Firmy Prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • MEGA Education, s. r. o.

  MEGA Education, s. r. o.

  Sme slovenská agentúra s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Poskytujeme služby v oblasti: * vzdelávania * konferencií, seminárov, školení * poradenstva * tlmočníctva * organizovania spoločenských podujatí * organizovania športových a adrenalínových podujatí * detských akcií * reklamy a propagácie Originálne a profesionálne zvládnutie každej akcie ako aj uspokojenie vysokých nárokov nášho klienta patrí medzi priority našej spoločnosti.

 • NUPSESO, a.s.

  NUPSESO, a.s.

  Obchodná značka NUPSESO® je od svojho vzniku v roku 1991 spojená s poskytovaním vysokokvalifikovaných inžinierskych služieb pre veľké projekty jadrovej energetiky v Slovenskej a Českej republike. Naši experti sa podieľali v Mochovciach na uvedení jadrových blokov do prevádzky, zúčastňujeme sa prác na rekonštrukcii jadrových blokov V2 v Jaslovských Bohuniciach. * Od roku 1998 sme naše pôsobenie rozšírili do informačných technológií, hlavne v oblasti manažmentu dokumentov, prevodu informácií do digitálnej formy a archivácie dát. * Know-how získané pri úspešnej certifikácii nášho systému kvality sme využili pre poskytovanie poradenstva pri zav...

 • Agentúra vzdelávania, s. r. o.

  Agentúra vzdelávania, s. r. o.

  Pobočka Bratislava - Petržalka ponúka jazykové kurzy, kurzy účtovníctva, počítačové kurzy, úradné preklady, neúradné preklady - Jazyková škola - jazykové kurzy, kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy holančiny, ostatné jazyky po dohode so zákazníkom... - Počítačová škola - počítačové kurzy, základy počítačov pre seniorov, kurzy programovania,... - Škola účtovníctva - kurzy účtovníctva - prakticky na PC,kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva, kurzy mzdového účtovíctva... - Kurzy rozvoja osobnosti - podpora osobnostného rozvoja, prezentačné schopnosti, zvládanie stresu a využitie relaxačných techník ... - Profesionálne do...

 • ALACRITA, s.r.o.

  * vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva * spracovanie DPH * účtovné závierky * spätná rekonštrukcia účtovníctva * mzdová agenda * spracovanie personálnej agendy - pracovné zmluvy, prihlášky a odhlášky do štátnych inštitúcií * komplexné spracovanie mzdovej agendy vrátane výkazov so štátnymi inštitúciami * zastupovanie klientov počas kontrol v oblasti mzdovej agendy * poradenstvo v personálnej a mzdovej problematike * daňové a účtovné poradenstvo * poradenstvo v oblasti daňového práva * vypracovanie daňových priznaní pre podnikateľské subjekty * podnikateľské zámery * spracovanie podnikateľskýc...

 • FUDU s. r. o.

  FUDU s. r. o.

  Spoločnosť FUDU s. r. o. pôsobí na trhu jazykových služieb a jej tím tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti, ktorí svoju prácu robia srdcom. Všetkých spája nadšenie pre jazyky, komunikáciu s klientom, snaha neustále rozvíjať a zdokonaľovať svoje odborné znalosti. Samotná zakladateľka spoločnosti objavila čaro sprostredkúvania dorozumenia pri tlmočení a prekladoch v relatívne ranom veku 17 rokov. Hneď od prvej chvíle však tejto krásnej práci prepadla a tlmočí a prekladá už vyše 13 rokov. Vďaka individuálnemu a flexibilnému prístupu k našim klientom máme vzájomné dlhodobé a pevné vzťahy. Sprevádzame komplexné a rozs...

 • INFOTRANS GERMANUS s.r.o.

  INFOTRANS GERMANUS s.r.o.

  Zhotovovania prekladov odborných textov a dokumentov (odborná nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, ruština) zo spoločensko – vedných, technických disciplín, včítane elektroniky, výpočtovej techniky, prenosu a spracovania dát, marketingu, ekonómie, práva, poisťovníctva, atď. Moja práca sa vyznačuje: 1. vysokou odbornosťou a špičkovou kvalitou, 2. rýchlosťou spracovania a prenosu textových informácií, 3. veľmi výhodnou cenou na základe dohody s Vami. 4. dlhoročnými skúsenosťami v prekladaní odborných textov. Som ochtný dohodnúť sa na cene, ktorá vyhovuje objednávateľovi. Pracujem aj cez voľné dni bez nároku na prípl...

