Projektová dokumentácia a realizácia projektov

Projektová dokumentácia a realizácia projektovProjektová dokumentácia a realizácia projektov 2Projektová dokumentácia a realizácia projektov 3Projektová dokumentácia a realizácia projektov 4Projektová dokumentácia a realizácia projektov 5

- zdroje neprerušovaného napájania - UPS (výber vhodného typu UPS, výber optimálneho výkonu UPS, návrh doby zálohovania, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, rozvádzač R-UPS)
- náhradné zdroje elektrickej energie, motorgenerátory - MG (výber vhodného typu MG, návrh vzduchotechniky a výfukového potrubia, výber optimálneho režimu prevádzky, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, silový rozvádzač R-ATS, distribučný rozvádzač)
- rotačné UPS - DRUPS (výber vhodného typu DRUPS, výber vhodnej konfigurácie zapojenia, návrh vzduchotechniky a výfukoveho potrubia, elektrické prepojenie, priestorové umiestnenie, návrh silových a distribučných rozvádzačov)


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Projektovanie - stavebné objekty

  Projektovanie - stavebné objekty

  Ponúkame profesionalitu, odbornosť a kreatívnosť pri vypracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb a stavebných celkov. Vypracujeme pre vás projektovú dokumentáciu s dôrazom na komplexnosť a vzájomnú koordináciu všetkých jej častí, architektonické návrhy a štúdie. Okrem toho zabezpečíme inžiniersku činnosť pri príprave a dokončení stavieb (územné a stavebné konanie, kolaudácia), stavebný dozor, resp. technický dozor investora počas realizácie. - Hotely, penzióny - Obchodné centrá - Prevádzkové objekty - Polyfunkčné domy - Architektonické návrhy a štúdie - Inžinierska činnosť, stavebný dozor

 • Projektovanie - energetika

  Projektovanie - energetika

  Ponúkame profesionalitu, odbornosť, kvalitu a dostatok skúseností pri vypracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie, technických návrhov, energetických posudkov a štúdií, odborné poradenstvo, technický dozor počas realizácie. Našim svetom sú zdroje tepla, systémy pre využívanie obnoviteľ. zdrojov energie, vykurovacie sústavy, komplexné riešenia TZB. - Zdroje tepla - zemný plyn - Tepelné čerpadlá, solárna energetika - Zdroje tepla - biomasa - Vykurovacie sústyvy - Riešenia pre úsporu energií, štúdie, audity - Komplexné riešenia TZB

 • Architektonické štúdio , architektúra, projektovanie stavieb

  Architektonické štúdio , architektúra, projektovanie stavieb

  Naša hlavná činnosť je kompletná projektová dokumentácia ( projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt ku kolaudácii, skutočné realizovanie stavieb ) dokumentácia už existujúcich stavieb potrebná ku kolaudácii, alebo zmenu pred jej dokončením : - novostavby - prestavby, rekonštrukcie - prístavby - nadstavby, podkrovia - osadenie rodinného domu(stavby) na pozemok - prípojky inžinierskych sietí - infraštruktúra pre rodinné domy - príjazdové komunikácie - interiér bytov, domov, kancelárií... - návrh interiéru - návrh nábytku - 3D návrhy - obrazy maľované akrylom na plátno, ktoré sú ladené do interiéru Projekty mo...

 • Projektovanie stavieb a technológií

  Spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. vypracováva kompletnú projektovú dokumentáciu v oblasti elektro a merania a regulácie najmä v energetike. Skúsený kolektív autorizovaných projektantov s bohatými znalosťami a praxou pri svojej práci používa najmodernejšie pracovné prostriedky, čo je zárukou kvalitného a včasného plnenia svojich záväzkov. Spoločnosť v rámci projekčných činností ponúka vypracovanie: - projektovej dokumentácie pre územné konanie - projektovej dokumentácie pre stavebné konanie - realizačnej projektovej dokumentácie - porealizačné projekčné práce či dokumentáciu skutočného stavu - autorský dozor Projekčné služby posk...

