Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • MEGA Education, s. r. o.

  MEGA Education, s. r. o.

  Sme slovenská agentúra s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Poskytujeme služby v oblasti: * vzdelávania * konferencií, seminárov, školení * poradenstva * tlmočníctva * organizovania spoločenských podujatí * organizovania športových a adrenalínových podujatí * detských akcií * reklamy a propagácie Originálne a profesionálne zvládnutie každej akcie ako aj uspokojenie vysokých nárokov nášho klienta patrí medzi priority našej spoločnosti.

 • FUDU s. r. o.

  FUDU s. r. o.

  Spoločnosť FUDU s. r. o. pôsobí na trhu jazykových služieb a jej tím tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti, ktorí svoju prácu robia srdcom. Všetkých spája nadšenie pre jazyky, komunikáciu s klientom, snaha neustále rozvíjať a zdokonaľovať svoje odborné znalosti. Samotná zakladateľka spoločnosti objavila čaro sprostredkúvania dorozumenia pri tlmočení a prekladoch v relatívne ranom veku 17 rokov. Hneď od prvej chvíle však tejto krásnej práci prepadla a tlmočí a prekladá už vyše 13 rokov. Vďaka individuálnemu a flexibilnému prístupu k našim klientom máme vzájomné dlhodobé a pevné vzťahy. Sprevádzame komplexné a rozs...

 • Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.

  Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.

  I.V.M.K. s. r. o. je inštitút, ktorého majitelia pôsobia na lektorskom trhu niekoľko rokov. Vo vzdelávaní anglického jazyka, ale aj vo sfére vzdelávania dospelých ich motivácie, predajných zručnosti a odborných zručnosti v predaji. Práve preto si myslíme, že tieto kombinácie zručností a skúsenosti dokážu využiť vo vzdelávacom inštitúte a posunúť našich študentov v ich kariérnom raste. Veríme, že bližšie informácie o Nás, Vám budeme môcť zodpovedať v priestoroch inštitútu, kde sa budeme stretávať na rôznych kurzoch. Tešíme sa našu spoluprácu.


 • Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o.

  Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o.

  Sme novou, modernou jazykovou školou, no s výučbou cudzích jazykov máme mnohoročné skúsenosti. Naši lektori majú vysokoškolské vzdelanie v odbore cudzích jazykov, niekoľkoročnú prax vo výučbe rôznych druhov jazykových kurzov od všeobecných skupinových kurzov až po úzko špecializované firemné kurzy, či kurzy zamerané na prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu alebo na skúšky pre získanie medzinárodných certifikátov. No v neposlednom rade naši lektori svoju prácu milujú a robia ju s nasadením a zanietením. Koncepcia našej výučby sa opiera o Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for...

 • Lenka Jakubčová - FANERON

  Lenka Jakubčová - FANERON

  FANERON - inštitút vzdelávania ponúka jazykové kurzy - anglický, nemecký, taliansky, španielsky, maďarský, ruský, latinský, francúzsky, obchodnú angličtinu, nemčinu, ruštinu, nemčinu pre zdravotníkov; prípravy na maturity, stredné školy, vysoké školy; kurzy pre manažérov a pracovníkov. Cieľovou skupinou je v tomto prípade ako verejnosť všetkých vekových skupín a spoločenského zaradenia, tak i sféra spoločností a právnických osôb vôbec. V zábere odborného profilu nasmerovaného výhradne na sféru manažmentu, sa nachádza forma kurzov a cvičení obsahujúcich v sebe, prihliadajúc pri tom na základný predpoklad správnej funkčnosti orga...

 • JTECHNIK, s. r. o.

  JTECHNIK, s. r. o.

  Spoločnosť JTECHNIK, s.r.o. so sídlom v Trenčíne je obchodno-technická spoločnosť, zaoberajúca sa problematikou realizácie kovoobrábacích strojov. Hlavná činnosť je poskytovanie komplexných služieb v oblasti dodávok strojov, príslušenstva a nástrojov. Zaoberáme sa nielen dodávkami CNC strojov, ale aj konvenčnými strojmi. Našim cieľom je dodanie technológie na „kľúč“. V tejto oblasti máme zastúpenie viacerých značiek. JTECHNIK zastupuje obchodnú spoločnostť CIM Group, a.s. Praha na území SR. (www.cim.cz). Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme sú kompletné opravy konvenčných strojov – sústruhov a frézok. Z oblasti bývalej značk...

 • Agentúra vzdelávania, s. r. o.

  Agentúra vzdelávania, s. r. o.

  Pobočka Bratislava - Petržalka ponúka jazykové kurzy, kurzy účtovníctva, počítačové kurzy, úradné preklady, neúradné preklady - Jazyková škola - jazykové kurzy, kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy holančiny, ostatné jazyky po dohode so zákazníkom... - Počítačová škola - počítačové kurzy, základy počítačov pre seniorov, kurzy programovania,... - Škola účtovníctva - kurzy účtovníctva - prakticky na PC,kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva, kurzy mzdového účtovíctva... - Kurzy rozvoja osobnosti - podpora osobnostného rozvoja, prezentačné schopnosti, zvládanie stresu a využitie relaxačných techník ... - Profesionálne do...

 • Igor Holéczy - Your Choice!

  Igor Holéczy - Your Choice!

  Agentúra Your Choice! je synonymom moderného prístupu k cudzím jazykom. Poskytujeme komplexné jazykové služby, teda jazykové vzdelávanie pre manažment, zamestnancov a verejnosť, preklady a tlmočenie v najrozšírenejších svetových jazykoch – angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine a v súčasnosti zabezpečujeme už aj španielčinu. Aktívne ovládanie cudzích jazykov je dôležité pre manažérov, majiteľov spoločností i pre zamestnancov firiem. Ak máte záujem učiť sa komunikovať v cudzom jazyku moderným, efektívnym spôsobom, využite naše služby! * Chcete sa učiť rýchlo a kvalitne? V súkromnom jazykovom vzdelávaní máte čas venovať sa...

