Delenie hutného materiálu, autodoprava

Kovovýroba:

- pálenie plechov
- presné výpalky (hrúbky 6-200)

Doprava:

- nákladná
- cestná • Delenie materiálu

  Delenie materiálu

  Naši dodávatelia, v rámci komplexnej ponuky, nám ale aj Vám poskytujú delenie materiálu na mieru (za dohodnutých podmienok). Delenie uskutočňujeme rezaním, pálením alebo priamym zadaním presných rozmerov do výroby. Spoloč. MERCOR s.r.o. poskytuje aj delenie materiálu priamo v našom sklade, vzhľadom na široký sortiment ako aj technic. vybavenie je však táto služba obmedzená. (obrázok delenie, pálenie...)

 • Delenie materiálu

  - pilové kotúče, pásy na kov, okružné píly segmentové - pilové kotúče na drevo, lamino, plasty a kotúče s SK doštičkami) - pilové listy (na kov a drevo) - pilové pásy (na kov a drevo) - nástroje na strojné obrábanie dreva a plastov

 • Linky na delenie plechu

  Linky na delenie plechu

  Linky typu LDP sú určené na rovnanie, pozdĺžne a priečne delenie plechu zo zvitkov, ktoré môžu byť následne použité pre ďalšie spracovanie alebo predaj. Linky sú modulárnej konštrukcie, čo umožňuje dodať cenovo optimálne štruktúry pre zákazníka. V základnom prevedení linka pozostáva z týchto modulov: - odvíjacie zariadenie - rovnačka s podávaciou jednotkou - pozdĺžne kotúčové nožnice - priečne nožnice - stohovací stojan fixný – zvláštne vybavenie - riadiaci systém s možnosťou programovania

 • Delenie hutného materiálu

  Služby a spolupráca(kooperácia): - Delenie malých a veľkých sérií Vami nakupovaných profilov, rúr a plných materiálov na moderných CNC strojoch. Naša spoločnosť disponuje s automatickými pílami značiek ADIGE a BEWO. Tieto zariadenia sú určené na delenie rúr a profilov kruhového ,štvorcového a obdĺžnikového profilu s použitím špičkových pílových kotúčov s povlakom TIN, TICN, PVD. Rozsah deleného materiálu: - Dĺžka rezu 35 – 4500 mm s presnosťou +- 0,2 mm - Plná tyč od priemeru 12 do průměru 40 mm - Trubky od priemeru 8 do průměru 102 mm - Čtvercový profil od 10x10 do 80x80 mm - Obdélníkový profil od 15x10 do 100x80 mm ...

 • Delenie materiálu

  Pásové píly - Píla Bomár STG 220 G - Hydraulický automat STG 240 GA500 - Výkonný automat Ergonomic 290.250 GANC s CNC riadením - Výkonný automat Ergonomic 290.250 GANC s CNC riadením Nožnice - Tabuľové nožnice NTC 2000/4 - Tabuľové nožnice NTE 3150/6,3 - Tabuľové nožnice MGS 3500/12 - Nožnice NPN 10 CNC rezací plazmový stroj RUR 2500P so zdrojom značky Kjellberg - hrúbky 45mm - šírky 2100mm - dlžky6100mm Ručné plazmové rezanie plazmým zdrojom ForCut 140 s horákom pre ručné rezanie. Zariadenie umožňuje ručné rezanie materiálu do hrúbky 40mm. Rezanie kyslikovo-acetylenovou súpravou.

 • Pálenie, delenie materiálu a lisovanie

  - rezanie plameňom: dĺžka 2400, šírka 1500, hrúbka 300 - rezanie pásovými pílami do priemeru polotovaru 450 mm resp. rozmerov 450 x 450 mm - strihanie do hrúbky 6,3 mm v dĺžke 2000mm - vystrihávanie na lisovacej linke s excentrický lisom s tvárniacov silou do 1000 kN

 • Delenie materiálu

  Delenie materiálu pásovou pílou

 • Stroje na delenie a vypaľovanie rúr, profilov a XXL plechov laserom

  Stroje na delenie a vypaľovanie rúr, profilov a XXL plechov laserom

  Stroje na laserové rezanie rúr a profilov aj s veľkými priemermi a hrúbkami stien. Stroje pre tvarové pálenie, rezanie XXL plechov laserom. Vysoká produktivita vďaka plnoautomatickým nastaveniam strojov. Laserové systémy pre lasery CO2 a vláknové lasery ( fiber laser ).

