Zabezpečovacie systémy EZS

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. PSN nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr. CCTV, EPS, systém dochádzky atď.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Prístupové a zabezpečovacie systémy

  Prístupové a zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu a zabezpečenie objektov. Klasické kľúče sú nahradené identifikačnými médiami (napr. bezkontaktnými kartami). Je tu predpoklad využitia špeciálnej zabezpečovacej techniky. Parkovisko - Evidencia návštev a vozidiel - Opakované a jednorázové návštevy - Sledovanie prítomnosti - História pohybu identifikovaných objektov - Riadenie obsadenosti parkovísk - Väzba na Prístupový systém Zabezpečovací systém -Elektronický zabezpečovací systém (ďalej jen EZS) je používaný pre zabezpečenie priestorov vo vnútri chránenej budovy (budov). Použitím rôznych prvkov EZS je možné zabezpečen...

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Ponúkame: - Externé kamerové systémy - Interné kamerové systémy - Mestské kamerové systémy Naše produkty a služby spĺňajú normy Európskej únie: Certifikát ISO 9001:2001

 • Ozvučenie, kamerové systémy a zabezpečovacie zariadenia

  Opravy a rekonštrukcie - oprava a rekonštrukcia starých rozvodov rozhlasovej siete, opravy rozhlasových ústrední a demontáž starých ústrední, opravy školských zvončekov Ozvučenie škôl. školských ihrísk a telocviční - kompletné dodávky techniky a jej inštalácia pri zohľadnení veľkosti školy, počtu tried, kabinetov, prípadne celkovej plochy ozvučovaného priestoru. Polyfonické zvonenie - náhrada klasického školského zvončeka, oznamuje začiatok a koniec prestávok gongom a melódiou. Obsahuje vyše 300 melódií rôznych žánrov aj melódie ako sú národná hymna, európska hymna študentská hymna - Gaudeamus, kostolné zvonenie, siréna P...

 • Zabezpečovacie zariadenia

  - Upozorňovadlo predzvestné staničné, návesť - Upozorňovadlo predzvestné traťové, návesť 3 - Upozorňovadlo vzdialenostné staničné, návesť - Upozorňovadlo vzdialenostné traťové, návesť - Výstražný kríž jednokoľajný - Výstražník s jednou výstražnou skriňou - Výstražník s dvoma výstražnými skriňami - Priecestník - Návesť 158 - Tabuľka pred zabezpečením priecestia - Návesť 157 - Pevná upevňovacia súprava

 • Zabezpečovacie systémy

  Ponúkame Vám širokú škálu zariadení určených pre systémy signalizácie vlámania a napadnutia – od jednoduchých modulov vhodných na zabezpečenie stánkov a chatiek, po rozšírené veľké systémy spájajúce funkciu zabezpečovacieho systému s funkciami domácej automatizácie a kontroly vstupu.

 • Komunikačné a zabezpečovacie systémy (CCTV systém, alarmy)

  - odborné poradenstvo ako aj samotná inštalácia kvalifikovanými odborníkmi vrátané kabeláže a dodanie materiálu.

 • Zabezpečovacie systémy

  •návrhy zabezpečenia objektov •montáž a servis zabezpečovacích prvkov •možnosť realizácie a všetkých druhoch objektov •sme autorizovaný predajcom výrobkov značky Jablotron

 • Zabezpečovacie zariadenia a kamerové systémy

  • inštalácia zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - JA-63 Profi

  Ústredňa JA-63 Profi má stavebnicovú koncepciu. V plastovej skrinke ústredne je sieťový zdroj a priestor pre akumulátor 1,3 alebo 2,6 Ah. Na základnej doske ústredne JA-63KRX sú štyri vstupné svorky pre drôtové slučky (s možnosťou jednoduchého alebo dvojitého vyvažovania). Ústredňa JA-63KRX má 16 bezdrôtových zón pre detektory série JA-60 (priradiť je ich možné až 32). Monitorovanie systému je možné prostredníctvom PC.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - JA-65 Maestro

