Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

Firmy - Poradenstvo v energetike

 • effective energy s.r.o.

  effective energy s.r.o.

  Prinášame komplexné Fotovoltické riešenia na kľúč tak, aby mal zákazník minimum starostí. Skupina TWI group patrí k silným hráčom na česko-slovenskom energetickom trhu alternatívnych zdrojov energie, s ambíciou stať sa v tomto segmente jedným z lídrov. Skupina vznikla v roku 2017 vlastníckym prepojením spoločností Gattringer Holding GmbH, T.W.I. spol. s r.o. a firiem effective energy SK, s. r. o. a effective energy CZ, s. r. o. Ako celý proces vlastne prebieha? 1. Energetický špecialista zhodnotí stav vašej nehnuteľnosti priamo na mieste v dohodnutom čase. 2. Navrhneme individuálne riešenie na mieru. 3. V prípade potreby zabezpečíme financovanie. ...

 • Miroslav Uhrič M-ElektroLED

  Miroslav Uhrič M-ElektroLED

  Máme pre Vás veľký výber LED žiaroviek, svietidiel. Svietidlá vstavané, záhradné, vonkajšie, vnútorné svietidlá: úsporné žiarovky, kompaktné žiarovky, LED, svietidlá, kancelárske svietidlá, vstavané svietidlá, prenosné svietidlá, interiérové svietidlá, senzory, ventlátory, transformátory k svietidlám. Ponúkame - osobitný prístup k zákazníkovi poradenstvo a rýchlu dodaciu lehotu. Veľký výber úsporných žiaroviek a svietidiel. Tipy - GU10, MR16, MR11, LED, E14, E27... Firma - M-ElektroLED - Ponúka: Výmena svietidiel v telocvičniach, halách, závodoch. Máme pre Vás širokú ponuku svietidiel pre špičkové osvetlenie v telocvičniach,...

 • EKOSOLAR s.r.o.

  EKOSOLAR s.r.o.

  Ekologické výrobky firmy EKOSOLAR Piešťany sú prevedené na vysokej technickej a profesionálnej úrovni s návratnosťou investície v oblasti úspory energie a ochrany životného prostredia. Naše skúsenosti sme čerpali v susedných západných vyspelých štátoch ako je Rakúsko a Nemecko. Firma EKOSOLAR – Jaroslav Korvín vznikla v roku 1991 na základe poskytnutej technológie Rakúskej spoločnosti ARGE v Gleisdorfe, výroba a montáž slnečných kolektorov výlučne zo Slovenských materiálov. Podľa priania zákazníka sme pripravení uspokojiť požiadavky v oblasti výroby, predaja a dodávky solárnych zariadení i jednotlivých komponentov, odbornej konzultác...

Realizujete tepelné čerpadlá?

Realizujete tepelné čerpadlá?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • SAVE s.r.o.

  SAVE s.r.o.

  Systémové analýzy v energetike - SAVE, s.r.o., Žilina je inžinierska, projektová a dodávateľská organizácia, ktorej činnosť je zameraná na tepelnú energetiku. Cieľom našich služieb je zvyšovanie efektívnosti prevádzky energetických a iných priemyselných systémov. Hlavným prínosom pre konečného užívateľa je znižovanie prevádzkových nákladov na vykurovanie, spotrebu energie, ako aj poplatkov za znečisťovanie životného prostredia. Firma bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným bez zahraničného kapitálu. Od svojho vzniku sa firma SAVE zaoberá službami pre vykurovanie občianskych a komunálnych stavieb, riešením úloh v...

 • AXO Europe CZ s.r.o.

  AXO Europe CZ s.r.o.