 • Stroje a nástroje na delenie materálov,bi-metalové pásy,pilové listy,ručné náradie,kotúčové píly na

  -stroje na delenie kovov-pásové píly -bi-metalové pásy -strojné a ručné pilové listy -pilové kotúče SK -pilové kotúče HSS a segmentové

 • Riešenia na predelenie priestoru

  Riešenia na predelenie priestoru

  Naša firma ponúka riešenie na oddelenie priestoru v rôznych priemyselných odvetviach. Oddelenie priestoru je možné vyhotoviť za pomoci PVC pásov, tabúľ, polykarbonátových dosiek, prípadne ich kombináciou. Uchytenie sa robí za pomoci oceľovej konštrukcie. PVC závesy a tabule poskytujú lacné, účinné a pohotové riešenie predelenia skladových priestorov výrobných hál. Umožňujú efektívne oddeliť vykurované priestory od nevykurovaných, prašné priestory od čistých, eliminovať hluk a prievan. Oddelenie priestoru sa prevádza pomocou PVC pásov alebo panelov, ktoré sú zavesené na nosnú konštrukciu. Vzájomné prekrytie pásov a panelov je vyhotovené...

 • Delenie plechu - priečne, pozdĺžne

  Delenie plechu - priečne, pozdĺžne

  Spoločnosť ponúka službu priečneho, pozdĺžneho a kombinovaného delenia plechov na vlastnej deliacej linke. Táto, riadiacim počítačom vybavená linka je v plne automatizovanom režime schopná spracovávať materiály v hrúbkach od 0,4 mm do 2,0 mm s maximálnou šírkou 1.535 mm a maximálnou dĺžkou tabule 10.000 mm. Na linke je možné pozdĺžne delenie pozostávajúce z piatich rezov s maximálnou šírkou 130 mm. Touto modernou technológiou delenia hutníckych materiálov dokáže spoločnosť splniť aj náročné požiadavky odberateľov.

 • Oddelenie priestoru PVC tabuľami

  Tabule z mäkčeného PVC: šĺrky: 1000 mm - 2200 mm hrúbky: 1mm - 7 mm prekrytie tabúľ: podľa požiadaviek a podmienok miesta montáže typy: transparentné, normálne, mrazuvzdorné a zosilnené uchytenie: galvanizované alebo nerezové prevedenie

 • Geometrický plán na rozdelenie pozemku (pozemkov)

  Vyhotovuje sa v prípade, že pozemky doterajšieho stavu (aký je v katastri) treba rozdeliť na viac častí, prípadne z nich oddeliť novú parcelu. Je to potrebné ak chcete časť pozemku predať/kúpiť, alebo sa plánuje zmena spôsobu využívania časti pozemku. V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísl...

 • Ponúkame výhodne na prenájom skladovo-výrobne priestory o výmere 1330m2/aj prerozdelenie/ + administ

  Ponúkame výhodne na prenájom skladovo-výrobne priestory o výmere 1330m2/aj prerozdelenie/ + administratívu do 1000m2, lokalita Bratislava-Kopčianska ulica!!! Areál je 24 hodín stráženy bezpečnostnou službou, má vlastné parkovacie plochy, je prístupny na nákladku aj výkladku vozidiel. Sklad ma výmeru 1330m2 / prerozdelenie možné/, pancierovú podlahu,nosnosť 5-7t, kúrenie,nakladacia/vykladacia rampa,dialničné prepojenie do 500m!!! SVETLÁ VÝŠKA SKLADOV: do 9m. KONŠTRUKCIA : zmiešaná, svetlíky. VSTUPNÉ DVERE: 2x sekcionárna elektrická garážová brána. VYUŽITIE: výroba, sklad, predajňa, sídlo spoločnosti a pod. Sklady na prenájom maj...

