Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

Firmy - Ekologické služby

 • GTVT, s.r.o.

  GTVT, s.r.o.

  Riešeniami v oblasti priemyselnej ekológie, dekontaminácií a remediácií, využitia obnoviteľných i klasických zdrojov energie a spracovania sekundárnych zdrojových materiálov hľadáme nové možnosti s dôrazom na maximálnu využiteľnosť, nízku nákladovosť a vysokú účinnosť. Environmentálny aspekt tu hrá prvoradú úlohu. Ponúkame tesnú spoluprácu vo forme tvorby a prenosu know-how poskytnutím technickej asistencie, alebo spoluúčasti v projekte, resp. konzorciu. Vedľa prevencie vzniku nebezpečných odpadov a kontaminácie zemín a vôd toxickými zložkami vieme vypracovať spoľahlivé riešenia pre prípravu odpadových materiálov na využitie a zh...

 • N H C plus s.r.o.

  Spoločnosť N H C plus s.r.o. vznikla 07.12.2005. Zaoberá sa výrobou a predajom peliet, brikiet a taktiež predajom kotlov na spapíliarska výroba a Naše produkty a služby: - spracovanie dreveného odpadu - výroba jednoduchých bytových doplnkov z dreva v rozsahu voľných živností ľovanie biomasy - brikety - pelety - kotle na spaľovanie biomasy

 • CARPATHIAN-METAL s.r.o.

  CARPATHIAN-METAL s.r.o.

  Spoločnosť Carpathian-Metal s.r.o. bola založená začiatkom r.2010 a vytýčila si cieľ, zachrániť stav nášho životného prostredia a zbaviť ho odpadov. Zásoby Zeme priebežne ubúdajú používaním hliníka, medi, nikla, cínu, olova. Ich recykláciou môžeme ušetriť značné množstvo energie, veď k znovuzískaniu týchto látok z prírody by sme spotrebovali ďalšie energie. Nehovoriac o ochrane prírody generovanej nasporením energie! Aj preto je potrebné, aby kov, ktorý sa už stal odpadom, bol znova použitý. Naša firma by chcela zohrať aktívnu úlohu v tomto smere. Hlavnou činnosťou našej firmy je zber odpadov z farebných kovov, pozbieraných obcho...

Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • RnDr. Ladislav Veľký - UNIGEO

  Firma vznikla v roku 1992 odčlenením sa od bývalého Hydroconsultu š. p. BA Zabezpečujeme inžinierskogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia pre všetky stupne projektovej dokumentácie IG prieskum: • komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb (priemyselné objekty, obytné domy, líniové stavby) • geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu • posúdenie stability zosuvných území a návrh sanácie • vrtné práce a odbery vzoriek zemín a podzemnej vody • konzultácie, poradenstvo, dozorná činnosť Geologický prieskum životného prostredia: • prieskum a sanácia starých a nových ekolo...

 • ZGTEK Co., Ltd.

  ZGTEK Co., Ltd.

  Zhe Gong CNC Welding Machine(ZGTEK) Co., Ltd is a leading supplier of filter cage welding machines, providing a wide range of product portfolio from a stand alone machine to a whole automated line, with best-in-class flexibility, quality and cost-efficiency, resulted from our concentration and expertise in this area. The company is located in Jiaxing, which is next to Shanghai, the biggest airport and seaport of China. Main products: Auto welding machine for round/tubular cage, star-shaped cage as well as oval/flat cages Pre-stressed hi-speed cage welding machine Top and bottom cap welder Butt welding machine Venturi tube welder Ring forming machine Ring forming and butt weldin...

 • TopolWater, s.r.o.

  *Hlavním předmětem podnikání firmy TopolWater, s.r.o. je v současné době výroba a prodej zařízení určených k čištění domovních, obecních a průmyslových odpadních vod. * Vlastník patentových řešeni čistíren. Balené kontejnerové čistírny pro domácnosti - TOPAS, čistírny typu SBR pro municipiální vody typu SBR - Flexidiblok, Monoblok - T. *Další významnou součástí produkce firmy je kompletní realizace obecních čistíren odpadních vod.

 • EnvIdeal, s. r. o.

  EnvIdeal, s. r. o.

  Základnou orientáciou našej firmy je poskytnúť našim zákazníkom vysokokvalitné, rýchle, spoľahlivé a cenovo prístupné služby. Spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., vám ponúka služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment). O úspešnosti a rýchlom priebehu procesu EIA rozhoduje najmä kvalita vypracovanej dokumentácie a skúsenosti zhotoviteľa v tejto oblasti. * Čo ponúkame? Komplexné prevedenie celým procesom EIA - spracovanie zámeru/správy o hodnotení podľa zákona NRSR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane komunikácie s úradmi a verejnosťou až po vydanie záverečného stanoviska ...

