Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

Firmy - Školy

 • Prudens, s.r.o.

  Prudens, s.r.o.

  Spoločnosť Prudens, s.r.o., vznikla v roku 2008 . V súčasnej dobe poskytujeme vzdelávacie služby vyplývajúce zo zmeny zákonov slovenskej legislatívy. Sme to my, ktorí Vás ochránia pred sankciami zo strany štátnych kontrolných inštitúcií. Sme to my, ktorí sledujú zmeny zákonov a včas Vás upozornia na okolnosti, ktoré by mohli ohroziť vašu firmu, či úrad. Sme to my, ktorí Vám pripravia vzdelávanie šité na mieru pre Vašu spoločnosť v oblasti legislatívnych zmien. Ponúkame vzdelávanie, ktoré Vás ochráni.. - Komunálne poradenstvo Cieľom činnosti je ponúknuť miestnym či regionálnym samosprávam komplexný balík služieb, ktoré vo svoj...

 • I.N.I., s.r.o.

  I.N.I., s.r.o.

  EHB software Hlavná myšlienka projektu je zostrojiť nástroj, ktorý bude slúžiť užívateľom na hodnotenie stavebných objektov z hľadiska energetickej hospodárnosti a na základe ich vlastností vystaviť energetický certifikát. Užívateľ okrem výpočtového prostredia má vlastnú databázu svojich projektov, ktorá mu umožňuje rýchlu kontrolu a prehľadnú prácu. * Čo ponúka projekt EHB Hlavnou nosnosťou projektu je nástroj Tepelná ochrana budov, ktorý hodnotí objekty z hľadiska energetického kritéria stanoveného normou STN 73 0540. Výsledkom je potreba tepla na vykurovanie a porovnanie s normovou požiadavkou stanovenou podľa STN 73 0540. Ná...

 • SSOŠH Železiarne Podbrezová

  SSOŠH Železiarne Podbrezová

  Historický vývoj železiarstva v našom okolí najmä v Hronci, Piesku a Podbrezovej začiatkom 19.storočia vyústil do vzniku komplexu železiarní známom pod menom Hrončiansky komplex. Výučba učňov pre potreby podniku bola do konca 30. rokov vecou súkromných podnikateľov. Uskutočňovala sa cez živnostenské formy výučby. Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12. 10. 1937.V tomto roku bolo prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výučba prebiehala v závodnej učňovskej škole podľa...

Prezentujete svoju firmu?

Prezentujete svoju firmu?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Košice

  INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Košice

  Ponuka jazykov v jazykovej škole v Košiciach •Anglický jazyk •Španielsky jazyk •Taliansky jazyk •Francúzsky jazyk •Maďarský jazyk •ďalšie jazyky na požiadanie Preklady v Košiciach Úradné jazykové preklady Ide o úradné jazykové preklady zo slovenčiny / do slovenčiny s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a uvedením funkcie súdneho prekladateľa - inak nazývané i oficiálne preklady, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady, overené preklady, official translations, preklady s okrúhlou pečiatkou Upozornenie: Overený preklad /súdny preklad, preklad s pečiatkou, oficiálny/ vždy vyžaduje pevné zviazanie trikolórou s notá...

 • SEZAAR, spol. s r.o., servis zahradní architektury

  Firma SEZAAR, spol. s r.o., servis zahradní architektury se zapodíva výrobou lehkých a velmi lehkých turistických pláštěnek do kapsy ( 12x17x2 cm ) pro pěší turisty, rybáře a i jako pohotovostní pláštěnky do automobilu pro široké použití, použitím materiálu LDPE folie Naše služby: - zakládání a údržba okrasných zahrad a parků - sadové úpravy-projekce i realizace - zeleň, zahradnictví, konifery, keře, trávníky, výsadba, stromy, inventarizace závlahy, zahradní architektura - chemická likvidace plevelů - sekání a údržba trávníků - automatické závlahové systémy-montáž, dodávka - kácení, prořezávání, ošetřování vzr...

 • PaedDr. Miroslav Leščinský

  PaedDr. Miroslav Leščinský

  Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Administratívne služby Počítačové služby

 • FREEDU PLUS, s. r. o.

  FREEDU PLUS, s. r. o.

  Vzdelávacie centrum FREEDU pôsobí v oblasti vzdelávania od februára 2006. Už vyše 5 rokov sme kvalifikovaný poskytovateľ komplexných vzdelávacích služieb. Za tento čas sme zorganizovali a zrealizovali množstvo kurzov pre deti, mladých ľudí aj dospelých. Majiteľkami a zároveň odbornými garantkami FREEDU sú Jana Kišoňová a Michaela Rehušová. V roku 2005 sme obe úspešne absolvovali Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch matematika, pedagogika, náuka o spoločnosti a etika. Na základe poznatkov nadobudnutých vysokoškolským vzdelávaním a tiež praxou, ktorá hovorí o stále sa zvyšujúcom dopyte po mimoškolskom vzdelávaní, ...