 • Kreatívne oddelenie

  - vieme zabezpečiť návrh exkluzívnych obalových alebo propagačných materiálov, obalové materiály: krabice, vrecká, fólie, etikety... propagačné materiály: plagáty, letáky, billboardy... logodesign : návrh logotypu, redesign tvorba firemnej identity: vizitky, hlav. papier, pečiatky... - ponúkame nízkonákladovú tlač na tlačiarni ROLAND Versa UV na ľubovoľný materiál, ako fólia ( transparentná, metalízovaná, hliníková), samolepiaci papier, textil , koža a iné, špeciálne tlač vzoriek etikiet, nátlačkov

 • Kreatívne oddelenie

  - vieme zabezpečiť návrh exkluzívnych obalových alebo propagačných materiálov, obalové materiály: krabice, vrecká, fólie, etikety... propagačné materiály: plagáty, letáky, billboardy... logodesign : návrh logotypu, redesign tvorba firemnej identity: vizitky, hlav. papier, pečiatky... - ponúkame nízkonákladovú tlač na tlačiarni ROLAND Versa UV na ľubovoľný materiál, ako fólia ( transparentná, metalízovaná, hliníková), samolepiaci papier, textil , koža a iné, špeciálne tlač vzoriek etikiet, nátlačkov

 • Trieskové obrábanie a delenie kovov

  Trieskové obrábanie a delenie kovov

  Pre svojich zákazníkov zabezpečujeme: -výrobu kovových dielov sústružením, frézovaním, vŕtaním -opracovanie dielov na horizontálnej vyvrtávačke -delenie materiálu - pásová píla BOMAR, strihanie plechu do hrúbky 4mm

 • Rozdelenie pozemku

  Na vykonanie zmeny veľkosti alebo tvaru nehnuteľnosti je potreba súhlasu dotknutých vlastníkov a vyhotovenie geometrického plánu. Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

 • Pozdĺžne delenie zvitkov plechov

  - max. šíře 1250 mm - max. vnější průměr 1800 mm - vnitřní průměr 508 mm (610 mm) - max. hmotnost svitku 12 000 kg - tloušťka (síla) plechu 0,60 - 4,0 mm

 • Termické delenie materiálu-pálenie

  Termické delenie materiálu-pálenie

  Výroba tvarových výpalkov podľa priania zákazníka, vypracovanie technickej dokumentácii - páliacich šablón

 • Delenie CNC páliacim strojom

  Delenie oceľových plechov. Páliaci stroj Jantar 2 od spoločnosti ECKERT predstavuje spoľahlivé a presné pálenie plechov v hrúbkach od 5 mm do 100 mm.

 • Laserové delenie materiálov

  Spoločnosť sa zameriava na laserové delenie materiálov.

 • Delenie materiálu

  Delenie tyčového materiálu do d = 300mm si zabezpečujeme vlastnými prostriedkami. V prevádzke máme dve píli: PTX 405 a PTX 326 - acetylén - kyslík - plazma do hr. plechu 20 mm - laser do hr. plechu 20 mm

 • Delenie plechov a profilov

  Delenie plechov a profilov

  V oblasti delenia materiálov vieme ponúknuť presné strihanie plechov do 5,0mm pracovnej dĺžky do 2500mm na tabuľových nožniciach. Priečne delenie plechov zo zvitkov do šírky 1500mm a hrúbky 1,25mm na tabule do nekonečnej dĺžky - 10m na automatickej linke pre výrobu VZT potrubí. Delenie materiálu nad hrúbku 5,0mm realizujeme na CNC páliacich strojoch. Pre delenie profilov používame profesionálne píly a rozbrusovačky. PONUKA - Strihanie plechov - Vystrihovanie rohov - Delenie rezaním na plazmovom stroji - Delenie profilov pílou a rozbrusovačkou

