Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme vám zákazníkov.

Firmy Energetické stroje a zariadenia

 • EQUINOX, s.r.o.

  EQUINOX, s.r.o.

  EQUINOX, s.r.o. je obchodná spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ale aj ďalších krajín EÚ, ktorá Vám ponúka komplexné služby v odbore TEPELNÝCH ČERPADIEL a hybridného vykurovania. Spoločnosť EQUINOX, s.r.o. je autorizovaný partner pre predaj, montáž a servis zariadení a systémov DAIKIN. Zároveň sme tu pre Vás ako odborný poradca a poskytovateľ ďalších súvisiacich služieb v oblasti vykurovania a chladenia. S našimi zákazníkmi a dodávateľmi jednáme otvorene, čestne a zodpovedne, pričom kladieme vysoké nároky na kvalitu a spokojnosť zákazníka, ako aj na ochranu životného prostredia. Naším cieľom je pomôcť ...

 • INTERKONTAKT spol. s r.o.

  INTERKONTAKT spol. s r.o.

  Spoločnosť Interkontakt, spol. s r.o. bola založená v roku 1991. Zaoberá sa inžiniersko-obchodnou činnosťou pri návrhu technologických celkov v oblasti chladenia technologickej vody, výroby a úpravy stlačeného vzduchu, vákua a plniacich staníc CNG. Komoditné zameranie spoločnosti: * priemyselné chladenie vody a klimatizácia: * strojné chladiče vody – chillery * atmosférické chladiče * chladiace veže * stlačený vzduch a vákuum: * dúchadlá a dúchadlové stanice * kompresory a kompresorové stanice * úprava stlačeného vzduchu * odvod a spracovanie kondenzátu * vývevy a centrálne vákuové stanice * plniace stanice CNG * ...

 • ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

  ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

  Spoločnosť ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a. s. bola založená zakladateľom ZTS Dubnica nad Váhom, a. s. na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 5.8.1997 a zapísaná do Obchodného registra dňa 3.11.1997. Vo svojej činnosti nadväzuje na dlhoročné tradície vývojových pracovísk v ZTS Dubnica nad Váhom so špecializáciou na vývoj, výrobu a servis v spracovateľskom a terciárnom priemysle strojárstva, hlavne hydraulických zariadení pre vodné diela, hydraulických rozrušovacích kladív, prestavných systémov pre železnice, liniek pre spracovanie kovových rádioaktívnych odpadov, vývojom na inovácii dieselelektrickej lokomotívy 773. V roku 2005 sa 100% akcionárom...


 • KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.

  KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.

  Společnost KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o. byla založena v.r.1992. Po svém vzniku se zabývala převážně opravami, výkupem a distribucí kabelových bubnů do KABLA Velké Meziříčí. V následujícím roce začala firma oslovovat i jiné kabelovny a další potencionální odběratele našich produktů. Se zvyšující aktivitou a nárůstem výroby rostly i potřeby prostorové. Rozšiřovaly se dílny i sklady. Společnost investovala do nových technologií potřebných pro stále větší sortiment vyráběných bubnů. Vyrábíme, opravujeme a prodáváme veškeré kabelové i jiné bubny z různých materiálů: Kovové bubny se vyrábí podle Technických podmínek TP KBB...

 • VERNER SK s.r.o.

  VERNER SK s.r.o.

  Vytápění je v současné době jedním z často diskutovaných celospolečenských problémů. Společnost VERNER hledá optimální řešení - řešení únosná pro Vaše peněženky a zároveň komfortní a ekologická. Nevýhodnější z hlediska pořizovacích nákladů i cen paliv se v současnosti jeví vytápění biomasou. Naše technologie vytváří z biopaliv reálný a využitelný zdroj energie. Společnost VERNER, začínající v roce 1992 s jednoduchým sortimentem výrobků, je dnes moderní organizací nabízející velmi rozmanité produkty a služby, které podporují její rostoucí pozici na českém i zahraničním trhu. Od počátku své působnosti se zaměřuje...

 • WTERM, s.r.o.

  WTERM, s.r.o.

