Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

Firmy - Sprostredkovateľské agentúry

 • Ing. Tatiana Gromóczka - Agentúra RCG

  Ing. Tatiana Gromóczka - Agentúra RCG

  Agentúra RCG ponúka niekoľkoročné skúsenosti z prekladateľstva a tlmočenia, prieskumov a monitoringu trhu. Máme vytvorenú sieť obchodných kontaktov, vďaka ktorej dokážeme v krátkom čase vyselektovať vhodných potenciálnych partnerov. Výhodou je aj poznanie kultúry, jazyka a celkovej mentality v Rusku a na Slovensku. Náš prístup je založený na komplexnosti. Vychádzame z profesionálnej komunikácie v danom jazyku, informácií z overených a spoľahlivých zdrojov a širokej bázy osobných kontaktov. Klientovi sme oporou počas celého procesu. Od úvodných kontaktov až po úspešné uzavretie obchodu. Naše služby: * marketing a prieskumy - marketin...

 • LIGAREX-LM, spol. s r.o.

  LIGAREX-LM, spol. s r.o.

  Základy fungovania spoločnosti boli položené založením a úspešným chodom koželužskej výroby už v roku 1938 s postupným náväzným rozbehom sedlárskej a galantérnej produkcie. Neskôr došlo v rámci špecializácie oblasti Liptova k zrušeniu koželužskej výroby a k systematickému rozvoju sedlárskej a galantérnej výroby v pomerne širokom sortimente. V dôsledku špecializácie firma dosiahla vysokú úroveň a profesionalitu v produkcii výrobkov koženej galantérie, čo sa prejavilo dosiahnutím výsadného postavenia na slovenskom aj zahraničnom trhu. V dôsledku systematického rozvoja celej základne výroby koženej galantérie, ako aj sortimentu, sa spoloč...

 • ABORA, s.r.o.

  ABORA, s.r.o.

  ABORA Consulting, s.r.o., je nová a úspešne vyprofilovaná spoločnosť pôsobiaca na formujúcom sa trhu európskeho podnikateľského poradenstva na Slovensku. Disponuje kvalitným know–how svojich spolupracovníkov, ktorí sa profesionálne problematikou EÚ zaoberajú už niekoľko rokov a patria v tejto oblasti medzi špičkových odborníkov. Naši spolupracovníci, konzultanti a projektoví manažéri majú skúsenosti z pôsobenia v ústredných orgánoch štátnej správy na sekciách zaoberajúcich sa európskou integráciou a taktiež z pôsobenia v súkromných konzultačných spoločnostiach. Komplexnosť ponúkaných služieb dosahujeme aj vďaka spolupráci s osvedčeným...

Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Biovega s.r.o

  Firma Biovega vznikla v roku 1992, hlavnou činnosťou firmy je sprostredkovateľská činnosť v oblasti sprostredkovania práce za úhradu. Rozsah činností: - obchodná činnosť, ekonomické, finančné a zdravotné poradenstvo, sprostredkovateľká činnosť - zamestnanie a jazykové pobyty v zahraničí. Pracovné oblasti: - Ekonomické a finančné poradenstvo, poradenstvo pri získaní zamestnania v zahraničí. - Zdravotné poradenstvo alternatívnymi metódami skvalitnovania zdravia. Sprostredkovanie zamestnania pre štáty EU + USA, Kanada: - práce v domácnosti (au-pair, gazdiné, opatrovanie), sezónne zbery a poľnohospodárske práce (kvalifikované a pomocn...

 • Web Marketing s.r.o.

  Web Marketing s.r.o. je sprostredkovateľská firma. Ponúka Vám sprostredkovanie obchodu, obchodných ponúk do zahraničia v neobmedzenom množstve a predovšetkým jednoduché a rýchle vytvorenie web stránky. Web stránku môžete mať aj na vlastnej doméne, napríklad. Vašu doménu presmerujeme na web vytvorený v BiznisWebe. Nemáte čas? S BiznisWebom si web stránky rýchlo vytvoríte a aj zaktualizujete. Vaše web stránky sa rýchlo zobrazia. Za vytvorenie a aktualizáciu web stránky nemusíte platiť desaťtisíce. Za 250 Sk mesačne si vytvoríte kvalitnú web stránku. Za svoje peniaze pritom získavate kvalitu.Stránky vytvorené BiznisWebom sú pekné. Presvedčte sa s...

