Firmy Revízne služby

 • ElektroSystem AM, spol. s r.o.

  ElektroSystem AM, spol. s r.o.

  Spoločnosť sa od počiatku založenia dynamicky rozvíja a rastie. Veľké úsilie vkladáme do neustáleho vylepšovania procesného riadenia s cieľom udržania trvalého rastu v oblasti nášho pôsobenia a to bez ohrozenia našich vnútorných hodnôt a kvality našich služieb. Spoločnosť si postupne vybudovala personálne a technické zázemie, ktoré nám umožňuje realizovať aj najnáročnejšie zákazky na profesionálnej úrovni.? Činnosť spoločnosti ElektroSystem AM, spol. s r.o. je zameraná na komplexné služby a dodávky v oboroch elektrických zariadení do 35 kV a bleskozvodov, vrátane v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, 1. Silnoprúdové elektrické ...

 • Štefan Minár ŠIPS

  Štefan Minár ŠIPS

  Realizujeme výstavbu plynovodov a prípojok plynu STL a NTL, všetkých rozmerov a zo všetkých používaných materiálov. Služby: * revízie plynových zariadení * revízie plynových spotrebičov * odborné skúšky plynových zariadení * odstránenie porevíznych závad * rekonštrukcie kotolní * výstavba plynovodov, vodovodov a kanalizácií * rekonštrukcie plynových, vodovodných a kanalizačných potrubí * vytyčovanie inžinierských sietí * plynofikácie rodinných domov, bytových jednotiek, administratívnych objektov. Zabezpečujeme aj projekčnú činnosť. Zváračské práce vykonávajú zamestnanci našej firmy s certifikátmi o odbornej spôsobilo...

 • Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN

  Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN

  LIFTKAN KOMPLET Košice je nezávislá firma založená v roku 1998. Pracovníci našej spoločnosti sú dlhoročnými pracovníkmi v odbore - výťahová technika. Odbornú prax nadobudli v bývalých firmách TRANSPORTA, TRANZA, PRAGOLIFT a iných. Výťahy, zdvíhadlá, zdvíhacie zariadenia - výroba, montáž, predaj, oprava, servis, rekonštrukcia, poradenstvo, projekcia, odborné prehliadky a skúšky. PORADENSTVO A PROJEKCIA Naši projektanti a konštruktéri Vám poskytnú všetky podklady pre riešenia výťahových šachiet a strojovní. Ponúkame vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet. PREDAJ, VÝROBA, DODÁVKY A MONTÁ...

 • ELVYT, spol. s.r.o.

  ELVYT, spol. s.r.o.

  Trnavská firma ELVYT spol. s r. o. vznikla v roku 1992. Zabezpečuje dodávky, montáže, opravy, odborné skúšky a prehliadky, modernizácie a servis výťahov všetkých typov a druhov s nosnosťou a dopravnou rýchlosťou podľa želania zákazníka. Montážne a servisné práce zabezpečujú vysokokvalifikovaní pracovníci firmy ELVYT spol. s r. o. Výťahy sme montovali okrem Slovenska i v Čechách,v Rakúsku a na Ukrajine. Servisná služba firmy je k dispozícii 24 hodín denne, takže v prípade potreby je k dispozícii okamžite. Firma Elvyt spol. s r.o. Trnava je držitelem certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2008

 • Dezider Sabo SERVIS VZV, SABO

  Dezider Sabo SERVIS VZV, SABO

  Firma Servis VZV, SABO bola založená 06.12.2002 po dlhoročných skúsenostiach zakladateľa firmy (20 rokov) s opravami a renováciou vysokozdvižných vozíkov. Predmetom našej činnosti je: - predaj, nákup a servis vysokozdvižných vozíkov nových aj repasovaných - predaj, nákup a servis nízkozdvižných vozíkov - predaj a servis trakčných batérií a chladičov - predaj, prelisovanie a likvidácia pneumatík na VZV - predaj náhradných dielov - predaj destilovanej vody - revízne prehliadky, generálne opravy (čiastkové aj kompletné) - zabezpečenie školení súvisiacich s opravou a prevádzkou VZV Poskytujeme servis VZV všetkých typov a znači...

 • INELSEV Servis s.r.o.

  INELSEV Servis s.r.o.

  Stabilní a významný dodavatel služeb v oblasti komplexních služeb a dodávek vyhrazeného elektrického zařízení, zejména v chemickém průmyslu. K dispozici je kvalifikovaný personál a dostatečná technická základna pro plnění požadavků našich klientů. Opíráme se o padesátiletou tradici v údržbě, montážích a opravách chemických a energetických výroben. Pracujeme podle definované Politiky jakosti ČSN EN ISO 9002:2001, Bezpečnostní politiky ISO 18001:19999 a Politiky ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Výstavba, údržba a ...

 • LIFT SERVIS Levice

  LIFT SERVIS Levice

  LIFT SERVIS Levice sa zaoberá montážou, dodávkou, modernizáciou všetkých typov výťahov. Preto by mal každý prevádzkovateľ výťahu zvážiť, a poradiť sa s odborným pracovníkom, či je treba zariadenie modernizovať, aby bolo bezpečnejšie a spoľahlivejšie. Nakoľko modernizácia výťahov je finančne náročná, môže sa jej realizácia vykonať po niekoľkých etapách. Takéto riešenie nájdete len u nás. Naše prednosti: - rýchlosť a kvalita servisných činností - okamžité riešenie problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke výťahov - výhodná cena poskytovaných služieb - vykonávanie preventívnej údržby - poradenská činnosť pri r...

