Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Firmy Advokátske kancelárie

 • JUDr. Katarína Húšťavová, advokátka

  JUDr. Katarína Húšťavová, advokátka

  JUDr. Katarína Húšťavová - advokátka poskytuje klientom na základe niekoľkoročných skúseností komplexný právny servis na odbornej úrovni vo všetkých primárnych oblastiach právnej služby pozitívneho práva a to Obchodné právo, Občianske právo, Rodinné právo, Pracovné právo, Konkurzné právo, Správne právo. Advokátska kancelária poskytuje najmä - zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci, pred inými právnymi subjektmi (napr. rozhodcovské súdy), - zakladanie a zmeny v spoločnosti - poskytovanie kvalifikovaných právnych rád, - spisovanie listín o právnych úkonoch, príprava a posudzovanie všetkých typov zmlúv - spracú...

 • eZmluva.sk, s.r.o.

  Ponukame užitočné informácie z oblasti práva, zákonov a daní. Cieľom portálu je hlavne podpora malých a stredných podnikateľov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí potrebujú pomôcť so zmluvou alebo žiadosťou. Ponúkame Predaj ready-made spoločností Okrem zakladania obchodných spoločností a vykonania zmien v týchto spoločnostiach poskytujeme našim klientom aj predaj novozaložených spoločností, ktoré majú viacero výhod. Predaj spoločnosti je oproti jej založeniu výhodnejší najmä z časového hľadiska a administratívnej záťaže. Využite u nás tiež služby zaručeného elektronického podpisu a ušetrite tak až 50% nákladov na poplatky a ko...

 • JUDr. Daniela Ježová, LL.M. advokát

  JUDr. Daniela Ježová, LL.M. advokát

  Služby a poradenstvo poskytujeme v oblasti: rodinné právo: rozvod, výživné, určenie otcovstva, styk s dieťaťom; správy obchodných spoločností a družstiev, prípravy zápisníc zo zasadnutí orgánov, zastupovania pred obchodným registrom, živnostenským úradom a inými inštitúciami; založenia, registrácie a zmeny obchodných spoločností, družstiev, združení, neziskových organizácií na Slovensku, v Čechách a vo Veľkej Británií; fúzie a akvizície; developerských projektov; správy a vymáhania pohľadávok, platobné rozkazy, mimosúdne riešenia sporov, zastupovanie v exekučnom konaní; prípravy a pripomienkovania zmlúv podľa požiadaviek klie...


 • JUDr. Jozef Markoš - AGENTÚRA KONSENZUS

  JUDr. Jozef Markoš - AGENTÚRA KONSENZUS

  Agentúra KONSENZUS sa zaoberá nasledovnými činnosťami: Mediácia v komerčnej oblasti - medzi podnikateľmi - medzi právnickou osobou a spoločníkmi, konateľmi, akcionármi, atď. medzi právnickou osobou a zamestnancom - spory súvisiace s náhradou škôd, autorskými právami - spory medzi samosprávami a neziskovými organizáciami a pod. - spory medzi občanmi, susedské spory a pod. Vyjednávanie s protistranou Ak jedna zo sporiacich sa strán nie je ochotná zúčastniť sa mediácie, mediátori prevezmú zastúpenie jej záujmov poskytnutím tzv. „vyjednávača“. Špecifikácia služieb - Oblasť preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie...

 • Advokátska kancelária JUDr. Ing. Petra Štofková

  Advokátska kancelária JUDr. Ing. Petra Štofková

  Advokátska kancelária so sídlom v Nových Zámkoch. Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, v slovenskom a anglickom jazyku. Naša kancelária spolupracuje pri poskytovaní právnych služieb s odborníkmi aj z iným oblastí - daňovými a účtovnými poradcami, audítormi, znalcami, notármi a exekútormi, ako i so špecialistami z ďalších oblastí tak, ako si to nami riešený právny problém vyžaduje.

 • DAPO SPS, k. s.

  DAPO SPS, k. s.

  Funkcia daňového poradcu je v našej praxi relatívne novým prvkom, eliminujúcim existenciu podnikateľského rizika. Je to náročná práca predpokladajúca široký odborný prehľad, pri ktorej sa musia využívať aj nedôslednosti a protirečivosti vo formulácii daňových a iných zákonov. Daňové poradenstvo je treba chápať ako komplexný výstup ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva, nakoľko všetky tieto zložky sú vzájomne prepojené a majú byť v súlade s platnou daňovou legislatívou. DAPO - Slovenská poradenská spoločnosť k.s. patrí medzi prvé právnické slovenské firmy pôsobiace na slovenskom trhu v oblasti daňovej legislat...

