Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

Firmy - Administratívne služby

 • Dokumenta, a.s.

  Dokumenta, a.s.

  Spoločnosť Dokumenta, a.s. sa od svojho vzniku zameriava na vývoj a implementáciu riešení pre dokument manažment (document management), správu a riadenie dokumentov a na poskytovanie riešení súvisiacich s touto oblasťou. DMS systém ADMIS® je výsledkom dlhoročného vývoja, vďaka ktorému v sebe spája znalosť reálnych pracovných postupov v oblasti spracovania dokumentov, vysoké požiadavky na ergonómiu práce, ako aj legislatívne požiadavky aplikované na oblasť správy a riadenia dokumentov a registratúry. Riešenie ADMIS® Elektronické doručovanie zabezpečí automatizáciu procesov a minimalizáciu nákladov spojených so spracovaním ekonomickej agendy už ...

 • ZLATA, s.r.o.

  ZLATA, s.r.o.

  Sme progresívna spoločnosť, poskytujúca na profesionálnej úrovni najmä účtovné, personálne a mzdové služby formou outsourcingu. Svoju činnosť sme začali na základe živnostenského oprávnenia podporeného dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva a daní v rodinnej firme. Postupný rozvoj vyústil do zmeny typu firmy na spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2005. Naše služby poskytujeme klientom od malých firiem s jednoduchým účtovníctvom až po spoločnosti s desiatkami zamestnancov a povinnosťou auditu . Pri našej práci využívame najnovšie technológie, ktoré nám umožňujú rozšíriť ponuku služieb našim klientom podľa ich záujmu a...

 • PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová

  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO NOVÉ ZÁMKY - Komplexné vedenie účtovníctva - Zabezpečujeme pravidelné vedenie účtovníctva. JEDNODUCHÉ účtovníctvo PODVOJNÉ účtovníctvo - Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a právnymi zákonmi a predpismi, - Vedenie majetkovej agendy, - Pomoc pri pravidelnom odsúhlasovaní pokladne, - Vedenie dokumentácie formou prehľadnej databázy, - Spracovanie mesačných a štvrťročných priznaní DPH, - Príprava koncoročných finančných výkazov a konceptu pre daňové priznanie doplnené súvahou a výkazom ziskov a strát. - Sprístupnenie kontrolných záznamov a pod...

Ponúkate právne poradenstvo?

Ponúkate právne poradenstvo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Klaudia Schneider - INKLAS

  Klaudia Schneider - INKLAS

  Ponúkame Vám len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Chceme osloviť všetkých budúcich staviteľov a investorov, ktorí uvažujú o výstavbe rodinných domov. Našou ponukou získate možnosť lepšieho využitia Vášho voľného času, pretože my zabezpečíme všetky podklady k Stavebnému povoleniu a tak isto aj náležitosti ku Kolaudačnému rozhodnutiu. Navyše Vám ponúkame: - osobitný prístup v priateľskej atmosfére - možnosť stretnutia aj u Vás v akomkoľvek čase - spoľahlivosť - výhodné podmienky Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb.

 • OFFICE HOUSE s.r.o.

  OFFICE HOUSE s.r.o.

  OFFICE HOUSE s.r.o je najstaršou a najväčšou spoločnosťou na Slovensku a v Českej republike, ktorá sa špecializuje na servis poskytovania obchodnej adresy. Spojenie OFFICE HOUSE je v našom obore známe do tej miery, že sa pre tento typ služieb postupne stalo synonymom. Naše služby poskytujeme už na šestnástich miestach v ôsmich mestách Slovenska a Českej republiky a tento počet sa stále zvyšuje. Všetky nehnuteľnosti, v ktorých poskytujeme naše služby, pritom patria našej spoločnosti alebo niektorému subjektu, ktorý je s našou spoločnosťou spriaznený. Taktiež vďaka tejto skutočnosti sme schopní garantovať kontinuitu našich služieb do budúcnosti. ...

 • ISS Facility Services spol. s r.o.

