Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Firmy Bezpečnostné projekty, poradenstvo

 • JOMA SEPO spol. s r.o.

  JOMA SEPO spol. s r.o.

  Firma JOMA SEPO spol. s r.o. bola založená v roku 2002. Od začiatku založenia sa firma zaoberá komplexným zabezbečením ochrany pred požiarmi a komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To znamená komplexné zabezpečenie a realizáciu: od vypracovania projektu požiarnej bezpečnosti stavby, auditu, cez dokumentácie OPP a BOZP, školenia PO a BOZP, až po materiálne zabezpečenie, následné kontroly atď. Okrem iného mame oprávnenia na montáž, opravy a kontroly rôznych požiarnotechnických zariadení a aj iných technických zariadení pre väčšinu významných výrobcov, ktorý sú na slovenskom trhu. Krátky zoznam našich činnos...

 • VLan s.r.o.

  VLan s.r.o.

  - Alkohol testery - Drogové testy - Diagnostické testy - Bankovkové testery

 • ML Shield s. r. o.

  ML Shield s. r. o.

  Spoločnosť ML Shield s.r.o pôsobí na trhu hlavne v oblasti stavebníctva, kde sa zameriavame na realizáciu domov na kľúč, rekonštrukcie akéhokoľvek druhu, izolácia a zatepľovanie domov a bytov, obklady a dlažby vrátane umeleckej mozaiky.Vykonávame všetky maliarske práce vrátane drobných opráv. Našou druhou hlavnou činnosťou je komplexná asistenčná služba pri dopravných nehodách pre účastníkov nehody so zaistením servisnej opravy, odťahovej služby ako aj administratívnej pomoci a komunikácie so zmluvnými poisťovňami ako aj doprava samotná. Ďalšou činností v našom portfóliu je konzultačná činnosť a poradenstvo v oblasti tvorby bezpeč...


 • DSSI, a.s.

  DSSI, a.s.

  Súkromná výskumno – vývojová a obchodná spoločnosť s názvom DSSI, a.s. vznikla začiatkom roka 2004. K základným podnetom vzniku spoločnosti patrili: - Poznanie, že problematika obrany, bezpečnosti a stability našej spoločnosti je v súčasnosti komplexným javom s multidimenzionálnym prístupom a so schopnosťou efektívne kooperovať s teoretickými pracoviskami založenými na ad - hoc expertných tímoch. - Stav v oblasti výskumu a vývoja v SR, ktorý je i v súčasnosti poznačený radom nedostatkov, brániacim zvyšovať výkonnosť výskumu a vývoja a brániacim i využitiu ich výsledkov na ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Predmet podnik...

 • JKBOZ s. r. o.

  JKBOZ s. r. o.

  Spoločnosť JKBOZ s.r.o. vznikla v roku 2008. Pred jej vytvorením boli služby poskytované pod obchodným menom Juraj Kukučka, Nováky. Počas svojej existencie si vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu v oblasti zabezpečovania služieb v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, kontrolou hasiacich prístrojov a školeniami zamestnancov osobitných skupín. Základňou je dodávateľské zabezpečovanie služieb v bezpečnosti pri práci a pred požiarmi. Potom nasledujú nadstavbové služby ako sú služby životného prostredia a zdravotnej služby. Naše portfólio služieb dopĺňajú kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, kontrol...

 • HASTEX spol. s r.o.

  HASTEX spol. s r.o.

  Spoločnosť Hastex® vznikla v roku 1991 a v oblasti svojho podnikania sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením fliaš CO2. Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb. Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochráni...

 • PRIMÁTOR, s.r.o.

  Naša spoločnosť vznikla v roku 2004 pod názvom MR SERVIS Slovakia. Po dvoch rokoch sme zmenili názov spoločnosti a teda od roku 2007 pôsobíme na trhu pod názvom Primátor. Naša činnosť je zameraná na výrobu, predaj a montáž požiarnych, interiérových, bezpečnostných a ostatných technických dverí a zárubní. Špecialitou v tejto oblasti je výroba replík drevených historických dverí s požiarnou odolnosťou. V stredoeurópskom regióne pôsobíme ako obchodné zastúpenie francúzskej spoločnosti ODICE zameranej na výrobu požiarnych hmôt vhodných na výrobu požiarnych uzáverov a pod. Aj za pomerne krátku dobu si firma vytvorila svoj obchodný priestor v tvr...

 • SBS GT-GROUP, s.r.o.

  SBS GT-GROUP, s.r.o.

  Súkromná bezpečnostná firma GT-GROUP s.r.o. bola založená v roku 2009 poskytujeme bezpečnostné služby na základe vydanej licencie č. 77-16/2008 Krajským riaditeľstvom PZ SR v Bratislave. Zakladatelia spoločnosti čerpajú z bohatých skúseností tohto oboru, nakoľko sami v minulosti pracovali v bezpečnostných firmách, či už ako ozbrojení členovia stráže, členovia výjazdovej jednotky alebo psovodi. Na základe získaných vedomostí sme vypracovali smernice pre výkon ochrany osôb a majetku na rôznych úrovniach. Systém zabezpečenia ochrany objektov poskytovaný spoločnosťou je vysoko funkčný a spoľahlivý. Absolútne kompatibilný so špecifickými p...

 • JUPOL, s.r.o.

  JUPOL, s.r.o.

