Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Elektrina, voda, plyn - výroba, rozvod

 • Bickel & Wolf Bratislava s.r.o.

  Bickel & Wolf Bratislava s.r.o.

  Firma Bickel & Wolf Bratislava spol. s r.o. bola založená v roku 1992 ako dcérska spoločnosť firmy Bickel & Wolf GmbH Viedeň. V súčasnosti je jednou zo známych obchodných, servisných a poradenských firiem v oblasti priemyselných armatúr a technológií na slovenskom trhu. Certifikát ISO 9001:2000 Naša firma sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákaznikom, a zlepšovať svoje poskytované služby. Ako jeden z krokov prešla naša firma certifikáciou podľa ISO 9001:2000, kde sme nasledne obrdžali certifikát kvality, ktorý pre nás ukončil jeden významný úsek cesty k zákaznikovej spokojnosti. Budeme radi, keď naši súčasní aj budúci zákazníci budú...

 • Miroslav Matis - STELAGAS

  Firma Miroslav Matis - STELAGAS navrhuje a inštaluje spoľahlivé vykurovacie systémy ako sú podlahové kúrenie, stenové kúrenie a chladenie, stropné chladenie, kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá, návrh a montáž rekuperácie vzduchu, solárne kolektory, návrh a montáž vodovodu a kanalizácie. Sme odborne pripravení sprevádzať našich klientov od konzultácií cez vypracovanie projektovej a realizačnej dokumentácie až po dodávku a inštaláciu zariadení a systémov. Vykurovacie systémy navrhujeme individuálne s cieľom optimalizovať investičné a prevádzkové náklady našich zákazníkov. Staviame na slušnosti, odbornosti a spoľahlivosti a našich montá...

 • Mipoplast s r o

  Firma Mipoplast, s. r. o. byla založena 1.1.1995 a je odborným velkoobchodem a malaobchodem zabývajícím se prodejem komponentů pro vodovodní rozvody včetně plastových rozvodů, vodovodních baterií, zásobníků teplé vody, čerpadel a veškerého sortimentu kulových ventilů závitových i přírubových; komponentů pro topení - kompletní sortiment topenářských armatur, sortiment pro podlahové vytápění včetně trubek z plastů i mědi, plynové a plynové bezpečnostní armatury; sanitární techniku a keramiku; čímž plní funkci prodejce veškerého materiálu pro potřeby velkoobchodů, maloobchodů, instalatérů a topenářů, větších i menších montážn...


 • PRO SOLAR, s.r.o.

  PRO SOLAR, s.r.o.

  Spoločnosť PRO SOLAR s.r.o. vznikla v apríli 2001 ako pokračovateľ firiem pracujúcich v oblasti ÚK a MaR. Činnosť spoločnosti je zameraná na komplexnú realizáciu termosolárnych a fotovoltaických systémov. Našou snahou je využívať doterajšie skúsenosti a zohrávať významnú úlohu pri zavádzaní solárnych systémov na Slovenskom trhu. Našim cieľom je úspešné presadzovanie a realizácia efektívnych a ekologických zdrojov akými nepochybne solárne systémy sú. Solárne systémy významnou mierou ovplyvňujú úspory finančných prostriedkov pre našich zákazníkov a sú tiež značným prínosom pre životné prostredie v ktorom žijeme. * Termoso...

 • MAJTEX-Ladislav Petrovič, spol. s r.o.

  MAJTEX-Ladislav Petrovič, spol. s r.o.

  MAJTEX - Ladislav Petrovič spol.sr.o je súkromná spoločnosť, špecializáciou ktorej sú priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie vysokého štandardu, dodávka a montáž trafostaníc, montáž aktívnych bleskozvodov, zabezpečenie hygieny osvetlenia, elektromagnetickej kompatibility budov a ich ochrana pred nežiadúcimi prepätiami, výroba rozvádzačov, rozvody pre elektrickú požiarnu signalizáciu/EPS/. - Aktivity firmy smerujú k zabezpečeniu komplexného riešenia rozvodov elektrickej energie v budovách , resp. objektoch. Máme vybudované silné zázemie v dodávkach technológii povrchovej aj podpovrchovej inštalácie akýchkoľvek kábl...

 • Thermal Pumps, s.r.o.

  Thermal Pumps, s.r.o.

  Firma Thermal Pumps, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra na Okresnom súde v Prešove 05.08.2006. Vznik firmy je reakciou na neustále sa zvyšujúce ceny energií, ktoré sú potrebné na vykurovanie rodinných domov, polyfunkčných objektov a rôznych iných budov. Predpokladáme obrovský BOOM záujmu o enviromentálne zdroje. Hlavnou činnosťou firmy je predaj, návrh, montáž a servis tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Keďže chceme vyjsť maximálne v ústrety zákazníkovi, ako vedľajšiu činnosť sme zaradili aj projektovanie el. zariadení, pričom nepotrebujeme externých projektantov pri návrhu a realizácii el. prípojok k dot...

 • STIBOR a spol., spol. s r.o.

  Firma se zapodíva s montáži potrubních rozvodů, výměníkových stanic, kotelen, tepelných čerpadel, topných systémů. Dále nabizime elektromontáže, měření a regulace vody a plynu a zabezpečení budov a taky servis plynových spotřebičů. Montáž a servis značek: - plynových spotřebičů: dakon, protherm, thermona, viessmann - tepelná čerpadla: mastertherm

 • EkoEnergy-Group s.r.o.

