Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Firmy Bezpečnostné služby

 • FIRE Žilina, s.r.o.

  FIRE Žilina, s.r.o.

  Ochrana pred požiarmi (OPP alebo PO) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) Služby - OPP prostredníctvom technika / špecialistu požiarnej ochrany, - BOZP Bezpečnostnotechnickou službou, ktorú vykonáva bezpečnostný alebo autorizovaný bezpečnostný technik, - výchovy a vzdelávania zamestnancov organizovaním školení a kurzov. Maloobchodný predaj - požiarneho materiálu -hadicové navijaky, hydranty, polospojky, hadice, ventily a i., - hasiace prístroje, požiarne uzávery a i., - bezpečnostných tabuliek a označení - piktogramy, bezpečné postupy a i., Záručný a pozáručný servis - pri nákupe požiarnotechnických zariadení je p...

 • HABALA, s.r.o.

  HABALA, s.r.o.

  Poskytovať kvalitné služby pre spoločnosti, organizácie a živnostníkov v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a kontroly hasiacich prístrojov. Dodávať kvalitné osobné ochranné pracovné prostriedky za bezkonkurenčné ceny. Mať inteligentný prístup k zákazníkovi a vždy sa snažiť dohodnúť tak, aby bola obojstranná spokojnosť. * Profil firmy Činnosť našej firmy sme začali rozvíjať v roku 2002 pod názvom Juraj Habala. V roku 2007 sme sa transformovali na HABALA, s.r.o. I keď sme pomerne mladý kolektív naše služby sú na vysokej profesionálnej úrovni. Zabezpečujeme dodávateľským spôsobom komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce...

 • SBS GT-GROUP, s.r.o.

  SBS GT-GROUP, s.r.o.

  Súkromná bezpečnostná firma GT-GROUP s.r.o. bola založená v roku 2009 poskytujeme bezpečnostné služby na základe vydanej licencie č. 77-16/2008 Krajským riaditeľstvom PZ SR v Bratislave. Zakladatelia spoločnosti čerpajú z bohatých skúseností tohto oboru, nakoľko sami v minulosti pracovali v bezpečnostných firmách, či už ako ozbrojení členovia stráže, členovia výjazdovej jednotky alebo psovodi. Na základe získaných vedomostí sme vypracovali smernice pre výkon ochrany osôb a majetku na rôznych úrovniach. Systém zabezpečenia ochrany objektov poskytovaný spoločnosťou je vysoko funkčný a spoľahlivý. Absolútne kompatibilný so špecifickými p...


 • Alab, spol. s r. o.

  Alab, spol. s r. o.

  Firma založená pod oficiálnym názvom Ing. Peter Alaxin-Alab v roku 1990. Zakladateľ je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v odbore Technická analytická a fyzikálna chémia.V začiatkoch sa firma zaoberala analytickou činnosťou so zameraním na špecifické analýzy palív a mazív.V roku 2002 ako prvá na Slovensku obdržala certifikát schváleného typu meradla SMÚ Bratislava pre analyzátor alkoholu v dychu typ Alco Sensor IV a začína s ich importom do SR. Následne začína so servisnou činnosťou pre analyzátory dychu ,kde získava registráciu ÚNM SR pre opravy analyzátorov dychu ako určeného meradla.V súvislosti s požiada...

 • JUPOL, s.r.o.

  JUPOL, s.r.o.

  Spoločnosť JUPOL s.r.o. má na slovenskom trhu vybudované pevné miesto, je známa ako skúsený a spoľahlivý partner v oblasti dodávok, inštalácií komplexných bezpečnostných a informačných systémov a zariadení. Poskytuje služby a zariadenia vysokej kvality, spoľahlivosti a technickej úrovne pre objekty so všetkými stupňami rizík. Zameranie našej spoločnosti je rozdelené na niekoľko vzájomne súvisiacich oblastí. Ich vzájomné prepojenie tvorí ucelený systém poskytujúci vysokú úroveň bezpečnosti, variability, komfortu, automatizácie rutinne vykonávaných činností a zníženie energetickej náročnosti Vašich priestorov. * Služby - Poplachov...

 • Ing. Alexander Gorbatenkov

  Firma Ing. Alexander Gorbatenkov ponúka svoje služby fyzickým osobám podnikajúcim, právnickým osobám podnikajúcim a iným organizáciám vykonávajúcich priemyselnú ako aj banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Zabezpečenie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vykonávame na základe platného oprávnenia vydaného Hlavným banským úradom. Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi vykonávame na základe vydaného osvedčenia KR HaZZ. Zabezpečenie služby v oblasti BOZP a PO...

 • ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.

  ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.

  Naša spoločnosť pôsobí ako distribútor rôznych druhov bezpečnostných plomb a bezpečnostných prvkov, od r. 2000. Mnohoročné skúsenosti, spoľahlivý dodávateľský systém, široký sortiment kvalitných bezpečnostných plomb, samolepiacich etikiet a bezpečnostných obálok so spoľahlivou indikáciou snahy o narušenie a neoprávnenú manipuláciu a ďalšie, to všetko hovorí za nás. Čo všetko Vám ponúkame? Celoplastové bezpečnostné plomby, plastové plomby s kovovou klieštinou, kovové plomby a rôzne bezpečnostné doplnky, ktoré spoľahlivo chránia Vaše tovary počas skladovania, manipulácie a prepravy, poštové zásielky a peňažné hotovosti, jed...

 • Golden eyes 3D agency, s.r.o.

  Golden eyes 3D agency, s.r.o.

  Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť Golden eyes 3D agency s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním celého komplexu služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Jej vznik bol podmienený viacerými faktormi, hlavne poznatkami o vývoji bezpečnostnej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, ako aj schválením zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti s účinnosťou od 1.1.2006 Pre našich zákazníkov sme tu 24 hodín denne, ochrana ich záujmov je naším prioritným poslaním. Základné zásady našej práce tvoria : spokojnosť zákazníka, profesionalita, zákonnosť, operatívnosť, individuálny prístup ku každému zákazníkovi, perm...

 • SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.

  SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.

  Súkromná detektívna kancelária rsnadej.sk naväzuje na kvalitne poskytované služby firmou Radúz Sedlár - súkromná detektívna kancelária R. S. Nádej, ktorá bola založená v roku 1990. Je prvou bezpečnostnou agentúrou, ktorá vznikla v Nitrianskom regióne na báze súkromného podnikania. SDK R. S. NÁDEJ s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti komerčnej bezpečnosti a to s celoslovenskou pôsobnosťou. Firma má v súčasnosti viac ako 180 zamestnancov. Našim know-how je zber a analýza informácií, ktoré využívame pri prevencii voči trestnej činnosti. Nami poskytované služby zdokonaľujeme úmerne narastajúcej kriminalite, ako i formám a metódam organ...

 • ELKO MECHATRONICS s.r.o.

  ELKO MECHATRONICS s.r.o.

  Spoločnosť ELKO MECHATRONICS, spol. s r.o. Košice zabezpečuje dodávky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a komplexný servis: - elektrických požiarnych signalizácií - poplachových systémov na hlásenie narušenia - stabilného hasiaceho zariadenia - detekcie úniku horľavých a toxických plynov - kamerových systémov s rôznymi možnosťami využitia - dochádzkových systémov pre zamestnávateľov - elektrických inštalácií a materiálu Ďalej ponúkame: - poradenstvo a konzultácie v uvedených činnostiach - projektové služby k týmto činnostiam - komplexnú dodávku zariadení - PC nadstavbu ...

 • W.T.A. service s.r.o.

  W.T.A. service s.r.o.

  Společnost W.T.A. service s.r.o. je rozvíjející se firmou vedenou mladým managementem, který klade důraz na pružnost a flexibilitu při zařizování jednotlivých zakázek a na zajištění vysoké kvality dodávaných služeb. Společnost byla založena v roce 2005. Firma působí v oblastech bezpečnostních služeb, výuky a výcviku se zbraní a organizování sportovních her. Další činností firmy je import a prodej širokého sortimentu zboží z oblasti zbraní a střeliva, vojenského a taktického materiálu. Jsme připraveni vyplnit Vaše požadavky dle Vašich potřeb a nároků. Garantujeme naši diskrétnost a vůli řešit další zakázky s důrazem na kval...

 • ALAN communication

  Sme mladá firma podnikajúca v oblasti informačných technológií a pripojenia na internet. Ponúkame Vám pripojenie do internetu prostredníctvom technológií Wi - Fi takzvané mikrovlnné alebo bezdrótové pripojenie. * Ďalej poskytujeme služby v oblasti správy, projektovania a náslendne aj zapojenia LAN technológie (PC siete). * Taktiež sa postaráme o Vaše počítače, Vy ich ešte nemáte? Nevadí poradíme a dodáme ich Vám. * Ak riešite problém sledovania vašich objektov aj pre Vás máme riešenie. Montáž a zapojenie kamerového digitáneho systému. - PC siete (LAN MAN WAN) - Kancelarska technika - Kamerové systémy - Údržba dát - Záloha dát...

 • EAGLE-WINGS SECURITY s.r.o.

  EAGLE-WINGS SECURITY s.r.o.

  Firma EAGLE-WINGS SECURITY, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti konkrétne strážnou službou podľa §3 písm.a) až h) zákona č. 473/2005. Je členom Komory Súkromných bezpečnostných služieb na Slovensku. Ponúkame : a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu ale...

 • FIRE - SLUŽBA, s. r. o.

  FIRE - SLUŽBA, s. r. o.

  Spoločnosť vznikla v roku 1993 so zameraním na ochranu pred požiarmi, ktorá má zastúpenie vo všetkých oblastiach hospodárstva. Jej najdôležitejšou úlohou je chrániť ľudský život a zdravie, prírodu a všetky žijúce tvory v nej, a taktiež majetok a materiálne hodnoty. Každý z nás by potvrdil, že v prvom rade myslí na ochranu svojho života, či života svojich blízkych, prípadne známych, ale i neznámych. V takomto prípade teda nie je potrebné zdôrazňovať, že zabezpečenie Ochrany pred požiarmi má dôležité postavenie v našom živote. Na základe našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti zabezpečujeme poradenskú a obchodnú čin...

 • Michal Podolák MiPo

  Michal Podolák MiPo

  * Otváranie zabuchnutých dverí bez poškodenia od 10Eur/301,26SK * Predaj a montáž bezpečnostných,interiérových a vchodových dverí. * Oprava a servis všetkých typov dverí. * Montáž kovaní, vložiek a prídavných zámkov. * Bezpečnostné vložky,možnosť na spoločný kľúč. * Zalievanie zárubní. * Montáž samozatváračov a dovieračov na dvere. * Kotvenie trezorov chemickými kotvami. * Poradenstvo-predaj-montáž-servis-obhliadka zdarma.

 1  2  3  4  5  6  7 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Bezpečnostné služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.