Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Firmy Požiarna technika

 • HASTEX spol. s r.o.

  HASTEX spol. s r.o.

  Spoločnosť Hastex® vznikla v roku 1991 a v oblasti svojho podnikania sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením fliaš CO2. Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb. Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochráni...

 • Dräger Slovensko, s.r.o.

  Dräger Slovensko, s.r.o.

  Spoločnosť Dräger je medzinárodný vodca v oblasti zdravotníckej a bezpečnostnej techniky. Naše inovačné výrobky, služby a systémy chránia, pomáhajú a zachraňujú životy. Ľudia z nemocníc, výroby, baníctva, protipožiarnej ochrany a pohotovostných zložiek dôverujú spoločnosti Dräger už od roku 1889. Popri snahe o najlepšiu kvalitu a spoločné rozhrania medzi našimi výrobkami sa spoločnosť Dräger zameriava aj na ochranu nášho životného prostredia a prírodných zdrojov. High-Tech s ľudským dotykom, kultúra vychádzajúca z tradície, inovácie prostredníctvom vlastnej koncepcie, jedna celosvetová vízia: Dräger. Technológia pre život * Med...

 • HOREX HX, s.r.o.

  HOREX HX, s.r.o.

  Hlavným zámerom firmy je poskytnúť zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi od návrhu prvkov požiarnej ochrany, poradenstva cez ich dodávku, inštaláciu, pravidelnú kontrolu a údržbu. Naša firma spolupracuje s kvalifikovaným teamom pracovníkov, ktorí sú schopní Vám rýchlo a odborne poradiť. V súčasnosti sa firma zameriava aj na poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Vykonávame školenia pre špecializované pracovné odbory – lešenári, viazači bremien, vodiči motorových vozidiel a iné. Naša firma pre svojich zákazníkoch zabezpečuje: 1. Predaj - hasiacich prístrojov - p...


 • Miroslav Štefčík STEMI

  Miroslav Štefčík STEMI

  Od vzniku v roku 2002 sa usilujeme zlepšiť kvalitu poskytovaných servisných služieb v oblasti protipožiarnej prevencie a vecných prostriedkov požiarnej ochrany. Ponúkame kvalitné značkové výrobky a poskytujeme vysoko profesionálne služby založené na vzájomnej komunikácii, dôvere a požiadavkách zákazníka. - Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov - Kontrola požiarnych vodovodov a hadicových zariadení - Predaj bezpečnostného a požiarneho značenia - Predaj požiarneho a hydrantového materiálu - Zabezpečenie opravy a servis hasiacich prístrojov - Oprava hydrantov a požiarnych vodovodov - Predaj CO2 na zváranie a výrobu s...

 • Eurohas Consulting s.r.o.

  Eurohas Consulting s.r.o.

  Firma Eurohas Consulting s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Služby zabezpečujeme v rámci celého Slovenska. Sortiment výrobkov ponúkame aj v internetovom obchode. TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - Školenia o ochrane pred požiarmi - Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - Školenia o BOZP - Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP - Vykonávanie dychových skúšok - Spracovanie projektov a podkladov pre ISO, audit POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA - Kontroly, servis, montáž hasiacich p...

 • FLORIAN, s.r.o.

  FLORIAN, s.r.o.

  Naša pôsobnosť na obchodnom a výrobnom poli je od začiatku roku 2002 pod názvom „HAS „ Od samého začiatku je hlavným cieľom firmy postupne vybudovať výrobne – dodávateľskú firmu, ktorá by svojimi výrobkami, službami a sortimentom bola schopná uspokojiť všetkých zákazníkov. V súčasnej dobe ponúkame rádovo niekoľko stoviek rôznych technických prostriedkov. výstroje a výzbroje pre hasičské a záchranné jednotky.V oblasti prevencie poskytujeme služby technika požiarnej ochrany, technika bezpečnosti práce, kontroly a opravy požiarnych vodovodov, hasiacich prístrojov. Výroba a servis sú zamerané na: motorové striekačky PS 12, cisterny, hasi...

