Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Živočíšna výroba, chov, služby

 • RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

  RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

  Společnost RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. zabývá zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích specialit. Je vlastněna společností LUKROM, ze které je zajišťován pravidelný tok živé drůbeže. Celá skupina LUKROM vykazuje obrat ve výši 4,5 mld. Kč a pracuje zde 750 zaměstnanců. RACIOLA s obratem půl miliardy korun poskytuje práci 200 zaměstnancům.

 • Jozef Hatala - Mäsovýroba

  Jozef Hatala - Mäsovýroba

  Za spoločnosťou Jozef Hatala - Mäsovýroba stojí dlhoročná tradícia v produkcii mäsových výrobkov značky HATALA. Naša firma v súčasnej dobe zamestnáva cca 60 zamestnancov, denne spracuje cca 5 ton mäsa, mesačná produkcia predstavuje cca 100 ton mäsa a mäsových výrobkov. Starostlivý výber pri nákupe suroviny, moderné strojné vybavenie, dodržovanie hygienických pravidiel a tím skúsených pracovníkov sú zárukou vysokej kvality výrobkov. Naše produkty: - bravčové mäso-jatočná úprava - bravčové mäso -výsekové - bravčová sadlo a slanina - bravčové vnútornosti - črevá - jatočná úprava z kravy - hovädzie mäso z kravy a jalovic...

 • MäsKo a.s.

  MäsKo a.s.

  MäsKo a. s., vyrába trvanlivé salámy a klobásy. Nepretržite vyrába tento sortiment od r. 1978, kedy bola na Slovensku zavedená nová technológia s použitím špičkových výrobných zariadení. (Firmy VEMAG, POLYCLIP, LASKA.). Vyše 30-ročné skúsenosti a nové technológie spolu s overenými receptúrami sú zárukou štandardnosti kvality výrobkov. Firma MäsKo, a. s. tak najdlhšie nepretržite vyrába tento druh mäsových výrobkov na Slovensku * Predmet činnosti: - nákup a predaj mäsa - výroba a predaj mäsových výrobkov so zameraním na trvanlivé mäsové výrobky * Naše produkty: Vyrábame trvanlivé, tepelne neopracované mäsové výrobky s me...


 • Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

  Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

  Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce sa nachádza na rozhraní Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry v strede trasy Ružomberok – Banská Bystrica , pod turisticky známym pohorím Čierny Kameň - Rakytov. Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje 1 300 ha poľnohospodárskej pôdy ,z čoho orná pôda predstavuje iba16 ha . Krajina sa vyznačuje vysokou svahovitosťou od 19 – 45° v nadmorskej výške 700 – 1600 m. Zachovaním krajinotvorby a rázu Národných parkov v týchto podmienkach hlavným zameraním družstva je chov oviec. Patríme k najväčším chovateľom oviec na Slovensku plemena zošlachtená valaška , v priemere s približne 2500ks, ktoré...

 • DIOS Slovakia, s.r.o.

  DIOS Slovakia, s.r.o.

  Organizácia bola založená podľa § 162 Obchodného zákonníka pod obchodným menom DIOS Slovakia ako spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Šoporni a prevádzkou v Horných Salibách a zakladateľskou listinou zo dňa 3.12.1997. Vznikla dňom 18.12.1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vo vložke č, 10767/T, vykonanom na základe uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 18.12.1997. Dňa 20. januára 2004 sa uskutočnila zmena sídla spoločnosti i štatutárneho orgánu spísaním notárskej zápisnice č. 21/2004 Nz 4677/2004 zo dňa 20.1.2004 a č. 22/2004 Nz 4680/2004 zo dňa 20.1.2004. Sídlom spoločnosti sa stala obec Horné ...

 • PD Hlohovec

  PD Hlohovec

  Poľnohospodárske družstvo Hlohovec leží vo východnej časti Trnavského kraja, administratívne centrum má v okresnom meste Hlohovec. Družstvo vzniklo 1.1.1976 zlúčením ďalších troch susedných poľnohospodárskych družstiev, a to Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. Vznik týchto pôvodných družstiev sa datuje do rokov 1956 – 58. Súčasné družstvo hospodári na 4 343 ha pôdy. Na družstve pracuje 340 členov a zamestnancov. Pre elimináciu podnikateľského rizika družstvo zabezpečuje pomerne širokú štruktúru výroby. - V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka a chov ošípaných. Stavy hovädzieho dobytka na PD Hlohovec sa po...

 • Ludmila Řezáčová

  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Ubytovací služby Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování cestovní agentury a průvo...

 • Mäsokombinát Nord Svit s.r.o.

  Mäsokombinát Nord Svit s.r.o.

  Mäsokombinát NORD SVIT, spol. s r.o. bol založený v roku 1954. Počas svojej vyše 50- ročnej histórie sa spoločnosť úspešne rozvíjala a stala sa jedným z významných výrobných podnikov v okrese Poprad. V súčasnosti poskytuje pracovnú príležitosť 160-tim zamestnancom. Hlavný cieľ spoločnosti Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Chceme sa naďalej rozvíjať v záujme svojich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov, pričom v perspektíve troch rokov chceme patriť k významným podnikom v danom odbore na slovenskom trhu. Ako spoločnosť sme získali značné skúsenosti a know – how vo výrobe týchto výrobkov: Mäso: • mäso hovädzie výsekové •...