  Ústredňa JA-65 Maestro je hybridný stavebnicový systém, určený na profesionálnu inštaláciu. Kovová skrinka ústredne má zabudovaný sieťový zdroj a priestor pre akumulátor 7Ah. Výklopná konzola obsahuje základnú dosku s elektronikou 16 zónovej ústredne (bez vstupov). Tu je možné podľa potrieb doplniť ďalšími prvkami. Rádiový komunikačný modul JA-65R umožňuje priradiť bezdrôtové periférie systému JA-60 (až 16 detektorov, 8 klávesníc alebo diaľkových ovládačov, bezdrôtovú sirénu JA-60A) a výstupné moduly série UC. Modul JA-65H obsahuje 8 drôtových vstupných slučiek pre drôtové detektory. V ústredni je možné použiť dva tieto...

 • Zabezpečovacie systémy

  Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy

  EZS elektronické zabezpečovacie systémy môžeme charakterizovať ako skupinu navzájom prepojených komponentov, ktorý chráni Vás aj Váš majetok. Jednotlivé prvky zabezpečovacieho systému v chránenej zóne zabezpečenia reagujú na pohyb, neoprávnené vniknutie, rozbitie okien a iné. V spojitosti s ďalšími bezpečnostnými systémami, môžete vytvoriť kompletný celok, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie situácie k zabráneniu nebezpečných situácii. EZS systémy zostavujeme: - systémy ( káblové, bezkáblové, hybridné ) - ústredňa ( je tým najdôležitejším prvkom v zabezpečovacom systéme, tu sa spracovávajú a vyhodnocujú signály z rôznych...

 • EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), kamerové a prístupové systémy

  - projekt a inštalácie EZS - projekt a inštalácia kamerových a prístupových systémov

 • Alarmy - elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy v drôtovom aj bezdrôtovom vyhotovení, kamerové systémy, prenos obrazu cez internet. Autoalarmy s GPS a GSM komunikáciou, monitoring vozidiel, kniha jázd. Dodávame len certifikované zariadenia vyhovujúce platnej legislatíve. Autorizované zastúpenie Jablotron Slovakia.

 • Zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú už takmer štandartnou súčasťou nielen elektroinštalácie rôznych budov ale i elektroinštalacíe bytov a rodinných domov a dokonca je finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou.

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy

  - montáž zabezpečovacieho systému OASIS Jablotron - montáž kamerových systémov

 • Elektrické zabezpečovacie systémy

  EZS - elektrické zabezpečovacie systémy vytvárajú základný a veľmi účinný spôsob zabezpečenia majetku proti jeho odcudzeniu, prípadne zničeniu. Spoľahlivo a okamžite vyhodnocujú pohyb nepovolaných osôb v chránenom priestore a informáciu o narušení môžu oznámiť organizácii zabezpečujúcej ochranu Vášho objektu ako aj Vám.

 • Zabezpečovacie systémy

  - alarmy - videovrátniky -audiovrátniky - pripájanie objektov na PCOO Polície SR - telekomunikačné zariadenia - elektroinštalácie -Vypracovanie revíznych správ

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy (dalej len EZS) sú komplexné systémy elektronických zariadení na ochranu Vášho majetku. KAMEROVÉ SYSTÉMY - s možnosťou záznamu a zároveň s vyhlásením poplachu o narušení objektu a kontrolou objektu cez INTERNET

 • Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave.