 • Projektovanie (projekčná činnosť) dopravných stavieb

  Ponúkame Vám: Vypracovanie projektov dopravných stavieb pre územné, respektíve stavebné povolenie, Vypracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby dopravných stavieb, Vypracovanie projektov trvalého dopravného značenia, dopravných zariadení, Príprava Cost Benefit analýz pre projekty financované z OP Doprava

 • Projektová dokumentácia pre stavebné konanie

  Projekty: technologický projekt protokol o určení vonkajších vplyvov projekt požiarnej ochrany projekt pripojenia energií plyn elektrická energia súhrnná technická sprava dokument o posúdení rizík

 • Projektovanie dopravných stavieb

  Hlavnou náplňou je projektovanie dopravných stavieb, ako sú cesty, miestne komunikácie, poľné cesty, parkoviská, spevnené a manipulačné plochy, chodníky pre peších, cyklistické cesty vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:   Technická štúdia /TŠ/ Dokumentácia na územné rozhodnutie /DÚR/ Dokumentácia na stavebné povolenie /DSP/ Dokumentácia realizácie stavby /DRS/ Dokumentácia skutočného realizovania stavby /DSRS/

 • Projektovanie

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti projektovania.

 • Projektovanie a inžiniering

  Projekčné, konzultačné a poradenské práce zabezpečuje stredisko projektovania v Žiline v nasledovných oblastiach: - Zabezpečovacej techniky - Oznamovacej techniky - Diaľkovej a miestnej kabelizácie - Cestnej svetelnej signalizácie pre cestnú dopravu - Elektrickej požiarnej signalizácie EPS a poplachových systémov narušenia PSN

 • Projektovanie pozemných stavieb

  Projektovanie pozemných stavieb

  Naša spoločnosť sa venuje projektovaniu pozemných stavieb a kompletnej projektovej dokumentácii vrátane vizualizácie. Sme mladý kolektív, ktorý robí svoju prácu svedomite a profesionálne pomocou najmodernejšej výpočtovej techniky a grafických programov. Máme skúsenosti s projektovaním a navrhovaním pre rôzne projektové ateliéry a preto sme sa osamostatnili a chceme prezentovať vlastnú tvorbu. Spolupracujeme s ďalšími projektovými ateliérmi a špecialistami v oblasti TZB a statiky.

 • Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav

  Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav

  - Návrh a realizácia záhrad - údržba verejnej a súkromnej zelene - Rez a tvarovanie ovocných a okrasných drevín - Ošetrovanie vzrastlych stromov - Výrub stromov aj v sťažených podmienkach - Kosba trávnika: na cintorínoch, na súkromných a aj verejných plochách - Kosba rudealnych plôch - Pokladanie trávnikového koberca - Realizácia a pokladanie závlahového systému - Distribúcia okrasnej zelene - Realizujeme záhrady na kľúč

 • Projektování a výroba minipivovarů

  Naše společnost M.B.S. se zabývá projektováním a výrobou minipivovarů. Po konzultaci s Vámi navrhneme optimální technologické řešení s možností individuálních designových úprav tak, aby se náš minipivovar stal architektonickou ozdobou Vaší restaurace. Na přání můžeme vyrobit i ostatní interiérové doplňky z mědi, které pomohou vytvořit příjemnou atmosféru ve vaší restauraci. Minipivovar vyrobíme na míru podle vašich potřeb. Pomůžeme vám s montáží a instalací pivovaru buď formou dodávky na klíč nebo formou šéfmontáže. Po dobu zkušebního provozu náš odborník zaškolí Vaši obsluhu, uzpůsobí receptury piva tak, aby odpov...

