Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Meranie magnetických vlastností feromagnetík

Magnetické vlastnosti feromagnetík sú dôležité najmä pri ich výrobe, pri výrobe výrobkov z nich, alebo pri vývoji zariadenia pracujúcim s premenou energie na magnetické pole, respektíve magnetizáciu materiálu. Niekedy je potrebné poznať vlastnosti materiálu aj pre potreby nastavenia výrobných, kontrolných, či bezpečnostných procesov. V týchto prípadoch je možné na dodanej vzorke materiálu vykonať meranie jej magnetizačnej krivky, takzvanej BH charakteristiky. Z jej tvaru a charakteristických bodov potom určíme magnetické vlastnosti danej vzorky materiálu. Typické parametre, ktoré určujeme sú hodnota koercívnej sily Hc, saturačnej indukcie Bs a remanentnej indukcie Br. V prípade potreby je možné z nameraných parametrov určiť hodnotu relatívnej permeability µr.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Meranie geometrie obrábacích strojov

  Naša spoločnosť ponúka meranie geometrickej presnosti, diagnostiku, kalibráciu a nastavenie obrábacích strojov pomocou najmodernejších prístrojov od firmy RENISHAW a WYLER. Výsledky meraní sú spracované špeciálnym softvérom s grafickým výstupom.

 • Zameranie, projekcia striech a opláštenia

  Zameranie, projekcia striech a opláštenia

  Pre zhotovenie presnej cenovej kalkulácie je nutné presné zameranie terénu alebo v príp. strechy zameranie krovu. Na základe týchto informácií Vám naši kalkulanti vypracujú profesionálny rozpočet. Samozrejmosťou je kvalifikované vypracovanie ponuky priamo z Vášho projektu, ktoré nám uľahčí a zjednoduší celkový priebeh od kalkulácie až po samotnú realizáciu. (obrázok matematika, geometria, meranie...)

 • Výroba nábytku na mieru, zameranie, odborná konzultácia, dodanie a montáž.

  Výroba nábytku na mieru, zameranie, odborná konzultácia, dodanie a montáž.

  Realizujeme výrobu nábytku na mieru. -Kuchynské linky -Šatníky -Nábytok do kúpeľne -Nábytok do obývačky -Chodbovy nábytok -Kancelársky nábytok -Knižnice -Jedálenské stoly podľa požiadaviek vrámci moznosti Atď.

 • Meranie dĺžok, priemerov, tvarov a plôch

  - posuvné meradlá, hĺbkomery, výškomery - mikrometre - číselníkové indikátory, kombinované mřeradlá, stojánky, pomôcky mierky a príslušenstvo - meradlá a merítka, hmatadlá, kružidlá, mierky, vodováhy a počítadlá - kalibre - prímerné dosky a rýsovacie podložky, hrotové prístroje, tvrdomery, pomôcky pre tvar. brúsenie - meradlá - technická čásť

 • Automatizácia, meranie a regulácia

  Automatizácia, meranie a regulácia

  Divízia automatizácie, merania a regulácie poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania, dodávok, montáže, uvádzania do prevádzky, údržby a opráv prostriedkov automatizovaných systémov riadenia technologických procesov. Viac ako sto kvalifikovaných pracovníkov divízie, ktorí sú držiteľmi príslušných osvedčení, je schopných dodávateľsky zabezpečiť, zabudovať, zaopatriť potrebným softvérom a oživiť zariadenia rôznych svetových výrobcov, podľa potrieb a želaní zákazníka. Silnou stránkou divízie je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia, aj s problematickým zaobstarávaním náh...

 • Meranie kvality elektrickej siete

  Meranie kvality elektrickej siete

  Vykonávame nedeštruktívnu diagnostiku nízkonapäťových sietí špičkovým analyzátorom sietí CA 8334B, ktorý vyhovuje štandardom STN EN 50160 a STN EN 61000-4-30. Prístrojom meriame za bežnej prevádzky. Okrem okamžitého obrazu o hlavných charakteristikách siete, môžeme sledovať ich zmeny v čase. Systém meria viacero parametrov, súčasne spracováva všetky merané funkcie, zachytáva hodnoty, detekcie zmien a vykonáva priebežný záznam a zobrazovanie údajov. Prístrojom dokážeme namerané výsledky znázorniť aj v grafickej podobe za požadované časové obdobie – hodina, deň, noc, víkend hoci aj týždeň. Výsledky meraní sú predovšetkým zdrojom p...

