Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Účtovníctvo, účtovné poradenstvo

 • Bc. Tatiana Štefanková - Tadatax

  Bc. Tatiana Štefanková - Tadatax

  Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy. Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta v našich pristoroch a na vlastnom programovom vybavení. Naša služby sa snažíme poskytovať tak, aby boli pre klienta prínosom a napomáhali jeho rozvoju. Na Slovenskom trhu pôsobí veľa spoločností venujúcich sa kompletnému spracovaniu účtovnej agendy a často su to medzinárodne posobiace spoločnosti. My Vám ponúkame služby, ktoré svojou kvalitou dokážu konkurovať veľkým nadnárodným spoločnostiam ich cena je však nižšia. Zaoberáme sa taktiež daňovým...

 • MVM Trade, s.r.o.

  MVM Trade, s.r.o.

  Spoločnosť MVM Trade s. r. o. poskytuje komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby i neziskové organizácie. Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva nám? * spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec, * nemusíte platiť školenia pre účtovníka / účtovníčku, * nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti, * ak potrebujete poradiť, všetky tieto služby zabezpečíme my, * za svoju prácu voči klientom ručíme, * v prípade že Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za...

 • J&Go, s.r.o.

  - pestovanie poľnohospodárskych plodín, zeleniny a ovocia - nákup a predaj poľnohospodárskych plodín, zeleniny a ovocia - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti - činnosť organizačných, ekonomických, finančných a účtovných poradcov - reklamné činnosti - prenájom strojov, prístrojov a zariadení - prenájom motorových vozidiel - prípravné práce k realizácii stavby (demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy) - cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými voz...


 • VRNA s.r.o.

  VRNA s.r.o.

  Spoločnosť VRNA s.r.o. poskytuje služby predovšetkým z oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva a ekonomického poradenstva pre fyzické osoby, právnické osoby a organizácie založené za účelom nedosiahnutia zisku. Poslaním spoločnosti je poskytovať kvalitné a komplexné účtovné služby v súlade s platnou legislatívou a s individuálnym, klientsky orientovaným prístupom. Spoločnosť ručí za maximálnu diskrétnosť a serióznosť. Hlavným cieľom pri poskytovaní služieb je vybudovať s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci a vzájomnej dôvere. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb pre klient...

 • KOGAES, s.r.o.

  KOGAES, s.r.o.

  Vznikli sme v období keď konkurencia na trhu so službami je naozaj veľká a zákazník si môže vybrať z nepreberného množstva a úrovne ponúkaných služieb. Na základe získaných skúseností sme sa však rozhodli ponúknuť klientom dané služby na inej a hlavne modernej úrovni. Na grafe so súradnicami histórie pôsobenia na trhu a zvyšujúcej ekonomickej prosperity sme zostavili optimálne hladiny odbornosti a niekoľkoročných skúseností z oblasti ekonomiky/účtovníctva, miezd, daní, personalistiky, pričom vznikla dynamická, pro-zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá vo svojej činnosti nepozná pojem stagnácie. Cieľom spoločnosti je poskytnú...

 • Bc. Jozef Benka B - TRADE

  Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Vedenie účtovníctva Záložne Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie kníh, časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií Fotografické služby a spracovanie fotomateriálov Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Spracovanie projektov a projektovej dokumentácie pre štrukturálne fond...

 • MONEL, s.r.o.

  - zváračské práce - mechanická úprava kovov a plechov (natieranie, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) - výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu - dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie - zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince, petlice) - zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia) - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - sprostredkovateľská činnosť v oblasti...

 • Lýdia Hájiková - účtovná kancelária

  Lýdia Hájiková - účtovná kancelária

  Firma vznikla v roku 2005, je to malá, rozvíjajúca sa firma, ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy. Poskytujem účtovnícky servis pre vyše 80 klientov. Používam modernú počítačovú techniku ako aj software na vedenie účtovníctva od spoločnosti Cígler software. Ponúkam služby tak, aby viedli k maximálnej spokojnosti zákazníka. Firma má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou UNIQA na poistenie zodpovednosti voči škodám spôsobeným z profesie. Verím, že na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie. Ak nie, rada Vám ich poskytnem osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Teším sa na s...