 • Delenie materiálov

  Delenie materiálov

  Zariadenia tohto druhu je možné použiť vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby a to aj na delenie materiálov, ktoré inými spôsobmi prakticky nie je možné alebo len veľmi nákladne deliť. Prakticky je možné rezať ľubovoľný materiál s rôznymi mechanickými, fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Parametre rezania: - bežná presnosť vyrezaného detailu ± 0,1 mm - presnosť polohovania ± 0,01 mm - maximálny rozmer deleného polotovaru 3.000 x 2.000 x 150 mm - šírka rezu od 0,2 do 2 mm - drsnosť reznej plochy Ra 3,2 Hlavné výhody: - tepelne neovplyvnený rez a jeho okolie – studený rez - minimálne medzery pri ukladaní detailov do polot...

 • Delenie materiálu

  Delenie materiálu

  - 2 ks - pásové píly BOOMAR STG220 G, Boomar Transverse 610. 440 DGH (Boomar, Nemecko). - 1 ks - hydraulické tabuľové nožnice zabezpečujúce strihanie tenkých plechov do hrúbky 16 mm s dĺžkou strihu 3100 mm (HACO HSL 3016, Belgicko). - 1 ks - mechanické tabuľové nožnice zabezpečujúce strihanie tenkých plechov do hrúbky 6,3 mm s dĺžkou strihu 2000 mm (NTE 200/6,3, SR).

 • Ohýbanie a delenie betonárskej ocele

  Ohýbanie a delenie betonárskej ocele

  Strihanie betonárskych tyčí hrúbky 6 až 32 mm je zabezpečované pomocou automatickej strihačky FlexiPlus 250 – 40. Stroj automaticky oddelí tie oceľové prúty, ktoré majú byť ohýbané od tých ktoré sú strihané len na mieru. Stavebná oceľ je ohýbaná inovatívnymi technológiami obojstranných ohybov pomocou ohýbacieho robota CS 440 SX s obojstranným ohybom, alebo pomocou poloautomatických ohýbačiek. Presná výroba obojstranne ohnutých strmienkov zo zvitkovej ocele do priemerov až 16mm a dľžky až 12 m na plne automatickej strmienkovačke.

 • Voľné výrobné kapacity (delenie a príprava materiálu,obrábanie,zváranie)

  Voľné výrobné kapacity (delenie a príprava materiálu,obrábanie,zváranie)

  Ponúkame voľné výrobné kapacity na týchto strojoch: 1. Delenie a príprava materiálu Ohraňovacie lisy CNC: * TruBend 5085 Technické údaje: - Tlačná sila 850 kN - Montážna výška 385 mm - Dĺžka ohraňovania 2 000 mm * Truma Bend V230 Technické údaje: - Tlačná sila 2 300 kN - Montážna výška 535 mm - Dĺžka ohraňovania 3 000 mm * Ohýbačka rúr XOTH 114TB Rozmer rúry - Polomer ohybu priemer: 60x3,6 - R 200 priemer: 70x4 - R 200 priemer: 70x5 - R 200 priemer: 82,5x5 - R 200 priemer: 88,9x6,3 - R 200 priemer: 101,6x8 - R 300 priemer: 101,6x10 - R 300 70x70x5 - R 200 80x80x5 - R 345 90x90x6,3 - R345 * Vysekávací s...

 • Linka na delenie plechu

  Linka na delenie plechu

  Zariadenie na delenie plechu zo zvitkov. max šírka deleného pásu 1800 mm limitované nožnicami o deliaxcej šírke 1800 mm max hrúbka deleného pásu 6,3 mm - limitované rovnačkou - odvijak dvojstojanový nosnosť 20 ton - výroba POĽSKO - rovnačka QRM 2000/6,3 ESPE Piesok - nožnice tabuľové 1800/6,3 výroba POĽSKO - stohovač max dĺžka plechu 6000 mm - možnosť úpravy

 • Tepelné delenie materiálu - Rezanie kyslíkom

  Tepelné delenie materiálu - Rezanie kyslíkom

  Máme 2 páliace stroje. Touto techológiou delíme plechy predovšetkým z nelegovaných resp. nízkolegovaných ocelí. Pracovné možnosti strojov umožňujú rezať plechy do hmotnosti 8t, prakticky neobmedzených rozmerov. Sortiment rezania plechov kyslíkom: * Uhlíková a nízkolegovaná oceľ - pálené hrúbky 15 - 150 mm Výpalky dodávame so začistenými reznými plochami. Prípadné vady výpalkov (výšľahy) sa opravujú vybrúsením s následným vyvarením a zabrúsením.