 • Agrokombinát a. s.

  Agrokombinát a. s.

  Agrokombinát, a.s., sa od svojho založenia v roku 1998 špecializuje na produkciu poľnohospodárskych i potravinárskych produktov. V poľnohospodárskom sektore sa venuje živočíšnej produkcii – produkcia mlieka a v rastlinnej produkcii pestovaniu obilnín, olejnín a krmív pre živočíšnu výrobu. Potravinársky sektor je rozdelený do troch výrobných miest. V Trebišove je zriadená cukrárska výroba rôznych čajových pečív s dlhodobou trvanlivosťou o rôznej hmotnosti a ostatných cukrárskych výrobkov ako Nugátové laskonky, Vanilkové trubičky, Snehové pečivo, Kokosky, Arašidové pokušenie, Citrónové koláčiky alebo Kokosový kmeň. Produkujú sa tu t...

 • La SARD pre kone Andrej Hurbánek

  La SARD pre kone Andrej Hurbánek

  Predaj a rozvoz: - granule pre kone zn. La SARD, - odprašnené stelivo MIKÓ - kamenná soľ, minerálne lizy

 • Diamon s.r.o.

  Diamon s.r.o.

  Našim zákazníkom ponúkame nasledujúce služby: * dovoz a predaj mäsa, mäsových výrobkov a chladených výrobkov z domácej aj zahraničnej produkcie * balenie mäsa * distribúcia mäsa, mäsových výrobkov a chladeného potravinárskeho tovaru * logistika História spoločnosti Obchodná spoločnosť Diamon sa zaoberá dovozom a predajom mäsa, mäsových výrobkov, chladenej a mrazenej hydiny, syrov, šalátov a konzervárenských výrobkov. Vznik spoločnosti sa datuje od roku 1996. V roku 2002 sa Diamon transformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť je súkromná rodinná firma. Počas svojej existencie sa spoločnosť transformovala z malej ...

 • ZVOS Hustopeče a.s.

  ZVOS Hustopeče a.s.

  ZVOS Hustopeče, akciová společnost vznikla k 1.8.1995 rozdělením Zemědělského výrobně obchodního družstva Hustopeče. Zabývá se převážně zemědělskou činností, kterou provozuje na půdě vlastní a pronajaté od fyzických i právnických osob. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu kvalitních potravinářských pšenic, olejnin, produkci osiv a krmných plodin k zabezpečení dostatečné krmivové základny pro živočišnou výrobu. K speciální části rostlinné výroby patří především pěstování révy vinné. Celková výměra vinic je 156,28 ha a téměř celá produkce hroznů se zpracovává ve vlastním sklepním hospodářství. Další souč...

 • AGILE, s.r.o.

  AGILE, s.r.o.

  Spoločnosť bola založená v apríli 1994 a podnikateľskú činnosť začala vykonávať od 1.7.1994 v objektoch a na pozemkoch bývalého Jednotného roľníckeho družstva Nitrany. Hlavnou činnosťou je poľnohospodárska výroba, nákladná a osobná doprava, predaj a servis poľnohospodárskej techniky a obchodná činnosť. Spoločnosť hospodári na výmere 952 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v prenájme od vlastníkov pôdy a od Slovenského pozemkového fondu v katastroch obcí Malý Cetín., Čechynce, Veľké Janíkovce a Chrenová. Stupeň zornenia je veľmi vysoký a predstavuje 99,82 %. Územie, v ktorom s.r.o. obhospodaruje svoje plochy patrí k najteplejším a ...

 • Hyza a.s.

  Hyza a.s.

  Akciová spoločnosť HYZA vznikla 01.07.2007 ako nástupnícka organizácia troch samostatných závodov: THP (bývalý Topoľčiansky hydinársky podnik), HYZA a.s. Žilina a HYDINA a.s. Cífer, ktorých vlastníkom bol Agrofert Holding a.s. Hlavným zámerom fúzie bola centralizácia strategických rozhodnutí a právomocí do jedného sídla, ktorým sa stali Topoľčany, zníženie fixných nákladov a pokračovanie v produkcii vysoko kvalitných produktov. Spoločnosť HYZA a.s. zamestnáva v súčasnosti vo svojich prevádzkach viac ako 1000 zamestnancov. Predmet činnosti: - výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s...

 • AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

  AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

  Firma Agrospol Kysuce s.r.o., bola založená 01.12.1992 a hospodári v priestoroch Mliekarne a.s. Žilina. Podnik sa venuje spracovaniu surového kravského mlieka a obchodnej činnosti s mliečnymi výrobkami, dovozom a predajom výrobkov od obchodných partnerov. Agrospol Kysuce s.r.o. patrí medzi tradičných výrobcov a spracovateľov mlieka a mliečnych výrobkov v našom regióne. Podnik od svojho založenia prešiel modernizáciou a inováciou výrobných a skladových priestorov. Hlavným cieľom inovačného procesu bolo zatraktívniť dizajn a široký výrobný sortiment. Technologickou modernizáciou, monitorovaním trhu a vývojom produktov je Agrospol Kysuce s.r.o. sil...

 1  2  3  4  5  6  7 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Živočíšna výroba, chov, služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.