 • Ing. Alica Babindaiová AGENTÚRA

  Reklamno-marketingová a jazyková agentúra existuje na slovenskom trhu okrúhlych 20 rokov. Za toto obdobie poskytla a neustále poskytuje kvalitné a cenovo príťažlivé služby v oblasti reklamy, marketingu a prekladateľskej i tlmočníckej práce pre domácich i zahraničných zákazníkov. V oblasti prekladateľskej i tlmočníckej ponúkame všetky jazykové kombinácie, predovšetkým však odborné preklady z/do jazykov: - angličtina - nemčina - ruština - poľština - čeština - maďarčina

 • ALRC, s.r.o.

  ALRC, s.r.o.

  Spoločnosť KUBOTA bola založená vo februári 1890 v Osake, Japonsku. V súčasnosti má 13 156 zamestnancov po celom svete, pracujúcich v 15 závodoch v Japonsku a v 6 závodoch v zahraničí. Celkový kapitál spoločnosti je 680 mil. EUR a celkový obrat činí okolo 9 mld. EUR ročne. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu stavebnej, poľnohospodárskej, komunálnej techniky a motorov. V oblasti stavebnej techniky je KUBOTA výrobcom najväčšej škály minibargov spomedzi všetkých svetových výrobcov. Ročne vyrobí viac ako 18 000 kusov bagrov. Naše bagre ponúkajú: - Najširšiu ponuku minibagrov v rozmedzí od 0,8 - 8 ton - Najnižšiu spotrebu PHM vďaka uni...

 • INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Košice

  INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Košice

  Ponuka jazykov v jazykovej škole v Košiciach •Anglický jazyk •Španielsky jazyk •Taliansky jazyk •Francúzsky jazyk •Maďarský jazyk •ďalšie jazyky na požiadanie Preklady v Košiciach Úradné jazykové preklady Ide o úradné jazykové preklady zo slovenčiny / do slovenčiny s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a uvedením funkcie súdneho prekladateľa - inak nazývané i oficiálne preklady, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady, overené preklady, official translations, preklady s okrúhlou pečiatkou Upozornenie: Overený preklad /súdny preklad, preklad s pečiatkou, oficiálny/ vždy vyžaduje pevné zviazanie trikolórou s notá...

 • PRO EDUCATION International LANGUAGE

  PRO EDUCATION International LANGUAGE

  PRO EDUCATION International - LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o Jazyková agentúra s bohatými referenciami a dlhoročnými skúsenosťami vo výučbe cudzích jazykov, špecializujúca sa na korporátne vzdelávanie a jazykové vzdelávanie pre verejnosť. Ponúkame kompletný jazykový program v oblasti jazykového vzdelávania - prekladov - tlmočenia - štúdia a práce v zahraničí - jazykové kurzy pre firmy a jednotlivcov, pre všetky vekové kategórie - deti, juniorov a dospelých - na Slovensku a v Českej republike - skúsených profesionálnych lektorov, kvalitný servis, jedinečný, kreatívny a individuálny prístup k našim klientom a k ich požiadavkám....

 • VALENS, s.r.o.

  VALENS, s.r.o.

  VALENS, s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca v rámci celého Slovenska so širokou ponukou služieb v oblasti domáceho a zahraničného jazykového vzdelávania, prekladateľstva, tlmočníctva a odborného špecializovaného vzdelávania a poradenstva najmä pre odvetvie potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva a tiež tvorby a implementácie projektov s využitím fondov Európskej únie. Čo Vám ponúkame a vieme zaručiť: - výlučne kvalifikovaných a skúsených lektorov s materským jazykom anglickým a talianskym. To znamená, že lektori sú v prípade výučby angličtiny z krajín ako napr. Kanada alebo USA a v prípade výučby taliančin...

 • Atingo-partners for business progress, s.r.o.

  Atingo-partners for business progress, s.r.o.

  Atingo - preklady a tlmočenie európskych jazykov, jazykov Balkánskeho polostrova a ázijských jazykov, odborné jazykové korektúry. Preklady vyhotovujeme vždy s rodeným hovorcom. Spolupracujeme s profesionálmi v príslušnom odbore. Každý preklad je skontrolovaný korektorom a treťou nezávislou osobou. A to bez príplatkov. Lokalizácia - weby, návody, príručky, medicínske texty, zmluvy, účtovné a finančné správy, prezentačné materiály a ďalšie DTP - Adobe Acrobat, PageMaker, InDesign. Práca na projektoch v CAT. Kvalitná grafika v dokumentoch Word a PowerPoint § - Súdne overenie prekladov, súdne tlmočenie, notárske overenie dokumentov nemčin...

 • Ing. Iveta Červeňáková - ONE

  Ing. Iveta Červeňáková - ONE

  Ing. Iveta Červeňáková -súdna tlmočníčka a prekladateľka Profil : - štátna skúška z jazyka anglického na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave - Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge Ponuka : * preklady bežných textov, obchodná korešpondencia, texty na web stránky, reklamné texty, katalógy, príručky, návody a pod. * technické preklady projektov a dokumentácie z oblasti stavebníctva * texty z oblasti práva, medicíny a ekonomiky, preklady sú konzultované s odborníkmi v danom odbore * zmluvy, certifikáty * rodné, sobášne a úmrtné listy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov, živnostenské li...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Prekladateľstvo a tlmočníctvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.