Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Účtovníctvo, účtovné poradenstvo

 • NICE, s.r.o.

  Hlavnou činnosťou NICE, s.r.o. je vedenie účtovníctva, daňovej evidencie, vypracovanie daňových priznaní, zo zákonov vyplývajúca štatistika a výkazníctvo. Zabezpečíme pre vás spracovanie miezd a personalistiky, komplexne od zmlúv cez dochádzku a výkazy až po príkazy na úhradu. Ekonomická kancelária pripraví podľa vašich požiadaviek rôzne zmluvy podľa Obchodného i Občianského zákonníka, rôzne právne podania, analýzy, návrhy opatrení. Zakladanie spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, prevody obchodných podielov, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov, zmena názvu spoločnosti, zmena sídla spoločnosti. ...

 • SPOROMED, s.r.o.

  SPOROMED, s.r.o.

  Spoločnosť SPOROMED, s.r.o. od jej založenia (február 1997) sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a finančno-ekonomickým poradenstvom. Pri spolupráci s klientmi je našim hlavným cieľom poskytnúť profesionálny prístup, flexibilitu, spoľahlivosť a diskrétnosť pri riešení všetkých problémov v oblasti účtovníctva tak, aby sa klienti vedeli plne venovať svojmu podnikaniu. Naše služby sú poskytované pre každého klienta individuálne, na základe jeho požiadaviek a predložených podkladov. Pri svojej účtovnej práci a vedení personálnej a mzdovej agendy využívame programové vybavenie spoločnosti MRP – Company, sp...

 • EKOELEKTRIK s.r.o.

  EKOELEKTRIK s.r.o.

  Spoločnosť EKOELEKTRIK s.r.o. sa zaoberá tromi hlavnými činnosťami: * Reklama, propagácia: - grafické návrhy letákov, plagátov, inzerátov.... - príprava podkladov do tlače - tlač letákov, plagátov, šekov, obálok, samolepiek a iných tlačovín - retuše a scany - fotografia, fotenie akcií, výrobkov a ďalšie spracovanie - potlač PE a papierových tašiek, tričiek a iného oblečenia * PC technika: - počítače na mieru, servery, siete - servis PC, upgrade - predaj software * Účtovníctvo: - spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva - mzdy - poradenstvo


 • MC Tax Consulting

  MC Tax Consulting

  Ponúkame Vám správne a bezchybne vedené účtovníctvo v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou. Preferujeme individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalost jeho špecifických problémov. Z hladiska zákazníka je preto podla nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup našim klientom ponúka znacné financné a casové úspory a maximalizáciu využitia dostupných informácií. Neváhajte nás kontaktovat, bude pre nás potešením pripravit Vám komplexnú ponuku presne podla Vašich potrieb. * Vedenie účtovníctva * Daňové poradenstvo * Administratívne služby * Činnos...

 • PEFATOP, s.r.o.

  PEFATOP, s.r.o.

  Spoločnosť PEFATOP, s.r.o. vznikla ako nadnárodná spoločnosť v roku 2009, pričom z časti nadviazala na tradície firiem zo skupiny PEFA ktorých história siaha do 90-tych rokov a z časti na odborné znalosti a skúsenosti zástupcov spoločnosti v oblasti riadenia, ekonomickej, obchodnej a právnej podpory. Sme súčasťou strojárenského a stavebného priemyslu a zabezpečujeme služby komplexnej kancelárie. ******* FINANCIE * POISŤOVNÍCTVO * ÚČTOVNÍCTVO ********** STROJÁRENSTVO * STROJE * PRIEMYSEL *********** * Komplexné služby: - Ekonomické - Obchodné - Účtovné - Mzdy - Daňové - Finančné * Sprostredkovanie a zabezpečenie: - Dopravy - Inžin...

 • 3MT consulting s.r.o.

  Spoločnosť 3MT consulting s.r.o. sa úspešne zaoberá vedením účtovníctva a mzdovej agendy, poskytovaním daňového poradenstva, outsourcingom, developingom, tvorbou webstránok, predajom softwarových produktov, a tvorbou programov na zákazku, podľa potrieb a želaní našich klientov v rámci celého Slovenska. Snahou našej spoločnosti je poskytovať svojim klientom nadštandardné služby a odborné rady v duchu hesla “Sme tu pre Váš biznis…” tak, aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu a nemuseli byť zaťažovaní vedením účtovníctva, správou softwarových produktov a sledovaním legislatívnych zmien v Slovenskej republike. Účtovnícke slu...

 • DATA_LIA spol. s r. o.

  DATA_LIA spol. s r. o.

  Spoločnosť Datalia nadväzuje na dlhoročnú účtovnú a školiacu prax jej zakladateľky Ing. Bc. Juliany Kalafutovej a odzrkadľuje výrazný dopyt po profesionálnych službách v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, poradenstva a vzdelávania. K hlavným činnostiam spoločnosti patrí podpora podnikania formou profesionálneho účtovníctva a poradenstva a školiace stredisko, ktoré ponúka bohatú škálu kurzov a tréningov pre rôzne vekové kategórie. Naše služby umožňujú klientom profitovať z nákladovo i časovo efektívnych riešení ušitých na mieru. Aj napriek relatívne krátkej pôsobnosti na regionálnom trhu sme si vybudovali silné pracovné vzťahy s ...

 • JAHRA s. r. o.

  JAHRA s. r. o.