 • Zabezpečovacie systémy - Elektronický zabezpečovací systém EZS

  Zabezpečovacie systémy - Elektronický zabezpečovací systém EZS

  Zabezpečovací systém - EZS. Zariadenie na vyhlásenie poplachu v stráženom objekte pri vlámaní. V našej ponuke máme systémy od najjednoduchších niekoľkozónových až po sofistikované systémy s cerifikátom NBÚ PT - prísne tajné, určené do objektov s veľkým stupňom rizika ( bankový sektor, armáda a pod. ) Alarm z objektu je možné vyhlasovať len akusticky ( vnútornou či vonkajšou sirénou ) alebo použiť prenos poplachovej informácie pomocou JTS, GSM, GPRS. Objekty tiež pripájame na SRP ( stredisko registrácie poplachov - predtým PCO ) štátnej alebo mestskej polície, pultov súkromných SBS.

 • Zabezpečovacie systémy, servis, montáž

  Firma bola založená v roku 2009 ako montážna organizácia so zameraním na montáž bezpečnostnej techniky a ochranu osoby. V priebehu krátkeho času bolo pôvodné poslanie montážnej organizácie rozšírené na komplexné poskytovanie služieb v tejto oblasti. Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami a dodávateľmi technológií sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia. V súčasnosti poskytujeme zákazníkom ucelené riešenia pre veľké i malé technologické súbory. Vo vzťahu k zákazníkovi sa spoločnosť riadi nasledovnými zásadam...

 • Zabezpečovacie a poplachové systémy

  Zabezpečovacie a poplachové systémy

  - Montáž zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov - Inteligentné domy - Autoalarmy

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - bezdrôtové alarmy

  Elektronické zabezpečovacie systémy - bezdrôtové alarmy

  V bezdrôtových zabezpečovacích systémoch je spojenie medzi jednotlivými snímačmi a ústredňou zabezpečené pomocou rádiofrekvenčných signálov. Bezdrôtové alarmy sa dajú rýchlejšie a lacnejšie nainštalovať, sú však drahšie, a v snímačoch treba pravidelne vymieňať baterky. S výhodou sa dajú použiť napr. pri dodatočnej inštalácii, keď byt už je dokončený, alebo aj obývaný a nie je možné dodatočne káblovať. Podobne napr. v chránených hystorických budovách, kde je akékoľvek káblovanie zakázané. Systémy OASiS od Českého Jablotronu majú vynikajúce vlastnosti: - GSM/GPRS komunikátor systému Vás informuje o poplachu, poruche atď. fo...

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - drôtové alarmy

  Elektronické zabezpečovacie systémy - drôtové alarmy

  U klasických drôtových zabezpečovacích systémov sú jednotlivé komponenty spojené káblami. Drôtové alarmy sú lacnejšie, pracnejšia a nákladnejšia je však inštalácia - pre káble je treba sekať drážky, alebo inštalovať káblové lišty. Prípadné zmeny a úpravy sa dajú vykonať ťažšie, často len za cenu ďalšieho sekania a káblovania. Výhodou je, že v rámci jedného systému možno použiť aj komponenty od rôznych výrobcov.

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Stráženie objektov priemyselnou kamerou sú v poslednej dobe veľmi spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Možno si položíte otázku prečo je tomu tak. Pretože kamerový systém Vám umožní prezeranie, nahrávanie a aj diaľkové monitorovanie vašej firmy, kancelárie, obchodu, skladu, domu a podobne. Ďalej vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo napr. (cez telefónnu linku, počítačovú sieť internet). Vždy budete vedieť, čo sa vo vašom monitorovacom objekte práve deje a to sa môžete nachádzať hocikde vo svete, alebo popripade prezrieť čo sa dialo vo vašej neprítomnosti pomocou záznamu uloženého na kamerovom systéme.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  V prípade, ak premýšľate nad ELEKTRONICKÝM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMOM /EZS/ (Alarmom) je potrebné zvážiť hlavne riziká aké pre Vás môžu nastať. Elektronický zabezpečovací systém nezabráni vniknutiu do objektu (priestoru) aj keď už len jeho samotná prítomnosť odstraší väčšinu zlodejov, ale ak nastane takáto situácia ihneď o tom bude informovať. Je výhodný hlavne kvôli tomu, že ak by ste mali napríklad „iba“ mreže, tie dokáže zlodej prepilovať ale oni (mreže) vám už nedokážu sprostredkovať, že sa ich niekto pokúša prekonať. V prípade ak máte nainštalovaný EZS a niekto naruší chránený priestor systém Vás bude okamžite informova...