 • Kooperácia - mechanická výroba, projektová dokumentácia

  naše dlhoročné skúsenosti a kvalifikované odborné poradenstvo v oblasti strojárskeho priemyslu je Vám k dispozícií, kooperáciu v projektovaní, prevzatie podkladov a pokračovanie v návrhu projektov, kompletná kooperácia od prípravy projektovej dokumentácie, cez ponuku strojárskych zariadení k výrobe až po prípadnú montáž a zaškolenie Vašich zamestnancov obsluhy, kooperácia pri výrobe ako subdodávateľ - dodržiavanie termínov je samozrejmosťou, rôznorodosť zariadení čo umožňuje prijať objednávky aj pre výrobu komplexnejších projektov,a umožňuje tak vybrať najvhodnejšie zariadení pre realizáciu Vašich projektov, a tým dosiahnúť najl...

 • Projektová dokumentácia a realizácia projektov

  Projektová dokumentácia a realizácia projektov

  - zdroje neprerušovaného napájania - UPS (výber vhodného typu UPS, výber optimálneho výkonu UPS, návrh doby zálohovania, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, rozvádzač R-UPS) - náhradné zdroje elektrickej energie, motorgenerátory - MG (výber vhodného typu MG, návrh vzduchotechniky a výfukového potrubia, výber optimálneho režimu prevádzky, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, silový rozvádzač R-ATS, distribučný rozvádzač) - rotačné UPS - DRUPS (výber vhodného typu DRUPS, výber vhodnej konfigurácie zapojenia, návrh vzduchotechniky a výfukoveho potrubia, elektrické prepojenie, priestorové umiestnenie, návrh silových...

 • Projektovanie a návrh záhrady

  Ak chcete dať svoju záhradu a jej budúci vzhľad do rúk odborníka, ponúkame Vám aj služby záhradného architekta. Jeho cieľom je navrhnúť Vašu záhradu podľa Vašich predstáv

 • Projektovanie vykurovacích systémov

  Projekcia sa stala našim reflexným zrkadlom, v ktorom sú jasne viditeľné naše nápady, zúročené skúsenosti a smer, ktorým sa spoločnosť THERMOPOL® uberá. Náš skúsený tím projekčnej skupiny spracúva projektovú dokumentáciu pomocou špičkovej technológie CAD, pričom sa využívajú ďaľšie softverové produkty a nadstavby grafických systémov. Priestor pre aplikáciu kreatívnych návrhov poskytuje vlastná vývojovo-projekčná sekcia, ktorá smeruje hlavne do oblasti výroby jednotlivých prvkov pre podlahové vykurovanie. Vyvinuté komponenty sú overené príslušnými testovacími metódami, sú certifikované a následne zavedené do praxe.

 • Projektová dokumentácia

  Projektovanie Projektová dokumentácia Správny projekt je základom komfortného bývania. Skôr ako začnete nakupovať stavebný materiál, venujte dostatok času plánovaniu a prípravám stavby. Učite sa Vám to vyplatí. Projektová dokumentácia a jej zabezpečenie od spoločnosti Lateko – strechy, s.r.o. je súčasťou komplexného balíka služieb spoločnosti. Projektovanie domu pozostáva z nasledovných aktivít: Odborné poradenstvo – projekčná činnosť v rámci odborného poradenstva zahŕňa konzultácie, vypracovanie správ a odborných posúdení. Projekčná činnosť pre vypracovanie odborných návrhov sa zameriava na: -statické posúdenie stavb...

 • Projektová činnosť

  - BIM projektovanie - Štúdie - Vizualizácie - Projekty pre územné rozhodnutie - Projekty pre stavebné povolenie - Realizačné projekty

 • Predprojektová činnosť

  - Technické a ekonomické poradenstvo - Zabezpečujeme prieskumné práce - Geodetické zameranie - Geologický prieskum - Zameranie existujúceho stavu - Vypracovanie odborných posudkov

 • Projektovanie

  - firma ponúka služby v oblasti projektovania

 • KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA STAVIEB

  - 25 ročná prax - vlastníme a projektujeme v BIM systéme /autodesk building design suite premium - REVIT 2014/ - najvyspelejšia softwérová technológia !!!

