Kurz: Základy mzdového účtovníctva

Kurz: Základy mzdového účtovníctva

Základy mzdového účtovníctva s dokladom o absolvovaní kurzu
Rozsah:Rozsah: 2 dni/10 hod.
Termíny kurzu: 15. - 16.09. 2012 = víkend (sobota a nedeľa)
Čas: 9:00 - 13:00 hod.
Miesto konania: Bratislava
Cena: 98,00 EUR/osoba/kurz
V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu
Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo
Obsahové zameranie kurzu:
1. Pracovnoprávne vzťahy - účastníci pracovnoprávnych vzťahov
2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru
3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
4. Odmeňovanie - spôsoby a formy odmeňovania
5. Zrážky zo mzdy
6. Verejné zdravotné poistenie
7. Sociálne poistenie
8. Tvorba sociálneho fondu
9. Daň z príjmov FO - povinnosti a zodpovednosť platiteľa dane
Bližšie info na našej webovej stránke, mailom, alebo telefonicky!


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Kurz: Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) - termín: 28.4.2012

  Kurz: Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) - termín: 28.4.2012

  Jednodňový kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) Termín: 28.4.2012 (sobota) Čas: od 9:00 do 16:00 (5 x 5 min.prestávok + 1 x 30 min.prestávka) Cena: 98 €/kurz a osoba V cene kurzu je školiaci materiál, písacie potreby a káva, čaj, minerálka v neobmedzenom množstve + potvrdenie o absolvovaní kurzu + DVD s vidoškolením „Veľká novela Zákonníka práce“. Obsah kurzu: Pracovnoprávne vzťahy - Účastníci pracovnoprávnych vzťahov Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru Dohody o prácach vykonávaných m...

 • Kurz: Základy mzdového účtovníctva

  Kurz: Základy mzdového účtovníctva

  Základy mzdového účtovníctva s dokladom o absolvovaní kurzu Rozsah: 2 dni/10 hod. Termíny kurzu: 15. - 16.09. 2012 = víkend (sobota a nedeľa) Čas: 9:00 - 13:00 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 98,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo Obsahové zameranie kurzu: 1. Pracovnoprávne vzťahy - účastníci pracovnoprávnych vzťahov 2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru 3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 4. Odmeňovanie - spôsoby a formy odmeňovania 5. Z...

 • Rýchlokurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Rýchlokurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Rýchlokurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky - doklad o absolvovaní sa vydáva len na požiadanie (bezplatne) Rozsah: 3 dni/24 hod. Termíny kurzu: 2. - 4.10. 2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas: 9:00 - 16:00 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 135,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo Obsahové zameranie kurzu: 1. Druhy PV + definícia jednotlivých PV 2. Prijímanie zamestnancov do PV - potrebné náležitosti na platné uzatvorenie PV 3. Osobná zložka zamestnanca 4. Ukončenie PV a pov...

 • Intenzívny kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme

  Intenzívny kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme

  Intenzívny kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme s dokladom o absolvovaní kurzu. Rozsah: 5 dní/40 hod. Termíny kurzu: Večerný kurz = 17. - 28.9. 2012 (pondelok - piatok) Denný kurz = 8. - 12.10. 2012 (pondelok - piatok) Čas: Večerný: 16:00 - 19:10 hod. Denný: 8:00 - 15:15 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 180,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo Obsahové zameranie kurzu: 1. Druhy PV + definícia jednotlivých PV 2. Prijímanie zamestnancov do PV - potrebné náležitos...

 • Intenzívny kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme

  Intenzívny kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme

  Intenzívny kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme s dokladom o absolvovaní kurzu. Rozsah: 5 dní/40 hod. Termíny kurzu: Večerný kurz = 17. - 28.9. 2012 (pondelok - piatok) Denný kurz = 8. - 12.10. 2012 (pondelok - piatok) Čas: Večerný: 16:00 - 19:10 hod. Denný: 8:00 - 15:15 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 180,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo! Obsahové zameranie kurzu: 1. Druhy PV + definícia jednotlivých PV 2. Prijímanie zamestnancov do PV - potrebné náležito...

 • Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika

  Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika

  Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika s Osvedčením o absolvovaní akreditovaného kurzu. Kurz je určený nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre spracovanie a vedenie mzdovej účtovnej a personálnej agendy v praxi. Kurz je vhodný aj pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou! Rozsah: 75 hodín Termíny kurzu: 29.9. - 1.12. 2012 len soboty! Čas: 8:00 - 15:15 hod. každú sobotu Miesto konania: Bratislava Cena: 225,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, Osvedčenie o a...

 • Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika

  Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika

  Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika s Osvedčením o absolvovaní akreditovaného kurzu!Kurz je určený nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre spracovanie a vedenie mzdovej účtovnej a personálnej agendy v praxi. Kurz je vhodný aj pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou! Rozsah: 75 hodín Termíny kurzu: 29.9. - 1.12. 2012 len soboty! Čas: 8:00 - 15:15 hod. každú sobotu Miesto konania: Bratislava Cena: 225,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, Osvedčenie o abs...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo + základy personalistiky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo + základy personalistiky

  Trojdňový - individuálny kurz Mzdového účtovníctva a základy personalistiky Termíny kurzov: 19.5.2012 – 2.6.2012 (3x sobota) 9.6.2012 – 23.6.2012 (3x sobota) 30.6.2012 – 14.7.2012 (3x sobota) 17.7. 2012 – 19.7.2012 (utorok, streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 116,25 EUR 6.8. 2012 - 8.8.2012 (pondelok, utorok, streda 5.9.2012 – 7.9.2012 (streda, štvrtok, piatok) 2.10.2012 – 4.10.2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas konania: 9:00 - 16:00 t.j. 8 vyučovacích hodín (prestávka na obed) Dĺžka kurzu: 24 hod. t.j. 3 s...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Trojdňový - individuálny kurz Mzdového účtovníctva a základy personalistiky Výhoda: individuálny prístup Termíny kurzov: 19.5.2012 – 2.6.2012 (3x sobota) 9.6.2012 – 23.6.2012 (3x sobota) 30.6.2012 – 14.7.2012 (3x sobota) 17.7. 2012 – 19.7.2012 (utorok, streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 116,25 EUR 6.8. 2012 - 8.8.2012 (pondelok, utorok, streda 5.9.2012 – 7.9.2012 (streda, štvrtok, piatok) 2.10.2012 – 4.10.2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas konania: 9:00 - 16:00 t.j. 8 vyučovacích hodín (prestávka na obe...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo a základey personalistiky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo a základey personalistiky

  Trojdňový - individuálny kurz Mzdového účtovníctva a základy personalistiky ýhoda: individuálny prístup Termíny kurzov: 19.5.2012 – 2.6.2012 (3x sobota) 9.6.2012 – 23.6.2012 (3x sobota) 30.6.2012 – 14.7.2012 (3x sobota) 17.7. 2012 – 19.7.2012 (utorok, streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 116,25 EUR 6.8. 2012 - 8.8.2012 (pondelok, utorok, streda 5.9.2012 – 7.9.2012 (streda, štvrtok, piatok) 2.10.2012 – 4.10.2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas konania: 9:00 - 16:00 t.j. 8 vyučovacích hodín (prestávka na obed...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo pre začiatočníčky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo pre začiatočníčky

  Dvojdňový kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodín Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) 1. Termín: 3. - 4.7. 2012 (utorok, streda) cena s 25% zľavou = 73,50 EUR 2. Termín: 25. - 26.7.2012 (streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 73,50 EUR 3. Termín: 27. - 28.8.2012 (pondelok, utorok) 4. Termín: 15. - 16.9.2012 = víkendový 5. Termín: 9. - 10.10.2012 (utorok, streda) Čas: od 9:00 do 13:00 Cena: 98 €/kurz a osoba Zľava vo výške 15% ak ste u nás absolvovali školenie, seminár alebo kurz v predchádzajúcom kalendárnom roku, teda v roku 2011! V cene kurzu je školiaci materiál, káva, čaj, minerálka ...

