Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Tlač distribúcia

 • ARES, spol. s r.o.

  ARES, spol. s r.o.

  Firma ARES, s.r.o. sa zaoberá komplexnou realizáciou osobných a nákladných výťahov a zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre osoby s telesným postihnutím. V tejto oblasti pôsobíme už od roku 1993 a výsledky našej kvalitnej práce sú vidieť na mnohých miestach po celej SR. Realizujeme zariadenia od najjednoduchších až po zložité atypické výťahy. Naša ponuka obsahuje vypracovanie úvodnej štúdie, ktorá je konzultovaná so zákazníkom a je bezplatná. Zákazníkom s telesným postihnutím, ktorí chcú získať na debarierizáciu príspevok podľa Zákona o sociálnej pomoci poskytneme úplné odborné poradenstvo. Spracujeme...

 • Polygrafické centrum, s.r.o.

  Polygrafické centrum, s.r.o.

  Spoločnosť Polygrafické centrum s.r.o., vznikla v októbri 2007, pričom svoju činnosť začala vykonávať v januári 2008. Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť a postupne prevádzkovať (spravovať) obchodné programy (spoločnosti) v rôznych odvetviach, ktoré majú základ v kvalitne a efektívne riadenej správe spoločnosti, vysokej úrovni firemnej kultúry a silnej marketingovej značke. Veríme, že len prostredníctvom kvalitnej organizácie, kontrolných mechanizmov a dodržiavaním štandardov v rozhodovacích procesoch si môžeme dlhodobo získať dôveru zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Zároveň len takto môžeme byť pripravení na rozvoj spo...

 • TTS spol. s r.o.

  TTS spol. s r.o.

  Naše produkty: 1. web design 2. grafický design a DTP 3. tvorba webstránok 4. Wordpress 5. optimalizácia pre vyhľadávanie 6. iOS/Android design 7. social media management 8. PPC kampane (AdWords, YouTube, Facebook, Instagram) 9. e-mail marketing 10. copywriting 11. natívna reklama 12. branding 13. tlač (ofset, digital,...) Neštandardné zákazky Nenašli ste, čo ste hľadali? Ste na správnom mieste. Kreativita nemá hranice, dajte nám zadanie a pripravíme vám ponuku šitú na mieru.


 • BL.O.S., s.r.o.

  BL.O.S., s.r.o.

  Produkčná spoločnosť BL.O.S. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1997. To je dostatočne dlhý čas na to, aby sa v oblasti produkcie a reklamy vyprofilovala neveľká, no kvalitná produkčná spoločnosť. Základnou filozofiou našej spoločnosti je vytvárať dlhodobé, vzájomne prínosné vzťahy s klientmi a zabezpečovať im komplexné služby, počínajúc prvotným nápadom cez grafické spracovanie až po finalizáciu zákazky. Usilujeme sa klásť čoraz väčší dôraz na detaily tak v procese spracovania zákazky, ako aj v procese výberu vhodnej a reálnej technológie pre každú konkrétnu zákazku klienta. Objednávky klientov a ich želania sú pre nás výzvou!!! K pred...

 • Róbert Boltún - Bofam

  Róbert Boltún - Bofam

  O nás Sme chránená dielňa a chránené pracovisko ponukou našich služieb sa snažíme byť výhodným partnerom spoločností , ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov. Spokojnosť našich klientov napĺňame komplexnosťou portfólia služieb, ktoré ponúkame. Bofam-Dizajn zameriava na grafické návrhy, firemné logá, hlavičky, pečiatky, plagáty, bilboardy, bulletiny, vizitky, informačné tabule, banery, kalendáre, štítky, nálepky... Predaj a potlač reklamných predmetov a reklamného textilu - oblečenie, tričká, čiapky, perá, poháre, hrnčeky, rukavice, ... * Korporátny dizajn Žačín...

 • LUMINA, spol. s r.o.

  LUMINA, spol. s r.o.

