Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Firmy Účtovníctvo, účtovné poradenstvo

 • ProCeS s.r.o.

  ProCeS s.r.o.

  Spoločnosť existuje od roku 1992. Jej pôsobnosť je celé Slovensko. Okruh zákazníkov - hospodárske, príspevkové a rozpočtové organizácie z rozličných oblastí (napr. priemysel, zdravotníctvo, obchod, cenné papiere atď.) Produkty * WISP - Ekonomický informačný systém WISP je balík ekonomicko - obchodných programov vhodných pre potreby podnikového manažmentu všetkých druhov firiem (rozpočtových, príspevkových organizácií a pod.). Tvoria otvorený systém, hlavne v oblasti požiadaviek klientov. Systém je postavený na architektúre klient/server. Naša špecialita : Dokážeme pre Vašu spoločnosť naprogramovať v priaznivých nákladoch špeciali...

 • EKONOMISERVIS s.r.o.

  EKONOMISERVIS s.r.o.

  Naša rodinná účtovnícka firma EKONOMISERVIS vznikla v roku 1992 najprv ako FO a od roku 2005 ako s.r.o. Naše služby si môžete pozrieť na našej internetovej adrese. Služby vykonávame samostatne alebo komplexne, podľa legislatívnej normatívy platnej v Slovenskej republike: - spracovanie účtovnej agendy v zmysle aktuálneho Zákona o účtovníctve - spracovanie agendy miezd pracovníkov spoločností v zmysle Zákona o mzde a aktuálneho Zákonníka práce, - poradenstvo pri riešení ekonomických problémov, prípadne inštru...

 • Ing. Hedviga Vadinová - EDUKO

  Ing. Hedviga Vadinová - EDUKO

  O mně Expert in Taxes, Law and Audit. Expert na dane, domace i zahranicne pravo, auditor, sudny znalec, skolitel, mediator, pravnik. Audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa, členka SKDP od roku 1994, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo od roku 1995, mediátorka evidovaná na MSSR od roku 2011, právnička s ukončeným bakalárskym stupňom, pokračujúca v magisterskom stupni na PF UK Bratislava. Je externým hodnotiteľom EÚ projektov pri viacerých ministerstvách. Publikuje a vykonáva lektorskú činnosť po celom území Slovenska v oblasti účtovníctva, daní vrátane medzinárodného zdaňovania a tiež práva. V poradenstve a audite sa špeci...


 • Uherek & Partners, TAXFIRST s. r. o.

  Uherek & Partners, TAXFIRST s. r. o.

  Ponúkame komplexné účtovníctvo, poradenstvo a audit. Sme profesionálna spoločnosť so skúsenými účtovníkmi a auditormi. V TAXFIRST Uherek & Partners, vedieme účtovníctvo so zmyslom pre detail daňovej legislatívy. Pre našich klientov robíme maximum, aby legálne optimalizovali svoje náklady, a tým ušetrili nemalé finančné prostriedky.

 • ZLATA, s.r.o.

  ZLATA, s.r.o.

  Sme progresívna spoločnosť, poskytujúca na profesionálnej úrovni najmä účtovné, personálne a mzdové služby formou outsourcingu. Svoju činnosť sme začali na základe živnostenského oprávnenia podporeného dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva a daní v rodinnej firme. Postupný rozvoj vyústil do zmeny typu firmy na spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2005. Naše služby poskytujeme klientom od malých firiem s jednoduchým účtovníctvom až po spoločnosti s desiatkami zamestnancov a povinnosťou auditu . Pri našej práci využívame najnovšie technológie, ktoré nám umožňujú rozšíriť ponuku služieb našim klientom podľa ich záujmu a...

 • ACCOUNTA, s.r.o.

  ACCOUNTA, s.r.o.

  Sme tím profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami vo všetkých typoch účtovníctva. Našou hlavnou činnosťou je vedenie účtovníctva, daňovej a mzdovej agendy pre živnostníkov, právnické osoby, nevynímajúc finančné inštitúcie. Myšlienka založiť spoločnosť vzišla z potreby našich klientov vyžadujúcich komplexnú starostlivosť o všetky aspekty finančného manažmentu. Preto sme dali dokopy profesionálny tím účtovníkov a konzultantov, v ktorých silách je priniesť klientovi ucelený balík finančných a ekonomických služieb. 11 rokov praxe nás naučilo pozerať sa na poskytovanie ekonomických služieb v súvislostiach. Sústredíme sa vždy ...

 • PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová

  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO NOVÉ ZÁMKY - Komplexné vedenie účtovníctva - Zabezpečujeme pravidelné vedenie účtovníctva. JEDNODUCHÉ účtovníctvo PODVOJNÉ účtovníctvo - Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a právnymi zákonmi a predpismi, - Vedenie majetkovej agendy, - Pomoc pri pravidelnom odsúhlasovaní pokladne, - Vedenie dokumentácie formou prehľadnej databázy, - Spracovanie mesačných a štvrťročných priznaní DPH, - Príprava koncoročných finančných výkazov a konceptu pre daňové priznanie doplnené súvahou a výkazom ziskov a strát. - Sprístupnenie kontrolných záznamov a pod...

 • Ingrid Tužinská

  Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a male firmy (okresy Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica) - vedenie peňažného denníka - vedenie pokladničnej knihy - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov - vedenie evidencie majetku - vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty - spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie - vedenie ostatných účtovných kníh - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky - predaj prídavných zariadení pre šmykom riadené nakladače, kolesové nakladače, traktory a rýpadlonakladače

 • NETAX Slovakia s.r.o.