  Spoločnosť JUPOL s.r.o. má na slovenskom trhu vybudované pevné miesto, je známa ako skúsený a spoľahlivý partner v oblasti dodávok, inštalácií komplexných bezpečnostných a informačných systémov a zariadení. Poskytuje služby a zariadenia vysokej kvality, spoľahlivosti a technickej úrovne pre objekty so všetkými stupňami rizík. Zameranie našej spoločnosti je rozdelené na niekoľko vzájomne súvisiacich oblastí. Ich vzájomné prepojenie tvorí ucelený systém poskytujúci vysokú úroveň bezpečnosti, variability, komfortu, automatizácie rutinne vykonávaných činností a zníženie energetickej náročnosti Vašich priestorov. * Služby - Poplachov...

 • Bartovická Zámečnická Společnost a.s.

  Bartovická Zámečnická Společnost a.s.

  Po vstupu České republiky do Evropské unie je na nás vyvíjen stále větší tlak na snižování hluku a vibrací, které produkují průmyslové podniky do svého okolí. Naše vláda a následně parlament na tento tlak reagovala vydáním několika zákonů a nařízení viz „Legislativa“ týkajících se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jednotlivců, interiérů i komunálního (venkovního) prostoru. Naše firma vznikla v roce 1998 jako Bartovická Zámečnická Stavební s.r.o.. Jsme dynamicky se rozvíjející firmou, a proto jsme se v letošním roce 2008 transformovali na akciovou společnost s novým názvem Bartovická Zámečnická Spol...

 • VECTRA, s.r.o.

  VECTRA, s.r.o.

  Spoločnosť VECTRA s.r.o. sa od svojho vzniku v r.1992 orientuje na dodávku kvalitnej techniky spojenej s komplexnými službami v oblasti mobilných riešení­, výpočtovej techniky a počí­tačových sieti. Naše portfólio tvoria­: * Produkty Psion Teklogix * Programovanie mobilných zariadení­, RFID technológia * Výpočtová technika a počí­tačové siete, kamerové systémy * Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov * Reštauračný a hotelový softver Sme členom skupiny Hydrometer a Diehl.

 • SECURITY CCTV

  SECURITY CCTV

  V dnešnom svete je ochrana majetku a svojich blízkych nevyhnutná. Môžeme to urobiť veľa spôsobmi ale dovolíme si tvrdiť že obrazový záznam je ten najlepší nie len na ochranu ale aj kontrolu zamestnancou či pohybu osôb v sledovanom objekte či priestore. Špecializujeme sa na kamerové systémy pre široké spektrum zákaznikov v naljepších možných cenách pomerom kvalita-cena a naše služby nekončia len úhradou na náš účet. Prevádzame kompletné inštalácie na základe osobnej obhliadky, ale aj samotný predaj prostredníctvom tohoto katalógu. Technická podpora po internete zdarma do 12 hodín, telefonicky ihneď /platí pre zákaznikou s nainštalova...

 • ATEMSEC, a.s.,

  ATEMSEC, a.s.,

  Spoločnosť ATEMSEC, a.s. bola založená v roku 2004 ako špecializovaná poradenská firma v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany utajovaných skutočností. Dňa 11.10.2005 sme splnili všetky zákonné podmienky pre vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na najvyšší stupeň utajenia - PRÍSNE TAJNÉ. V priebehu pôsobenia na trhu sme na základe požiadaviek klientov rozšírili portfólio poskytovaných služieb o: - PO, BOZP, CO - vypracovávanie komplexných bezpečnostných analýz, projektov, auditov, - zavedenie bezpečnostných odborov a oddelení, systému kontrol, - individuálne bezpečnostné poradenstvo vo všetkých bezpečnostn...

 • Ing. Imrich Sedlák - AD SECURITY

  Ing. Imrich Sedlák - AD SECURITY

  Obrovský nárast kriminality spolu so stále sa zväčšujúcimi rozdielmi medzi skupinami obyvateľstva z hľadiska vlastníctva majetku, stavia každého občana pred nutnosť vlastnej ochrany svojho majetku. Taktiež poisťovne menia svoje podmienky pre realizáciu poistenia a ochranné systémy sa stávajú jednou z hlavných podmienok pre uzavretie poistnej zmluvy. Z výsledkov štúdií vypracovaných renomovanými ústavmi na tému zabezpečenia a ochrany majetku vyplýva, že ochrana mechanickými prostriedkami je pre svoju pasívnu funkciu nedostačujúca. Taktiež len fyzická ochrana vďaka ľudskému faktoru nespĺňa dostatočnú bezpečnosť . Najlepšie riešenie pre ochra...

 • SLOVLOGISTIK, s.r.o.

  Poslaním spoločnosti SLOVLOGISTIK, s.r.o. je zvyšovať efektívnosť nákupu, plánovania výroby, skladovania a distribúcie, uplatnením princípov a zákonitostí najnovších poznatkov v logistike, a pretvorenie informácií na dostupné a užitočné znalosti. Spoločnosť SLOVLOGISTIK, s.r.o. vykonáva Logistické audity a odborné poradenstvo, ktoré umožňujú jej klientom šetriť v ich podnikaní náklady, čas a úsilie, a týmto dosahovať konkurenčnú výhodu pred ich konkurenciou. Projekty vykonávané spoločnosťou SLOVLOGISTIK pomáhajú napriamovať procesy v dodávateľskom reťazci, urýchľovať materiálový a informačný tok, v konečnom dôsledku zlepšujú ...

 1  2  3  4  5  6  7 Ďalšia



X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.




X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkom



Pre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.



X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555



Rýchla navigácia:



Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Bezpečnostné projekty, poradenstvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.