Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

Firmy - Živočíšna výroba, chov, služby

 • Jozef Hatala - Mäsovýroba

  Jozef Hatala - Mäsovýroba

  Za spoločnosťou Jozef Hatala - Mäsovýroba stojí dlhoročná tradícia v produkcii mäsových výrobkov značky HATALA. Naša firma v súčasnej dobe zamestnáva cca 60 zamestnancov, denne spracuje cca 5 ton mäsa, mesačná produkcia predstavuje cca 100 ton mäsa a mäsových výrobkov. Starostlivý výber pri nákupe suroviny, moderné strojné vybavenie, dodržovanie hygienických pravidiel a tím skúsených pracovníkov sú zárukou vysokej kvality výrobkov. Naše produkty: - bravčové mäso-jatočná úprava - bravčové mäso -výsekové - bravčová sadlo a slanina - bravčové vnútornosti - črevá - jatočná úprava z kravy - hovädzie mäso z kravy a jalovic...

 • AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

  AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

  Firma Agrospol Kysuce s.r.o., bola založená 01.12.1992 a hospodári v priestoroch Mliekarne a.s. Žilina. Podnik sa venuje spracovaniu surového kravského mlieka a obchodnej činnosti s mliečnymi výrobkami, dovozom a predajom výrobkov od obchodných partnerov. Agrospol Kysuce s.r.o. patrí medzi tradičných výrobcov a spracovateľov mlieka a mliečnych výrobkov v našom regióne. Podnik od svojho založenia prešiel modernizáciou a inováciou výrobných a skladových priestorov. Hlavným cieľom inovačného procesu bolo zatraktívniť dizajn a široký výrobný sortiment. Technologickou modernizáciou, monitorovaním trhu a vývojom produktov je Agrospol Kysuce s.r.o. sil...

 • Ludmila Řezáčová

  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Ubytovací služby Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování cestovní agentury a průvo...

Prevádzkujete záhradkárstvo?

Prevádzkujete záhradkárstvo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Mäsokombinát Nord Svit s.r.o.

  Mäsokombinát Nord Svit s.r.o.

  Mäsokombinát NORD SVIT, spol. s r.o. bol založený v roku 1954. Počas svojej vyše 50- ročnej histórie sa spoločnosť úspešne rozvíjala a stala sa jedným z významných výrobných podnikov v okrese Poprad. V súčasnosti poskytuje pracovnú príležitosť 160-tim zamestnancom. Hlavný cieľ spoločnosti Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Chceme sa naďalej rozvíjať v záujme svojich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov, pričom v perspektíve troch rokov chceme patriť k významným podnikom v danom odbore na slovenskom trhu. Ako spoločnosť sme získali značné skúsenosti a know – how vo výrobe týchto výrobkov: Mäso: • mäso hovädzie výsekové •...

 • Agrokombinát a. s.

  Agrokombinát a. s.

  Agrokombinát, a.s., sa od svojho založenia v roku 1998 špecializuje na produkciu poľnohospodárskych i potravinárskych produktov. V poľnohospodárskom sektore sa venuje živočíšnej produkcii – produkcia mlieka a v rastlinnej produkcii pestovaniu obilnín, olejnín a krmív pre živočíšnu výrobu. Potravinársky sektor je rozdelený do troch výrobných miest. V Trebišove je zriadená cukrárska výroba rôznych čajových pečív s dlhodobou trvanlivosťou o rôznej hmotnosti a ostatných cukrárskych výrobkov ako Nugátové laskonky, Vanilkové trubičky, Snehové pečivo, Kokosky, Arašidové pokušenie, Citrónové koláčiky alebo Kokosový kmeň. Produkujú sa tu t...

 • ZVOS Hustopeče a.s.

  ZVOS Hustopeče a.s.

  ZVOS Hustopeče, akciová společnost vznikla k 1.8.1995 rozdělením Zemědělského výrobně obchodního družstva Hustopeče. Zabývá se převážně zemědělskou činností, kterou provozuje na půdě vlastní a pronajaté od fyzických i právnických osob. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu kvalitních potravinářských pšenic, olejnin, produkci osiv a krmných plodin k zabezpečení dostatečné krmivové základny pro živočišnou výrobu. K speciální části rostlinné výroby patří především pěstování révy vinné. Celková výměra vinic je 156,28 ha a téměř celá produkce hroznů se zpracovává ve vlastním sklepním hospodářství. Další souč...

 • AGILE, s.r.o.

  AGILE, s.r.o.

  Spoločnosť bola založená v apríli 1994 a podnikateľskú činnosť začala vykonávať od 1.7.1994 v objektoch a na pozemkoch bývalého Jednotného roľníckeho družstva Nitrany. Hlavnou činnosťou je poľnohospodárska výroba, nákladná a osobná doprava, predaj a servis poľnohospodárskej techniky a obchodná činnosť. Spoločnosť hospodári na výmere 952 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v prenájme od vlastníkov pôdy a od Slovenského pozemkového fondu v katastroch obcí Malý Cetín., Čechynce, Veľké Janíkovce a Chrenová. Stupeň zornenia je veľmi vysoký a predstavuje 99,82 %. Územie, v ktorom s.r.o. obhospodaruje svoje plochy patrí k najteplejším a ...