 • Navrhovanie a projektovanie budov pozemných stavieb

  Predmetom činnosti architektonickej kancelárie ARCHSTUDIO v Poprade je navrhovanie a projektovanie budov pozemných stavieb (obytné budovy, rodinné domy, hotely a apartmány, administratívne a obchodné budovy, športové budovy, budovy pre priemysel, rekonštrukcie...) vrátane exteriérov a interiérov, od vypracovania architektonickej štúdie až po realizačný projekt. V pozícii generálneho projektanta zabezpečujeme komplexné riešenie projektovej prípravy investičného zámeru vo všetkých potrebných legislatívnyh stupňoch v územnom či stavebnom konaní, vrátane projektov jednotlivých profesií (elektro, ZTI, UK, plyn, vzduchotechnika, MaR, požiarna ochrana, EPS,.....

 • Plánovanie a projektovanie

  Naše spektrum služieb obsahuje plánovanie infraštruktúry priemyselných zariadení, ako je plánovanie siete a osvetlenia, či spotreby energie. V súlade so strojárskymi normatívmi stanovíme potrebné riadiace komponenty a zadefinujeme potrebné rozhrania. Okrem toho tvoríme koncepty, podklady ku konkurzom, zoznamy výkonov s kalkuláciou nákladov a kalkuláciou ponuky. Radi vás tiež podporíme pri projektovaní hrubej stavby vášho výrobného komplexu na základe nášho špecifického know-how v oblasti riadiacej techniky.

 • Projektování

  Předprojektová příprava 1. Zajištění vstupních údajů pro lokalizaci stavby 2. Objasnění základních cílů s objednatelem 3. Zhotovení architektonických a objemových studií 4. Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, radonový, atmogeochemický, historický, termovize apod.) 5. Zajištění vyjádření všech správců inženýrských sítí

 • Projektová dokumentácia

  - spracovanie kompletnej PD (projektovej dokumentácie) pre územné a stavebné konanie

 • Projektovanie a inžinierska činnosť

  projekty štúdie inžinierska činnosť

 • Projektovanie

  V oblasti tvorby rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, inžinierskych stavieb, a tvorby interiérov ponúkame: - Architektonický návrh - Projekt pre územné rozhodnutie - Projekt pre stavebné povolenie - Projekt pre realizáciu stavby - Interiérový dizajn (aj s realizáciou interiéru na kľúč) - Autorský a stavebný dozor - Inžiniering od územného rozhodnutia po kolaudačné povolenie Sme schopní vypracovať projektovú dokumentáciu k akémukoľvek typu stavieb. Pre viac info nás prosím kontaktujte

 • Projektovanie pozemných stavieb, Komplexná projekčná činnosť

  Projektovanie pozemných stavieb každého druhu. Všetký stupne projektovej dokumentácie. Zabezpečenie všetkých projekčných zložiek. (rh-projekt)

 • Projektovanie elektroinštalácií budov

  Projektovanie elektroinštalácií budov, strojov a zariadení.

 • Projektová dokumentácia

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

 • Projektovanie novostavieb

  Smelo sa na nás obráťte pri riešení návrhu Vašej stavby. Záleží len na Vás, či sa o svoje sny a predstavy podelíte s projektantom a umožníte mu, aby pre Vás vytvoril Váš vlastný svet, priestor, v ktorom bude všetko prispôsobované Vám a Vaším požiadavkám či už sa jedná o súkromný priestor (rodinný dom, rekreačná chata....) alebo sa jedná o Vaše biznis priestory (obchodné prevádzky, administratívne budovy). Projekty rodinných domov patria i pre svoj zdanlivo malý rozsah k tým zložitejším architektonickým úlohám. Predpokladom úspešného a kvalitného návrhu je naviazanie dôverného vzťahu s klientom. To umožní pochopiť jeho potreby, pr...