 • Termovízne meranie

  Termovízne meranie

  Termovízne meranie vykonávame bezkontaktným meraním na NN a VN zariadeniach počas bežnej prevádzky kamerou CHAUVIN ARNOUX CA1950. Meranie pomocou termokamery umožňuje jednoducho získať presne viditeľnú informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného zariadenia. Je to rýchla a efektívna metóda na identifikovanie nadmerného oteplenia a opotrebovania jednotlivých prvkov a častí elektrických zariadení, ktoré môžu byť zdrojom možných porúch. Využitie termovízie: • Energetické rozvody, rozvodne NN a VN, transformátory, vedenia NN a VN • Technologické rozvádzače, motorové pohony, elektrické časti strojných zariadení • Pravidelná r...

 • Meranie a regulácia

  Meranie a regulácia

  Realizujeme systémy merania a regulácie: • Regulačné systémy pre regulácie kúrenia • Riadiace systémy pre kotolne a výmenníkové stanice • Malá regulácia pre domy a byty • Systémy chladenia, vetrania a sušenia • Detekcie CO a CO2 • Elektrické vykurovanie a ohrev v stavebníctve • Elektrické Meranie teploty, tlaku a hmotnosti • Meranie prietoku a hladiny

 • Meranie geometrie a presnosti sústruhu

  Meranie geometrie a presnosti sústruhu

  Vyváženie a ustavenie stroja, meranie presnosti stroja, jeho zoriadenie do najlepších parametrov, vyhotovenie protokolu presnosti stroja.

 • Meranie termokamerou

  Termovízne meranie v stavebníctve má dnes veľký význam, nakoľko nám zisťuje nedostatky tepelnej izolácie v obvodových plášťoch budov, zatekanie striech, skryté poruchy vodoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovacích systémov, potrubných rozvodov, v interieroch bytov zisťuje lokálne tepelné prestupy, zisťuje rosný bod, atď.

 • Objektívne meranie farebnosti

  Spektrofotometre na meranie farebnosti Prenosné prístroje Laboratórne prístroje On-line systémy Meranie vo viacerých farebných priestoroch Receptovanie farieb

 • Meranie a skúšky

  -tenzometria (krehké laky) -meranie síl, tlakov a ďalších neelektrických veličín -meranie konštrukcií a dopravných zariadení

 • Prístroje na meranie hladiny kvapalín a sypkých materiálov

  Prístroje na meranie hladiny kvapalín a sypkých materiálov

  - Ponorné sondy hydrostatické - Ultrazvukové snímače výšky hladiny - Vibračné snímače výšky hladiny - Radarové snímače výšky hladiny - Plavákové spínače hladiny

 • Meranie tepla a prietoku

  Meranie tepla a prietoku

  - prietokomery - magneticko induktívne prietokomery - ultrazvukové prietokomery - hmotnostné a vírové prietokomery - merače tepla

 • Prístroje na meranie teploty, tlaku a vlhkosti

  Prístroje na meranie teploty, tlaku a vlhkosti

  - Detektory plynu - Regulátory - Ukazovacie prístroje - Zapisovacie pristroje - Revízne prístroje - Hart komunikátory

 • Meranie výšky hladiny

  Meranie výšky hladiny

  Ponorné sondy hydrostatické : VEGAWELL 52 Ponorný snímač tlaku, výšky hladiny LMP 331 Nerezová vstavaná sonda výšky hladiny LMP 305 Nerezová ponorná sonda výšky hladiny LMP 307 Nerezová ponorná sonda pre meranie výšky LMK 382 a LMK 382H nerezová ponorná sonda Ultrazvukové meranie hladiny: VEGASON série 60 kompaktné ultrazvukové hladinomery VEGASON 61 ultrazvukový snímač hladiny kvapalín a sypkých materiálov Pointek CLS 500 spínač výšky hladiny Sitrans Probe Ultrazvukové meranie hladiny ECHOPOD ultrazvukové meranie hladiny POINTEK ULS200 Ultrazvukový spínač hladiny Vibračné meranie hladiny VEGASWING ,VEGAVIB ,VEGAWAVE Limitné vibra...