  Ponúkame grafické kreatívne riešenia so zabezpečením realizácie reklamy: tlač, výlep, webové prezentácie, montáž na kľúč. Vytvárame nezameniteľný image: značiek, logotypov, produktov, obalov, tlačovín, reklamných kampaní, prezentácií.... * Tvorba grafického designu * Marketingové poradenstvo a konzultácie Pomôžeme Vám zmapovať trh, analyzovať informácie, určiť primárne a sekundárne cieľové skupiny. Navrhneme Vám marketingové aktivity a vytvoríme komunikačnú kampaň, ktorá bude zameraná na Vaše cieľové skupiny. * Multimédia, webové prezentácie Webové stránky navrhneme podľa Vášho priania. Vysvetlíme a doporučíme vhodnú ...

 • GUPRESS

  Naša ponuka: PLNOFAREBNÉ PROSPEKTY, PLAGÁTY: - tlač do formátu B1 (68 x 98 cm) - tlač v malom aj ve¾kom náklade KATALÓGY, BROŽÚRY, SKRIPTÁ - knihárska väzba V1, V2 FIREMNÉ TLAČIVÁ - ofsetový papier - kvalitný laserový papier - výpravný exklutívny papier - možnosť slepotlače a räzby SAMOPREPISOVACIE A ČÍSLOVANÉ TLAČIVÁ - lepené v jednotlivých zložkách SNAP-OUT (číslované, perforované, zložkovitosť 1+5 kópoí) - lepené v blokoch - číslovanie tlačív a zložiek FORMULÁRE PRE VÝPOČTOVÚ TECHNIKU - tabelačný papier s viacfarebnou alebo plnofarebnou potlačou - tabelačný papier v zložkách (zložitosť 1+5 kópi...

 • MONGER POINT, s.r.o.

  MONGER POINT, s.r.o.

  Grafické štúdio so širokým portfoliom služieb pre klientov: - knihy, výročné správy, letáky, pohľadnice, prospekty, katalógy - hlavičkové papiere, brožúry, zakladače, poznámkové bloky - produktové listy, potlač obálok, vizitky (magnetické) - nástenné a stolové kalendáre, vreckové kalendáriky Zabezpečovanie tlače: - ofsetová tlač - laserová tlač - laminácia - parciálny UV lak - výsek, kartonáž - sieťotlač, rotačná sieťotlač - transfér, vyšívanie - laserový popis kovu a dreva - tampoprint - ražba slepotlačou Reklamné predmety: - reklamné perá a iné predmety - diáre, samolepky - reklamné LDPE tašky - zást...

 • NOVART, s. r. o.

  NOVART, s. r. o.

  Novart, s.r. o., sa zameriava na tvorbu bulletínov, výročných správ, kalendárov, brožúr, katalógov, posterov. Ponuka zahŕňa celú škálu činností od originálnych nápadov cez fotografovanie realizované priamo pre klienta, spracovanie textov, jazykové korektúry, ako aj zabezpečenie kvalitných prekladov, grafické návrhy, zalomenie a prípravu pre tlač. Viaceré výročné správy, katalógy a kalendáre boli pozitívne ohodnotené a ocenené (Zlatý klinec, Stratégie na Slovensku, Výročná správa roka). Domáca klientela sa v posledných rokoch rozšírila o klientov vo Švajčiarsku, v Rakúsku a v Holandsku.

 • Vladimír Durlák - TLAČIAREŇ A KNÍHVIAZAČSTVO

  Vladimír Durlák - TLAČIAREŇ A KNÍHVIAZAČSTVO

  Tlačiareň Durlák je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou. S jej vznikom, 1. januára 1994, sa spája ambícia poskytovať svojim klientom unikátne, netradičné a vysoko kreatívne riešenia. * Ofsetová tlač Našim zákazníkom ponúkame kompletný servis v oblasti ofsetovej tlače a tlačenej reklamy. Ofsetové jednofarebné a dvojfarebné stroje formátu A2. Hlavnou činnosťou našej firmy je ofsetová tlač, počínajúc tlačou vizitiek, hlavičkových papierov, cez rôzne firemné bloky a tlačivá, poštové poukážky, letáky, plagáty, pozvánky ... až po zložité plnofarebné prospekty, bloky, šanóny, knihy a brožúrky. * Knihárske spracovanie V náv...