 • Projektovanie lodí

  - ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa vyhovieť jeho vlastným predstavám - poradenstvo pri hľadaní a výbere optimálnej koncepcie a vybavenia plavidla - štúdie a vizualizácie - špeciálne lodiarske výpočty (plávateľnosť, stabilita, hydrodynamika, propulzia, nepotopiteľnosť, manévrovateľnosť) - vypracovanie kompletnej projektovej a výrobnej dokumentácie - prejednávanie dokumentácie so schvalovacími orgánmi (Štátna plavebná správa, Slovenský Lloyd, Český lodní a průmyslový registr, Germanischer Lloyd) - odborný stavebný dozor - poradenstvo v lodnej legislatíve Projektová dokumentácia je vypracovávaná v zmysle...

 • Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  - projektovanie ciest - projektovanie miestnych komunikácii vrátane cyklistických chodníkov a peších zón - projektovanie účelových spevnených plôch a prístupových komunikácii k rodinným domom - vypracovanie projektov vjazdov k nehnutelnostiam - projektovanie parkovísk - projekty dopravného značenia a organizácie dopravy - pasport miestnych komunikácii - rozpočtovanie objektov dopravných stavieb - vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb - inžinierska činnosť v stavebníctve

 • Projektovanie a realizácia zavlažovacích systémov

  Každý trávnik si vyžaduje každodennú starostlivosť, sem patrí zistenie potreby vlhkosti a následné zavlaženie, preto Vám naša firma ponúka zavlažovací systém TORO ®. Systém je plne vhodný na zavlažovanie všetkých veľkostných typov záhrad, ihrísk. Bezplatné vypracovanie projektov zavlažovania Vášho pozemku.

 • Projektovanie záhrad

  1.SKICA Na prvom stretnutí so zákazníkom sa oboznámime s požiadavkami zákazníka, zdokumentujeme priestor (fotenie, zakreslenie objektov, vonkajších vplyvov...). Rozhovorom sa pokúsime zistiť akým štýlom má byť priestor riešený, akému štýlu je zákazník naklonený. To sa dá vytušiť aj návštevou interiéru, ak je zrealizovaný. Na druhom stretnutí predstavíme 2 varianty riešenia vo forme ručných skíc (pôdorys a 2 pohľady pre každú variantu), z ktorých sa vyberie jedna. V prípade nespokojnosti zákazníka s prácou sa od spolupráce odstúpi. 2.PROJEKT Schválenú variantu zákazník pripomienkuje, objasní požiadavky a na základe týchto pripomieno...

 • Projektovanie TZB

  Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu technických zariadení budov. Ponúkame koordinovanú činnosť naprieč profesiami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby.

 • Projektovanie stavieb

  Projektová kancelária zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti až po reálne počítačovo spracované snímky vo vizualizáciách. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu od úrovne architektonických štúdii, dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie až po realizačnú projektovú dokumentáciu. Ďalej ponúkame spracovanie tendrovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.

 • Projektová dokumentácia Vašej čerpacej stanice

  Projektová dokumentácia Vašej čerpacej stanice

  Vypracujeme Vám štúdiu alebo kompletnú projektovú dokumentáciu Vašej čerpacej stanice v rozsahu pre územné konanie, stavebné povolenie resp. realizáciu. Disponujeme typovými projektami, ktoré Vám vieme poskytnúť a poradiť najlepšiu alternatívu umiestnenia ČS. Projektovú dokumentáciu Vám vypracujeme v jednotlivých profesiách: - technológia - stavebná časť - statika - požiarna ochrana - elektro časť - zdravotechnika

 • Projektovanie zatepľovania

  Pri realizácií obnovy bytového domu je prvým krokom vypracovanie projektovej dokumentácie. V nej sú špecifikované všetky použité materiály, ich parametre, skladba, hrúbky, množstvo a predpísané technologické postupy. Projekt musí byť vypracovaný odborne, profesionálne a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výpočtu tepelných úspor. Projekt je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a tiež sa používa ako príloha k žiadosti o úver na obnovu bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Naša spoločnosť Vám ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie aj odborného posudku.