  ISS Facility Services spol. s r.o.

  ISS bola založená v dánskom meste Kodaň v roku 1901 a dnes je najvýznamnejším svetovým dodávateľom v oblasti Facility Services. ISS charakterizujú mnohoročné skúsenosti vyvíjaním nových metód a technológii, rovnako ako vysoká úroveň riadenia služieb v celom ich spektru. Na Slovensku je firma ISS súčasťou trhu od roku 1993. Dnes pre slovenskú spoločnosť ISS pracuje viac než 4 100 zamestnancov, ktorí zaisťujú služby pre viac než 370 zákazníkov v rámci celého Slovenska. ISS ponúka jedinečné systémové riešenie – Integrated Facility Services, prostredníctvom ktorého sa staráme o manažment, organizáciu a dodávky všetkých služieb spojenýc...

 • Agentúra moma

  Agentúra moma

  Agentúra moma vznikla v roku 2003 ako sprostredkovateľsko-vzdelávacia agentúra. Začiatky boli ťažké, ale postupne sme si získali okruh klientov na podnikateľskom trhu. Hlavným poslaním je dať možnosť vzdelávať sa širokému okruhu záujemcov od jednotlivcov, sociálne slabších až po spoločnosti, malé ale aj väčšie. Úspešne sme začínali na trhu vzdelávania a to hlavne zamerané na školenia komunikačných zručností, základy práce s PC až po školenia ekonomické-účtovníctvo, skladové hospodárstvo, ekonomické poradenstvo. Dnes máme vlastné projekty vzdelávania a ďaľších doplnkových služieb cenovo dostupné aj pre sociálne slabšie vrstv...

 • Ing. Iveta Červeňáková - ONE

  Ing. Iveta Červeňáková - ONE

  Ing. Iveta Červeňáková -súdna tlmočníčka a prekladateľka Profil : - štátna skúška z jazyka anglického na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave - Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge Ponuka : * preklady bežných textov, obchodná korešpondencia, texty na web stránky, reklamné texty, katalógy, príručky, návody a pod. * technické preklady projektov a dokumentácie z oblasti stavebníctva * texty z oblasti práva, medicíny a ekonomiky, preklady sú konzultované s odborníkmi v danom odbore * zmluvy, certifikáty * rodné, sobášne a úmrtné listy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov, živnostenské li...

 • Swiss Post Solutions, s. r. o.

  Swiss Post Solutions, s. r. o.

  Swiss Post Solutions, s.r.o. slovenská filiálka švajčiarskej skupiny Swiss Post, je neodmysliteľným partnerom veľkých podnikov, verejnoprávnych inštitúcií, bánk a podobne, ktorým zabezpečuje služby súvisiace s digitalizáciou dokumentov - skenovaním, indexovaním, prepisovaním, archiváciou a iné. Naše služby: - spracovanie dát - zachytávanie dát z papierovych formulárov do počítačov - vysokokapacitné skenovanie - triedenie - otváranie obalok - obálkovanie - personalizovaná tlač - výroba digitalnych archívov - fyzická archivácia a vyhľadávanie na kľúč - indexovanie

 • NaturaeCom, spol. s r.o.

  Spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou, poradenstvom a vypracovívaním EU projektov, tlmočníckymi a prekladateľskými službami ( AJ,NJ,FJ ), tvorbou web-stránok, reklamnou činnosťou ( návrhy letákov, tvorba vizitek, prezentačných CD, prezentačných videí a ďalších podľa želania zákazníka ), organizovaním odborných kurzov v oblasti marketingu, manažmentu, ekonomiky, počítačov a jazykov, fotografickými službami - od spracovania digitálnych fotografií po tvorbu digitálnych albumov, reprodukcie fotografií, foto z firemných a súkromných akcií, taktiež video a jeho spracovanie, zákazkové šitie odevov, sprostredkovanie služieb.