 • Meranie kvality vody

  Kvalita pitnej vody má rozhodujúci vplyv na zdravie. Viete akú vodu pijete? Vodárne síce produkujú kvalitnú vodu ktorá spĺňa všetky normy (STN), Kým sa voda z vodárne dostane ku vám prejde cez kilometre potrubia, stovky ventilov, desiatky čerpadiel. To môže spôsobiť že voda ktorú pijete už dávno nemá tie kvalitatívne parametre ako by mala mať. Aj ak používate vodu z verejných zdrojov mali by ste si kvalitu vody pravidelne kontrolovať. Vodu z vlastného, skupinového alebo obecného zdroja by ste si mali kontrolovať min. raz za 6 mesiacov.

 • Meranie elektromagnetického smogu

  Elektrosmog je umelé elektromagnetické pole, ktoré vyžarujú všetky elektrické zariadenia (napr. vysielače mobilných a dátových operátorov, vysoké vedenie, trafostanice, domáce elektrorozvody, mobily, podlahové kúrenie, zle zapojené osvetlenie, tzv. úsporné žiarovky a dalšie). Elektrosmog je tu až posledných cca 100 rokov a logicky se mu ľudské telo nestačilo dobre prispôsobiť.

 • Meranie hladín v nádržiach

  Meranie hladín v nádržiach

  Staré dobré zariadenia SiteSentinel sú postupne nahrádzané novými zariadeniami s novými moznosťami. Model iSite tlačiaci sa na pozíciu Site sentinelu II. umozňuje pripojiť nove pružne sondy, ktoré dosahujú dlžku až 15m. Okrem vsetkych doterajsich funkcii ma má rozsiahlu bezpečnostnu agendu so zasielanim sprav cez e=mail, SMS, Fax, pager, ... Ďalej umožňuje kompletnu dialkovú spravu cez www rozhranie. iTouchTak isto model iTouch (SiteSentinel I.) dostal okrem dotykovej obrazovky niekolko zmien v programe, ktore odstanili nedostatky jeho predchodcu. Ďalšou novinkou je hustomer.

 • Zameranie a nastavenie geometrie

  Pre správne fungovanie celého systému riadenia vozidla je potrebné mať nastavenú správnu geometriu náprav – t. j. zbiehavosť kolies, odklon a záklon. Na zmeranie a nastavenie geometrie nápravy je potrebné mať špeciálne vybavenie a poznať predpísané hodnoty výrobcu. Nesprávna geometria nápravy sa prejavuje nerovnomerným opotrebovaním pneumatík (z vnútornej alebo vonkajšej strany sa derú viac a tým sa skracuje ich životnosť), ťahaním vozidla do strany, čo má za následok zhoršenie bezpečnosti jazdy. Predpokladom pre nastavenie geometrie nápravy je dobrý stav čapov riadenia a ostatných častí riadenia. Pokiaľ je v riadení vôľa, je treba najskôr...

 • Prvky pre meranie a reguláciu

  Prvky pre meranie a reguláciu

  Merač prietoku, kontrola prietoku, zobrazovač prietoku, regulátor prietoku Ukazovateľ hladiny, merač hladiny, kontrola hladiny Tlakový manometer, tlakové kontrolné zariadenia, termometre a kontrola teploty

 • Prvky pre meranie a reguláciu

  Prvky pre meranie a reguláciu

 • Flascomp meranie zbytku tekutín v obaloch

  Flascomp meranie zbytku tekutín v obaloch

  Dlhodobá činnosť v pohostinskej prevádzkei nás doviedla k riešeniu neustálych problémov s meraním zbytku tekutín v obaloch, a to z dvoch hlavných dôvodov - nepresnosť merania a časová náročnosť nielen pri predávání, ale i preberaní smeny, a taktiež nemožnosť námatkové kontroly. Vďaka našej mnohoročnej skúsenosti v pohostinskej činnosti a z prirodzenej potreby optimalizovať pracovné postupy gastro prevádzky vznikol výrobok Flascomp. Súčasné meracie metódy dostupné na trhu nevyhovovaly ako nám, tak i pri námatkových kontrolách Slovenskej obchodnej inšpekcie při mereaní percent obsahu alkoholu u dražších tekutín, ktoré sa nepredávajú na ...