 • CPMKonzult

  CPMKonzult

  Sme tím odborníkov s praktickými skúsenosťami z riadenia procesov, vedenia ľudí a uplatňovania moderných nástrojov riadenia a manažmentu. Špecializujeme sa na pomoc malým a stredne veľkým podnikom, ktoré sa zaoberajú priemyselnou výrobou. Sprevádzame ich na ceste k prevádzkovej excelentnosti, udržateľnej konkurencieschopnosti, optimálnej ziskovosti. Nie sme len poradcovia, sme hlavne realizátori zmien. U našich klientov pracujeme so zamestancami na všetkých úrovniach a priamo na ich pracovisku. Čo môžete od nás očakávať * Profesionalitu Ceníme si zdravý rozum, ktorý je v podnikaní nevyhnutný, ale nesmieme podceňovať znalosti moderných osved...

 • Ing. Milan Peřina - PCP ŽILINA

  - Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - Sprostredkovateľská činnosť - Prípravné práce pre stavbu - Demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín) - Maliarske a natieračské práce - Reklamné činnosti - Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) - Práce vykonávané s potápačskou technikou - Výcvik potápačov - Klampiarske práce - Vedenie účtovníctva - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov - Prieskum trhu a verejnej mienky - Podnikateľské poradenstvo - Spracovanie údajov - Administratívne práce - Prekladateľské a tlmočnícke služby - Organizovanie kurzov, školení a predn...

 • Magdaléna Straková - MUS

  1. Vedenie účtovníctva 2. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 3. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 4. Reklamná a propagačná činnosť 5. Sprostredkovateľská činnosť 6. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 7. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 8. Sekretárske práce 9. Automatizované spracovanie dát 10. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 11. Organizovanie kultúrno - spoločenských akcií, kurzov, seminárov a školení 12. Činnosť účtovných poradcov 13. Delenie materiálu 14. ...

 • GemerAudit, s.r.o.

  Hlavným predmetom našej činnosti je audítorstvo, daňové a účtovné poradenstvo a znalecká činnosť. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 195. Spoločnosť GemerAudit, spol. s r. o., sa počas svojej existenice vyprofilovala na profesionálnu spoločnosť s erudovaným prístupom riešenia účtovných, ekonomických a daňových problémov svojich klientov a profesionálnym vykonávaním auditu. Dôkazom úspešnosti je stála klientela v regióne pôsobnosti spoločnosti. Audítorstvo - Audit účtovných závierok a uisťovacie služby sú nosnou službou poskytovanou našou spoločnosťou. Audit účtovných závierok...

 • Vodník, s.r.o.

  Vodník, s.r.o.

  Spoločnosť vznikla v roku 2004 a jej kvalifikovaní odborníci poskytujú podnikateľským subjektom účtovnícky, mzdový a poradenský servis. Spoločnosť je poistená v Tatre poisťovni voči zodpovednosti za škody spôsobené svojim klientom. Ani pri toľkých častých legislatívnych zmenách poistku nemusela nikdy využiť, čo je myslím, veľkým úspechom. V prípade záujmu klienta je možnosť zastupovania pred inštitúciami, ako napr. daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, štatistický úrad a pod. Naša spoločnosť zatiaľ nie je platcom DPH. Terajším klientom ďakujem za prejavenú dôveru a pretrvávajúcu spoluprácu. Potencionálny...

 • VIJAN, s. r. o.

  VIJAN, s. r. o.

  * Účtovníctvo - spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva a miezd pre fyzické a právnické osoby - zastupovanie klientov pred daňovým úradom a poisťovňami - spracovanie daňových priznaní - rekonštrukcie účtovníctva - účtovný dozor * Kurzy a školenia - akreditované kurzy jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva na PC kurzy prebiehajú v menších skupinkách (max. 6 ľudí) - individuálne kurzy - jednodňové tematicky zamerané školenia na PC - kurzy vyučujú skúsení lektori s dlhoročnou praxou vo vedení účtovníctva * Poradenstvo - účtovné poradenstvo - poradenstvo v oblasti daní - optimalizácia základu dan...

 • PROFIT accounting s.r.o.

  PROFIT accounting s.r.o.

  Spoločnosť PROFIT accounting s.r.o. k Vám prichádza s ponukou na spoluprácu v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania účtovných závierok, vypracovania daňových priznaní a poradenstva , či inej spolupráce súvisiacej so samotným podnikaním. Pôsobíme na trhu v oblasti účtovníckych služieb od roku 1992, medzičasom sme sa transformovali formou predaja podniku z fyzickej osoby na právnickú osobu zapísanú do Obchodného registra. Od doby vzniku spoločnosti do dnešného dňa sme získali nespočetné množstvo odborných vedomostí ale i praktických skúseností v spolupráci s klientom, v komunikácií s daňovým, či iným kontrolným úradom. Rýchlo sa meni...

Predošlá 1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  31 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Účtovníctvo, účtovné poradenstvo | Overené firmy 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.