Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Bezpečnostné služby

 • FIRE Žilina, s.r.o.

  FIRE Žilina, s.r.o.

  Ochrana pred požiarmi (OPP alebo PO) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) Služby - OPP prostredníctvom technika / špecialistu požiarnej ochrany, - BOZP Bezpečnostnotechnickou službou, ktorú vykonáva bezpečnostný alebo autorizovaný bezpečnostný technik, - výchovy a vzdelávania zamestnancov organizovaním školení a kurzov. Maloobchodný predaj - požiarneho materiálu -hadicové navijaky, hydranty, polospojky, hadice, ventily a i., - hasiace prístroje, požiarne uzávery a i., - bezpečnostných tabuliek a označení - piktogramy, bezpečné postupy a i., Záručný a pozáručný servis - pri nákupe požiarnotechnických zariadení je p...

 • Golden eyes 3D agency, s.r.o.

  Golden eyes 3D agency, s.r.o.

  Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť Golden eyes 3D agency s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním celého komplexu služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Jej vznik bol podmienený viacerými faktormi, hlavne poznatkami o vývoji bezpečnostnej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, ako aj schválením zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti s účinnosťou od 1.1.2006 Pre našich zákazníkov sme tu 24 hodín denne, ochrana ich záujmov je naším prioritným poslaním. Základné zásady našej práce tvoria : spokojnosť zákazníka, profesionalita, zákonnosť, operatívnosť, individuálny prístup ku každému zákazníkovi, perm...

 • SBS GT-GROUP, s.r.o.

  SBS GT-GROUP, s.r.o.

  Súkromná bezpečnostná firma GT-GROUP s.r.o. bola založená v roku 2009 poskytujeme bezpečnostné služby na základe vydanej licencie č. 77-16/2008 Krajským riaditeľstvom PZ SR v Bratislave. Zakladatelia spoločnosti čerpajú z bohatých skúseností tohto oboru, nakoľko sami v minulosti pracovali v bezpečnostných firmách, či už ako ozbrojení členovia stráže, členovia výjazdovej jednotky alebo psovodi. Na základe získaných vedomostí sme vypracovali smernice pre výkon ochrany osôb a majetku na rôznych úrovniach. Systém zabezpečenia ochrany objektov poskytovaný spoločnosťou je vysoko funkčný a spoľahlivý. Absolútne kompatibilný so špecifickými p...


 • JUPOL, s.r.o.

  JUPOL, s.r.o.

  Spoločnosť JUPOL s.r.o. má na slovenskom trhu vybudované pevné miesto, je známa ako skúsený a spoľahlivý partner v oblasti dodávok, inštalácií komplexných bezpečnostných a informačných systémov a zariadení. Poskytuje služby a zariadenia vysokej kvality, spoľahlivosti a technickej úrovne pre objekty so všetkými stupňami rizík. Zameranie našej spoločnosti je rozdelené na niekoľko vzájomne súvisiacich oblastí. Ich vzájomné prepojenie tvorí ucelený systém poskytujúci vysokú úroveň bezpečnosti, variability, komfortu, automatizácie rutinne vykonávaných činností a zníženie energetickej náročnosti Vašich priestorov. * Služby - Poplachov...

 • HABALA, s.r.o.

  HABALA, s.r.o.

  Poskytovať kvalitné služby pre spoločnosti, organizácie a živnostníkov v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a kontroly hasiacich prístrojov. Dodávať kvalitné osobné ochranné pracovné prostriedky za bezkonkurenčné ceny. Mať inteligentný prístup k zákazníkovi a vždy sa snažiť dohodnúť tak, aby bola obojstranná spokojnosť. * Profil firmy Činnosť našej firmy sme začali rozvíjať v roku 2002 pod názvom Juraj Habala. V roku 2007 sme sa transformovali na HABALA, s.r.o. I keď sme pomerne mladý kolektív naše služby sú na vysokej profesionálnej úrovni. Zabezpečujeme dodávateľským spôsobom komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce...

 • Ing. Alexander Gorbatenkov

  Firma Ing. Alexander Gorbatenkov ponúka svoje služby fyzickým osobám podnikajúcim, právnickým osobám podnikajúcim a iným organizáciám vykonávajúcich priemyselnú ako aj banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Zabezpečenie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vykonávame na základe platného oprávnenia vydaného Hlavným banským úradom. Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi vykonávame na základe vydaného osvedčenia KR HaZZ. Zabezpečenie služby v oblasti BOZP a PO...

 • SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.

  SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.

  Súkromná detektívna kancelária rsnadej.sk naväzuje na kvalitne poskytované služby firmou Radúz Sedlár - súkromná detektívna kancelária R. S. Nádej, ktorá bola založená v roku 1990. Je prvou bezpečnostnou agentúrou, ktorá vznikla v Nitrianskom regióne na báze súkromného podnikania. SDK R. S. NÁDEJ s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti komerčnej bezpečnosti a to s celoslovenskou pôsobnosťou. Firma má v súčasnosti viac ako 180 zamestnancov. Našim know-how je zber a analýza informácií, ktoré využívame pri prevencii voči trestnej činnosti. Nami poskytované služby zdokonaľujeme úmerne narastajúcej kriminalite, ako i formám a metódam organ...

 • ELKO MECHATRONICS s.r.o.

  ELKO MECHATRONICS s.r.o.