 • BzReklama

  BzReklama

  Bezpečnostné značenie, sieťotlač, reklama. Všetky značky grafickým prevedením, rozmermi a farebnosťou zodpovedajú normám STN 018012-1, STN 018012-1/01, STN 018012-2, STN EN 61310-1, NV SR č. 387/2006 Z.z., NV SR č. 393/2006 Z.z. a normám používaným v štátoch EÚ. Bezpečnostné značky vyrábame ako samolepky a plastové tabuľky o hrúbke 0,5 mm (podľa požiadaviek zákazníka aj na plastové tabuľky požadovanej hrúbky, príp. v prevedení na hliníkovom plechu). Pre odolnosť a čo najdlhšiu životnosť značiek voči poveternostným podmienkam používame kvalitné farby s vysokou svetlostálosťou. Tabuľky s doplnkovými textami je možné dodať podľa poži...

 • monte pbs s.r.o.

  monte pbs s.r.o.

  Spoločnosť monte pbs s.r.o. vznikla v januári 2007 transformáciou firmy Romas Ravas - monte, podnikajúcou ako fyzická osoba od roku 1997. * Kto sme Odborná, flexibilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť na trhu v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti práce. * Čo ponúkame Kvalitné služby, efektívne a invenčné riešenia, inovatívne produkty, spoľahlivý technický servis, profesionálne odborné poradenstvo, korektný prístup a viac ako 15 ročné skúsenosti pracovníkov a externých odborníkov. * Náš cieľ Trvalé zvyšovanie kvality služieb a vzťahov so zákazníkmi. * Naša vízia Neustále zlepšovanie pozície spoľahli...

 • SLOVEXIM oil, s.r.o.

  SLOVEXIM oil, s.r.o.

  Firma SLOVEXIM oil, s.r.o. ponúka: * UZLY A MODULY PRE DOPRAVU A SKLADOVANIE HORĽAVÝCH A VÝBUŠNÝCH KVAPALÍN V PETROCHEMICKOM A CHEMICKOM PRIEMYSLE. * RIADIACE SYSTÉMY PRE KOMPLETNÚ AUTOMATIZÁCIU PRÍJMU/VÝDAJA V SKLADOCH HORĽAVÝCH A VÝBUŠNÝCH KVAPALÍN. * ANALYZÁTORY NEBEZPEČNÝCH KONCENTRÁCII PLYNOV, INDIKÁTORY PLAMEŇA A POŽIARNE HLÁSIČE, S KOMPLETNÝM PROTIPOŽIARNYM SYSTÉMOM. PROJEKTY, PORADENSTVO A KONZULTÁCIE V OBLASTI ZARIADENÍ DO MIEST S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU HORĽAVÝCH PÁR A PLYNOV. * NÁKUP/PREDAJ ZÁKLADNÝCH CHEMICKÝCH A PETROCHEMICKÝCH SUROVÍN, PLASTOV. * POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY. * HUTNÍCKE MATERIALE ŽELEYA A FAREBNÝCH KOVOV. ...

 • Ing. Imrich Sedlák - AD SECURITY

  Ing. Imrich Sedlák - AD SECURITY

  Obrovský nárast kriminality spolu so stále sa zväčšujúcimi rozdielmi medzi skupinami obyvateľstva z hľadiska vlastníctva majetku, stavia každého občana pred nutnosť vlastnej ochrany svojho majetku. Taktiež poisťovne menia svoje podmienky pre realizáciu poistenia a ochranné systémy sa stávajú jednou z hlavných podmienok pre uzavretie poistnej zmluvy. Z výsledkov štúdií vypracovaných renomovanými ústavmi na tému zabezpečenia a ochrany majetku vyplýva, že ochrana mechanickými prostriedkami je pre svoju pasívnu funkciu nedostačujúca. Taktiež len fyzická ochrana vďaka ľudskému faktoru nespĺňa dostatočnú bezpečnosť . Najlepšie riešenie pre ochra...

 • ELKO MECHATRONICS s.r.o.

