Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 
Hľadáte zákazníkov v oblasti bezpečnosť, ochrana?

Hľadáte zákazníkov v oblasti bezpečnosť, ochrana?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

Firmy - Bezpečnostné projekty, poradenstvo

 • JOMA SEPO spol. s r.o.

  JOMA SEPO spol. s r.o.

  Firma JOMA SEPO spol. s r.o. bola založená v roku 2002. Od začiatku založenia sa firma zaoberá komplexným zabezbečením ochrany pred požiarmi a komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To znamená komplexné zabezpečenie a realizáciu: od vypracovania projektu požiarnej bezpečnosti stavby, auditu, cez dokumentácie OPP a BOZP, školenia PO a BOZP, až po materiálne zabezpečenie, následné kontroly atď. Okrem iného mame oprávnenia na montáž, opravy a kontroly rôznych požiarnotechnických zariadení a aj iných technických zariadení pre väčšinu významných výrobcov, ktorý sú na slovenskom trhu. Krátky zoznam našich činnos...

 • DSSI, a.s.

  DSSI, a.s.

  Súkromná výskumno – vývojová a obchodná spoločnosť s názvom DSSI, a.s. vznikla začiatkom roka 2004. K základným podnetom vzniku spoločnosti patrili: - Poznanie, že problematika obrany, bezpečnosti a stability našej spoločnosti je v súčasnosti komplexným javom s multidimenzionálnym prístupom a so schopnosťou efektívne kooperovať s teoretickými pracoviskami založenými na ad - hoc expertných tímoch. - Stav v oblasti výskumu a vývoja v SR, ktorý je i v súčasnosti poznačený radom nedostatkov, brániacim zvyšovať výkonnosť výskumu a vývoja a brániacim i využitiu ich výsledkov na ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Predmet podnik...

 • PRIMÁTOR, s.r.o.

  Naša spoločnosť vznikla v roku 2004 pod názvom MR SERVIS Slovakia. Po dvoch rokoch sme zmenili názov spoločnosti a teda od roku 2007 pôsobíme na trhu pod názvom Primátor. Naša činnosť je zameraná na výrobu, predaj a montáž požiarnych, interiérových, bezpečnostných a ostatných technických dverí a zárubní. Špecialitou v tejto oblasti je výroba replík drevených historických dverí s požiarnou odolnosťou. V stredoeurópskom regióne pôsobíme ako obchodné zastúpenie francúzskej spoločnosti ODICE zameranej na výrobu požiarnych hmôt vhodných na výrobu požiarnych uzáverov a pod. Aj za pomerne krátku dobu si firma vytvorila svoj obchodný priestor v tvr...

Ako osloviť zákazníkov online?

Ako osloviť zákazníkov online?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Štandart BPPO s. r. o.

  Štandart BPPO s. r. o.

 • VM corporation s.r.o.

  VM corporation s.r.o.

  Spoločnosť VM corporation, s.r.o., sa zameriava svoju činnosť na oblasti: * čítačky a triedičky euromincí a bankoviek s overovanim pravosti, UV testery, rôzne kazety a pokladne na euromince a eurobankovky * ochrana osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Zbierky, realizácia školení, konzultačná činnosť a spracovanie požadovanej dokumentácie * priemyselná bezpečnosť v zmysle zákona 215/2002 Zbierky zákonov a súvisiacich vyhlášok, spracovanie kompletnej dokumentácie vo všetkých oblastiach priemyselnej bezpečnosti * obchodná činnosť v oblasti vybavenia administratívnych budov a hotelov (trezory, chladničky, minibary, hotelové fény ...)