  AXO group s.r.o. je česká firma, která vznikla postupnou transformací a spojením firem s působností v oblastech dodávek, montáží, projekce klimatizací, vzduchotechnických celků a staveb. Dnešní společnost AXO clima s.r.o. je nositelem dlouholetých vědomostí a zkušeností. Cílem založení společnosti bylo a je získání silného postavení na evropském trhu v oblasti dodávek a montáží TZB s postupnou expanzí do dalších evropských zemí. Rídíme se principem pro aktivní přístup ke klientům, který se skládá ze tří základních pilířů: * Připravenost - kvalita odborných pracovních týmů, která zajišťují spolehlivý a dobře vypracovan...

 • SOLARENVI SK s. r. o.

  SOLARENVI SK s. r. o.

  Ponuka služieb firmy SOLARENVI SK s.r.o. Navrhujeme a montujeme slnečné elektrárne na strechách rodinných domov a priemyselných budov. Fotovoltické elektrárne dodávame na kľúč. Služby pre jednotlivé fázy projektov * Overenie možnosti realizácie projektu - ekonomická rozvaha - výber možnej technológie a výkonu systému - výber režimu predaja vyrobenej energie - overenie možnosti a spôsobu vyvedenia výkonu u prevádzkovateľa distribučnej siete - získanie súhlasu obce z poverenia zákazníkom - vyhodnotenie možností financovania - stanovenie rozpočtu a harmonogramu akcie - príprava podkladov pre banku - spracovanie energetického auditu - poda...

 • EMES, s.r.o.

  EMES, s.r.o.

  EMES je súkromná spoločnosť založená v roku 1992 so sídlom v Banskej Bystrici. Od mája 2004 firma zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN 9001:2001 / EN ISO 9001:2000. Poskytuje služby zákazníkom z oblasti tepelnej energetiky. Našim cieľom bolo vytvoriť stránku, ktorá sa stane vašim zdrojom informácií o kogeneračných zdrojoch s plynovými stacionárnymi spaľovacími motormi, o parokondenzačných systémoch a tých oblastí služieb v tepelnej energetike, ktoré firma vykonáva. SLUŽBY * OBCHODNÁ ČINNOSŤ: - obchodné zastúpenie firmy GE Jenbacher GmbH & Co OHG, výrobcu stacionárnych plynových motorov. - výhradné ...

 • MVE technika spol.s r.o.

  MVE technika spol.s r.o. je firma, jejímž cílem je poskytovat dlouhodobě kvalitní služby provozovatelům vodních elektráren i ostatním odběratelům technologické vody z řek a vodních nádrží. Divize strojní zajiš?uje projekci, výrobu , instalace, repase a opravy strojního zařízení elektráren. Specializuje se na výrobu a instalaci čisticích strojů česlí ve dvou základních konstrukčních směrech (řetězové a hydraulické) a dále na stavidlový program. V oblasti repasí zajiš?uje zprovoznění odstavených či poškozených turbin. U repasovaných i provozovaných turbin provádí náhrady původních ( vesměs odstředivých ) regulátorů hydraulickým...

 • ČKJ Kotelny, spol. s r. o.

  ČKJ Kotelny, spol. s r. o.

  ČKJ PROJEKT s.r.o vznikla v roce 1992 po rozpadu ČKD Projektový ústav a.s. Společnost se zabývá zpracováním odborné dokumentace jako jsou energetické audity, odborné posudky a projektováním tepelné techniky jako jsou tepelné zdroje s kotli i tepelnými čerpadly, vytápěním, větráním a zdravotními instalacemi rozsáhlých objektů. ČKJ KOTELNY s.r.o. vznikla v r. 1995 vyčleněním technologických projektů energetických zdrojů do samostatné společnosti. Společnost se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro parní, horkovodní, teplovodní kotelny, stacionární plynové turbíny a motory, strojovny tepelných čerpadel, využití termální e...

 • ENERGY CONSULT s.r.o.

  ENERGY CONSULT s.r.o.