 • Vincent Králik MINI ZOO

  Naša spoločnosť vznikla v roku 1989 zaoberá sa obchodovanim so zvieratami. Od roku 1992 dodávame zvieratá okrem Slovenského trhu aj do ďalsich krajín európy. Veľkú časť našich odberateĺov tvoria zákazníci v Česku, Poĺsku, Nemecku, Rakúsku. Dodávame aj do ďaĺších krajin ako Taliansko, Belgicko, Dánsko,Anglicko,Chorvátsko,Slovinsko. Spočiatku sme sa venovali výhradne predajom akvarijných rýb, v posledných rokoch sme rozšírili našu činnost aj na predaj ďaĺších druhov zvierat. - Máme vo veľmi dobrej kvalite odchovy terarijných zvierat zo Slovenska a Čiech, široký sortiment hlodavcov. V ponuke máme aj štandartný sortiment exotického vtáctva, ...

 • Zemědělské družstvo Žernov

  Rostlinná výroba (mák, brambory, obiloviny, řepka) kombinovaná se živočišnou výrobou, mísírna krmiv, čerpací stanice, pneuservis, kozí farma a chov skotu, výroba kozích sýrů a jogurtů; plemenná a jatečná kůzlata Odborová klasifikácia NACE: Chov hovězího dobytka Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství, kde poměr specializace činí méně než 66%) Údržba a oprava dvoustopých motorových vozidel Maloobchodní prodej pohonných hmot Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007: Produkty zmiešaného hospodárstva Odbor činnosti podľa medzin...

 • Tvrdošínska mliekáreň, s.r.o.

  S priemyselným spracovaním mlieka sa v Tvrdošíne začalo už v roku 1952, pôsobenie Tvrdošínskej mliekarne však môžeme datovať od roku 1975, kedy bol uvedený do prevádzky nový závod s modernejším technologickým vybavením. Dnes Tvrdošínska mliekareň funguje ako spoločnosť s ručením obmedzeným a spĺňa náročné kritériá dodávok svojich výrobkov okrem slovenského aj na zahraničné trhy (štáty európskej únie). Tvrdošínska mliekareň s.r.o. sa považuje za typicky syrársku fabriku, ktorá je situovaná do podhorských oblastí severného Slovenska. Prostredie Oravy a tvrdošínska lokalita ponúkajú ekologicky atraktívnu bázu a s prostredím zžit...

 • Ing. Václav Kozel - ZOOINFORMA

  Ing. Václav Kozel - ZOOINFORMA

  Firma Ing. Václav Kozel byla založena v roce 1992. Nejdříve se začalo s porážkou jatečních zvířat, poté následoval další rozvoj a dobudování a rekonstrukce dalších provozů jatek – bourárna, výrobna, porážka. Od roku 1994 firma vyrábí vlastní uzeniny a masné výrobky. Firma se specializuje na nákup živých jatečních zvířat : prasata, skot, a na jejich následnou porážku, prodej opracovaných V1/2, H1/4, prodej bouraného masa a drobů. Veškerá činnost je pod stálým veterinárním dohledem Státní Veterinární Správy se sídlem v Českých Budějovicích. SVS přidělila číslo potravinářského závodu CZ 13266 ES. Jatky mají osvědčení p...

 • Bažantnica Štitáre, s.r.o.

  Bažantnica Štitáre, s.r.o.

  - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja - liahnutie a chov bažantov - služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych služieb - kúpa tovaru na účely jeho predaja konmečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti - reklamná a propagačná činnos...

 • ORELIO spol. s r.o.

  Firma Orelio spol. s r.o. byla založena 28.1.1991 pěti společníky. Jednatelem a ředitelem byl zvolen Kamba Karel, který v těchto funkcích působí dodnes. Hlavním předmětem podnikání je obchod s živým jatečným dobytkem, výsekovým a mraženým masem, silniční motorová přeprava jatečného skotu a jatečných prasat, obchodní činnost včetně zahraniční, hostinská činnost a ekonomické služby. Maso z těchto prasat je dodáváno do tržní sítě a to včetně supermarketů. Chov má základní stádo 700 prasnic. Převážná většina selat je vykrmována do jatečné hmotnosti, roční produkce představuje 1 500 tun jatečných prasat. Naše produkty a ...

 • KOMFOS Prešov, s.r.o.

  KOMFOS Prešov, s.r.o.

  Firma Komfos Prešov, s.r.o. je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou. Vznikla v apríli 1994. Spoločnosť sa vo svojich začiatkoch venovala distribúcii mliečnych výrobkov a čerstvých potravín. Mali sme zazmluvnených dostatok odberateľov, dôležitých dodávateľov a výrobcov a aj napriek veľkej konkurencii sa nám darilo. Preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku aj o ďalšie potravinárske komodity, čo nám prinieslo ďalších zákazníkov. Dnes naša spoločnosť funguje ako klasický veľkoobchod a maloobchod so širokou sortimentnou ponukou a službami. Postupne sa naše služby rozšírili aj o segment gastro ponuky. S novými ...

 • Farma Fresh Slovakia

  Farma Fresh Slovakia

  Akciová spoločnosť Farma Fresh je výrobcom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vysokej kvality. Patrí k významným producentom poľných agrokomodít, surového kravského mlieka a mliečnych dezertov, hovädzieho mäsa, hrozna a vína. Spoločnosť bola založená v roku 1998. * Sídlom spoločnosti je obec Majcichov pri Trnave. Chotár, výrobné a spracovateľské prevádzky sú rozmiestnené v juhovýchodnej časti Trnavskej tabule v tesnej blízkosti križovatky diaľnic. V súčasnom období podnik hospodári v katastrálnom území obcí Majcichov,Opoj, Vlčkovce, Križovany, Modranka, Trnava, Hoste, Zavar, Voderady, Šúrovce a Zeleneč. * Disponuje jedineč...

 1  2  3  4  5  6  7 Ďalšia
Prevádzkujete pestovateľský sad?

Prevádzkujete pestovateľský sad?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Živočíšna výroba, chov, služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.