 • ENVIRON SERVIS, s.r.o.

  ENVIRON SERVIS, s.r.o.

  ENVIRON Servis, s.r.o. je renomovaná firma s dlhoročnou environmentálnou činnosťou v odbore nakladania s nebezpečnými látkami, v oblasti komplexnej výstavby a starostlivosti o skladovacie nádrže a objekty na ropné produkty po celom území SR aj v zahraničí, na základe dodávateľsko-odberateľských vzťahov s USA, SRN, ČR a ďalšími krajinami. Po jedenástich rokoch pôsobenia v oblasti bezpečnosti sme nadobudli rozsiahle skúsenosti, ktoré vám ponúkame na zabezpečenie vašich potrieb. Prostredníctvom nášho know-how vyriešime nielen prístrojové otázky, ale aj súvisiace technicko-užívateľské aspekty, poskytneme kvalifikované poradenstvo pri vypracováv...

 • Daniel Mikoláš - ELEM

  Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu Faktoring Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Videopožičovňa Sprostredkovateľská činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku Predaj pyrotechnických predmetov triedy II a podtriedy T1 Predaj nápojov na priamu konzumáciu Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

 • REDOX - ENEX s.r.o.

  REDOX - ENEX s.r.o.

  Záujmy spoločností REDOX s.r.o. a ENEX trade, s.r.o. v oblasti poskytovania komplexných služieb v odpadovom hospodárstve sa intenzívne prekrývajú. Preto sme spojili svoje sily a vytvorili novú, dynamickú spoločnosť REDOX – ENEX s.r.o. Koordináciou našich doterajších obchodných aktivít a bohatých skúseností vzniká ešte silnejšia spoločnosť, ktorej cieľom je uspokojiť aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Tento krok je vyústením dlhodobej úzkej spolupráce a spoločných záujmov a cieľov a veríme, že bude prínosom pre všetkých. Hlavnou činnosťou novovzniknutej spoločnosti REDOX – ENEX sú systémy polopodzemného a podzemného zberu odpadu,...

 • aLie, s.r.o.

  aLie, s.r.o.

  Spoločnosť aLie, s.r.o. je výhradným dovozcom produktov: - Bio pracia guľa Biowashball - Bio odstraňovač škvŕn Biowashclean - Eko utierka Ecowashball - Bio repelent BugsLock pre slovenský a český trh. Ďalej firma aLie, s.r.o. ponúka profesionálne riešenie pre zavedenie Vašich produktov na online trh (eshop), a to - bez vstupných investičných nákladov - bez starostí obstáť v boji s konkurenciou - bez nákladov spojených so správou e-shopu

 • SRS Slovakia, spol. s r.o.

  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností správa bytového a nebytového fondu prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom prenájom hnuteľných vecí uskutočňovanie sta...

 • RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS

  * hydrogeologický prieskum * prieskum znečistenia podzemných vôd a zemín * dekontaminačné (sanačné) práce * posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) * odpadové hospodárstvo * monitoring * vedenie agendy a externý podnikový odbor životného prostredia * prevencia závažných priemyselných havárií - špecialista * rizikové analýzy * súdny znalec pre odbor čistota vôd a odhad škôd v životnom prostredí * nedeštruktívne skúšanie

 • BONUM, s.r.o.

  Firma sa zaoberá nakladaním s odpadom, zberom a likvidáciou odpadu. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť mimo riadnej predajne Zber, výkup a následný odpredaj odpadov: okuje, železný šrot, odpad z obrábania, odpad z obrábania neželezných kovov, odpad Zn a jeho zliatin, odpad Al a jeho zliatin, odpad Mg a jeho zliatin, odpad Cu a jeho zliatin, šrot neželezných kovov, neželezné obaly bez obsahu škodlivín, ostatný odpad s obsahom neželezných kovov Výroba, úprava, nákup a predaj výrobkov, polotovarov a surovín na báze uhlíka

 • DAVAKIS s. r. o.

  Prevádzkovanie verejných vodovodov II. kategórie a kanalizácií vrátane ČOV. Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby. Oprava a montáž určených meradiel. Vodoinštalatérstvo. Investičná činnosť v obore VaK

Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8 Ďalšia
Robíte likvidáciu stavebného odpadu?

Robíte likvidáciu stavebného odpadu?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Ekologické služby | Spoľahliví dodávatelia 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.