 • TYREDOG - meranie tlaku a teploty pneumatík v reálnom čase

  TYREDOG - meranie tlaku a teploty pneumatík v reálnom čase

  Tlak v pneumatikách je často prehliadaná okolnosť, keď príde na otázku bezpečnosti cestnej premávky. Aj rozdiel menší ako 5 psi tlaku v pneumatikách, môže znamenať drastické zvýšenie spotreby paliva, pneumatík a Co2, ako aj opotrebovanie súčastí. Nehovoriac o zvýšenom riziku nehody pri vysokej rýchlosti. TYREDOG ™ má kompletný rad bezdrôtových meračov tlaku v pneumatikách a systémov pre kontrolu teploty, aby vyhovoval mnohým typom aplikácií. To zahŕňa motocykle, osobné autá, nákladné autá, karavany, autobusy, prívesy a iné. O TYREDOG WTPMS V čase, keď zbadáme chybné pneumatiky, je už príliš neskoro. Bočnice môžu byť už neopra...

 • Skrutkovanie pre meranie tlaku

  BETA-MICRO-TEST Skrutkovanie pre meranie tlaku (Minimes).

 • Inklinometrické meranie

  Firma ponúka svojim klientom inklinometrické meranie za účelom monitorovania vodorovnej deformácie pažiacich konštrukcií stavebných jám, nestabilných svahov, poddolovaných území, a pod. Jedná sa o kompletnú dodávku – realizácia prípravných prác (inklinometrické vrty a ich vystrojenie špeciálnymi inklinometrickými pažnicami), zber dát a predanie záverečnej správy a vyhodnotenie nameraných hodnôt.

 • Tenzometrické meranie

  Firma poskytuje služby v oblasti tenzometrického merania, čo ide s výhodou využiť pri výpočte vnútornej napätosti v konštrukcií, napr. pri kontrole veľkosti pôsobiaceho zaťaženia na konštrukciu, pri študijným zaťažovacích skúškach pilót, a pod. V priebehu merania dochádza k snímaniu frekvencie kmitania struny tenzometra osadeného v konštrukcií. Výsledkom vyhodnotenia nameranej veličiny je zmena pomerného pretvorenia, z ktorého sa určí napätie a pôsobiaca sila. Meranie sa realizuje kontinuálne, či po jednotlivých krokoch.

 • Geodetické meranie/ monitorovanie

  Firma zaisťuje pre svojich klientov služby geodetického merania / monitorovania stavebných konštrukcií. Často sa jedná o sledovanie deformácie pažiacich konštrukcií stavebných jám a k nim priľahlých konštrukcií. Na vybraný objekt sú umiestnenie geodetické terče, ktorých poloha je priebežne geodeticky premeriavaná. Meranie sa realizuje buď v pravidelných časových intervaloch, alebo po zmene okrajových podmienok záujmového objektu.

 • Termovízne meranie

  Máme k dispozícii niekoľkoročné zbery dát z našich starších realizácií, ktoré porovnávajú porovnateľné náklady pred zateplením oproti reálnym spotrebám, vzťahujúcim sa na jednotku odobratého tepla. Subjekty, ktoré zateplili v úrovni predpokladaných stavebno-technických predpisov, dosahujú úspor oproti pôvodnému stavu skutočne okolo 40% a očakávaná návratnosť vložených prostriedkov sa pohybuje okolo desiatich rokov. Pri technickej životnosti zateplenej fasády medzi 25 a 40-tym rokom sa nesporne jedná o vysoko ziskový a celkovo hospodárny spôsob uloženia finančných prostriedkov vlastníkov nehnuteľností. Súčasne je to vysoko ekologické op...

 • 3D Skener, bezdotikové meranie, rozmerová kontrola

  3D Skener, bezdotikové meranie, rozmerová kontrola

  • Bezdotykové meranie • 3D Rozmerová kontrola • 3D scan a kontrola • 3D tlač súčiastok • 3D meranie ohýbaných trubiek • Meranie deformácií • Meranie odchýlok • Meranie povrchových chýb • Meranie rýchlosti • Meranie komfortu, rýchlosti zatváranie dverí • Návrh a realizácia jednoúčelových meracích zariadení • Odborná konzultácia pre automobilový priemysel • Poradenstvo pre oblasť kvality: FMEA, EMPB, PPAP, FMEA, VDA, ISO/TS 16949, ISO 9001, SPC • Návrh a realizácia projektov • Riešenie individuálnych problémov • Projektová spolupráca odborných konzultantov • Zákazkové meranie • Predaj meracej technik...