 • Die Berater Slovensko, s. r. o.

  Die Berater Slovensko, s. r. o.

  Popredná rakúska poradensko-školiaca spoločnosť poskytujúca služby v oblasti odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania. Sme poprednou školiacou spoločnosťou a naše spektrum služieb je zamerané predovšetkým na odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie. Ponúkame komplexné podnikové poradenstvo, koučing zamestnancov a vedúcich pracovníkov a špecializujeme sa na jazykové školenia, IT školenia a tréningy na rozvoj mäkkých zručností, tzv. Soft Skills. Naša ponuka služieb sa orientuje na súkromné osoby, národné a medzinárodné podniky, organizácie rôznych odvetví a rôznej veľkosti, na verejný sektor, ako napríklad úrady práce, ministerstvá,...

 • Dr Bubo s.r.o.

  Dr Bubo s.r.o.

  V krátkosti len toľko, že spoločnosť Dr Bubo s.r.o. vznikla odchodom niektorých ľudí z nemenovanej slovenskej agentúry, ktorá sa zaoberala sprostredkovaním jazykových a pracovných pobytov. Našu koncepciu sme trocha zmenili, pričom z chýb v minulosti sme sa poučili a snažíme sa im vyhnúť. Našou prioritou je poskytnúť záujemcovi, čo najviac informácii cez naše webstránky tak, aby čo najmenej musel pri vybavované svojho pobytu "pobehovať" na rôzne konzultácie, nosiť potvrdenia a chodiť s faktúrami do banky. * Najväčšia ponuka kurzov Počas niekoľkých rokov pôsobenia sa nám podarilo vybudovať dobré kontakty s desiatkami škôl a organizác...

 • DK RECRUITMENT SERVICES s.r.o.

  DK RECRUITMENT SERVICES s.r.o.

  DK Recruitment Services s.r.o., je slovenská personálna agentúra, ktorá bola založená za účelom poskytovať poradenstvo a konzultácie týkajúce sa oblasti ľudských zdrojov a personalistiky. Našim cieľom je nájsť vhodné zamestnanie každému kandidátovi, a taktiež každému klientovi vyhľadať toho najvhodnejšieho zamestnanca. Uvedomujeme si, že rôznorodosť požiadaviek našich klientov vyplýva z jedinečnosti každého človeka, preto ponúkame vždy riešenia, ktoré presne zohľadňujú všetky aspekty a očakávania klientov. Medzi našich obchodných partnerov patria zamestnávatelia s pôsobnosťou v celej Európskej únii, čo poskytuje kandidátom lepšie m...

 • Suniver, s.r.o.

  Firma Suniver s. r. o. bola založená dňom 3.4.2000. Z počiatočných troch zamestnancov sa rozšírila na súčasných 22 v trvalom pracovnom pomere. Koncom roka 2004 sa firma presťahovala do novej budovy v centre okresného mesta. Pre tieto priestory sa firma rozhodla hlavne z toho dôvodu, že budova sa nachádza v tesnej blízkosti ÚPSVaR v Čadci, čím sa značne uľahčuje orientácia uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú aj vzdelávacích aktivít. Firma Suniver s. r. o. tieto priestory vybavila kancelárskym nábytkom, zariadila učebňu pre remeselné rekvalifikačné kurzy, učebňu pre vzdelávacie aktivity a učebňu pre kurzy výpočtovej techniky. Učebňa...

 • Ladislav Pataky - 1. EUROREALITY SLOVENSKO

  Ladislav Pataky - 1. EUROREALITY SLOVENSKO Vám nájde kupca alebo predajcu nehnutelností, ktoré práve potrebujete. Naše služby: * Realitná činnosť: - kúpa predaj a prenájom nehnutelností - poradenská činnosť - vypracovanie kúpnych, nájomných zmlúv - vklady do katastra - prevody členských podielov - znalecké posudky - geometrické plány * Sprostredkovatelská činnosť - výstavby rodinných domov - rekonštrukčné stavebné práce/byty, domy/ - SUPERNOVINKA -DREVODOMY/zruby/ - na kľúč - obchodná činnosť

 • RECRUITER s.r.o.