  ELEKTRICKÝ KÚPELŇOVÝ SUŠIAK RGE - je určený na sušenie uterákov a prádla. Obvzlášť sa hodí na ohrievanie kúpelní súčasne s podlahovým vykurovaním. - plynulá regulácia teploty v rozsahu od 30°C do 60°C - praktické hrazdičky na zavesenie uterákov - medené prevedenie a povrchová úprava komaxit zaišťujú vysokú trvanlivosť zariadenia - pracuje nezávisle na ústrednom vykurovaní - jednoduchá montáž - ekologická prevádzka - jednoduchá obsluha - možnosť sušenia mimo vyhrievacieho obdobia - možnosť prídavného vykurovania - povrchová úprava komaxitom - vyhrievacie teleso je plnené nemrznúciou zmesou do -10°C - presné na...

 • BIBUS s.r.o.

  BIBUS s.r.o.

  Obchodní společnost BIBUS s.r.o. byla zalo-žena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG a je součástí nadnárodního holdingu BIBUS se sídlem v Curychu. Od svého založení v roce 1992 se BIBUS s.r.o. dynamicky rozvíjí a každoročně dosahuje výrazného nárůstu hospodářských výsledků. Během krátké doby si firma vybudovala dobré postavení na trhu s množstvím stálých a spokojených zákazníků. Od svého založení vykazuje společnost BIBUS s.r.o. nárůst obratu i produktivity práce. V roce 2004 poprvé překročila v obratu hranici 200 mil. Kč s 25 zaměstnanci. O tři roky později, v roce 2007 dosáhla společnost BIBUS s.r.o. s...

 • TRESTON spol. s r.o.

  TRESTON spol. s r.o.

  Vyrábame a dodávame prvky na meranie teploty a tlaku - snímače teploty a tlaku, odporové a termoelektrické priemyselné teplomery, prevodníky rôznych signálov, galvanické oddelenie, napájacie zdroje, tlakomery, ďalej potom ochranné nádržky. ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOT BEZ JÍMKY PŘEVODNÍKY PRŮM. SIGNÁLŮ NA LIŠTU DIN TS35 GALVANICKÉ ODDĚLOVAČE NA LIŠTU DIN TS35 PŘEVODNÍKY PRŮM. SIGNÁLŮ V AL KRADIČCE (IP 44) NAPÁJECÍ ZDROJE SENZORY TEPLOTY TEPLOTNÍ SPÍNAČE SNÍMAČE TLAKU OCHRANNÉ JÍMKY VRSTVOVÁ TOPIDLA HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY ZOBRAZOVAČE A REGULÁTORY

 • ATP Armatura

  ATP Armatura

  Firma ATP bola založená v roku 1996. Komplexná dodávka armatúry pre priemysel enenergetický, teplárenský, chemický a petrochemický, vodárenský a potravinársky. Naša firma je autorizovaným predstaviteľom priemyselnej armatúry tak vynikajúcich producentov ako sú: - Chemvalve Švajčiarsko (spätné klapky a ventily DN15-DN1200); - FAP WAKMET Poľsko (uzatváracie, regulačné, vlnovcové a spätné ventily, posúvače klinove, osadniky, pohony elektrické, pneumatické, hydraulické) - Firma ZAMKON Poľsko (odvádzače kondezatu); - Firma TEHACO Poľsko (Uzatváracie klapky centrické, Excentrické, Nožové posúvače DN25- DN2000, spätné kuľové ventily); - Firm...

 • ECOSYSTEM OSTRAVA, s.r.o.

  Predávame: -- SOLARNÍ PANELY -- TEPELNÁ ČERPADLA -- -- Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla. -- Specializované stavební činnosti, jinde neuvedené. -- Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce. Tepelná čerpadla - energie ze vzduchu země i vody Tepelná čerpadla patří v současnosti mezi nejvýhodnější zdroje vytápění. Jejich výhodou je to, že vyprodukují mnohem více energie než platíme ... Solární systémy - ohřev teplé vody, přitápění včetně bazénu Solární systémy jsou velmi ekologické zdroje tepla. Výroba energie ze slunce nás po pořízení takového systému už prakticky t...

 • ISTROENERGO GROUP skrátene: IEG, a.s.