 • Vincent Kopiar - LION

  Vincent Kopiar - LION

  Sme spoločnosť ktorá je na trhu od roku 1998. Zaoberáme sa hlavne obchodnou činnosťou a službami. Spoločnosť Vám ponúka široký sortiment služieb: Spracovanie dát a štatistických údajov: - do elektronickej podoby ( formu si zvolíte vy ) - spracovanie jednorázových dát ktoré potrebujete v elektronickej forme - pravidelné spracovávanie dát ( týždenné, mesačné ) - spracovanie aj s grafickými výstupmi ak si to želáte Tvorba jednoduchých webových stránok: - vytvárame jednoduché webové stránky - vytvárame stránky ktoré nie sú finančne náročné - nezaoberáme sa vytváraním zložitých webových stránok Tvorba firemnýc...

 • KASEP s.r.o.

  KASEP s.r.o.

  Oblasť účtovníctva je vzhľadom k výhodám, ktoré sú s tým spojené, jednou z oblastí najčastejšie zabezpečovanou dodávateľským spôsobom. Venujte sa svojmu podnikaniu a prenechajte účtovnú agendu našej externej účtovníckej firme a usporíte: * mzdové náklady na zamestnancov- účtovníka a mzdárku * náklady na spotrebný kancelársky materiál, náklady na odbornú literatúru * náklady na PC a účtovný software, náklady na odborné školenia, * náklady na účtovné a ekonomické poradenstvo. Sme malá firma a preto našim prvoradým cieľom je maximálna spokojnosť klientov. Medzi našich klientov patria najmä malé firmy a živnostníci, ktorí p...

 • Alena Kapralčíková

  Archivácia dokumentov pre živé aj zlikvidované firmy v našich priestoroch, vrátane prípravy a pravidelnej skartácie dokumentov, služby archivačného charakteru - vypracovanie metodiky, registratúrnych poriadkov a plánov, zaregistrovanie na štátnom archíve, usporiadanie registratúrnych stredísk priamo u zákazníka, príprava vyraďovacích konaní, zaškolenie pracovníkov v oblasti archivácie, vypracovanie ďalších druhov smerníc - napr. organizačný, pracovný poriadok, smernice-projekty na ochranu osobných údajov a pod. Ponúkame nasledovné služby: - 1. Správa firemnej registratúry – archivácia pre existujúce firmy - 2. Archivovani...

 • Meriva Translations s.r.o.

  Meriva Translations s.r.o.

  Naše firma je specializovaná na preklady ze/do jazyků: angličtina, slovenština, čeština Nabízime Vám: Překlady - právní Potřebujete přeložit smlouvu či jiný právní dokument? Žádáte specializovaného překladatele na jazyky - angličtina, slovenština, čeština? Vyhotovujeme profesionální překlady textů z oblasti práva. Naší hlavní doménou jsou překlady smluv a právních dokumentů. Překlady - ekonomické Hledáte důvěrného překladetele kupř. Vaší obchodní korespondence s anglicky hovořícím klientem? Přeložíme Vám jakékoliv odborné texty v oborech ekonomika, finančnictví, obchod. Druhým pilířem naší činnosti jsou překlady...

 • ERS Holding, spol. s r.o.

  Developerská a výrobná skupina ERS Holding sa sústreďuje vo svojej činnosti na päť základných oblastí : * Administratívne projekty (multifunkčné kancelárske komplexy) * Bytové projekty * Veľkoobchod * Voľnočasové projekty * Industriálne projekty a logistické projekty História: Roman Ruhig, prezident: „Moja podnikateľská dráha začala v septembri 1990. Vtedy som odišiel zo zamestnania v CHZJD v Bratislave, ako jeden z prvých som získal oprávnenie na výkon činnosti v energetike bez obmedzenia napätia. V oblasti energetiky a elektrotechniky som začal podnikať na viazanú živnosť v oblasti montáže a servisu. V roku 199...

 1  2  3  4 Ďalšia
Ponúkate podnikateľské poradenstvo?

Ponúkate podnikateľské poradenstvo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Administratívne služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.