 • InterEdu s.r.o.

  InterEdu s.r.o.

  InterEdu disponuje kvalitným personálnym potenciálom a vybavením na úspešnú a efektívnu prípravu v oblasti jazykov alebo školení. Pre dosiahnutie rýchleho pokroku v učení sme Vám k dispozícii s intenzívnym tréningom a absolútnou flexibilitou a v neposlednom rade aj s interaktívnymi tabuľami, počítačmi a softvérom. Tu sa dostávame k bodu, kde by sme chceli poukázať na fakt, aký vplyv majú digitálne technológie na študentov, ale aj dospelých a aké je dôležité, aby lektor „držal krok“ so žiakmi. V tejto súvislosti rezonuje aj otázka v médiách tak často spomínaného sprístupnenia moderného vzdelávacieho obsahu v digitálnej podobe pre žiakov...

 • Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.

  Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.

  I.V.M.K. s. r. o. je inštitút, ktorého majitelia pôsobia na lektorskom trhu niekoľko rokov. Vo vzdelávaní anglického jazyka, ale aj vo sfére vzdelávania dospelých ich motivácie, predajných zručnosti a odborných zručnosti v predaji. Práve preto si myslíme, že tieto kombinácie zručností a skúsenosti dokážu využiť vo vzdelávacom inštitúte a posunúť našich študentov v ich kariérnom raste. Veríme, že bližšie informácie o Nás, Vám budeme môcť zodpovedať v priestoroch inštitútu, kde sa budeme stretávať na rôznych kurzoch. Tešíme sa našu spoluprácu.

 • Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o.

  Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o.

  Sme novou, modernou jazykovou školou, no s výučbou cudzích jazykov máme mnohoročné skúsenosti. Naši lektori majú vysokoškolské vzdelanie v odbore cudzích jazykov, niekoľkoročnú prax vo výučbe rôznych druhov jazykových kurzov od všeobecných skupinových kurzov až po úzko špecializované firemné kurzy, či kurzy zamerané na prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu alebo na skúšky pre získanie medzinárodných certifikátov. No v neposlednom rade naši lektori svoju prácu milujú a robia ju s nasadením a zanietením. Koncepcia našej výučby sa opiera o Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for...

 • Lenka Jakubčová - FANERON

  Lenka Jakubčová - FANERON

  FANERON - inštitút vzdelávania ponúka jazykové kurzy - anglický, nemecký, taliansky, španielsky, maďarský, ruský, latinský, francúzsky, obchodnú angličtinu, nemčinu, ruštinu, nemčinu pre zdravotníkov; prípravy na maturity, stredné školy, vysoké školy; kurzy pre manažérov a pracovníkov. Cieľovou skupinou je v tomto prípade ako verejnosť všetkých vekových skupín a spoločenského zaradenia, tak i sféra spoločností a právnických osôb vôbec. V zábere odborného profilu nasmerovaného výhradne na sféru manažmentu, sa nachádza forma kurzov a cvičení obsahujúcich v sebe, prihliadajúc pri tom na základný predpoklad správnej funkčnosti orga...

 • Igor Holéczy - Your Choice!

  Igor Holéczy - Your Choice!

  Agentúra Your Choice! je synonymom moderného prístupu k cudzím jazykom. Poskytujeme komplexné jazykové služby, teda jazykové vzdelávanie pre manažment, zamestnancov a verejnosť, preklady a tlmočenie v najrozšírenejších svetových jazykoch – angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine a v súčasnosti zabezpečujeme už aj španielčinu. Aktívne ovládanie cudzích jazykov je dôležité pre manažérov, majiteľov spoločností i pre zamestnancov firiem. Ak máte záujem učiť sa komunikovať v cudzom jazyku moderným, efektívnym spôsobom, využite naše služby! * Chcete sa učiť rýchlo a kvalitne? V súkromnom jazykovom vzdelávaní máte čas venovať sa...