  Hlavná podnikateľská aktivita spoločnosti je realizácia projektov v oblasti energetiky, telekomunikácií, zdravotníctva a export. Aktivity sú orientované na územie Arménskej Republiky a Južného Kaukazu. Spoločnosť má v mnohých odvetviach činnosti výhradné postavenie v dôsledku rôznych uzatvorených zmlúv o exkluzívnej spolupráci, čím dosahuje na danom trhu 100%tný podiel. Spoločnosť je pre daný región najvýznamnejším obchodným parterom zo Slovenska. Exportným artiklom sú v prevažnej miere produkty slovenských dodávateľov. Trend vo vývoji podnikateľských aktivít v tomto odvetví činnosti spoločnosti je progresívny s každoročným naras...

 • RACEN, spol. s r.o.

  RACEN, spol. s r.o.

  Spoločnosť RACEN, s. r.o. sa od svojho založenia v roku 1997 venuje projektovej a inžinierskej činnosti vo výstavbe (zdroje tepla, vykurovanie, komplexné stavebné projekty), dodávkam technologických zariadení a komponentov pre zdroje tepla a vykurovacie sústavy. Obchodná činnosť v oblasti tepelnej techniky : Výroba a predaj zváraných komponentov pre využitie v zdrojoch tepla - Združené rozdeľovače a zberače (RS KOMBI) - Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov (HVDT) - Rúrové rozdeľovače a zberače Predaj a servis technologických zariadení pre zdroje tepla a vykurovacie sústavy - Vyrovnávacie a dopĺňacie zariadenia (VDZ) Projek...

 • 2H Plast s.r.o.

  Se svým mezinárodním zastoupením se firma 2H řadí mezi nejdůležitější výrobce výplní z polypropylenu (PP) a PVC. Po celém světě se používají statisíce kubických metrů v největších a nejmodernějších chladících věžích čistírnách odpadních vod.Naši zákazníci se spoléhají na více než 10 let zkušeností a naši patentovanou výrobní metodu (tvarování folie přímo z roztaveného materiálu) Tato námi vyvinutá metoda s optimalizovaným rozložením tloušťky folie a spojováním teplem (bez lepidel a rozpouštědel) garantuje extrémně vysokou pevnost a trvale vysokou kvalitu 2H produktů. Nabýzime: - Technologické výplně z PP a PV...

 • Xnergie s.r.o.

  Xnergie s.r.o.

  Speciální řešení, řešení energetické nezávislosti, domy bez přípojek. Xnergie s.r.o. je poměrně mladá společnost, stejně jako jsou relativně mladé jejich produkty - vyjímečné technologie. Její hlavní divizí je Lupotherm. Izolace, která ve 3cm účinkuje lépe než 30cm běžné izolace. V roce 2011 získala Xnergie prestižní ocenenění „Kvalitní firma?, kdy ji 95% všech jejich obchodních partnerů ohodnotilo jako společnost spolehlivou, komunikativní a s vynikající platební morálkou. V témže roce byl její ředitel zapsán do encyklopedie Who is who v České republice. JEJÍ PRIORITOU JE USPOKOJENÍ I VELMI NÁROČNÉHO ZÁKAZNÍKA Sk...

 • Peter Pilip BYTSERVIS

  Peter Pilip BYTSERVIS

  Spoločnosť Bytservis pôsobí v oblasti voda, kúrenie a plyn už od roku 1991. Ponúkame výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov. Demontáž a likvidácia azbestu. Montáž vodomerov a meračov tepla. Vyregulovanie teplej vody a vykurovacej sústavy. História spoločnosti BYTSERVIS sa začala písať v roku 1991 zápisom do živnostenského registra. V súčasnosti má naša spoločnosť viac ako 40 kvalifikovaných zamestnancov a okrem hlavného sídla vo Svidníku má vybudované svoje zastúpenie aj v Bratislave a Poprade. Základným poslaním spoločnosti je: * Dodanie, montáž a výmena vodomerov a meračov tepla, * Rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov vody...

 • MONSTAP ST s.r.o.

 1  2  3  4  5 Ďalšia
Ponúkate akumulátory, zdroje?

Ponúkate akumulátory, zdroje?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Poradenstvo v energetike | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.