  Spoločnosť ISTROENERGO GROUP, a.s. ( skratka IEG ) bola založená v roku 1992, krátko po spoločenských zmenách v bývalom Československu. Strategickým cieľom bolo od začiatku samostatného podnikania vybudovať a udržať rozvoj vlastného know-how a s pomocou vlastných referencií vybudovaných na domácom trhu rozšíriť pôsobenie spoločnosti pokiaľ možno: - bez teritoriálneho obmedzenia - bez výkonovej limitácie čo do veľkosti navrhovaných energetických zariadení - bez obmedzenia typu a druhu energetického zariadenia - so schopnosťou poskytnúť komplexné služby až do úrovne dodávok "na kľúč" Spoločnosť IEG prešla obdobím extenzívneho výv...

 • BARO, spol.s r.o.

  BARO, spol.s r.o.

  Trafosatanice - BARO, spol. s r.o. - spoločnosť, ktorá má tradíciu na slovenskom trhu, zaoberajúca sa dodávkou a montážou kioskových trafostaníc. Ponuka výrobkov a služieb platí pre celé územie Slovenskej republiky. Ponuka firmy BARO: dodávky a montáže kioskových trafostaníc - pre občianske stavby, priemyselné objekty, fotovoltické parky, bioplynové elektrárne, dodávky trafostaníc do objektov stavieb - vstavané trafostanice, výroby a dodávky nízkonapäťových rozvádzačov, montáže elektrorozvádzačov, elektromontážna činnosť, projekty, konzultačná činnosť ... Kioskové trafostanice: ponuka betónových prefabrikovaných kioskov s pôdorysnými ...

 • D.A.L.I.-M.N., s.r.o.

  D.A.L.I.-M.N., s.r.o.

  V našej ponuke z oblasti náhradných zdrojov napájania máme: -Staničné olovené batérie -Trakčné batérie -Gélove batérie -Bezúdržbové batérie -Nikel kadmiové akumulátory -Monitoring batérií -Batériové stojany -UPS -Díeselagregáty -Nabíjačky akumulátorov -Vybíjačky akumulátorov -Taktiež poskytujeme služby: Revízie trakčných a staničných akumulátorov -Montáže staničných batérií -Demontáž a likvidáciu starých akumulátorov -Technické prehliadky -Pravidelnú údržbu -Kapacitné skúšky -Technické prehliadky -Opravy -Školenia a poradenstvo Firma D.A.L.I.-M.N.,s.r.o. v spolupráci s koncernom KONČAR ponúka: -...

 • ESTA - Energetická strojírna Tisová, s.r.o.

  ESTA - Energetická strojírna Tisová, s.r.o.

  Firma ESTA-Energetická strojírna Tisová s.r.o byla založena skupinou odborníků z oblasti energetického opravárenství a dalších souvisejících profesních činností v roce 1994. Navazujeme na dlouholetou tradici a odborné zkušenosti z působení v oblasti energetiky a teplárenství od roku 1959. Zaměstnáváme cca. 130 pracovníků v odborných profesích a zajišťujeme komplexní dodávky a servis strojních a stavebních činností. Naše produkty a služby: * Ocelové konstrukce - nádoby, nádrže, sila a kontejnery - obrábění - ocelové konstrukce - svařování - výrobky a díly z plechu - fotodokumentace * Servis v energetice - armatury, pojiš...

 • Carrot Euro SK s.r.o.

  Carrot Euro SK s.r.o.

  CE je rentalová spoločnosť zaoberajúca sa návrhom a komplexným riešením problematiky v oblasti náhradnej dodávky elektrickej energie,tepla, klimatizácie, mobilného osvetlenia a s tým súvisiacich služeb formou prenájmu požadovaného zariadenia a poskytnutím s tým súvisiacich služieb a servisu. Sme mladá, ale veľmi dynamická spoločnosť, zamestnávajúca špecialistov v oblasti náhradnej dodávky el. energie, ktorí sú vždy ochotní vašej spoločnosti podať pomocnú ruku a vyriešiť problém, ktorý prerušenie, resp. absencia elektrickej energie z bežnej distribučnej siete spôsobilo. Pôsobíme na území ČR aj SR a vďaka našim pobočkám a sieti aut...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme vám zákazníkov.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Energetické stroje a zariadenia | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.