 • Kurz: Celoročné povinnosti mzdovej účtovníčky

  Kurz: Celoročné povinnosti mzdovej účtovníčky

  Jednodňový kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín Povinnosti mzdovej účtovníčky počas roku (pre mzdové účtovníčky) Tento kurz je vhodný pre absolventov kurzu pre začiatočníkov, alebo pre mzdové účtovníčky z praxe, ktoré už majú základy mzdového účtovníctva zvládnuté! 1. Termín: 10.7. 2012 (utorok) cena s 25% zľavou = 54,00 EUR 2. Termín: 31.7.2012 (utorok) cena s 25% zľavou = 54,00 EUR 3. Termín: 31.8.2012 (piatok) 4. Termín: 22.9. 2012 - sobota 5. Termín: 17.10.2012 (streda) Čas: od 9:00 do 16:00 Cena: 72,00 €/kurz a osoba Zľava vo výške 15% ak ste u nás absolvovali školenie, seminár alebo kurz v predchádzajú...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo pre začiatočníčky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo pre začiatočníčky

  Dvojdňový kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodín Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) 1. Termín: 3. - 4.7. 2012 (utorok, streda) cena s 25% zľavou = 73,50 EUR 2. Termín: 25. - 26.7.2012 (streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 73,50 EUR 3. Termín: 27. - 28.8.2012 (pondelok, utorok) 4. Termín: 15. - 16.9.2012 = víkendový 5. Termín: 9. - 10.10.2012 (utorok, streda) Čas: od 9:00 do 13:00 Cena: 98 €/kurz a osoba Zľava vo výške 15% ak ste u nás absolvovali školenie, seminár alebo kurz v predchádzajúcom kalendárnom roku, teda v roku 2011! V cene kurzu je školiaci materiál, káva, čaj, minerálka ...

 • Kurz: Celoročné povinnosti mzdovej účtovníčky

  Kurz: Celoročné povinnosti mzdovej účtovníčky

  Jednodňový kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín Povinnosti mzdovej účtovníčky počas roku (pre mzdové účtovníčky) Tento kurz je vhodný pre absolventov kurzu pre začiatočníkov, alebo pre mzdové účtovníčky z praxe, ktoré už majú základy mzdového účtovníctva zvládnuté! 1. Termín: 10.7. 2012 (utorok) cena s 25% zľavou = 54,00 EUR 2. Termín: 31.7.2012 (utorok) cena s 25% zľavou = 54,00 EUR 3. Termín: 31.8.2012 (piatok) 4. Termín: 22.9. 2012 - sobota 5. Termín: 17.10.2012 (streda) Čas: od 9:00 do 16:00 Cena: 72,00 €/kurz a osoba Zľava vo výške 15% ak ste u nás absolvovali školenie, seminár alebo kurz v predchádzajú...

 • Kurz: Povinnosti mzdovej účtovníčky počas roku - termín: 26.5.2012

  Kurz: Povinnosti mzdovej účtovníčky počas roku - termín: 26.5.2012

  Jednodňový kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín Povinnosti mzdovej účtovníčky počas roku (pre mzdové účtovníčky) Termín: 26.5.2012 (sobota) Čas: od 9:00 do 16:00 (5 x 5 min.prestávok + 1 x 30 min.prestávka) Cena: 98 €/kurz a osoba V cene kurzu je školiaci materiál, písacie potreby a káva, čaj, minerálka v neobmedzenom množstve + potvrdenie o absolvovaní kurzu + DVD s vidoškolením Veľká novela Zákonníka práce . Obsah kurzu: Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Verejné zdravotné poistenie – Výkazn...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Kurz: Základy mzdového účtovníctva 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.