 • Meranie a regulácia

  - meracie, revízne, monitorovacie a testovacie prístroje - regulátory 1/4 hod. MAX a kompenzačné regulátory KOREG - prístroje pre monitorovanie izolačného stavu BENDER

 • Termovízne meranie

  Meranie termokamerou je nedeštruktívne meranie, ktoré rýchlo a prehľadne určí tepelné mosty objektu a kritické detaily. Používa sa pri starších budovách na identifikáciu porúch, ale aj pri novostavbách, ak chceme skontrolovať kvalitu práce.

 • Automatizácia, meranie a regulácia

  Automatizácia, meranie a regulácia

  Divízia automatizácie, merania a regulácie poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania, dodávok, montáže, uvádzania do prevádzky, údržby a opráv prostriedkov automatizovaných systémov riadenia technologických procesov. Viac ako sto kvalifikovaných pracovníkov divízie, ktorí sú držiteľmi príslušných osvedčení, je schopných dodávateľsky zabezpečiť, zabudovať, zaopatriť potrebným softvérom a oživiť zariadenia rôznych svetových výrobcov, podľa potrieb a želaní zákazníka. Silnou stránkou divízie je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia, aj s problematickým zaobstarávaním ...

 • Meranie fyzikálnych veličín - elektrochémia

  Meranie fyzikálnych veličín - elektrochémia

  - Káble - Kombinované prístroje - Vreckový tester - Prenosný prístroj - Stolový prístroj - Meranie iónov a salinita - Mobilná analytika - Spektrofotometer - Vizuálne metódy - Ostatné príslušenstvo - pH - Pufre a elektrolyty - Redoxný potenciál - Rozpustený kyslík - Sonda - ORP elektróda - pH elektróda - Teplotná sonda - Turbidita - Vodivosť a TDS - Teplota

 • Meranie a značenie

  Meranie a značenie

  - Rolovacie metre - Posuvné meradlá - Uholníky - Vodováhy - Príslušenstvo pre meranie a značenie

 • Prístroj na meranie tvrdosti matenialu Wilson Rockwell

  Prístroj na meranie tvrdosti matenialu Wilson Rockwell

  Prístroj je v top stave. Je presné. Prístroj sa nachádza: Solingen / Nemecko cena: 1500 €

 • Mapovací stôl STILES M.CONTI - kontrolné meranie výrobku

  Mapovací stôl STILES M.CONTI - kontrolné meranie výrobku

  dobrý stav zmeria osi X, Y, Z, os diery, drážky atď.

 • Meranie pre výrobu

  Meranie pre výrobu

  - Ozubené kolesá - Skriňové súčiastky - Rotačné súčiastky - Scanning známych tvarov - Meranie tvrdosti - Meranie drsnosti

 • Chladiarenské a mraziarenské boxy, dezinfekcia a meranie

  Výstavba chladiarenských a mraziarenských boxov, všetkých veľkostí, spolu s technológiou a riadením. Dezinfekcia a ionizácia ovzdušia ozónom. Meranie kontrolovaných atmosfér, CO2,O2,O3, C2NH4 etylén, vlhkosť, teploty.

 • Zariadenie na meranie geometrie kolies

  MATRIX sa vyznačuje svojou jednoduchosťou, typ ARS680PC00 má 8 senzorov a 4 meracie hlavy, prenos dát medzi hlavami je infra prenos a medzi prednými hlavami a riadiacou jednotkou je káblom, program je v českej verzii. Štandartne v dodávke: aretácia volantu, aretácia pedálu brzdy, predné otočné platne, 2 páry klemov.

 • Meranie úniku spalín a plynu

  Pri nedostatočnom komínovom ťahu dochádza k úniku spalín a ohrozuje životy a zdravie ľudí. Meranie úniku spalín sa automaticky vykonáva pri kontrole a čistení komína na plynové spotrebiče. Na požiadanie vieme odmerať i únik plynu.