 • ELOS

  ELOS

  Firma ELOS je na slovenskom trhu s elektrotechnikou už od roku 1992. Ponúkame Vám návrh a výpočet osvetlenia interiéru a exteriéru, montáž elektroinštalácií a osvetlenia, výrobu atypických rozvádzačov a elektortechnických prvkov. Máme bohaté skúsenosti s LED technológiou v oblasti osvetlovania. V tejto oblasti robíme pre zákazníka osvetlenie \" na kľúč\" od návrhu, dovozu osvetľovacích telies priamo od výrocu až po odbornú montáž. Na takto realizované osvetľovacie sústavy poskytujeme záruku až 3 roky od ich realizácie. Počas existencie firmy sme realizovali veľké množstvo zákazok doma i v zahraničí.Našou prednosťou je komplexnosť dodáv...

 • PYROKOMPLEX, s.r.o.

  PYROKOMPLEX, s.r.o.

  * Požiarna ochrana Požiarna ochrana je komplexný a náročný vedný odbor. Široká oblasť vedomostí a dlhoročné skúsenosti sú potrebné na efektívne riešenie požiarnej bezpečnosti objektov, ochranu majetku, životov a zdraví osôb pri zohľadnení špecifických požiadaviek užívateľa a možných rizikových faktorov. Spoločnosť PYROKOMPLEX s.r.o. ponúka komplexné služby v požiarnej ochrane, od riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, návrhu aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany, cez ich inštaláciu, až po pravidelnú kontrolu, údržbu a vykonávanie revízií. Na základe dlhoročných skúseností jednotlivých pracovn...

 • DXa, s.r.o.

  DXa, s.r.o.

  Firma DXa,s.r.o. je orientovná predovšetkým na poskytovaie služieb pre firmy a organizácie. Našou doplnkovou, pridruženou, činnosťou je zabezpečovanie výroby produktov z polypropylénovej pásky rôznych dlžkových hmotností, hmotností a veľkostí návinov, bez požiadavky na farebnosť Už od roku 1998 je našou snahou ponúkať komplex služieb protipožiarneho charakteru a služieb v oblasti bezpečnosti práce. Základnou náplňou týchto činnosti je: - vykonávanie funkcie t...

 • Uniatest, s.r.o.

  Uniatest, s.r.o.

  • Naša činnosť je zameraná predovšetkým na poskytovanie služieb v oblasti stavebného skúšobníctva a nedeštruktívne skúšanie tesností - NDT LT - v zmysle požiadavok Vodného zákona - Skúšky tesnosti nádrží na nebezpečné a ropné látky - záchytné a havarijné vane, zásobníky, skladovacie nádrže v poľnohospodárstve, žumpy, odlučovače ropných látok, ČOV a pod. - Skúšky tesnosti potrubných rozvodov a produktovodov - Skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610 - Tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805 Okrem činnosti stavebného skúšobného lab...

 • ENERGOLAND spol. s r.o.

  Společnost ENERGOLAND spol. s r.o. je zaměřená na elektroenergetiku NN a VN. Nabízi ontáže a opravy energetických zařízení NN a VN: - poradenská služba elektro - kompletní projektová dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti. - montáže a rekonstrukce technologických celků transformačních stanic všech napěťových hladin, vč. oprav. - výstavba a rekonstrukce venkovních a vnitřních rozvoden napěťových hladin 6, 10, 22, 35kV, vč. oprav. - kabelová vedení NN a VN. - vrchní vedení NN a VN. - elektroinstalace průmyslových a hospodářských objektů. - revize výchozí i periodické: - smluvní údržba energetického zařízení. ...

 • Juraj Hudy - GAMA TNS

  Gama TNS bola založená v roku 1990. V zmysle zákona č. 124/2006 § 9 ods. 1 písm. a) o stave bezpečnosti VTZ a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení, nádob, kotolní, odborné prehliadky a skúšky potrubí. Podrobný rozpis ponuky: ----------------------- - vstupné jednanie a analýza stavu dokumentácie - vypracovanie plánu odborných prehliadok a skúšok - vykonanie odborných prehliadok a skúšok - overenie znalostí obsluhy spotrebičov a tlakových nádob - odskúšanie manometrov a teplomerov - vypracovani...

 • Milan Medňanský - ELIZ

  Milan Medňanský - ELIZ

  Firma sa zaoberá montážou, opravami a revíziami elektrických zariadení v rozsahu: Elektrické zariadenia vysokého napätia * transformačné stanice - kioskové - kopkové - zapuzdrené Elektrické zariadenia nízkeho napätia v prostredí: * bez nebezpečenstva výbuchu * s nebezpečenstvom výbuchu Montáž bleskozvodov * pasívne bleskozvody * aktívne bleskozvody Montáž zariadení pre vykompenzovanie odberu elektrickej energie Montáž systémov meracej a regulačnej techniky Montáž žlabových nosných systémov Elektrické podlahové vykurovanie Montáž prachotesných prípojnicových systémov

 • ABSOLUT POWER ENERGIA s.r.o.

  ABSOLUT POWER ENERGIA s.r.o.

  Spoločnosť Absolut power energia s.r.o. zabezpečuje podporu projektov počas celého životného cyklu projektu: štúdie, analýzy, projekty, manažment, realizácia, optimalizácia, servis a poradenstvo. Prostredníctvom nášho portálu sa snažíme osloviť širokú škálu potenciálnych zákazníkov s ponukou vykonávania revízií elektrických zariadení, elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrického ručného náradia. Svoje služby prispôsobuje na mieru rôznym typom zákazníkov (bytové jednotky, rodinné domy, bytové domy, firmy, priemyselné areály alebo kancelárske komplexy). * Certifikáty a osvedčenia Všetky činnosti vykonávame podľa aktuálnych zákonov...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Ďalšia


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Revízne služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.