  Naša firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Od svojho vzniku spolupracovala s množstvom subjektov na Slovensku a v zahraničí. Disponuje sieťou partnerských inštitúcií doma i v krajinách svojho záujmu, ktoré sa prekrývajú s predmetovou profiláciou v jazykovej výučbe. Jahra spolupracuje s odborníkmi z akademického a školského prostredia, ktorých účelne zapája do svojich vzdelávacích a obchodných aktivít. Odborné zázemie svojich spolupracovníkov zúročuje pri vyhľadávaní ďalších kvalifikovaných členov pracovného kolektívu a pri ich zapájaní do svojej spoločnosti. Z tohto dôvodu je tím jazykovej školy Jahra všestranne pripravený na to, ...

 • ELITE Business SR s.r.o.

  ELITE Business SR s.r.o.

  Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie profesionálnych služieb pre fyzické a právnické osoby. Naše portfólio zahŕňa: * komplexné vedenie účtovných agiend podľa (431/2002 Z.z.) zákona o účtovníctve a daňové poradenstvo * vedenie mzdových agiend pre organizácie každého druhu a personálne poradenstvo * interné účtovné previerky podľa slovenskej a európskej legislatívy * zakladanie, zmeny a likvidácia slovenských spoločností * oceňovanie spoločností pri predaji, zlúčení alebo rozdelení * predaj, servis a poradenstvo pri tvorbe a nasadzovaní informačných systémov u klienta, diaľková správa a podpora. Naše slu...

 • STEPOS spol. s r.o.

  STEPOS spol. s r.o.

  Poskytujeme služby vo viacerých oblastiach: Účtovíctvo Komplexné vedenie agendy v sústave podvojného a jednoduchého účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002Z.z. v znení neskorších predpisov. Mzdy a personalistika Komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy. Obchodné služby Založenie spoločnosti, t.j. kompletné vybavenie od spísania spoločenskej zmluvy po výpis z obchodného registra, prípadne živnostenského listu

 • AS UNICOR s.r.o.

  AS UNICOR s.r.o.

  Sme firma, ktorá sa venuje spracovaniu účtovníctva už niekoľko rokov, máme preto bohaté skúsenosti. Okrem kompletného vedenia účtovnej agendy (podvojné a jednoduché účtovníctvo, spracovanie miezd)Vám ponúkame aj odborné poradenstvo. SPOĽAHLIVO, RÝCHLO, VÝHODNE * podvojné účtovníctvo - komplexné vedenie účtovnej agendy - evidencia DPH - podklad pre daňové priznania k DPH, daňové priznanie k DPH - spracovanie účtovnej uzávierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha - daňové priznanie k dani z príjmov - spracovanie daňových priznaní - daň z motorových vozidiel * evidencia majetku - evidencia dlhodobého hmotného a nehmo...

 • VM accounting and taxes, s.r.o.

  VM accounting and taxes, s.r.o.

  Spoločnosť VM accounting and taxes vznikla začiatkom roku 2009 v Banskej Bystrici. Poskytujeme svojim klientom kompletné vedenie účtovníctva, účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo. Využívame skúsenosti z doterajšieho ekonomického pôsobenia v odvetví dopravy, priemyselnej výroby a poskytovania služieb. Spolupracovali sme s našimi klientami pri rozdeľovaní a spájaní ich spoločností alebo zmene ich právnych foriem. Konateľka spoločnosti spolupracuje s renomovanou audítorskou spoločnosťou.

 • Ján Zeleňák - SMART CONSULT

  Ján Zeleňák - SMART CONSULT

  SMART CONSULT sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti účtovnícko-poradenských činností, konzultačné činnosti pre účtovníctvo a administratívu, poradenstvo v oblasti legálnej optimalizácie daní pre spektrum malých a stredných spoločností. Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Prioritou SMART CONSULT je okrem poskytovania kvalitných služieb, stopercentná diskrétnosť a serióznosť. Účtovná agenda sa spracováva priamo vo spoločnosti SMART CONSULT. * Jednoduché účtovníctvo: * Podvojné účtovníctvo: - vedenie hlavnej účtovne...

 • HR Performance, s. r. o.

  HR Performance, s. r. o.

  Spoločnosť HR Performance Vám ponúka komplexné služby v oblasti ľudských zdrojov a podpory podnikania. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: - Outsourcing personálnej administratívy a mzdového účtovníctva - Personálne, organizačné, podnikateľské poradenstvo a outplacement - Vzdelávanie ľudských zdrojov a podnikateľských činností - Interim HR management Staňte sa aj vy úspešným, my vám pomôžeme.

 • LOGRO s.r.o.

  LOGRO s.r.o.

  Sami sme malí, a preto plne rozumieme potrebám malých. Byť malý ale z nášho pohľadu neznamená byť slabý. Byť malý neznamená byť neschopný alebo menejcenný. Byť malý neznamená poľaviť z nárokov na kvalitu.Zámerne sme sa rozhodli etablovať v segmente živnostníkov a malých firiem. Obdivujeme totiž tých, ktorí v podnikaní stavajú na flexibilitu, samostatnosť a sebestačnosť. Tých, ktorí nepotrebujú okolo seba veľký a často zbytočný aparát ľudí. Tých, ktorí sa spoliehajú predovšetkým na svoje schopnosti a odhodlanie robiť veci tak ako sami chcú. Aj malí môžu (alebo skôr musia) byť efektívni. To znamená robiť veci čo najrýchlejšie...

Predošlá 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  31 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Účtovníctvo, účtovné poradenstvo | Spoľahliví dodávatelia 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.