  Spoločnosť ELKO MECHATRONICS, spol. s r.o. Košice zabezpečuje dodávky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a komplexný servis: - elektrických požiarnych signalizácií - poplachových systémov na hlásenie narušenia - stabilného hasiaceho zariadenia - detekcie úniku horľavých a toxických plynov - kamerových systémov s rôznymi možnosťami využitia - dochádzkových systémov pre zamestnávateľov - elektrických inštalácií a materiálu Ďalej ponúkame: - poradenstvo a konzultácie v uvedených činnostiach - projektové služby k týmto činnostiam - komplexnú dodávku zariadení - PC nadstavbu ...

 • Contact - Ing. Turner Peter

  Contact - Ing. Turner Peter

  Firma TURNER - CONTACT so svojou hlavnou prevádzkou sídli v Komárne na ul. Hradná 3. Vo svojom obore zaujímame hlavné postavenie na domácom trhu. Hlavnou náplňou našej činnosti je veľkoobchodný predaj kompletného sortimentu zahraničných armádnych odevov a doplnkov. Predaj uvedených druhov tovarov, tzv. OUTFITT, resp. OUTDOOR produktov, t.j. tovarov na voľný čas, nachádza stále väčšiu obľúbenosť nielen u konečného zákazníka, ale pre svoje veľmi dobré úžitkové vlastnosti aj u strážnych a bezpečnostných služieb, polície, armády, poľovníkov a rybárov, športových oddielov, skautov a pod. Medzi hlavný sortiment nami ponúkaných tovarov patria...

 • S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

  S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

  S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba . Spoločnosť založil v roku 2002 Bc.Anton Víglaský bez zahraničného a cudzieho slovenského kapitálu. V súčasnej dobe spoločnosť vlastnia Mgr. Anton Víglaský a Mgr. Peter Libutka. Po svojom vzniku firma poskytovala bezpečnostné služby. Neskôr spoločnosť získala akreditáciu prezídia policajneho zboru a okrem poskytovania strážnej služby žačala školiť budúcich pracovníkov bezpečnostných služieb. V roku 2006 sme vytvorili samostatné školiace stredisko, špecializované na odbornú prípravu a poradenstvo na úseku bezpečnostných služieb. Ďalej poskytujeme detektívne služ...

 • DIANN, s.r.o.

  DIANN, s.r.o.

  Každý z nás žije v prostredí, ktorého sme sami tvorcami, alebo sa na jeho tvorbe podieľame. Väčšinou nám nie je ľahostajné kde a ako žijeme. Skôr či neskôr sa stretneme aj s problémom okien a dverí. Možno nám vadí hluk z ulice, možno okná ani nevieme zatvoriť, podkladáme pod okná uteráky pri každom daždi, či vetre, možno nám škrípe brána – kopeme do nej pri zatváraní… O komforte ovládania nehovoriac. Predstava, že všetky tieto a mnoho iných problémov vyriešime je pre nás všetkých veľmi lákavá, no neraz riešime i finančný problém, alebo nevieme na koho sa obrátiť. * My sme to vyriešili za Vás, a preto Vám ponúkame riešenie. ...

 • W.T.A. service s.r.o.

  W.T.A. service s.r.o.

  Společnost W.T.A. service s.r.o. je rozvíjející se firmou vedenou mladým managementem, který klade důraz na pružnost a flexibilitu při zařizování jednotlivých zakázek a na zajištění vysoké kvality dodávaných služeb. Společnost byla založena v roce 2005. Firma působí v oblastech bezpečnostních služeb, výuky a výcviku se zbraní a organizování sportovních her. Další činností firmy je import a prodej širokého sortimentu zboží z oblasti zbraní a střeliva, vojenského a taktického materiálu. Jsme připraveni vyplnit Vaše požadavky dle Vašich potřeb a nároků. Garantujeme naši diskrétnost a vůli řešit další zakázky s důrazem na kval...

 • ALAN communication

  Sme mladá firma podnikajúca v oblasti informačných technológií a pripojenia na internet. Ponúkame Vám pripojenie do internetu prostredníctvom technológií Wi - Fi takzvané mikrovlnné alebo bezdrótové pripojenie. * Ďalej poskytujeme služby v oblasti správy, projektovania a náslendne aj zapojenia LAN technológie (PC siete). * Taktiež sa postaráme o Vaše počítače, Vy ich ešte nemáte? Nevadí poradíme a dodáme ich Vám. * Ak riešite problém sledovania vašich objektov aj pre Vás máme riešenie. Montáž a zapojenie kamerového digitáneho systému. - PC siete (LAN MAN WAN) - Kancelarska technika - Kamerové systémy - Údržba dát - Záloha dát...

 • EAGLE-WINGS SECURITY s.r.o.

  EAGLE-WINGS SECURITY s.r.o.

  Firma EAGLE-WINGS SECURITY, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti konkrétne strážnou službou podľa §3 písm.a) až h) zákona č. 473/2005. Je členom Komory Súkromných bezpečnostných služieb na Slovensku. Ponúkame : a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu ale...

 • FIRE - SLUŽBA, s. r. o.

  FIRE - SLUŽBA, s. r. o.

  Spoločnosť vznikla v roku 1993 so zameraním na ochranu pred požiarmi, ktorá má zastúpenie vo všetkých oblastiach hospodárstva. Jej najdôležitejšou úlohou je chrániť ľudský život a zdravie, prírodu a všetky žijúce tvory v nej, a taktiež majetok a materiálne hodnoty. Každý z nás by potvrdil, že v prvom rade myslí na ochranu svojho života, či života svojich blízkych, prípadne známych, ale i neznámych. V takomto prípade teda nie je potrebné zdôrazňovať, že zabezpečenie Ochrany pred požiarmi má dôležité postavenie v našom živote. Na základe našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti zabezpečujeme poradenskú a obchodnú čin...

 1  2  3  4  5  6  7 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Bezpečnostné služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.