Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Programovanie a dokumentácia

 • DITES spol. s r.o.

  DITES spol. s r.o.

  Společnost DITES spol. s r.o. zaměřuje svoje aktivity především do technologií v oblasti vážení, dávkování a měření toku sypkých materiálů a kapalin. Naše zařízení najdou uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti. Vyrábíme od kompletních technologických linek (např. linka pro výrobu sklářského kmene) přes dodávky dílčích celků (např. řídící systém, linka na dávkování mikrokomponent) až po samostatné váhy a jiná zařízení (např. pytlovací váhy, mostní, můstkové a speciální váhy). Dodáváme jak zařízení vlastní výroby, tak zařízení jiných renomovaných výrobců. Disponujeme vlastními konstruktéry, pro...

 • ADISS, s.r.o.

  Společnost ADISS, s.r.o. byla založena společenskou smlouvou dne 14. července 1998 a ekonomickou činnost začala vyvíjet po zápisu do Obchodního rejstříku dne 9. září 1998. Management společnosti tvoří odborníci s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru včetně vynikajících referencí na stavbách v tuzemsku i v zahraničí. Společnost ADISS s.r.o. zajišťuje inženýrsko-dodavatelskou činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky, tj. projekty, dodávky zařízení, montáže, systémové a uživatelské programové vybavení řídicích systémů, uvedení zařízení do provozu, revize, individuální, předkomplexní a komplexní zkoušky a mimo to je tak...

 • Vincent Kopiar - LION

  Vincent Kopiar - LION

  Sme spoločnosť ktorá je na trhu od roku 1998. Zaoberáme sa hlavne obchodnou činnosťou a službami. Spoločnosť Vám ponúka široký sortiment služieb: Spracovanie dát a štatistických údajov: - do elektronickej podoby ( formu si zvolíte vy ) - spracovanie jednorázových dát ktoré potrebujete v elektronickej forme - pravidelné spracovávanie dát ( týždenné, mesačné ) - spracovanie aj s grafickými výstupmi ak si to želáte Tvorba jednoduchých webových stránok: - vytvárame jednoduché webové stránky - vytvárame stránky ktoré nie sú finančne náročné - nezaoberáme sa vytváraním zložitých webových stránok Tvorba firemnýc...


 • GT-Servis, s.r.o.

  GT-Servis, s.r.o.

  Spoločnosť GT-Servis, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií. Svojim zákazníkom pomáhame zautomatizovať procesy v sklade pri príjme/výdaji tovaru, inventarizácií zásob, fakturácií. Cez prepojenie účtovného a informačného systému s inými systémami (ako napr. eshopom, kuriérskymi systémami) nielenže urýchľujeme prácu zamestnancom, ale tiež výrazne znižujeme chybovosť pri práci. V oblasti zákazkového vývoja vám ponúkame: analýzy, projekty a vývoj softvéru na mieru zabezpečenie nábehu informačných systémov dodávky a servis značkovej výpočtov...

 • EMtest-SK s.r.o.

  EMtest-SK s.r.o.

  Firma EMTEST úspešne pôsobí už 15 rokov v oblasti multifunkčných bezkontaktných čipových kariet, HW zariadení a SW na ich použitie v doprave, na univerzitách a v komerčnej sfére na Slovensku i v zahraničí Spoločnosť EMTEST vznikla v roku 1990 ako Ladislav Heglas EMTEST, v roku 2005 sa transformovala na akciovú spoločnosť. Systémová integrácia patrí medzi najdôležitejšie procesy, ktorými sa spoločnosť EMTEST zaoberá. Naše know-how a dlhoročné skúsenosti nám umožňujú ako komplexnému dodávateľovi a systémovévu integrátorovi v oblasti dopravy prinášať najmodernejšie riešenia, ktoré sú charakteristické vysokou štandardizáciou, modulárn...

 • VIS Plus, s.r.o.

  VIS Plus, s.r.o.