 • SECURITY CCTV

  SECURITY CCTV

  V dnešnom svete je ochrana majetku a svojich blízkych nevyhnutná. Môžeme to urobiť veľa spôsobmi ale dovolíme si tvrdiť že obrazový záznam je ten najlepší nie len na ochranu ale aj kontrolu zamestnancou či pohybu osôb v sledovanom objekte či priestore. Špecializujeme sa na kamerové systémy pre široké spektrum zákaznikov v naljepších možných cenách pomerom kvalita-cena a naše služby nekončia len úhradou na náš účet. Prevádzame kompletné inštalácie na základe osobnej obhliadky, ale aj samotný predaj prostredníctvom tohoto katalógu. Technická podpora po internete zdarma do 12 hodín, telefonicky ihneď /platí pre zákaznikou s nainštalova...

 • JUPOL, s.r.o.

  JUPOL, s.r.o.

  Spoločnosť JUPOL s.r.o. má na slovenskom trhu vybudované pevné miesto, je známa ako skúsený a spoľahlivý partner v oblasti dodávok, inštalácií komplexných bezpečnostných a informačných systémov a zariadení. Poskytuje služby a zariadenia vysokej kvality, spoľahlivosti a technickej úrovne pre objekty so všetkými stupňami rizík. Zameranie našej spoločnosti je rozdelené na niekoľko vzájomne súvisiacich oblastí. Ich vzájomné prepojenie tvorí ucelený systém poskytujúci vysokú úroveň bezpečnosti, variability, komfortu, automatizácie rutinne vykonávaných činností a zníženie energetickej náročnosti Vašich priestorov. * Služby - Poplachov...

 • VECTRA, s.r.o.

  VECTRA, s.r.o.

  Spoločnosť VECTRA s.r.o. sa od svojho vzniku v r.1992 orientuje na dodávku kvalitnej techniky spojenej s komplexnými službami v oblasti mobilných riešení­, výpočtovej techniky a počí­tačových sieti. Naše portfólio tvoria­: * Produkty Psion Teklogix * Programovanie mobilných zariadení­, RFID technológia * Výpočtová technika a počí­tačové siete, kamerové systémy * Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov * Reštauračný a hotelový softver Sme členom skupiny Hydrometer a Diehl.

 • ATEMSEC, a.s.,

  ATEMSEC, a.s.,

  Spoločnosť ATEMSEC, a.s. bola založená v roku 2004 ako špecializovaná poradenská firma v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany utajovaných skutočností. Dňa 11.10.2005 sme splnili všetky zákonné podmienky pre vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na najvyšší stupeň utajenia - PRÍSNE TAJNÉ. V priebehu pôsobenia na trhu sme na základe požiadaviek klientov rozšírili portfólio poskytovaných služieb o: - PO, BOZP, CO - vypracovávanie komplexných bezpečnostných analýz, projektov, auditov, - zavedenie bezpečnostných odborov a oddelení, systému kontrol, - individuálne bezpečnostné poradenstvo vo všetkých bezpečnostn...

 • Ing. Imrich Sedlák - AD SECURITY

  Ing. Imrich Sedlák - AD SECURITY

  Obrovský nárast kriminality spolu so stále sa zväčšujúcimi rozdielmi medzi skupinami obyvateľstva z hľadiska vlastníctva majetku, stavia každého občana pred nutnosť vlastnej ochrany svojho majetku. Taktiež poisťovne menia svoje podmienky pre realizáciu poistenia a ochranné systémy sa stávajú jednou z hlavných podmienok pre uzavretie poistnej zmluvy. Z výsledkov štúdií vypracovaných renomovanými ústavmi na tému zabezpečenia a ochrany majetku vyplýva, že ochrana mechanickými prostriedkami je pre svoju pasívnu funkciu nedostačujúca. Taktiež len fyzická ochrana vďaka ľudskému faktoru nespĺňa dostatočnú bezpečnosť . Najlepšie riešenie pre ochra...

 • SLOVLOGISTIK, s.r.o.