 • Ing. Alica Babindaiová AGENTÚRA

  Reklamno-marketingová a jazyková agentúra existuje na slovenskom trhu okrúhlych 20 rokov. Za toto obdobie poskytla a neustále poskytuje kvalitné a cenovo príťažlivé služby v oblasti reklamy, marketingu a prekladateľskej i tlmočníckej práce pre domácich i zahraničných zákazníkov. V oblasti prekladateľskej i tlmočníckej ponúkame všetky jazykové kombinácie, predovšetkým však odborné preklady z/do jazykov: - angličtina - nemčina - ruština - poľština - čeština - maďarčina

 • Agentúra VKM, s.r.o.

  Agentúra VKM, s.r.o.

  Agentúra VKM s.r.o., pôsobí na Slovensku od septembra 1990. Jej náplňou je poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v cudzích jazykoch na profesionálnej úrovni. Naša agentúra sa za obdobie svojho trvania vypracovala na úspešnú spoločnosť, o čom svedčí množstvo doposiaľ realizovaných akcií medzinárodného a republikového významu. Poskytujeme tlmočnícke a prekladateľské služby štátnej správe, bankám, Slovenským elektrárňam, Slovenskému plynárenskému priemyslu, zahraničným spoločnostiam, advokátskym kanceláriám, rôznym súkromným firmám, hotelom, veľvyslanectvám , televíznym spoločnostiam, Európskej únii Brusel, Európsk...

 • PENAG, s.r.o.

  PENAG, s.r.o.

  Spoločnosť PENAG, s.r.o. bola založená v roku 2005. Od jej vzniku stoja v čele spoločnosti odborníci, ktorí niekoľko rokov pôsobili vo významných nadnárodných, resp. slovenských spoločnostiach poskytujúcich komplexný servis v odbore. Vznik našej spoločnosti vychádzal z požiadaviek zákazníkov na poskytovanie celej škály špecializovaných činnosti. Od roku 2007 má spoločnosť dve divízie a to divíziu Čistiace služby a divíziu Účtovníctvo. Významným dôvodom na založenie spoločnosti bola snaha zabezpečenia maximálnej profesionality a flexibility poskytovaných služieb, ako aj snaha ponúkať zákazníkom „širší záber“ služieb. Začiatk...

 • Marián Miliczki

  Marián Miliczki

  Volám sa Marián Miliczki a pracujem ako prekladateľ, tlmočník a lektor kurzov talianskeho jazyka. Talianskemu jazyku som sa začal venovať najprv na Slovensku, kde som počas jedného školského roku absolvoval intenzívny kurz, ktorý viedol Bc. Pavol Grivalský. Neskôr som v Taliansku získal titul bakalára z filozofie. Všeobecnú štátnu skúšku z talianskeho jazyka som zložil na Jazykovej škole v Bratislave. Prekladaniu sa popri inej činnosti venujem od roku 2001, na plný úväzok od roku 2005. V decembri 2008 som úspešne absolvoval odbornú skúšku prekladateľa v odbore taliansky jazyk. Pracujem v Košiciach.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Ďalšia
Dielenský nábytokDielenský nábytok

Kvalitné dielenské vybavenie, široká ponuka, rýchle dodanie.

Prezentuj!Prezentuj!

Naše produkty podporia vaše podnikanie, teraz aj v budúcnosti.

Lavice do čakárníLavice do čakární

Lavice vhodné do čakární, verejných priestorov, ordinácií.

Svetelné plagátové rámySvetelné plagátové rámy

Ultratenké LED rámy so zaklapávacím systémom pre ľahšiu výmenu plagátu.Hľadáte nových zákazníkov?  Aktuálne evidujeme 119 530 užívateľov zo všetkých oblastí podnikania.  Viac >>>

X

Vstup pre firmy

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?
Hľadáte zákazníkov?

1. Povedzte zákazníkom aké služby poskytujete, aké produkty vyrábate. Ukážete, čo chcete predať a potrebujete dať zákazníkom do pozornosti.

2. Vytvoríme spoločne stratégiu a nájdeme pre Vás odberateľov. Ukážeme im vašu ponuku, vaše referencie, katalógy.

3. Zákazníci smerujú priamo k Vám, prípadne do Vášho internetového obchodu alebo na Vaše webstránky.

X

Hľadám - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzne

Služba je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje, predošlí užívatelia takto ušetrili u dodávateľov v priemere do 25%.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navygácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Prekladateľstvo a tlmočníctvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2017 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.