Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

Firmy - Bezpečnostné služby

 • L.K. Security Group s.r.o.

  L.K. Security Group s.r.o.

  L.K. Security Group s.r.o. Humenné Vám ponúka zabezpečenie objektov, budov, stavieb, strojov (aj s vlastným 16" strážnym kontajnerom, vybaveným kamerovým systémom) súkromnou bezpečnostnou službou na základe platnej licencie v lokalitách Prešovského a Košického kraja.

 • JOSEBA s.r.o.

  Spoločnosť JOSEBA s.r.o. vznikla v auguste roku 2003. Predovšetkým sa zaoberáme strážnou službou, kde spadá ochrana osôb, fyzická ochrana objektov, a preprava peňazí a cenín. Taktiež sa profesionálne zaoberáme bezpečnostnými kamerovými systémami. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, čo považujeme za našu silnú stránku. Tým, že nie sme nadnárodná spoločnosť poskytujeme osobný prístup všetkým našim zákazníkom a klientom.

 • SAFIRS, s.r.o.

  SAFIRS, s.r.o.

  Spoločnosť Safirs, s.r.o. vznikla 10. októbra 2004 a v oblasti požiarnej ochrany sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Postupne si spoločnosť získala dobré meno a vyprofilovala sa na firmu poskytujúcu služby v rámci celého územia Slovenska ako aj Českej republiky. Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním odborných služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi, prevádzkovaním závodných hasičských útvarov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prevenciou závažných priemyselných havárii, podnikovým životným prostredím a civilnou ochranou. Našim cieľom je dlhodobo a efektívne poskytovať zákazníkom komplexn...

Ako osloviť zákazníkov online?

Ako osloviť zákazníkov online?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • HABALA, s.r.o.

  HABALA, s.r.o.

  Poskytovať kvalitné služby pre spoločnosti, organizácie a živnostníkov v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a kontroly hasiacich prístrojov. Dodávať kvalitné osobné ochranné pracovné prostriedky za bezkonkurenčné ceny. Mať inteligentný prístup k zákazníkovi a vždy sa snažiť dohodnúť tak, aby bola obojstranná spokojnosť. * Profil firmy Činnosť našej firmy sme začali rozvíjať v roku 2002 pod názvom Juraj Habala. V roku 2007 sme sa transformovali na HABALA, s.r.o. I keď sme pomerne mladý kolektív naše služby sú na vysokej profesionálnej úrovni. Zabezpečujeme dodávateľským spôsobom komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce...

 • Alab, spol. s r. o.

  Alab, spol. s r. o.

  Firma založená pod oficiálnym názvom Ing. Peter Alaxin-Alab v roku 1990. Zakladateľ je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v odbore Technická analytická a fyzikálna chémia.V začiatkoch sa firma zaoberala analytickou činnosťou so zameraním na špecifické analýzy palív a mazív.V roku 2002 ako prvá na Slovensku obdržala certifikát schváleného typu meradla SMÚ Bratislava pre analyzátor alkoholu v dychu typ Alco Sensor IV a začína s ich importom do SR. Následne začína so servisnou činnosťou pre analyzátory dychu ,kde získava registráciu ÚNM SR pre opravy analyzátorov dychu ako určeného meradla.V súvislosti s požiada...

 • JUPOL, s.r.o.

  JUPOL, s.r.o.

  Spoločnosť JUPOL s.r.o. má na slovenskom trhu vybudované pevné miesto, je známa ako skúsený a spoľahlivý partner v oblasti dodávok, inštalácií komplexných bezpečnostných a informačných systémov a zariadení. Poskytuje služby a zariadenia vysokej kvality, spoľahlivosti a technickej úrovne pre objekty so všetkými stupňami rizík. Zameranie našej spoločnosti je rozdelené na niekoľko vzájomne súvisiacich oblastí. Ich vzájomné prepojenie tvorí ucelený systém poskytujúci vysokú úroveň bezpečnosti, variability, komfortu, automatizácie rutinne vykonávaných činností a zníženie energetickej náročnosti Vašich priestorov. * Služby - Poplachov...

 • ELTON, družstvo

  ELTON, družstvo

  ELTON, družstvo je zamerané hlavne na oblasť elektrotechnickej činnosti s profesionálnymi zamestnancami pre projektovú činnosť, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, poradenskú činnosť v oblasti energetiky, projektovanie stavieb, realizovanie stavieb a ich technického vybavenia silovými zariadeniami a rozvodmi NN do 52kV, vrátane bleskozvodov, drobné oceľové konštrukcie a tiež elektronická ochrana majetku, ďalej maľovanie, natieranie, povrchové úpravy a pod . Špecializácia v rámci rekonštrukčných prác bola sústredená na systém elektrickej inštalácie vo vyhotovení ANTIVANDAL, kde samotný produkt tlačidlo - spínač Antivan...

 • J.I.M.A., spol. s r. o.

  Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnická služba Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi Vedenie účtovníctva Tréner stolného tenisu

 • Ekoway s.r.o.

  Ekoway s.r.o.