  Poslaním spoločnosti SLOVLOGISTIK, s.r.o. je zvyšovať efektívnosť nákupu, plánovania výroby, skladovania a distribúcie, uplatnením princípov a zákonitostí najnovších poznatkov v logistike, a pretvorenie informácií na dostupné a užitočné znalosti. Spoločnosť SLOVLOGISTIK, s.r.o. vykonáva Logistické audity a odborné poradenstvo, ktoré umožňujú jej klientom šetriť v ich podnikaní náklady, čas a úsilie, a týmto dosahovať konkurenčnú výhodu pred ich konkurenciou. Projekty vykonávané spoločnosťou SLOVLOGISTIK pomáhajú napriamovať procesy v dodávateľskom reťazci, urýchľovať materiálový a informačný tok, v konečnom dôsledku zlepšujú ...

 • SBS GT-GROUP, s.r.o.

  SBS GT-GROUP, s.r.o.

  Súkromná bezpečnostná firma GT-GROUP s.r.o. bola založená v roku 2009 poskytujeme bezpečnostné služby na základe vydanej licencie č. 77-16/2008 Krajským riaditeľstvom PZ SR v Bratislave. Zakladatelia spoločnosti čerpajú z bohatých skúseností tohto oboru, nakoľko sami v minulosti pracovali v bezpečnostných firmách, či už ako ozbrojení členovia stráže, členovia výjazdovej jednotky alebo psovodi. Na základe získaných vedomostí sme vypracovali smernice pre výkon ochrany osôb a majetku na rôznych úrovniach. Systém zabezpečenia ochrany objektov poskytovaný spoločnosťou je vysoko funkčný a spoľahlivý. Absolútne kompatibilný so špecifickými p...

 • Ing. Ivan Sokol INPEKO

  Ing. Ivan Sokol INPEKO

  Popis a naša pôsobnosť... Na našich stránkach nájdete zdroje vzdelávacích aktivít našej kancelárie. V ponuke nájdete stručný popis nami pripravovaných školení a kurzov. Ak máte bližší záujem niektoré z nich , radi Vám poskytneme konkrétnejšie informácie a prejednáme s Vami Vaše potreby a informácie. V ponuke nájdete rad školení a kurzov z oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení zameraných na získanie odbornej spôsobilosti. Jednotlivé podujatia sú koncipované tak, aby bol frekventant po ich absolvovaní pripravený k skúške odbornej spôsobilosti ktorá je, ak to legslatíva umožňuje súčasťou podujatia. Učebné o...

 • FIRE - SLUŽBA, s. r. o.

  FIRE - SLUŽBA, s. r. o.

  Spoločnosť vznikla v roku 1993 so zameraním na ochranu pred požiarmi, ktorá má zastúpenie vo všetkých oblastiach hospodárstva. Jej najdôležitejšou úlohou je chrániť ľudský život a zdravie, prírodu a všetky žijúce tvory v nej, a taktiež majetok a materiálne hodnoty. Každý z nás by potvrdil, že v prvom rade myslí na ochranu svojho života, či života svojich blízkych, prípadne známych, ale i neznámych. V takomto prípade teda nie je potrebné zdôrazňovať, že zabezpečenie Ochrany pred požiarmi má dôležité postavenie v našom živote. Na základe našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti zabezpečujeme poradenskú a obchodnú čin...

 • KYBEROS, s.r.o.

  KYBEROS, s.r.o.

  Na trhu informačných technológií pôsobíme od roku 2001. Zákazníkom poskytujeme vývoj softvéru a popri implementácií riešení aj ich dlhodobú údržbu. Našim cieľom je sprístupniť a čo najviac zjednodušiť informačné technológie zákazníkom. Pomocou zabezpečenia správy IT umožňujeme našim zákazníkom efektívne sa zamerať na predmet podnikania, čím zvyšujeme ich produktivitu práce a konkurencieschopnosť na trhu. Kombináciou kvalitných technológií a nášho odborného prístupu budú Vaše systémy stabilné, spoľahlivé, implementované vždy najnovšími technológiami a trendmi v oblasti informačných technológií. Naše služby využívaju zá...

 1  2  3  4  5  6  7 Ďalšia
Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Bezpečnostné projekty, poradenstvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.