 • Tepelné delenie materiálu - Rezanie plazmou

  Tepelné delenie materiálu - Rezanie plazmou

  Páliaci stroj s rozmermi stola 2000x8000mm. Kyslíková plazm a HPR30, umožňuje rezať kovové materiály vrátane hliníka a medi. Sortiment rezania plechov na plazme: * Uhlíková a nízkolegovaná oceľ - pálené hrúbky 1-15 mm * Vysokolegované ocele 1-25 mm * Zliatiny AL a iných 1-25 mm Obojstranný posuv portálu, lineárne vodiace dráhy a moderný plazmový zdroj umožňujú dosahovať vysokú kvalitu rezu a presnosť výpalkov. Pod pálenie reznej plochy je 3-4 stupne.

 • Tepelné delenie materiálu

  Tepelné delenie materiálu

  * Rezanie plazmou Páliaci stroj s rozmermi stola 2000x8000mm. Kyslíková plazm a HPR30, umožňuje rezať kovové materiály vrátane hliníka a medi. Sortiment rezania plechov na plazme: - Uhlíková a nízkolegovaná oceľ - pálené hrúbky 1-15 mm - Vysokolegované ocele 1-25 mm - Zliatiny AL a iných 1-25 mm Obojstranný posuv portálu, lineárne vodiace dráhy a moderný plazmový zdroj umožňujú dosahovať vysokú kvalitu rezu a presnosť výpalkov. Pod pálenie reznej plochy je 3-4 stupne. * Rezanie kyslíkom Máme 2 páliace stroje. Touto techológiou delíme plechy predovšetkým z nelegovaných resp. nízkolegovaných ocelí. Pracovné možnosti strojov u...

 • Linka na pozdĺžne delenie, odvíjačka, nožnice, navíjačka, použité zariadenie

  Linka na pozdĺžne delenie, odvíjačka, nožnice, navíjačka, použité zariadenie

  Odvíjač: Umožňuje nasadiť zvitok o šírke 1250 mm a hmotnosti 8.000 kg. Fotobunky riadia potrebný posun na centrovanie do strán. Samotný posun zabezpečuje motor s prevodovkou. NOP: Nožnice umožňujú deliť materiál šírky 1250 mm v hrúbke 0,40 až 2,0mm rýchlosťou 30m/min. Výkon zabezpečuje 7,5 KW motor plynule ovládaný meničom. Nástroje sú súčasťou ponuky a umožňujú deliť 14 pásov ( 30 ks nožov). Patria sem aj pogumované kotúče a medzikrúžky rôznych hrúbok. Napínacia jednotka: Pred navíjačom je umiestnená napínacia jednotka, ktorá zabezpečuje potrebné napnutie pásov pred navinutím. Tri separátory usmerňujú pásy k spr...

 • Priečne delenie plechov valcovaných za tepla a valcovaných za studena

  Priečne delenie plechov valcovaných za tepla a valcovaných za studena

  Ďalším krokom spoločnosti smerom k zákazníkovi bolo koncom roka 2008 rozšírenie služieb o priečne delenie plechov valcovaných za tepla a plechov valcovaných za studena. V novovybudovanej výrobnej hale boli nainštalované dve deliace linky s nasledovným rozsahom výrobných možností: Linka na strihanie plechov valcovaných za studena: - šírka pásu: 450 - 1 550 mm - hrúbka pásu: 0,4 - 3,0 mm - dĺžka tabule: 500 - 6 500 mm Linka na strihanie plechov valcovaných za tepla: - šírka pásu: 800 - 2 000 mm - hrúbka pásu: 2,0 - 12,0 mm - dĺžka tabule: 1 000 - 8 000 mm