  EKOway s.r.o. sa zaoberá skartáciou dôverných dokumentov, ktoré sú citlivé na informácie. Pri manipulácii s týmito dokumentmi garantujeme našim klientom maximálnu diskrétnosť. Medzi našich klientov patria banky, poisťovne, ambasády, štátne aj súkromné spoločnosti, ... Zoznam našich spokojných klientov však na tejto stránke nenájdete, nakoľko sme diskrétny. 5 dôvodov, prečo zdôrazňujeme slovo diskrétnosť: - obojstranná dôvera medzi nami a klientom je základom pre našu budúcu spoluprácu - únik informácií by mohol poškodiť imidž nášho klienta, aj náš - ochrana obchodného tajomstva je alfou a omegou pre ekonomické prežitie - serió...

 • Ing. Alexander Gorbatenkov

  Firma Ing. Alexander Gorbatenkov ponúka svoje služby fyzickým osobám podnikajúcim, právnickým osobám podnikajúcim a iným organizáciám vykonávajúcich priemyselnú ako aj banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Zabezpečenie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vykonávame na základe platného oprávnenia vydaného Hlavným banským úradom. Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi vykonávame na základe vydaného osvedčenia KR HaZZ. Zabezpečenie služby v oblasti BOZP a PO...

 • ISS Facility Services spol. s r.o.

  ISS Facility Services spol. s r.o.

  ISS bola založená v dánskom meste Kodaň v roku 1901 a dnes je najvýznamnejším svetovým dodávateľom v oblasti Facility Services. ISS charakterizujú mnohoročné skúsenosti vyvíjaním nových metód a technológii, rovnako ako vysoká úroveň riadenia služieb v celom ich spektru. Na Slovensku je firma ISS súčasťou trhu od roku 1993. Dnes pre slovenskú spoločnosť ISS pracuje viac než 4 100 zamestnancov, ktorí zaisťujú služby pre viac než 370 zákazníkov v rámci celého Slovenska. ISS ponúka jedinečné systémové riešenie – Integrated Facility Services, prostredníctvom ktorého sa staráme o manažment, organizáciu a dodávky všetkých služieb spojenýc...

 • Golden eyes 3D agency, s.r.o.

  Golden eyes 3D agency, s.r.o.

  Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť Golden eyes 3D agency s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním celého komplexu služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Jej vznik bol podmienený viacerými faktormi, hlavne poznatkami o vývoji bezpečnostnej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, ako aj schválením zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti s účinnosťou od 1.1.2006 Pre našich zákazníkov sme tu 24 hodín denne, ochrana ich záujmov je naším prioritným poslaním. Základné zásady našej práce tvoria : spokojnosť zákazníka, profesionalita, zákonnosť, operatívnosť, individuálny prístup ku každému zákazníkovi, perm...

 • SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.

  SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.

  Súkromná detektívna kancelária rsnadej.sk naväzuje na kvalitne poskytované služby firmou Radúz Sedlár - súkromná detektívna kancelária R. S. Nádej, ktorá bola založená v roku 1990. Je prvou bezpečnostnou agentúrou, ktorá vznikla v Nitrianskom regióne na báze súkromného podnikania. SDK R. S. NÁDEJ s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti komerčnej bezpečnosti a to s celoslovenskou pôsobnosťou. Firma má v súčasnosti viac ako 180 zamestnancov. Našim know-how je zber a analýza informácií, ktoré využívame pri prevencii voči trestnej činnosti. Nami poskytované služby zdokonaľujeme úmerne narastajúcej kriminalite, ako i formám a metódam organ...

 • Štefan Gaľa - UNIVERSAL COMFORT

  Naša ponuka: * Garážové brány - Sekciové brány, Rolovacie brány, Výklopné brány, Rýchlonavíjacie brány, Automatické dvere * Bezpečnostné mreže - Navíjacie bezpečnostné mreže, Rozťahovacie bezpečnostné mreže * Elektronická zabezpečovacia technika - Identifikačné systémy, Elektronické zabezpečovacie systémy * Automatické pohony - Motory pre automatické posuvné dvere, Motory pre automatické krídlové dvere - Motory pre krídlové brány, Motory pre posuvné brány, Motory pre sekciové a výklopné brány * Cestné zábrany a parkovacia technika - Cestné závory GARD, Parkovacie zábrany, Padacia reťaz CAD * Zámočnícka výroba ...

 • ALAN communication

  Sme mladá firma podnikajúca v oblasti informačných technológií a pripojenia na internet. Ponúkame Vám pripojenie do internetu prostredníctvom technológií Wi - Fi takzvané mikrovlnné alebo bezdrótové pripojenie. * Ďalej poskytujeme služby v oblasti správy, projektovania a náslendne aj zapojenia LAN technológie (PC siete). * Taktiež sa postaráme o Vaše počítače, Vy ich ešte nemáte? Nevadí poradíme a dodáme ich Vám. * Ak riešite problém sledovania vašich objektov aj pre Vás máme riešenie. Montáž a zapojenie kamerového digitáneho systému. - PC siete (LAN MAN WAN) - Kancelarska technika - Kamerové systémy - Údržba dát - Záloha dát...

 1  2  3  4  5  6  7 Ďalšia
Je Vašim cieľom viac spokojných zákazníkov?

Je Vašim cieľom viac spokojných zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Bezpečnostné služby | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.