Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

Firmy - Kurzy

 • Lenka Jakubčová - FANERON

  Lenka Jakubčová - FANERON

  FANERON - inštitút vzdelávania ponúka jazykové kurzy - anglický, nemecký, taliansky, španielsky, maďarský, ruský, latinský, francúzsky, obchodnú angličtinu, nemčinu, ruštinu, nemčinu pre zdravotníkov; prípravy na maturity, stredné školy, vysoké školy; kurzy pre manažérov a pracovníkov. Cieľovou skupinou je v tomto prípade ako verejnosť všetkých vekových skupín a spoločenského zaradenia, tak i sféra spoločností a právnických osôb vôbec. V zábere odborného profilu nasmerovaného výhradne na sféru manažmentu, sa nachádza forma kurzov a cvičení obsahujúcich v sebe, prihliadajúc pri tom na základný predpoklad správnej funkčnosti orga...

 • Igor Holéczy - Your Choice!

  Igor Holéczy - Your Choice!

  Agentúra Your Choice! je synonymom moderného prístupu k cudzím jazykom. Poskytujeme komplexné jazykové služby, teda jazykové vzdelávanie pre manažment, zamestnancov a verejnosť, preklady a tlmočenie v najrozšírenejších svetových jazykoch – angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine a v súčasnosti zabezpečujeme už aj španielčinu. Aktívne ovládanie cudzích jazykov je dôležité pre manažérov, majiteľov spoločností i pre zamestnancov firiem. Ak máte záujem učiť sa komunikovať v cudzom jazyku moderným, efektívnym spôsobom, využite naše služby! * Chcete sa učiť rýchlo a kvalitne? V súkromnom jazykovom vzdelávaní máte čas venovať sa...

 • INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Košice

  INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Košice

  Ponuka jazykov v jazykovej škole v Košiciach •Anglický jazyk •Španielsky jazyk •Taliansky jazyk •Francúzsky jazyk •Maďarský jazyk •ďalšie jazyky na požiadanie Preklady v Košiciach Úradné jazykové preklady Ide o úradné jazykové preklady zo slovenčiny / do slovenčiny s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a uvedením funkcie súdneho prekladateľa - inak nazývané i oficiálne preklady, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady, overené preklady, official translations, preklady s okrúhlou pečiatkou Upozornenie: Overený preklad /súdny preklad, preklad s pečiatkou, oficiálny/ vždy vyžaduje pevné zviazanie trikolórou s notá...

Zabezpečujete jazykové kurzy?

Zabezpečujete jazykové kurzy?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • PRO EDUCATION International LANGUAGE

  PRO EDUCATION International LANGUAGE

  PRO EDUCATION International - LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o Jazyková agentúra s bohatými referenciami a dlhoročnými skúsenosťami vo výučbe cudzích jazykov, špecializujúca sa na korporátne vzdelávanie a jazykové vzdelávanie pre verejnosť. Ponúkame kompletný jazykový program v oblasti jazykového vzdelávania - prekladov - tlmočenia - štúdia a práce v zahraničí - jazykové kurzy pre firmy a jednotlivcov, pre všetky vekové kategórie - deti, juniorov a dospelých - na Slovensku a v Českej republike - skúsených profesionálnych lektorov, kvalitný servis, jedinečný, kreatívny a individuálny prístup k našim klientom a k ich požiadavkám....

 • JAHRA s. r. o.

  JAHRA s. r. o.

  Naša firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Od svojho vzniku spolupracovala s množstvom subjektov na Slovensku a v zahraničí. Disponuje sieťou partnerských inštitúcií doma i v krajinách svojho záujmu, ktoré sa prekrývajú s predmetovou profiláciou v jazykovej výučbe. Jahra spolupracuje s odborníkmi z akademického a školského prostredia, ktorých účelne zapája do svojich vzdelávacích a obchodných aktivít. Odborné zázemie svojich spolupracovníkov zúročuje pri vyhľadávaní ďalších kvalifikovaných členov pracovného kolektívu a pri ich zapájaní do svojej spoločnosti. Z tohto dôvodu je tím jazykovej školy Jahra všestranne pripravený na to, ...

 • Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.

  Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.

  I.V.M.K. s. r. o. je inštitút, ktorého majitelia pôsobia na lektorskom trhu niekoľko rokov. Vo vzdelávaní anglického jazyka, ale aj vo sfére vzdelávania dospelých ich motivácie, predajných zručnosti a odborných zručnosti v predaji. Práve preto si myslíme, že tieto kombinácie zručností a skúsenosti dokážu využiť vo vzdelávacom inštitúte a posunúť našich študentov v ich kariérnom raste. Veríme, že bližšie informácie o Nás, Vám budeme môcť zodpovedať v priestoroch inštitútu, kde sa budeme stretávať na rôznych kurzoch. Tešíme sa našu spoluprácu.

 • Jazykové centrum PH-PROLINGUA

  Jazykové centrum PH-PROLINGUA

  Naše jazykové centrum bolo založené v roku 2005 ako prekladateľská a tlmočnícka agentúra, ktorá pracuje s každým jazykom, pre firmy a občanov na celom Slovensku. Od roku 2006 je súčasťou jazykového centra aj Jazyková škola. Ponúkame: PREKLADY - akýchkoľvek textov - všetkých svetových jazykov Veľký počet prekladateľov (špecialistov na konkrétnu oblasť) nám umožňuje zabezpečiť preklad akéhokoľvek textu. Najkratšie dodacie lehoty na Slovensku! TLMOČENIE - pri obchodných jednaniach - pri oficiálnych návštevách - na konferenciách - priamo vo výrobe - tlmočenie po telefóne/cez internet Tlmočenie zabezpečujeme zo všetkých...

 • EASY SCHOOL, s.r.o.

  EASY SCHOOL, s.r.o.

  Spoločnosť EASY SCHOOL, s.r.o. vznikla 11.7.2006. Ako jazyková škola sa venujeme výučbe cudzích jazykov a pôsobíme na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Svoju činnosť sme zahájili otvorením celoročných kurzov anglického a nemeckého jazyka dňa 2.10.2006. Do prvého trimestra sa zapísalo približne 100 študentov piatich úrovní anglického jazyka, konverzačného kurzu a kurzu nemeckého jazyka pre začiatočníkov. K našim prioritám patrí poskytovanie kvalifikovanej výučby cudzích jazykov, preto spolupracujeme výhradne s kvalifikovanými pedagógmi. Dňa 4.4.2007 udelila Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdel...

 • euro RIKKO s.r.o.

  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti (taliansky jazyk) finančný leasing podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti reklamná a propagačná činnosť poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti marketing a prieskum trhu grafické práce na po...

 • Universe - Privátna anglická škola

  Universe - Privátna anglická škola

  UNIVERSE - Privátna anglická škola - špecialista vo vzdelávaní právnikov a finančníkov na celom Slovensku · Špecializovaný kurz pre právnikov (právnická angličtina, príprava na ILEC) - Prípravný kurz na Medzinárodný certifikát právnickej angličtiny · Špecializovaný kurz pre finančníkov a účtovníkov (finančná angličtina, príprava na ICFE) - Prípravný kurz na Medzinárodný certifikát finančnej angličtiny · Téma dňa - Konverzácia v Anglickom jazyku · Business English (In house study) · Manažérske kurzy One - to - One (In house kurzy a Pobytové kurzy) · Rozvoj manažérskych zručností v anglickom jazyku · Anglický jazyk pre ...