 • Sebastián Andrés Villegas Ceballos

  Sebastián Andrés Villegas Ceballos

  Ak sa chcete naučiť španielsky, rozhodnite sa pre našu jazykovú školu. Učte sa španielčinu s native speakerom. Naša jazyková škola ponúka kurzy a súkromné hodiny španielčiny s lektorom, ktorého materinský jazyk je španielčina. Hodiny španielčiny je taktiež možné realizovať aj online formou prostredníctvom konverzácie cez Skype. Konverzujte v španielčine na rôzne témy a učte sa španielčinu hravým spôsobom. S lektorom z Čile sa okrem všeobecných konverzačných tém na hodine španielčiny môžte dozvedieť viac o Čile - jej kuchyni, histórii, foklóre a iných zaujímavostiach

 • ARAKIS plus, s.r.o.

  ARAKIS plus, s.r.o.

  Vitajte v My Way school Jazyková škola My Way school sa zameriava na vyučovanie anglického jazyka prostredníctvom "communicative language method". Ľudia si jazyk osvojujú tak ako to robia malé deti, učia sa rýchlo reagovať a žiť "English life". Výučba je postavená na kvalifikovaných, mladých, skúsených lektoroch, individuálnom prístupe a overených materiáloch priamo z anglicky hovoriacích krajín. Angličtina pre rodičov s deťmi Tento kurz je v trvaní 10 týždňov, dvakrát týždenne po 60 minút. Kurz bude zameraný na obidve kategórie, čo znamená, že rodičia sa budú učiť našou "communicative method" v jednej triede a ich deti sa budú učiť ...

 • TYMCZAK, s.r.o.

  TYMCZAK, s.r.o.

  Autoškola TYMCZAK má dlhoročnú tradíciu.Vznikla ako prvá autoškola v Košiciach v roku 1990.Je známa svojou kvalitou výučby, úspešnosťou a hlavne priateĺským prístupom k svojim adeptom. U nás sa nestretnete s agresivitou a netoleranciou k žiakom. Garantujeme Vám maximálnu spokojnosť. NAŠOU PRIORITOU JE KVALITA A NIE KVANTITA - možnosť platby na splátky bez navýšenia - možnosť skupinovej zľavy /3 a viac/ - zahájenie kurzu každý týždeń - výuka v príjemnom prostredí - dĺžka kurzu od 1 mesiaca do 1 roka - superrýchle kurzy (už za 23 dní) -kurz prvej pomoci zabezpečuje naša autoškola - zapožičiavanie najnovšieho vydania učebníc ...

 • Miroslav Medveď - Turist hotel Drotár

  Miroslav Medveď - Turist hotel Drotár

  Turist Hotel Drotár sa nachádza v malebnom prostredí v blízkosti dedinky Hronec, na rozhraní Nízkych Tatier a Veporských vrchov. Súčasťou areálu je hlavná budova hotela a 11 bungalovov. Zariadenie má celoročnú prevádzku, ktoré v čistej nezdevastovanej prírode ponúka: - konanie porád, aktívov - rekreačné pobyty pre rodiny, kolektívy a jednotlivcov - organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych kurzov - regeneračné pobyty pre zamestnancov - vlastný lyžiarsky vlek – POMA TLV 12 - 600 m s umelým zasnežovaním a osvetlením

 • PLUS Academia n.o.

  PLUS Academia n.o.

  PLUS Academia jazyková škola - vznikla v roku 1997. V roku 1998 začala poskytovať vzdelávanie anglického a nemeckého jazyka. Organizovanie jazykových kurzov bolo v prvej fáze orientované na individuálnu výučbu, výučbu v malých skupinách a na individuálny prístup ku klientovi. Išlo o vzdelávanie v skupinách od jedného študenta do piatich študentov. Účastníkmi boli riaditelia sekcií v štátnych inštitúciách, finanční analytici v bankách a obchodní zástupcovia firiem. Od roku 1999 rozšírila jazyková škola paletu svojich služieb o jazykové kurzy pre verejnosť špecializované na anglický jazyk. Neskôr k nim pribudol nemecký, francúzsky jazy...

 • Central European Information Systems s. r. o.

  Vyučovanie nemeckého jazyka komunikačnou metódou ReformDeutsch. Nemčina zameraná na rozprávanie a využitie v praxi. Vzdelávanie firiem, predaj licencii metódy pre jazykové školy.

 • Gabriel Gajdoš - REPREZENT

  Zástavy a vlajky Slovenskej republiky, štátny znak, Tvorba internetových web stránok.

 • Stredná odborná škola

 1  2 Ďalšia
Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Chcete, aby Vás zákazníci kontaktovali priamo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Školy | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.