Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Účtovníctvo, účtovné poradenstvo

 • Studio économique, s.r.o.

  Studio économique, s.r.o.

  Naša účtovnícka kancelária poskytovaním ekonomických služieb pre malé a stredné firmy sa zaoberá od roku 1993, spočiatku ako združenie fyzických osôb a od roku 1997 ako právnická osoba Studio économique. Hlavnou činnos?ťou je vedenie podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva pre malých a stredných podnikateľov a s tým súvisiace ekonomické poradenstvo. Naším cieľom je poskytovanie kvalitných služieb pre všetkých užívateľov účtovných informácií, t.j. pre majiteľov a riadiace orgány účtovných jednotiek, pre orgány štátnej a verejnej správy ako aj pre ostatných užívateľov účtovných informácií. Poskytované služby : ...

 • Jozef Motýľ

  Jozef Motýľ

  Jednou z hlavných povinností podnikateľského subjektu je viesť účtovníctvo. V súčastnosti čoraz viac firiem uprednostňuje vedenie účtovníctva externou firmou. Rozhodnúť sa pre outsourcing účtovníctva je z viacerých dôvodov vhodné riešenie. Naša spoločnosť ponúka svojim klientom komplexné účtovnícke služby, od konzultácie problémov až po zostavenie závierky a následne daňového priznania. Cieľom je uľahčiť a zefektívniť účtovníctvo a znížiť Vaše náklady - Účtovníctvo bez starostí. V dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich prehľadne založené. - Jednoduché účtovníctvo pre ...

 • ACCSOL s.r.o.

  ACCSOL s.r.o.

  Potrebujete spracovať komplexne jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, mzdy pre svojich zamestnancov? Zverte sa do starostlivosti spoločnosti ACCSOL s.r.o. Naším klientom vytvárame portfólio účtovných služieb s vysokou pridanou hodnotou vo forme poradenstva, zaručíme Vám bezpečnosť uchovania dát, profesionálny prístup k spracovaniu agendy, garantujeme vám našu lojalitu. Zamerajte sa na dôležitejšie body vo vašom biznise ako je spracovanie účtovníctva a posuňte svoj biznis vpred. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. * Vízia spoločnosti Spoločnosť sa chce stať uznávanou a spoľahlivou spoločnosťou v oblasti účtovnej, personálnej...


 • CF CONSULTING, s. r. o.

  - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby - počítačové služby - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov - sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt - faktoring a forfaiting - prenájom hnuteľných vecí - administratívne služby - činnosť podnikateľkých, organizačných a ekon...

 • Jana Ravaszová

  Kompletné spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, vypracovanie daňových priznaní, DPH - evidencia a priznania, skladová a majetková evidencia, ekonomické poradenstvo. Upratovací servis, gazdinky do domácností na pravidelné aj jednorazové upratovanie, upratovanie bytových domov, kancelárií a administratívnych priestorov. Zabezpečovací servis pre firmy a spoločnosti, kompletná starostlivosť o chod Vašej kancelárie: - nákup a dovoz kancelárkych potrieb - nákup a dovoz čistiacich a hygienických potrieb - zabezpečenie akýchkoľvek externých potrieb pre Vašu firmu

 • TK Holzbau Slovakia, s.r.o.

  TK Holzbau Slovakia, s.r.o.

  Uskutočňujeme realizáciu rodinných domov a stavieb technológiou predpripravených stavebných panelov v našom výrobnom závode pre montované drevené domy, alebo realizujeme stavby rodinných domov murovanou technológiou.

 • Marco Lipka - Mali, MALI invest s.r.o.

  Marco Lipka - Mali, MALI invest s.r.o.

  Firma MALI poskytuje komplexný servis od účtovníctva a finančného poradenstva, až po sprostredkovanie a externé bankovníctvo. Zodpovedná osoba tejto firmy pôsobí vo finančnej oblasti šiesty rok. Skúsenosti sme nadobudli v spolupráci s poisťovňami ako Wüstenrot poisťovňa, a.s., Union poisťovňa, a. s., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, AEGON Životná poisťovňa, a.s., AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a Kontinuita, v externom bankovníctve v spolupráci s Loyal bank. Neskôr náš generálny manager absolvoval certifikované školenia pre poisťovníctvo, bankovníctvo a MLM systém. Ako externý poradca v obl...

 • Ing. Andrea Kerečenyová - AKER

  Ing. Andrea Kerečenyová - AKER

  Ing. Andrea Kerečenyová - AKER, Daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti Vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné účtovníctvo) pre právnické a fyzické osoby. Komplexne zastupujem klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximalne odbremeniť klientov . Vedenie separátnej mzdovej evidencie, spracovávanie miezd dodávateľsky. Pri vedení a spracovávaní miezd zabezpečenie ročného zúčtovania dane z príjmov. Pri spracovávaní účtovníctva overujem vstupné údaje aj z daňového hľadiska . Výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečím v súlade s potrebam...

 • Nodas s.r.o.

  Nodas s.r.o.