 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

  Účel elektrických zabezpečovacích systémov spočíva v tom, že slúžia k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo pokusu o vniknutie do stráženého priestoru alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. Samočinne urýchľujú odovzdanie informácie o narušení určenej osobe (osobám). EZS ako súčasť integrovaného systému na ochranu majetku patrí do systému ochrany objektov technickými prostriedkami. Použitie týchto prostriedkov tvorí účinné zábrany a bariéry, ktoré pri prekonaní páchateľom spôsobujú vyhlásenie poplachu, prípadne signalizujú narušenie objektu.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy

  Poplachové systémy na hlásenie narušenia sa využívajú predovšetkým na signalizáciu napadnutia alebo narušenia objektu. V súčastnosti sú najviac aplikovaným typom zabezpečenia. Pre zisťovanie narušenia objektu sa používajú PIR snímače (Passive Infra Red), ktoré reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, infrazávory a veľa ďalších. Signály z týchto snímačov sú ďalej spracované a vyhodnotené zabezpečovacou ústredňou, ktorá vyhodnotenýsignál prenesie na sirénu, telefónnu linku v sieti TCP/IP alebo GSM na vopred určené telefónne čísla alebo PCO (Pult Centralizovanej Ochrany), odkadiaľ...

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Ponúkame: - Externé kamerové systémy - Interné kamerové systémy - Mestské kamerové systémy Naše produkty a služby spĺňajú normy Európskej únie: Certifikát ISO 9001:2001 Bezpečnostný kamerový systém Kamerový systém vám umožní prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej firmy, obchodu, kancelárie, domu atď. Vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo cez telefónnu linku, počítačovú sieť prípadne internet. Vždy budete vedieť, čo sa v ňom práve deje. CCTV - Kamerové systémy Ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme v priemyselnej televíz...

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu objektov prostredníctvom snímačov pohybu, otvorenia okien a dverí, snímačov rozbitia skla, infračervených závor. Umožňujú ochranu prázdneho objektu v plnej aktivácii, čiastočnú aktiváciu v režime doma a spánok, systém Paradox má patentovaný režim StayD, ktorý zabezpečuje nepretržitú ochranu objektu a absolútnu kontrolu nad objektom. Systémy umožňujú signalizáciu poplachu prostredníctvom exteriérových a interiérových sirén, prenos poplachu prostredníctvom hlasového volania na majiteľa poplachu, prenos poplachu na pult centrálnej ochrany prostredníctvom komunikátora na analógovej príp. ISDN linke al...

 • Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Základným podkladom pre návrh zabezpečovacieho systému je pôdorys zabezpečovanej budovy vo forme projektu, náčrtu alebo fotografií. V závislosti od charakteru zabezpečovanej budovy, intenzity a spôsobu jej využitia navrhneme najvhodnejší typ zabezpečovacieho systému, počet a rozmiestnenie jednotlivých detektorov. S pomocou takto vypracovaného plánu je tiež možné presne určiť dobu trvania a cenu montáže systému. Služba vypracovania návrhu zabezpečovacieho systému je našim klientom poskytovaná zdarma!

 • Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Základným podkladom pre návrh zabezpečovacieho systému je pôdorys zabezpečovanej budovy vo forme projektu, náčrtu alebo fotografií. V závislosti od charakteru zabezpečovanej budovy, intenzity a spôsobu jej využitia navrhneme najvhodnejší typ zabezpečovacieho systému, počet a rozmiestnenie jednotlivých detektorov. S pomocou takto vypracovaného plánu je tiež možné presne určiť dobu trvania a cenu montáže systému. Služba vypracovania návrhu zabezpečovacieho systému je našim klientom poskytovaná zdarma!