 • Mgr. Martina Kernová - Language bistro

  Mgr. Martina Kernová - Language bistro

  Mobile ENGLISH je sieť jazykových škôl, špecializujúca sa na poskytovanie individuálnej jazykovej výučby pre klientov doma alebo v práci. Hodiny sa môžu konať kedykoľvek a kdekoľvek od pondelka do nedele, medzi 07:00 – 22:00. Mobile ENGLISH vyvinula originálnu metódu výučby jazyka – the ILD – Individual Langauge Development. Cieľom ILD je optimalizovať čas a úsilie našich študentov, aby sa naučili jazyk čo najefektívnejšie. Takto môže každý študent bez ohľadu na vek a úroveň jazyka dosiahnuť rýchly pokrok. Mobile ENGLISH je medzinárodná sieť jazykových škôl, špecializujúca sa na poskytovanie individuálnej jazykovej výučby pre kl...

 • Samuele Deias DEIAS & Co.

  Viva l’italiano ponúka kurzy talianskeho jazyka v Košiciach, v Prešove a ich širšom okolí. Je prítomná na slovenskom trhu od roku 2008, keď začala spolupracovať s rôznymi inštitúciami práve pri kurzoch taliančiny. Od októbra 2009 je Viva l’italiano zapísaná v slovenskom registri živnostníkov, ponúkajúc popri výučbe talianskeho jazyka aj stále rastúcu škálu jazykových služieb zameraných na uspokojovanie potrieb jednotlivcov a firiem. Tento projekt má svoje korene v malej útulnej izbe na prvom poschodí jedného krásneho domu v blízkosti mora v Belfaste, v Severnom Írsku, na konci roka 2007. Zrodil sa z reflexie a pochopenia najrôznejších po...

 • Božena Sasáková

  SZČO s viac ako 20-ročnou tradíciou na slov. trhu v oblasti prekladov z angličtiny, nemčiny, ruštiny(návodov na obsluhu, technickej dokumentácie, technologických postupov, certifikátov ) pôsobiaca zároveň aj ako úradný prekladateľ zo slovenčiny, angličtiny a nemčiny. Prekladateľská a tlmočnícka činnosť - jazyk nemecký, anglický, ruský Výuka jazyka nemeckého,ruského a anglického.

 • Gregory Shaughnessy ENGLISH DEPOT

  Gregory Shaughnessy ENGLISH DEPOT

  Firma Gregory Shaughnessy ENGLISH DEPOT je jazykové a prekladateľské centrum anglického jazyka, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 2004 (doteraz známe ako firma Gregory Shaughnessy) v oblasti vyučovania anglického jazyka, intenzívnych jazykových kurzov, teambuildingu a prekladov. Našu pozornosť sústreďujeme predovšetkým na špecializované firemné kurzy anglického jazyka pre firmy s rôznym zameraním. Výučba prebieha v skupinách 2 - 6 študentov, alebo individuálne, one-to-one. Naše jazykové programy prebiehajú od samého začiatku konverzačným štýlom, študenti sú tak nútení konverzovať a zapájať sa do diskusií hneď od začiatku. Veľmi vyh...

 • Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

  Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

  „každý človek ma takú hodnotu koľko toho vie... bez ohľadu na to čí je nepočujúci alebo počujúci. žijeme vo svete, kde sa každý uplatňuje podľa svojich možnosti a schopnosti. zvýšeným nárokom sa nevyhnú ani tí, ktorí žijú vo svete ticha. svet ticha však neznamená len byť ochudobnený o zvuky, ale znamená aj odlišné myslenie, chápanie sveta a seba samého v ňom. podklad myslenia sa formuje v detstve a napĺňa sa v dospelosti. preto spôsob ako ovplyvníme myslenie dieťaťa s poruchou sluchu hrá v „réžii“ života „rolu“ ako si udržať ľudskú dôstojnosť. žijeme vo svete, kde sa každý snaží dorozumieť komunikačnými formami kto...

 1  2  3  4 Ďalšia
Ponúkate prekladateľské služby?

Ponúkate prekladateľské služby?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Kurzy | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.