  VIS Plus realizuje softwarové riešenia na mieru pre firmy * orientácia na výsledok * ceny, ktoré úspešne overil východoslovenský trh * rýchly vývoj a implementácia * flexibilita a škálovateľnosť riešení * HOTOVÉ MODULY pre použitie vo Vašich aplikáciach = ÚSPORA nákladov a času * progresívne vlastné metodiky analýzy zadania a vývoja softwaru - väčšina klientov vie, že potrebuje „nejaký software“ – nevedia však presne aký.VIS Plus má v praxi odladené riešenia tohoto problému - vývoj za pochodu aplikáciu používate a zároveň je vylepšovaná

 • DATAKON s.r.o.

  DATAKON s.r.o.

  Spoločnosť Datakon, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1995 vypracovala dôslednou a odbornou prácou na miesto popredného poskytovateľa softvérových a hardvérových služieb predovšetkým v oblastiach metalurgie či energetiky, alebo v iných odvetviach strojárenského priemyslu. Spokojnosť našich zákazníkov je potvrdzovaná opätovnou spoluprácou pri nových projektoch s celosvetovou pôsobnosťou. Táto medzinárodná spolupráca ponúka žiadané napredovanie hardvérového a softvérového inžinieringu. Naši zamestnanci získavajú nové znalosti a informácie v oblastiach pôsobenia spoločnosti neustálym školením, samo- vzdelávaním a zvyšovaním si odbornej ...

 • O4C, s. r. o.

  O4C, s. r. o.

  Spoločnosť O4C, s.r.o. v súčasnosti zaznamenáva úspech vo vzdelávacom a softvérovom biznise. Nová IT firma zamestnáva zatiaľ malý ale mladý a bystrý kolektív. Skúsení školitelia ponúkajú široké portfólio IT kurzov na najvyššej odbornej úrovni a ECDL kurzy a ECDL certifikácia prebieha už aj v mobilnej učebni. Tím vývojárov v súčasnosti pracuje na niekoľkých veľkých projektoch pre nadnárodné banky a inštitúcie. Konkurencieschopnosť firmy je v službách, ktoré sa zostavujú podľa subjektívnych požiadaviek klienta. V oblasti softvéru spoločnosť zabezpečuje celý proces, od analýzy cez implementáciu až po nasadenie a testovanie u klienta. Z...

 • Vladimír Braniš - IBRANIS

  Vladimír Braniš - IBRANIS

  Z dôvodu, že internet je prestížnym prostriedkom reklamy je našim cieľom vytvárať webové stránky, ktoré sú dizajnovo pútavejšie a prehľadnejšie, ktoré by umožnili jednoduchšie zadávanie a aktualizovanie informácií, obrázkov a udalostí týkajúcich sa Vašej výnimočnej stránky najmä pre správcu tejto stránky. Ďalej sa zameriavame aj na celkové sprehľadnenie ponúkaných informácií, možností a výhod, ktoré Vaša webová stránka bude ponúkať budúcim záujemcom o Vaše služby. Technológie ktoré ovládame: - Photoshop - CorelDRAW - HTML - CSSXHTML - JavaScript - PHP - MySQL Potrebujete webstránku, redizajn, logo, banner, poradenstvo,......

 • MLT s.r.o.

  Procesná automatizácia, vizualizácia technologických procesov, IT, konštrukcia, CNC obrábanie, strojárenská výroba. AUTOMATIZÁCIA Riadiace systémy: * analýza zariadenia a návrh HW vybavenia * vývoj programového vybavenia pre PLC * výmena zastaralých riadiacich systémov ` Vizualizácia technológie a technologických dát: * návrh HW vybavenia pre użívaťeľské rozhranie * návrh a vývoj programového vybavenia pre HW IT Vývoj aplikácii v C++, C a Asembler pre rôzne HW platformy a operačné systémy Operačné systémy: * Linux (hlavne Debian) * Microsoft Windows (aj CE) ...

 • CamSys s.r.o.

  CamSys s.r.o.