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy

  Neodeliteľnou súčasťou nášho portfólia sú taktiež zabezpečovacie systémy renomovaných výrobcov tohto typu techniky, medzi ktoré spoločnosti Jablotron či Optex bezpochyby patria. Naša spoločnosť Vám zabezpečí rovnako ako pri každom z naších balíkov odbornú konzultáciu, kompletnú montáž a samozrejme servis.

 • Bezkontaktné a biometrické snímače pre dochádzkové a zabezpečovacie systémy

  Bezkontaktné a biometrické snímače pre dochádzkové a zabezpečovacie systémy

  Bezkontaktné snímače z našej ponuky sú plne kompatibilné z vačšinou prístupových systémov na našom trhu, vďaka podpore formátov EM a HID, priaznivej cene a príjemnému designu sú vhodným riešením pri systémoch využívajúcich bezkontaktné snímače. Snímač AR 9N podporuje formáty EM, HID (125 KHz) a formáty MIFARE - Standart, HI-Memory, Ultralight (13,56 MHz), snímač automaticky rozpozná formát karty.

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy

  - poskytujeme možnosť zabezpečenia rodinných domov, chát, bytov, kancelárií, obchodov, skladov, bánk, zmenární a iných objektov resp. voľných priestranstiev - návrh zabezpečovacieho zariadenia realizujeme v spolupráci so zákazníkom - na základe obhliadky objektu zhotovíme komplexnú ponuku najvýhodnejšieho riešenia pre zabezpečenie objektu - obhliadku, návrh, cenovú ponuku i konzultácie so zákazníkom poskytujeme zdarma Montáže EZS realizujeme z komponentov fy.Jablotron, ktorá svojou širokou škálou poskytuje riešenia pre všetky situácie zabezpečenia objektov. Svojou kvalitou, vývojom a priaznivými cenami je ideálnym partnerom pre slovenskéh...

 • Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú už takmer štandartnou súčasťou nielen elektroinštalácie rôznych budov ale i elektroinštalacíe bytov a rodinných domov a dokonca je finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na druhom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily. Tradičny EZP v sebe zahŕňa ústredňu, klávesnice, infrapasívne detektory, akustické detektory rozbitia skla, magnetické detektory, sirény, akumuláto...

 • Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.

  Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.

  V rámci elektronického zabezpečenia objektov ponúkame systémy od jednoduchých zabezpečení až po totálne. Každý z nás pozná systémy jednoduchých zabezpečení s ktorými sa stretávame snáď v každom objekte. Zmienim sa však o už spomínanom totálnom zabezpečení a obrane. To spočíva v zabezpečení celého objektu a to počnúc perimetriou- zakopaným špeciálnym káblom po obvode oplotenia alebo samotnej budovy, zábranami v podobe rámp, infračerveným vysvietením celého pozemku- používa sa pre kamerový systém, ktorý je pre ľudské oko neviditeľné a vnímame to ako tmu, ale pre kamery slúži ako osvetlenie, kamerovým systémom, externými pohybovými d...

 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodn

  Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodn

  Ochránime vaše podnikanie . Máte obchod, bar alebo nejakú prevádzku, ktorú by bolo treba strážiť alebo monitorovať 24 hodín denne? Alebo len Váš rodinný dom v prípade vašej neprítomnosti? Ponúkame Vám naše služby ohľadom zabezpečovacích a poplachových systémov a napojíme Váš objekt na náš pult centralizovanej ochrany. Je to veľmi efektívne a bezpečné riešenie ohľadom ochrany majetku. Na pulte centralizovanej ochrany sledujeme Váš objekt a v prípade narušenia nasadzujeme zásahovú jednotku, ktorá v priebehu niekoľkých minút je na mieste a vykoná potrebné opatrenia proti strate, poškodeniu alebo odcudzeniu Vášho majetku. Samozrejme, že prever...