 • Mgr. Ján Gerči, advokát

  Advokátska kancelária zameraná na obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo a pod.), občianske právo (záväzkové právo, právo nehnuteľností, rodinné právo), správne právo a právo duševného vlastníctva.

 • STILUS, s.r.o.

  STILUS, s.r.o.

  Prekladateľská a tlmočnícka agentúra s 13-ročným úspešným pôsobením na trhu v oblasti prekladov a tlmočenia v 39 jazykoch. Preklady vyhotovujeme v expresných termínoch do 2, 8, 24 hod. aj so súdnym overením. Špecializujeme sa na vyhotovenie úradných prekladov všetkých jazykov v expresných termínoch. Podľa požiadaviek využívame pri našich službách všetky dostupné CAT nástroje. Kalkulácia rýchlo a pohodlne on-line + elektronická objednávka. Naša spoločnosť poskytuje kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby v 39 jazykoch. Pôsobíme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a za toto obdobie sme si kvalitnými službami a individuálnym prístu...

 • Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária s. r. o.

  Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária s. r. o.

  Advokátska kancelária, Mgr. Peter Serina, poskytuje právne služby v rôznych oblastiach právneho poriadku, najmä v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a vymáhania pohľadávok, občianskeho, pozemkového práva a rodinného práva. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre fyzické osoby. Ako jedna z mála advokátskych kancelárii sa Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. cielene zaoberá zastupovaním poškodených v trestnom konaní a spotrebiteľským právom. Pri poskytovaní našich služieb používame moderné technológie ako sú zaručený elektronický podpis, autor...

 • LICITOR group, a.s.

  LICITOR group, a.s.

  Spoločnosť LICITOR group, a.s. bola založená v roku 2004. Hlavným cieľom, ktorý naša spoločnosť sleduje, je rýchlosť a zároveň vysoká kvalita ponúkaných produktov, ktoré sú odpoveďou na každú požiadavku nášho klienta. Našim klientom sa venuje tím právnikov, či iných odborníkov, ktorí majú v danej oblasti odborné skúsenosti, ako aj široké kontakty, čím sa snažíme presvedčiť o vysokej profesionalite nami poskytovaných služieb. Práve tieto priority a prirodzene aj ich plnenie sú atribúty, ktoré našu spoločnosť zaradili medzi spoľahlivých obchodných partnerov v rámci celého Slovenska. Ďalšou zárukou profesionality celého tímu je ...

 • Advokát JUDr. Ján Vajda

  Advokát JUDr. Ján Vajda

  Poskytovanie právnych služieb pre občanov a pre podnikateľov vo všetkých oblastiach práva na celom území Slovenska.

 • JUDr. Daniela Komorová

  Od roku 1992 som vykonávala slobodné povolanie ako komerčná právnička podľa zák. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch a v roku 1995 som bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory podľa zák. 132/90 Zb. pod č. licencie 0350 V súčasnosti poskytujem právnu pomoc spolu s advokátskou koncipientkou JUDr. Ing. Veronikou Škodovou a v predchádzajúcom období som bola školiteľkou viacerých koncipientov. V súčasnosti úzko spolupracujem s mojím bývalým koncipientom JUDr. Tomášom Rosinom , advokátok, Kukučínova 20, Banská Bystrica. Okrem toho poskytujem právne služby aj v spolupráci i inými skúsenými advokátmi a to najmä s: •JUDr....

 • TONYK - REAL, spol. s r. o.

  Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Administratívne služby

 • JUDr. Veronika Kováčiková

  JUDr. Veronika Kováčiková

  Advokátska kancelária bola založená v roku 2008 JUDr. Veronikou Kováčikovou, ktorá poskytuje právnu pomoc a spoluprácu najmä v oblasti práva duševného vlastníctva, stavebného práva, občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva, správneho práva. Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať klientom právne služby zodpovedne, seriózne, využívajúc skúsenosti nadobudnuté v ďalších odboroch. Kancelária kladie osobitný dôraz na poskytovanie právnych služieb v oblasti práva reklamy a marketingu liekov, autorského práva a priemyselno-právnej ochrany v oblasti ochranných známok, obchodného mena, know-how, obchodného tajomstva, nezap...

 • JUDr. Mária Gálová, advokát

 1  2 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Advokátske kancelárie | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.