnícke práce - architektonické prvky pre stavebnú výrobu (schody, zábradlia, brány, ploty a pod.) - valčekové trate - technologické nádoby Využitie výrobných technológií: - sústruženie - frézovanie - vŕtanie - zváranie v ochrannej atmosfére (oceľové a nerezové materiály) Povrchová úprava materiálov: - nástrek farbou - pozinkovanie - komaxit

  • Elektronické viackomponentné váhy typ VDV

   - váhy s automatickou činnosťou, bez zásahu obsluhy v samotnom procese váženia - doprava váženého materiálu do váhy (zásobník, dopravník, šnekový podávač) je riadená programovým režimom vážiaceho indikátora alebo PC - vážený materiál je v cykle váženia automaticky navážený v stanovených pomeroch hmotností jednotlivých dávok podľa naprogramovaných vážiacích receptúr - prepojenie váhy s PC je umožnené grafické zobrazenie celého vážiaceho systému - monitoring, archiváciu, vyhodnotenie a tlač vážnych údajov resp. ich zostáv - použitie pri výrobe krmných zmesí, betónu, chemických zmesí, viackomponentných kvapalín, a...

  • Metrologické služby

   Služby: - kalibrácie – kalibrácie váh vykonávame kalibrovanými závažiami s následným vystavením kalibračného certifikátu/protokolu. Výsledok kalibrácie informuje o stave meradla v nadväznosti na jeho deklarované parametre - zabezpečenie overovania určených meradiel – v súlade s platnou legislatívou ponúkame služby súvisiace s overovaním váh (prvotné alebo následné overenie) – kontrola a príprava váhy na overenie, nastavenie meradla, asistencia pri overení - pravidelné kontrolné prehliadky – pomáhajú udržiavať meradlo a jeho časti vo funkčnom stave a pôsobia preventívne proti vzniku nepredvídaných porúch

  • Servisné služby

   S kúpou produktov firmy sa náš servis k Vám ani zďaleka nekončí. Ponúkame Vám: - záručný servis zebezpečujeme vlastnými vyškolenými pracovníkmi. - pozáručný servis a opravy váh – servisný dohľad počas celej doby životnosti meradla. - možnosť podpísania servisnej zmluvy – uzavretie zmluvy o servise môže zabezpečiť užívateľovi meradla niektoré výhody napr. skrátenie doby vykonania opravy, výhodnejšie ceny, držanie náhradných dielov na sklade. - dodávka náhradných dielov.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: ALYA, s.r.o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.