  RECRUITER s.r.o. poskytuje poradenství v oblasti lidských zdrojů ve všech regionech České republiky. Máme pro Vás připraveno ucelené portfolio služeb pro dosažení každodenních nebo dlouhodobých cílů týmu i jednotlivce. Několikaleté zkušenosti našich konzultantů v personali- stice, obchodě a dalších oborech vytváří sehraný tým pro rychlou a efektivní spolupráci s uchazeči a klienty. V současné době spolupracujeme s více než 120 společ- nostmi napříč všemi obory. V naší databázi se nachází více než 20.000 aktivních zájemců o práci v České republice. Naša ponuka: - poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov - nábor nových pra...

 • SUMATRA s.r.o.

  SUMATRA s.r.o.

  SUMATRA, s.r.o. (Personnel Agency) Obchodné úspechy a spokojný klienti sú pre nás tou najvyššou hodnotou a indikátorom úrovne našich služieb. Pretože firemná kultúra má priamy vplyv na kvalitu služieb a taktiež na rozvoj vzťahov s klientom, naša firemná kultúra je postavená na etických a morálnych princípoch, na serióznosti, otvorenosti a trpezlivosti. * Naším zámerom je: - Pomôcť podnikateľským subjektom vyriešiť jeden z významných problémov súčasnosti, a to zabezpečiť ponuku kvalitnej pracovnej sily na dosiahnutie ich obchodných cieľov. - Pomôcť ľuďom hľadajúcim prácu získať zaujímavé a výhodné zamestnanie. - Vytvori...

 • CAREERUS, s. r. o.

  CAREERUS, s. r. o.

  Spoločnosť Careerus, s.r.o. (čítaj Karerus) vznikla ako výsledok poznania, čo personálny trh v dnešnej dobe potrebuje. Manažment našej spoločnosti, počas niekoľkoročného pôsobenia v personálnej oblasti, pozná potreby zamestnávateľov, ktorí hľadajú kvalitných a zodpovedných zamestnancov. Zároveň poznáme potreby ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie, chcú uspieť na trhu práce a budovať si kariéru. "Nerozhodných" zamestnancov naučíme urobiť ten správny krok, aby nasmerovali svoju kariéru tam, kde sa chcú vo svojom profesionálnom živote ďalej zdokonaľovať. Careerus je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá je zameraná na vyhľadávanie a...

 • PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o.

  PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o.

  Personálny servis – EUROTRADE – SK s.r.o. je pracovno-personálna agentúra s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb. Naši klienti nájdu pod našou strechou komplexné spektrum pracovných síl, od pracovníkov na jednoduché dočasné práce až po vyprofilovaných kandidátov, s určitým stupňom odbornosti. * RIADENIE SPOLOČNOSTI Tohto času pôsobí v našej spoločnosti 40 členný manažment, ktorí riadi činnosť od začiatočného výberu pracovníkov cez pripravovanie školení až po riadenie pracovnej sily u našich objednávateľov. V súčasnosti manažment spoločnosti Personálny servis – EUROTRADE – SK s.r.o. p...

 • Bc. Monika Stančíková MONPARIS

  Bc. Monika Stančíková MONPARIS

  Dobrý deň, moje meno je Monika Stančíková a vlastním agentúru Monparis, ktorá pracuje na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu číslo AA/2009/36525/12457/OISS vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Moja agentúra Vám ponúka programy „au-pair“ do krajín Európskej Únie, resp. Francúzska, Belgicka, Nemecka, Rakúska a Španielska. Naše partnerské zahraničné agentúry sú seriózne a majú dlhoročné skúsenosti s umiestňovaním dievčat resp. chlapcov do zahraničných rodín. Au-pair pobyty sú jedinečnou šancou ako sa zdokonaliť v cudzom jazyku, ako spoznať cudzie krajiny a kultúry a pritom si ešte pri...

 1  2  3 Ďalšia
Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Sprostredkovateľské agentúry | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.