Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK

17334 - ZWS Vestník č. 165/2015 - 21.08.2015 OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) Univerzita Komenského v Bratislave IČO: 00397865 Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Oddelenie verejného obstarávania UK, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Jana Lapinová, DiS. Telefón: +421 259244581 / 259244616 Fax: +421 259244506 Email: jana.lapinova@rec.uniba.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uniba.sk I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti Organizácia riadená verejným právom Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d) I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Vzdelávanie ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK II.1.2. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania tlmočníckych a prekladateľských služieb zo slovenského jazyka a do slovenského jazyka, a to najmä v jazykoch anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, maďarský, poľský, ruský, český, rumunský, bulharský, ukrajinský, portugalský, slovinský, chorvátsky, srbský, macedónsky, grécky, švédsky, nórsky, dánsky, fínsky, turecký, arabský, čínsky, japonský, prípadne hocijaký iný jazyk podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 79530000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 79540000-1 ODDIEL IV: POSTUP IV.2. Administratívne informácie IV.2.1. Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom 4289/2014 IV.2.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky Áno Ak áno, informáciu označte v príslušných podtlačených okienkach Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Číslo oznámenia vo VVO: 28306-WYS, číslo VVO 228/2014 z 21.11.2014 IV.2.4. Dátum odoslania pôvodného oznámenia 20.11.2014 ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Oznámenie zahŕňa Zrušenie postupu zadávanie zákazky VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky Žiadna zmluva nebola uzavretá Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 1 písm. d) - jej zrušenie nariadil úrad Rada Úradu pre verejné obstarávanie nariadila verejnému obstarávateľovi zrušiť verejné obstarávanie na predmet zákazky Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK, vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 228/2014 zo dňa 21.11.2014 pod značkou 28306-WYS, na základe jej rozhodnutia číslo 8561-9000/2015-KR/18 zo dňa 06.08.2015.Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ ruší podlimitnú zákazku Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK, a súčasne rozhodol o opätovnom vyhlásení tejto zákazky nadlimitným spôsobom. VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia 19.08.2015

Ďalšie požiadavky v sekcii: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.