 • Promark spol s.r .o

  Spoločnosť Promark, s.r.o., bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% slovenskou účasťou. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Hoci vznikla nedávno, na jar roku 2000, zakladatelia spoločnosti a jej súčasní majitelia pôsobia v oblasti reklamy už od roku 1990. Začiatkom roku 2003 spoločnosť Promark, s.r.o., založila dcérsku spoločnosť PromoLand, s.r.o., ktorá sa zaoberá sales and event promotion a v krátkom čase si vybudovala pevnú pozíciu na trhu. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 58 ľudí. Založením spoločnosti PromoLand, s.r.o., sme ako prvá 3D agentúra nastúpili trend spájania 3D so sales promotion, ktorý je bež...

 • ENEPA, spol. s r.o.

  ENEPA, spol. s r.o.

  ENEPA spol. s r.o. ponúka služby v oblasti poradenskej, konzultačnej a výkonnej činnosti. Sme slovenská poradenská a konzultačná spoločnost špecializovaná na zavádzanie systémov riadenia kvality podľa normy ISO 9001, systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000 a systémovej normy STN EN ISO 3834-2: systém kvality pre zváranie a Veľký preukaz spôsobilosti podľa normy STN 73 2601.ENEPA spol. s r.o. je firma so skúseným a kvalifikovaným personálom poradcov a auditorov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a niekoľkoročnú prax. Spoločnost bola založená na základe ...

 • Iveta Rusinová Janisíková

  Zaoberáme sa grafickým spracovaním podkladov pre tlač, výrobou jednoduchých web stránok a ich registráciou. Medzi naše ponuky patrí: - tvorba letákov a plagátov pre tlač - výroba inzerátov pre noviny a časopisy - sadzba kníh, novín, prospektov a iných reklamných materiálov - skenovanie, laminovanie - výroba a samotná tlač: - svadobné oznámenia a všetko s tým spojené - obalov pre CD, DVD, VHS, potlač poštovných obálok v rôznych veľkostiach (max. do veľ. A4) - vytváranie digitálnych fotoalbumov podľa jednotlivých požiadaviek zákaznika - jedálenské a nápojové lístky - kalendáre, me...

 • FLEXOGRAFIK s.r.o.

  FLEXOGRAFIK s.r.o.

  Naša spoločnosť FLEXOGRAFIK s.r.o. Svit sa v priebehu niekoľkých rokov adaptovala na slovenskom a zahraničnom trhu a významne ovplyvnila procesy obchodovania a servisu pre zákazníkov. V dnešnej dobe sme schopní pomerne v krátkom čase reagovať na požiadavky trhu a máme veľkú úctu ku každému potenciálnemu zákazníkovi, aj k spoločnostiam, ktoré sa chcú iba poradiť v danej problematike a nestanú sa našimi odberateľmi. PRODUKTY: Samolepiace etikety s potlačou alebo bez potlače: - papierové - plastové - reflexné - metalizované - thermo - pre thermo transfer tlačiarne - plombovacie Potlač na tieto materiály : - papier SIMCASTOR - pr...

 • Ľubomír Smutný - VELVET SLOVAKIA MODELING & SERVICE

  Firma Ľubomír Smutný - VELVET SLOVAKIA MODELING & SERVICE vznikla 14. 3. 2001. Predmet činnosti: - reklamná činnosť - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí - organizovanie kurzov a školení - sprostredkovateľská činnosť - fotografické služby - nahrávanie videokamerou - rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače so súhlasom autora - vydávanie periodických a neperiodických publikácií - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľk...

 1  2  3  4  5 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Tlač distribúcia | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.