 • Dizajn a projektovanie

  Dizajn a projektovanie

  Spoločnosť poskytuje služby v oblasti dizajnu a projektovania interiérov.

 • Projektování a výstavba nízkoenergetických kanadských rodinných domů

  Projektování a výstavba nízkoenergetických kanadských rodinných domů

  Projektování a výstavba nízkoenergetických kanadských rodinných domů a komerčních objektů včetně projektování. Prodej stavebního řeziva, KVH, BSH hranoly, Osb desky, Asfaltoý šindel, Izolace a dalších stavebních materiálů pro stavbu.

 • Systém lze vyprojektovat v komfortní ale i úsporné verzi

  Systém lze vyprojektovat pro kabeláže malého rozsahu, a stejným rukopisem rovněž i pro kabeláže velkého rozsahu s flexibilním hlavním rozvodem. Strukturovanou kabeláž POUYET lze vyprojektovat ve stejném stylu zářezové techniky pro všechny typy komunikačních zásuvek (data, telefony, přístupové systémy, videodohled, požární systém, parkovištní systém). Lze vyprojektovat s optickými i metalickými kabely (v páteři či vlákno na stůl). Velmi výhodný je u systému POUYET poměr cena/kvalita/výkon. S nejvyšší spokojeností jej používají v zahraničí např.armáda, policie, Francouzské dráhy a podzemní dráhy. V tuzemsku je rovněž využívána v ...

 • Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov

  + projekcia elektrickéj inštalácie rodinných domov + projekcia elektrickéj prípojky + projekcia bleskozvodov + projekcia aktívnych bleskozvodov + projekcia elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí + projekcia elektrickéj inštalácie vysokého napätia

 • Projektová dokumentácia s technickým riešením

  - Výroba, montáž a inštalácia elektrických rozvádzačov - Montáž a opravy bleskozvodov - Slaboprúdové rozvody - Zabezpečovacie systémy - Verejné osvetlenie, dodávka, montáž a opravy - Práce s montážnou plošinou - Obchodná činnosť

 • Projektovanie podlahového kúrenia

  Vykonávame projekciu podlahového vykurovania. Naše skúsenosti svedčia o tom, že s realizáciou zákazky budete určite spokojný.

 • Kompletné projektovanie a návrhy záhrad

  - služby v oblasti návrhov záhrad

 • Projektovanie, výroba a montáž kovových konštrukcií

  Projektovanie, výroba a montáž kovových konštrukcií

  kovové,nerezové a drevené konštrukcie pre stavebníctvo (balkónové zábradlia,sušiaky na prádlo,brány,ploty,zastrešenia,altánky...) - kovové a drevené konštrukcie pre reklamu (billboardy, rámy pre banery...) - javisková technika, konštrukcie pre film a divadlo - mobilné tanečné parkety,pódiá a zastrešenia - posilňovacie stroje,lavičky,stojany na činky,zariadenia domácich posilňovní na mieru - nášľapné zábrany a zábradlia

 • Predprojektová príprava stavieb (zameranie polohopisu a výškopisu)

  Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúži polohopisný a výškopisný plán. Naša firma ponúka široké spektrum vyhotovenia účelových máp a špeciálnych podkladov (pozdĺžnych a priečnych rezov, profilov, 3D podkladov, zameraní skutočného stavu stavebných objektov atď.). Podklady vyhotovujeme v digitálnej forme, s pripojením na štátny súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv

 • Projektovanie a výstavba fotovoltaických elektrárni

  - podľa požiadaviek zákazníka

 • Projektovanie elektrických zariedení

  - VN, NN a bleskozvodov


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Projektová dokumentácia a realizácia projektov 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.