 • Elektronické a mechanické zabezpečovacie systémy

  Elektronické a mechanické zabezpečovacie systémy

  Nepretržité monitorovanie priestorov sa stáva nevyhnutnosťou všade, kde nemôžu byť Vaše oči stále. Môžete mať pod kontrolou Vaše kancelárske priestory, výrobné haly a firemné dvory.... - Kamery DOME - kamery s pohyblivým objektívom, ktoré môžu byť riadené personálom alebo naprogramované na pohyb. - Duálne kamery kamery s duálnym CCD senzorom. Táto technológia zabezpečuje dlhšiu životnosť kamery a vyššiu kvalitu denného a nočného obrazu. - Vonkajšie kamery kamery odolné voči výkyvom počasia. Sú určené na vonkajšie nasadenie. - Kamery Antivandal kamery odolné voči vandalizmu. - Skryté kamery kamery s malými rozmermi skryté d...

 • Ponúkané zabezpečovacie systémy

  Ponúkané zabezpečovacie systémy obsahujú prvky pre drôtové aj bezdrôtové zabezpečenie priestorov ako ústredne, snímače pohybu, snímače rozbitia skla, snímače dymu, klávesnice, sirény, komunikátory telefónne aj GSM. Taktiež vonkajšiu ochranu plotov, priľahlých pozemkov alebo brán.

 • Jednoduché zabezpečovacie zariadenie - epir

  Jednoduché zabezpečovacie zariadenie - epir

  Jednoduché zabezpečovacie zariadenie cena zapožičky 150€ Na 1 tyzden po tomto termíne máte možnost produkt vrátit dodávatelovi alebo si ho nechať. Výhodné ak cestujete.

 • Elektronické zabezpečovacie zariadenia

  Ochranu Vášho domu vo Vašej neprítomnosti Vám zabezpečí elektronický zabezpečovací systém PARADOX.

 • Elektronické zabezpečovacie zariadenia predaj, montáž a servis v celej SR

  - zabezpečovacia technika PANASONIC, DSC, JABLOTRON, EUROPLEX - audio a video vchodové systémy - zdroje núdzového osvetlenia - bezúdržbové batérie VISION, ToPin, YUASA, POWER FIT - stabilizované impulzné zdroje a impulzné adaptéry

 • Drôtové zabezpečovacie systémy

  Drôtové zabezpečovacie systémy sú špecifické tým, že ku každému snímaču, magnetickému kontaktu, klávesnici a ostatným komponentom sa musí dotiahnuť kábel ktorý sa ukončí v ústredni. Tento systém je najvýhodnejší pri nových výstavbách objektov. Pri tomto systéme sa inštalácia skladá z dvoch časti: za kabeláže systému ešte pred nahodením vnútorných omietok, aby sa dali káble dali schovať pod omietku. Taktiež je vhodný do priestorov z kazetovým stropom čí už zo sadrokartónových alebo iných materiálov. Pri objektoch, ktoré sú už používané a obývané a nie je možne v nich kabeláž zasekať do stien alebo ich schovať do inš...

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie a kamerové systémy.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy bytov, kancelárii a budov

  Elektronické zabezpečovacie systémy bytov, kancelárii a budov

  Ponúkame prístroje ako sú: ústredňa domového systému, infrapasívny detektor, magnetický detektor, optický detektor, bezdrôtová siréna.

 • Zabezpečovacie systémy

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti zabezpečovacej techniky.

 • Zabezpečovacie systémy

  - Poplachové systémy - Kamerové systémy - Zabezpečenie vozidiel

 • Zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Bezdrôtové systémy pomáhajú pri inštaláciáh v už obývaných interieroch a samotná inštalácia je veľmi čistá a rýchla (s minimom vŕtaní a sekaní). Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zabezpečovacie systémy EZS 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.