  NETAX Slovakia s.r.o.

  Poskytujeme komplexní služby v oblasti investic, podnikových financí, daní a účetnictví. Společnost NETAX s.r.o. spolehlivě působí od roku 2001 v oblasti účetnictví a daňového poradenství. V souvislosti s rozšiřující se klientelou a jejími požadavky jsme získali cenné zkušenosti, jenž jsme zúročili a vytvořili efektivní a kvalitní systém služeb, například vzdálený přístup našich klientů k datům on-line. V roce 2007 byla založena společnost NETAX Consulting s.r.o., zaměřená na poradenství v oblasti finančního a krizového managementu a strategického plánování. V roce 2012 vznikla společnosti NETAX Finance s.r.o. a v roce 2013 ...

 • DEVELOP CONSULT, s.r.o.

  DEVELOP CONSULT, s.r.o.

  Naša spoločnosť sa zaoberá spracovaním a vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre všetky typy podnikateľských subjektov, vypracovaním daňových priznaní, účtovným a daňovým poradenstvom. Spracujeme účtovníctvo vlastným sw v sídle spoločnosti alebo klienta, poskytujeme výstupy podľa požiadaviek klienta, naša spoločnosť je poistená proti rizikám podnikania. Účtovníctvo Vedenie účtovníctva Mzdy a personalistika Účtovná závierka

 • SK Service, s.r.o.

  SK Service, s.r.o.

  Sme spoločnosť, ktorá vám pomôže založiť a rozbehnúť váš biznis na Slovensku a poskytne vám služby pre plynulý chod vašej obchodnej spoločnosti. Poskytneme vám podporu pri hľadaní obchodných partnerov v celej Európe. Vďaka našim skúsenostiam a praxi vám dáme korektné odpovede na vaše otázky z oblasti daňovej legislatívy na Slovensku, z oblasti pracovno-právnej, personálnej a obchodno-právnej. Prečo si vybrať nás? Sme spoločnosť, ktorá ušetrí váš čas. Vaše dotazy zodpovieme do 24 hodín. Vždy vám poskytneme užitočné informácie. Chceme vás podporiť teraz ale aj v budúcnosti. Prečo investovať na Slovensku? 20% rovná daň ...

 • P&I Personal & Informatik, s.r.o.

  P&I Personal & Informatik, s.r.o.

  P&I Personal & Informatik patrí k vedúcim softvérovým spoločnostiam v Európe s viac ako 3500 zákazníkmi vo všetkých odvetviach hospodárstva. Naša spoločnosť má 40-ročné skúsenosti s poskytovaním riešení pre oblasti: * Personálny manažment (Human Resources Management) * Spracovanie miezd (Payroll) * Manažment zamestnaneckých vzťahov (Employee Relationship Management - zamestnanecké portály) * Dochádzkový systém (Time&Attendance) * Priamy výpočet miezd (Outsourcing) a všetky služby, ktoré s výpočtom miezd súvisia Softvér pre spracovanie miezd a personálny manažment LOGA spoločnosti P&I kombinuje všetky personálne dáta a zúčtovacie proce...

 • Všeobecná obchodná, a.s.

  Všeobecná obchodná, a.s.

  Všeobecná obchodná, a.s. je mladá, rozvíjajúca sa spoločnosť so zameraním na distribúciu, veľko a maloobchod s pneumatikami, akumulátormi, mazivami a dalším spotrebným tovarom. Všeobecná obchodná, a.s. je na trhu Slovenskej republiky výhradným zástupcom viacerých veľkých ruských a ukrajinských priemyselných spoločností. * NAC ISTA - najväčší ukrajinský výrobca akumulátorov - exluzivita pre SR a právo predaja do všetkých krajín EÚ. * OAO AZMOL - najväčší ukrajinský výrobca olejov a mazív - popredný ukrajinský výrobca syntetických farieb - exluzivita pre SR a právo predaja do všetkých krajín EÚ * OAO DNEPROSHINA - najvä...

 • BEN - Consult, s.r.o.

  BEN - Consult, s.r.o.

  Ponúkame komplexné spracovanie účtovníctva. Účtovné služby zabezpečujeme zväčša pre firmy podnikajúce v Banskej Bystrici, Zvolene, Sliači, Martine a Žiline,... Našim cieľom je odbremeniť podnikateľov od administratívnych prác a sledovania stále meniacich sa zákonov, ktoré zväčša brzdia možnosti rozvoja spoločnosti. Naše služby využívajú fyzické a právnické osoby, ktoré sa plne venujú svojej podnikateľskej činnosti. My Vám ponúkame kvalitu, spoľahlivosť, pružnosť a prispôsobenie sa Vašim požiadavkám v týchto službách : • vedenie jednoduchého účtovníctva od 25 € • vedenie podvojného účtovníctva od 50 € • vedenie...

 • PROFINAM, s.r.o.

  PROFINAM, s.r.o.

  1.Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo - evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania - ročná účtovná závierka - priebežné hodnotenie výsledkov - daňová optimalizácia - daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy - poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva 2.Mzdová agenda - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia - spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov - spracovanie výkazov pre poisťovne, prehľadov a hlásení na daňový úrad - spracovanie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závis...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  31 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Účtovníctvo, účtovné poradenstvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.