  EkoEnergy-Group s.r.o.

  * Našimi hlavnými cieľmi sú: 1. technické riešenie musí zodpovedať najnovším poznatkom 2. riešenie musí byť v súlade s ochranou životného prostredia 3. realizáciou navrhnutých opatrení musí byť dosiahnutá jednoduchá návratnosť vložených investícií max. 6 rokov * Energetický audit a certifikát Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde je to potrebné. Úspory energie spôsobujú zredukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného p...

 • TRANSTECH, a.s.

  TRANSTECH, a.s.

  Spoločnosť TRANSTECH, a.s. sa radí medzi spoločnosti aktívne v oblasti telematiky. Samotný názov telematika vznikol spojením slov telekomunikácia a informatika a sám o sebe už naznačuje podstatu a smerovanie tohto moderného trendu vo svete a v spôsobe akým pracujeme s rôznymi dátami a informáciami, ktoré získavame pomocou výpočtovej, bezpečnostnej či meracej techniky. Zároveň táto sféra významne predurčuje spôsob a ponúka množstvo možností, ako tieto získane dáta spracovať, uchovať ale hlavne prenášať na diaľku tak, aby sme týmto spôsobom zaistili bezpečný, rentabilný a v neposlednom rade aj pohodlný spôsob riešenia rôznych problémových ...

 • A G A R - M, s.r.o.

  Firma A G A R - M, s.r.o. bola založená dňa 17.03.1997. Zaoberá sa inštalačnými prácami. Predmet činnosti: - obchodná činnosť v sortimente: potraviny, nápoje, autosúčiastky, vodoinštalačný a plynoinštalačný materiál, kozmetika, farby, laky, drevo, nábytok, zámočnícky materiál, hutné výrobky, textil, sklo, porcelán, obrazy, elektroinštalačný materiál, koberce, elektronika, automobily, domáce spotrebiče, svietidlá, pohonné hmoty, oleje, obuv, galantérny tovar, papier, čistiace a hygienické potreby, hudobniny, hudobné nástroje, športové potreby, včelárske potreby, stavebný materiál, tlačivá, noviny, časopisy, polygrafický materiál, zdr...

 • PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

  PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

  Naše firma vznikla v roce 1995 jak sdruženi drobných živnostníku p. Kopeček a p. Konečný od této doby se traduje historie naši firmy. V roce 2008 jsme založily společnost s ručením omezeným. Od samého začátku našeho podnikáni se specializujeme na obory plyn, voda, topení.V roce 2003 jsme svoji činnost rozšířily o montáže tepelných čerpadle a solárních systémů. Realizujeme zakázky v rozsahu jako např. havárie a drobné opravy v bytech kompletní dodávky ZTI a UT v rodinných domech. Rychle a kvalitně zpracujeme zdarma cenové nabídky nebo vypracujeme návrhy řešení a ke každé zakázce poskytneme odbornou konzultaci. Vždy usilujeme o komp...

 • Dalkia Česká republika, a.s.

  Dalkia Česká republika je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro městské aglomerace. Ekologicky šetrným způsobem dodáváme teplo Ostravě, Olomouci, Přerovu, Karviné, Havířovu, Frýdku-Místku a Krnovu. Dalkia ČR je také významným nezávislým výrobcem elektrické energie. Kromě dodávek tepla a elektřiny nabízíme Vám, naším klientům, také komplexní servis v oblasti dodávek energie a služeb. V rámci multitechnických smluv snížíme Vaše náklady za energii. Dlouhodobě se zavážeme garantovat vývoj cen dodávaných energií a služeb.

 • Ján Hnidka

  Naša firma sa zaoberá výstavbou inžinierskych sietí a realizáciou horizontálne riadených vrtov. Hlavná činnosť: - Výstavba vodovodov - Výstavba gravitačnej a tlakovej kanalizácie - Horizontálne riadené vrty - Pipe bursting - Pneumatické pretláčanie do priemeru 160mm Stavby vodovodov a tlakovej kanalizácie realizujeme predovšetkým bezvýkopovo a to systémom horizontálne riadeného vŕtania. Prostredníctvom tejto technológie sme schopní bezvýkopovo zabudovať potrubie v kratšom čase a s minimálnym zásahom do životného prostredia, ako aj znížením nákladov na ich spätnú úpravu a rizika poruše...

 • JVD export, spol. s r.o.

  JVD export, spol. s r.o.

  Dodávka a montáž: - meracia a regulačná technika - elektroinštalácia - vzduchotechnika - ústredné kúrenie - plyn Dodávame a montujeme už od roku 1996. Počas tejto doby sme realizovali približne 1000 projektov. Medzi inými napr. zvýšená ochrana pospojovaním v tuneli Branisko (zvedenie statickej energie), obaľovacie pre spoločnosť Slovasfalt, meranie a regulácia pre Ness Slovensko (Košice). Sme oprávnení vykonávať odborné prehliadky elektroinštalácie do 50,000 V s nebezpečím výbuchu. Odborné prehliadky bleskozvodov a elektroinštalácií. V minulosti sme robili odborné prehliadky trafostaníc, rodinných domov, kotolní. V minulosti sme robil...

 • ALV - in, s.r.o.

  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb správa bytového a nebytového fondu prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom prenájom hnuteľných vecí obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb obstarávanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení činnosť podnikateľských, organiz...

 1  2  3  4  5 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Elektrina, voda, plyn - výroba, rozvod | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.