 • Meranie geometrie obrábacích strojov

  Naša spoločnosť ponúka meranie geometrickej presnosti, diagnostiku, kalibráciu a nastavenie obrábacích strojov pomocou najmodernejších prístrojov od firiem WYLER, RENISHAW, EasyLaser. Výsledky meraní sú spracované špeciálnym softvérom s grafickým výstupom. Ponúkame tieto služby: - meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov podľa meracieho protokolu výrobcu stroja - meranie priamosti, rovinnosti a kolmosti - meranie presnosti polohovania cnc strojov (meranie lineárnych aj kruhových pravítok) - meranie kruhovej interpolácie Na Vašich CNC obrábacích strojoch urobíme komplexnú diagnostiku, na základe toho nastavíme geometriu stroja a nasta...

 • Termovízne meranie bytov,domov,budov, zariadení

  Zaoberám sa termovíznym meraním budov,domov, bytov,zariadení,renováciou a tesnením drevených okien.Firma funguje od roku 2008.Nechajte si urobiť termovízne snímky Vášho bytu, domu, budovy. Infračevená termovízia nie je nič iné, ako viditeľné zobrazenie tepelných rozdielov. Dokáže zistiť problémy – chyby izolácie podlahy, steny, strechy, okien, dverí, ukáže tepelné mosty, prenikanie vlhkosti. Ak ste izolovali steny, alebo menili okná, máte možnosť presvedčit sa o kvalite a účinnosti vykonaných prác.

 • OCIO - Kontinuálne meranie hladín v nádržiach

  OCIO - Kontinuálne meranie hladín v nádržiach

  OCIO je elektronický prístroj pre neustále sledovanie hladiny kvapaliny v nádržiach. Tento systém je vhodný pre naftu, topné oleje a pod. - hladinu kvapaliny v nádrži vyjadruje na vyhodnocovacej jednotke s LCD displejom a klávesnicou - displej ukazuje aktuálnu výšku hladiny v mm, objem daný v litroch i percentuálne vyjadrenie stavu v nádrži. - umiestnenie jednotky - vzdialenosť až do 50 metrov od nádrže - možnosť montáže aj pri plnej nádrži - vhodné pre všetky typy nádrží - nízka obstarávacia cena - jednoduchá obsluha (bez nutnosti používania mernej tyče)

 • Meranie metalických sietí prístrojom DTX 1800

  Meranie metalických sietí prístrojom DTX 1800

  Naša spoločnosť Vám ponúka možnosť využitia služieb v oblasti merania metalických sietí. Máme k dispozícii merací prístroj FLUKKE DTX 1800, ktorý je možné si zapožičať, alebo požiadať o zmeranie prípojných bodov. - najpokročilejší káblový tester na trhu - certifikovanie systémov Cat 3, 4, 5, 5e, 6 i 7 - na meranie používa patentovaný Permanent Link Adapter - LEVEL IV presnosť - kompletné meranie Cat6 za 9 sekúnd (minimálne 3x rýchlejší ako ostatné prístroje na trhu) - meria elektrické vlastnosti naraz z obidvoch koncov linky vo frekvenčnom rozsahu do 900MHz (pripravený aj pre budúce aplikácie typu Cat7, CaTV, 10G Ethernet...) - pokroč...

 • Pre meranie a testovanie optických sietí

  Pre meranie a testovanie optických sietí Vás určite v našej ponuke zaujme špičková technika firmy. EXFO je známe špičkovými optickými reflektometrami OTDR, mini OTDR, PowerMetery atď. Sme si vedomí aj požiadavkami malých optických sietí a tak v našej ponuke nájdete aj jednoduché meracie a testovacie prístroje.

 • Zameranie stavby

  Stavba sa zameriava spravidla pred alebo po realizácii. Pokiaľ pred, tak samotné zameranie a následné vyhotovenie geometrického plánu môže slúžiť spolu so znaleckým posudkom ako podklad pre čerpanie úverov z bankových subjektov na danú stavbu. Porealizačné zameranie sa využíva na účely kolaudačného rozhodnutia.

 • Meranie, regulácia a kompenzácia elektrických zariadení

  - VN, NN

 • Meranie tvrdosti kusov

  - Drsnomer - EQUOTIP 2

 • Meranie drsností opracovaných plôch

  - Drsnomer HOMMELWERKE T 1000 E

Chcete najčerstvejšie zákazky?

Chcete najčerstvejšie zákazky?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Meranie magnetických vlastností feromagnetík 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.