  ELKO MECHATRONICS s.r.o.

  Spoločnosť ELKO MECHATRONICS, spol. s r.o. Košice zabezpečuje dodávky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a komplexný servis: - elektrických požiarnych signalizácií - poplachových systémov na hlásenie narušenia - stabilného hasiaceho zariadenia - detekcie úniku horľavých a toxických plynov - kamerových systémov s rôznymi možnosťami využitia - dochádzkových systémov pre zamestnávateľov - elektrických inštalácií a materiálu Ďalej ponúkame: - poradenstvo a konzultácie v uvedených činnostiach - projektové služby k týmto činnostiam - komplexnú dodávku zariadení - PC nadstavbu ...

 • FLEISCHHAUER Bratislava spol. s.r.o.

  FLEISCHHAUER Bratislava spol. s.r.o.

  FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Firmu založila nemecká inžinierska spoločnosť FLEISCHHAUER.Na základe skúsenosti v roku 1999 firmu odkúpila dcérska spoločnosť FLEISCHHAUER Cottbus s 66% účasťou a 34% účasťou Slovenska. Opierajúc sa viac ako storočné skúsenosti našej materskej firmy dodávame, montujeme a prevádzkujeme najmodernejšiu komunikačnú, požiarnu, video a výpočtovú techniku. Používame výrobky najvyššej kvality, ktoré dodávame a montujeme. Všetky naše ponúkané produkty sú na Slovensku certifikované. Kladieme veľký dôraz na úroveň kvalifikácie našich pracovníkov a na zvyšovanie ich odb...

 • INMAKO s.r.o.

  INMAKO s.r.o.

  Firma INMAKO s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od samého začiatku je hlavným cieľom firmy vybudovať dynamickú a progresívnu firmu, ktorá by svojimi službami a sortimentom bola schopná uspokojiť potreby firiem rôznych veľkostí. Pri realizácii našich služieb sa sústreďujeme na hľadanie optimálnych riešení pre všetkých zákazníkov s ohľadom na špecifiká každého z nich. Účelom je zákazníkovi poskytnúť službu \"ušitú priamo na mieru\". * Medzi naše aktivity patria: - Preventívne protipožiarne prehliadky - Školenia o ochrane pred požiarmi - ...

 • L-tes, spol. s r.o.

  L-tes, spol. s r.o.

  Spoločnosť L-tes, spol. s r.o. vznikla 23.7.1993 zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky. Zaoberá sa realizačnými aplikáciami priemyselnej elektroniky. Vo svojom odbore sa zaraďuje medzi stredné firmy. V Slovenskej republike firma L-tes s.r.o. zastupuje poprednú značku zabezpečovacej a komunikačnej techniky ZETTLER (Total Walther Feuerschutz GmbH Kolín n/Rýnom, člen nadnárodného koncernu TYCO a vlastník značky ZETTLER). Naša firma, vo vzťahu k zákazníkom, vystupuje ako dodávateľ spoľahlivého, cenovo dostupného a osvedčeného systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS). Táto dominantná činnosť veľmi úzko súvisí so zabezpečením o...

 • OPTIMO, s.r.o.

  Spoločnosť OPTIMO, s.r.o. bola založená v roku 1996 . Spoločnosť sa zaoberá predajom kovania na plastové, hliníkové a drevené okná a dvere značky G-U, MAB, ECO. Pričom ponúka možnosti dodania aj iných doplnkov podľa potrieb zákazníka. Najnovším produktom v danej oblasti sú rôzne druhy pánikových zámkov a príslušenstva, zámky, závesy, kovanie pre protipožiarne dvere. Snahou spoločnosti je osobitý prístup k zákazníkovi podľa jeho potrieb, formy spolupráce sú založené na osobnom kontakte so zákazníkom a následnom telefonickom kontakte, ktorý poskytuje priamu konzultáciu jeho požiadaviek v oblasti spolupráce, riešenie problémov, možnosti i...

 1  2  3  4  5  6 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Požiarna technika | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.