 • Linka pre delenie a odhraňovanie rúr

  Linka pre delenie a odhraňovanie rúr

  Výrobca: REIKA Haagen, Nemecko, r.v. 1990 Technické parametre: - pre trubky v rozsahu od priemeru 32 do 133mm - linka pozostáva zo 4 strojov typu 232 Reika, na ktorých je možné deliť a súčasne odhraňovať rúry, odsávania špôn a nečistôt, defektoskopickej linky a zo systému priečnych a pozdĺžnych dopravníkov. Cena: 168 000,- EUR

 • Pozdĺžne a priečne delenie oceľových zvitkov, trapézovanie, výroba cyklopásky

  Ponúkame pozdĺžne (páska) a priečne(tabule)delenie oceľových zvitkov do hrúbky 4,00mm a šírky 1500mm, trapézovanie plechov hrúbky 0,50-0,80mm do dĺžky 3000mm, výroba viazacej oceľovej pásky Fullhard. Šme špecialisti na delenie úzkych pások od 20mm až do hrúbky 4,00mm.

 • Spracovanie kamena-pílenie, zrezávanie kamenných blokov, ,leštenie,delenie blokov a doskoviny

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti pílenia kamenných blokov, kamennej doskoviny, pílenie a leštenie schodov, parapiet, chodníkov, obrubníkov, dlažobných kociek haklíkov, neexplozívne a nedeštrukčné delenie kamena a betonových konštrukcii

 • Delenie materiálov

  Delenie materiálov

  - Rezanie - Pásové pily - Delenie plechov - Nožnice - Laser

 • Nástroje na delenie materiálu

  Pilové listy strojné i ručné, pilové pásy, píly kotúčové na kov, segmentové píly a pod.

 • Delenie plazmou

  Delenie plazmou kvôli vyššej konkurencieschopnosti Teraz môžete eliminovať potrebu vykonávania ďalších operácií a znížiť svoje investičné náklady do výroby, logistiky a strojového vybavenia, objednávaním výrobkov delených plazmou, ktoré sú dodávané priamo na vaše stavenisko, pripravené na používanie, alebo do vašich výrobných priestorov. V našom technologicky vyspelom výrobnom stredisku, umiestnenom v Norrköpingu, používame deliace stroje až s desiatimi horákmi a plochami deliacich stolov nad 150 štvorcových metrov. Hrúbka delenej dosky môže byť od 10 do 200 mm. Spolupracujeme s vedúcimi svetovými výrobcami dosiek a keďže sme nez...

 • Delenie plameňom kvôli vyššej konkurencieschopnosti

  Teraz môžete eliminovať potrebu vykonávania ďalších operácií a znížiť svoje investičné náklady do výroby, logistiky a strojového vybavenia, objednávaním výrobkov delených plameňom, ktoré sú dodávané priamo na vaše stavenisko, pripravené na používanie, alebo do vašich výrobných priestorov. Spolupracujeme s vedúcimi svetovými výrobcami dosiek a keďže sme nezávislí, vždy vám môžeme ponúknuť správnu kvalitu na správnom mieste. Koncentráciou našej výroby zaručujeme stabilné dodávky a konkurenčné ceny. V spolupráci s našimi partnermi môžeme taktiež zabezpečiť ďalšie spracovanie materiálu na komponenty pripravené na použitie....

 • Delenie a rezanie konštrukčnej ocele

  Výrobné služby BE Group umožňujú dodávať materiál na vaše stavenisko v stave pripravenom na použitie. Ponúkame flexibilné a primerané zdroje pre rezanie konštrukčnej ocele, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám trhu z hľadiska kvality, tolerancií, spoľahlivosti a cenovej primeranosti. Náš vysoko kvalifikovaný a skúsený servisný tím splní všetky vaše očakávania. Diely môžu byť dodávané priamo na stavenisko, pripravené na výstavbu, alebo do vašich výrobných závodov. Navyše, materiál môže byť ďalej spracovaný podľa vašich potrieb. Čím viac môžeme urobiť, tým menej času musíte stráviť spracovaním materiálu na použiteľné komp...