  Zaoberáme sa vývojom a realizáciou systémov pre sledovanie kvality vo výrobe. Máme niekoľkoročné skúsenosti v oblasti spracovania a rozpoznávania obrazov. Zaoberáme sa rôznymi metódami segmentácie a klasifikácie objektov s využitím prvkov umelej inteligencie. Zaoberáme sa rôznymi bezkontaktnými metódami merania vlastností materiálov. Využívame rôzne špecializované snímače pracujúce na rôznych fyzikálnych princípoch. Zaoberáme sa aj vývojom rôzneho špecializovaného SW na kľúč. Zameranie našej spoločnosti * Systémy povrchovej kontroly výrobkov Snímanie povrchu materiálov kamerou Detekcia a klasifikácia chýb na povrchu materiálu Arch...

 • Martin Petrík - MP Software

  Martin Petrík - MP Software

  Zaoberáme sa vývojom softvéru podľa požiadaviek zákazníka a poradenskej činnosti prevažne v oblasti zberu, spracovania a vizualizácie dát pre operačné systémy OS Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Embeded. Komplexnosť softvéru závisí od samotného zákazníka, je na mieru, neplaťte za funkcie, ktoré nepoužívate. Vývoj aj od 3dni v závislosti od komplexnosti a vyťaženia. Oblasti - Zber dát z procesov výrobných strojov - Zber dát z meracích prístrojov - Štatistické vyhodnotenie procesu - Sledovanie výrobného procesu - Vizualizácia dát 2D/3D - Spracovanie dát - Spracovanie obrazu - Výučbový softvér - Multimédia a prezentačn...

 • Computer MCL Brno, spol. s.r.o.

  Computer MCL Brno, spol. s.r.o.

  Společnost Computer MCL Brno, spol. s r.o., byla založena v roce 1999 s cílem poskytovat služby v oblasti výroby a duplikace datových nosičů a během několika let se stala jedním z největších dodavatelů CD a DVD na tuzemském trhu. * Díky významným investicím do výrobních technologií a neustálým inovacím se Computer MCL Brno etablovala jako spolehlivý a vysoce výkonný partner reklamních agentur, vydavatelství a všech společností, které potřebují své produkty dostat ke svým zákazníkům na CD nebo DVD. * S přibývajícími zákazníky vyvstaly požadavky na rozšíření poskytovaných služeb o oblast multimedií a vývoje aplikací což dalo podn...

 • Ing. Dávid Kozák WEBCODE

  Ing. Dávid Kozák WEBCODE

  * Facebook aplikácie Facebook aplikácia je efektívnou formou virálneho marketingu, teda najlepšou cestou ako sa dostať zaujímavou formou do povedomia zákazníkov. * WEB aplikácie Výhoda webových prezentácií a aplikácií je okamžitá dostupnosť pre zákazníkov. Poskytujú rovnaké rozhranie kdekoľvek bez nutnosti inštalácie špeciálneho softvéru. * Mobilné aplikácie Výhodou mobilného marketingu oproti tradičným formám reklamy je vysoká miera odozvy od príjemcov a veľmi úzky kontakt so zákazníkom. Prečo si vybrať nás? Sme mladý kolektív kreatívnych programátorov a grafických dizajnérov. Zameriavame sa na najnovšie technológi...

 • Level IT s.r.o.

  Level IT s.r.o.

  Technologická spoločnosť Level IT s.r.o. so sídlom v Bratislave poskytuje od roku 1996 služby v oblasti informačných a komunikačných technológií. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie komplexných obchodno-servisných služieb v oblasti IT v rámci celého Slovenska zameraných na outsourcing IT, rozvoj informačných systémov a dodávky IT projektov. Cieľovou skupinou sú najmä malé a stredné firmy (SME), ktoré podnikajú vo výrobe, obchode, logistike, cestovnom ruchu, verejnej správe a finančnom sektore. Spoločnosť Level IT s.r.o. disponuje širokým spektrom technických špecialistov a rozširujúcou sa sieťou servisných pracovníkov pokrývajúcich ...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Programovanie a dokumentácia | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.