  MRP účtovné agendy sú pod neustálou kontrolou profesionálnych účtovných firiem a daňových poradcov. Na programy označené "*" Vám zašleme DEMOVERZIU s manuálom. V prípade záujmu Vám môžeme poslať všetky naše DEMOVERZIE na CD nosiči. Účtovné agendy dodávame aj vo forme SIEŤOVÝCH verzií a MULTIVERZIÍ, ktoré umožňujú evidovať agendy niekoľko rokov dozadu, zjednodušenie ročných uzávierok alebo vedenie účtovníctva až "99 999" firmám na jednom počítači. Účtovné agendy máme spracované a zároveň ich neustále rozširujeme v dvoch základných verziách: Vizuálny súbor účtovných agend pre OS Windows 9x/NT/2000 pohyb myšk...

 • JOTEK, s.r.o.

  JOTEK, s.r.o.

  Naša spoločnosť podniká v oblasti personálneho leasingu. Personálny leasing spočíva v tom, že pracovník je v TPP v našej agentúre, pričom my ho poskytujeme s jeho súhlasom k dočasnému výkonu prace naším klientom, Zabezpečíme, aby dočasne pridelení zamestnanci spĺňali požiadavky špecifikované v objednávke. Isto poznáte situáciu, kedy Vám chýba pracovná sila – stoji Vás to Veľa času a námahy, ktorú nakoniec môžete využiť oveľa efektívnejšie, napríklad sústrediť ju do Vašej hlavnej podnikateľskej činnosti Agentúra Jotek, s.r.o.. s.r.o. sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb od roku 2004 a taktiež od roku 2005 aj sprostred...

 • FINEA SK, s.r.o.

  FINEA SK, s.r.o.

  FINEA SK, s.r.o. je firma so sídlom v Žiline, poskytujúca služby v oblasti účtovníctva, ekonomiky a poradenstva predovšetkým pre malé a stredné podnikateľské subjekty. * JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy - účtovanie zásob a majetku - sledovanie salda záväzkov a pohľadávok - vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania DPH - kniha jázd - spracovanie účtovnej závierky a príprava daňového priznania - vypracovanie štatistických a ostatných výkazov * MZDY A PERSONALISTIKA - vypracovanie prvotnej evidencie zamestnancov - vedenie a spracov...

 • DEVELOP CONSULT, s.r.o.

  DEVELOP CONSULT, s.r.o.

  Naša spoločnosť sa zaoberá spracovaním a vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre všetky typy podnikateľských subjektov, vypracovaním daňových priznaní, účtovným a daňovým poradenstvom. Spracujeme účtovníctvo vlastným sw v sídle spoločnosti alebo klienta, poskytujeme výstupy podľa požiadaviek klienta, naša spoločnosť je poistená proti rizikám podnikania. Účtovníctvo Vedenie účtovníctva Mzdy a personalistika Účtovná závierka

 • MIPEL, spol. s r.o.

  MIPEL, spol. s r.o.

  Spoločnosť Mipel, spol. s r. o. vznikla v roku 1992. Sme firma so svojím menom a stálym miestom na trhu. Vo vedení účtovníctva - bookkeepingu máme 25 ročné skúsenosti. Účtovali sme rôzne spoločnosti (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, fyzické osoby, zahraničné spoločnosti). Spoločnosť MIPEL, spol. s r. o. má zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009. Osvedčenie č. 03-2009 o zavedení systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001.2009 Spracovanie DPH mesačne alebo kvartálne. Daňové priznania fyzických osôb a právnických osôb. Jednoduché účtovníctvo vedené na...

 • MVI ECONOMY, s. r. o.

  MVI ECONOMY, s. r. o.

  Účtovníctvo, ekonomika, poradenstvo Máme poistenie zodpovednosti za škodu Komplexné účtovné a ekonomické služby v plnom rozsahu pre fyzické a právnické osoby. vedenie a spracovanie účtovnej a daňovej agendy poradenstvo, správa, dohľad a zastúpenie pri plnení daňových povinností spracovanie personalistiky a miezd, príprava a evidencia dokladov - archivácia Preto sa naši klienti môžu venovať svojim obchodným aktivitám NAPLNO. preferovanie individuálneho prístupu dôraz na profesionalitu a diskrétnosť vysoká odbornosť a aktualizácia predpisov záruka za spracovanie zaúčtovania v plnom rozsahu sú piliere dôveryhodného partnerstva a...

 • EIP Services, s.r.o.

  EIP Services, s.r.o.

  Spoločnosť EIP Services, s.r.o. vznikla z potrieb trhu na externé zabezpečenie nevyhnutných podporných činností pri založení a riadení akejkoľvek spoločnosti. V priebehu nasledujúcich rokov sa vyprofilovala na kvalitnú účtovnícku a poradenskú organizáciu, schopnú zabezpečiť pre širokú škálu podnikateľov legislatívne, administratívne, personálne, právne i marketingové aktivity a tým pomôcť jej klientom sústrediť zdroje na napĺňanie ich podnikateľskej vízie. Získaním finančného príspevku na kúpu tlačového centra rozírila spoločnosť EIP Services, s.r.o. svoje možnosti v oblasti spracovania grafických návrhov a kvalitnej digitálnej tla...

Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  31 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Účtovníctvo, účtovné poradenstvo | Profesionálni dodávatelia 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.