 • Delenie a rezanie nerezovej ocele

  Výrobné služby BE Group umožňujú dodávať materiál na vaše stavenisko v stave pripravenom na použitie. Ponúkame flexibilné a primerané zdroje pre rezanie nerezovej ocele, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám trhu z hľadiska kvality, tolerancií, spoľahlivosti a cenovej primeranosti. Náš vysoko kvalifikovaný a skúsený servisný tím splní všetky vaše očakávania. Diely môžu byť dodávané priamo na stavenisko, pripravené na výstavbu, alebo do vašich výrobných závodov. Navyše, materiál môže byť ďalej spracovaný podľa vašich potrieb. Čím viac môžeme urobiť, tým menej času musíte stráviť spracovaním materiálu na použiteľné komponent...

 • Delenie a rezanie ocele, tyčí a rúr

  Výrobné služby BE Group umožňujú dodávať materiál na vaše stavenisko v stave pripravenom na použitie. Ponúkame flexibilné a primerané zdroje pre rezanie oceľových tyčí a rúr, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám trhu z hľadiska kvality, tolerancií, spoľahlivosti a cenovej primeranosti. Náš vysoko kvalifikovaný a skúsený servisný tím splní všetky vaše očakávania. Diely môžu byť dodávané priamo na stavenisko, pripravené na výstavbu, alebo do vašich výrobných závodov. Navyše, materiál môže byť ďalej spracovaný podľa vašich potrieb. Čím viac môžeme urobiť, tým menej času musíte stráviť spracovaním materiálu na použiteľ...

 • Delenie a rezanie hliníka

  Výrobné služby BE Group umožňujú dodávať materiál na vaše stavenisko v stave pripravenom na použitie. Ponúkame flexibilné a primerané zdroje pre delenie a rezanie hliníka. Naše zdroje pre rezanie hliníkových dosiek zabezpečujú čisté rezy bez otrepov na presné rozmery a v prísnych toleranciách. Diely môžu byť dodávané priamo na stavenisko, pripravené na výstavbu, alebo do vašich výrobných závodov. Navyše, materiál môže byť ďalej spracovaný podľa vašich potrieb. Čím viac môžeme urobiť, tým menej času musíte stráviť spracovaním materiálu na použiteľné komponenty.

 • Delenie materiálu

  Zabezpečujeme delenie materiálu: – na CNC pásových pílach do priemeru 450 mm, – tabuľovými nožnicami š = 3 m, – pálením naroštoch 3 x 6 m – autogén, plazma, laser, – vodným lúčom.

 • Delenie materiálu

  Vypaľovanie kyslík - acetylénovým plameňom na CNC riadiacom páliacom stroji COMBIREX CXE P-400: pracovná šírka rezu 3 000 mm, pracovná dĺžka rezu 12 000 mm, max. hrúbka plechu 300 mm na 1 horák, alebo 150 mm na 3 horáky. Strihanie plechov - hrúbky 0,4 - 16 mm a dĺžky 3 000 mm, rezanie na mieru, priečné delenie oceľových zvitkov do tabúľ do hrúbky 5 mm

 • Pozdĺžne delenie

  Pozdĺžne delenie

  Delí materiál zo zvitku na užšie podľa požiadavky.

 • Priečne delenie so stohovaním

  Priečne delenie so stohovaním

  Skladba súboru môže byť: odviják - rovnačka - podávač - lis (nožnice) a stohovacie zariadenie. Súbor a jeho parametre sú vždy stavané na daný spracovávaný materiál.

 • NC delenie materiálu acetylénom

  NC delenie materiálu acetylénom do 2 000 x 3500 mm, ± 0,4 mm do hrúbky 100 mm.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Delenie hutného materiálu, autodoprava 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.