Bleskozvod - akcia jeseň - zima 2012

Bleskozvod - akcia jeseň - zima 2012

Ponúkame až 25% zníženie cien v akcii bleskozvod jeseň - zima 2012. Zavolajte nám, urobíme Vám rozpočet a znížime cenu o 25% z celkovej konečnej ceny. Nepremeškajte jedinečnú príležitosť ušetriť.Akcia trvá len do konca roku. • Výroba bleskozvodov

  Kompletný sortiment bleskozvodových prvkov

 • Bleskozvody s revíziou

  - po dohode zabezpečíme vyhotovenie bleskozvodu s revíznou správou.

 • Bleskozvody  

  Bleskozvod, tvorí vonkajšiu ochranu stavebných objektov, pred účinkami blesku a atmosferických výbojov. V dnešnej dobe je neoddelitelnou súčasťou novostavieb a je aj tzv. ,, povinnou výbavou ,, pri poisťovaní nehnuteľnosti.

 • Distribúcia a predaj aktívnych bleskozvodových systémov - INGESCO

  Distribúcia a predaj aktívnych bleskozvodových systémov - INGESCO

  Naša spoločnosť sa zaoberá distribúciou a predajom aktívnych bleskozvodov INGESCO. Spoločnosť INGESCO je lídrom na svetovom trhu viac ako 40 rokov a svoje produkty predáva vo viac ako 40 krajinách sveta.

 • Inštalácia bleskozvodových rozvodov

  Služby v oblasti inštalácie bleskozvodových rozvodov.

 • Bleskozvody

  Bleskozvody

  Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu. Bleskozvod tvoria tieto časti: - zberacie zariadenie, - zvody (svorky), - uzemnenie. Časti bleskozvodu - zberač - zvod - uzemnenie - RZ - svorka Každá z uvedených častí bleskozvodu môže byť nahradená alebo doplnená vodivou konštrukčnou časťou alebo vodivou súčasťou objektu, ktoré vyhovujú požiadavkám na vyhotovenie príslušnej časti ble...

 • Klasická inštalácia (domy, firmy) do 1000V vrátené bleskozvodov

  - silnoprúdové zariadenia - odborné poradenstvo ako aj samotná inštalácia kvalifikovanými odborníkmi vrátané kabeláže a dodanie materiálu.

 • OPaOS bleskozvodov

  Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny boli skontrolované a dôležité hodnoty overené meraním. Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu. Vykonávajú sa na základe noriem STN EN 62305-1-4.

 • Montáž bleskozvodov

  - realizujeme na všetkých druhoch stavieb. Od roku 2005 realizujeme už aj montáže aktívnych bleskozvodov.

 • Revízie bleskozvodov

  Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny boli skontrolované a dôležité hodnoty overené meraním. Každopádne v posledných rokoch je počasie skutočne nevyspytateľné, búrky sprevádzané silnými bleskami sa môžu prihnať veľmi rýchlo a jediné, čo náš dom pred nimi ochráni, je bleskozvod. Preto by sme ho nemali podceňovať a zabúdať na jeho pravidelné revízie, lebo iba tak sa môžeme vyhnúť škodám, ktoré by blesky mohli napáchať. Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu. Vykonávajú sa na základe noriem STN EN 62305-1-4, STN 33 1391. Bleskoz...

 • Bleskozvody

  • montáž aktívnych aj pasívnych (klasických) bleskozvodov pre všetky druhy stavieb

 • Aktívne bleskozvody

  Charakteristika aktívnych bleskozvodov: •zberač aktívneho bleskozvodu nahrádza celú zbernú sústavu konvenčných bleskozvodov •poskytuje značnú úsporu zvodového materiálu, materiálu na uzemnenie a montážnych prác •výrazne redukujú zásahy do fasády a strešného plášťa •bezúdržbová prevádzka •životnosť aktívneho bleskozvodu je porovnateľná so životnosťou budovy •možnosť použitia ako oddialený bleskozvod (napr. pre skupinu objektov alebo vo výbušnom prostredí) •typizované uchytenia zberačov pre všetky typy objektov a striech •rádius ochrany od 13m do 107 m •zachytávače sú vyhotovené z nerezu •dlhoročné záruky

 • Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  - prenájom montážnej plošiny MP-13 s obsluhou, - služby s vo výškach s použitím montážnej plošiny MP-13 v oblasti montáže a údržby elektrických zariadení , stavebná oblasť , údržba zelene a pod.

 • Bleskozvody

  Podľa konštrukcie, charakteru a tvaru strechy volíme vhodné konštrukčné usporiadanie bleskozvodov. Bleskozvody montujeme na strechy stanové, sedlové, valbové aj ploché. Každý prejekt má špecifické požiadavky, podľa ktorých vypočítame potrebný ochranný priestor a navrhujeme správne rozmiestnenie zachytávacej sústavy, vhodné komponenty a metódy ochrany objektu. Pri novostavbách odporúčame základový uzemňovač, pretože je najvýhodnejším riešením pre získanie dobrého uzemnenia. Pri ostatných objektoch volíme uzemňovač podľa odporu pôdy a rozlohy pozemku. Po realizácií zabezpečíme revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky. Nami montova...

 • Montáže bleskozvodov + aktívne

  Montáže bleskozvodov + aktívne

  - revízie - montáže -projektovanie

 • Bleskozvod – ochrana pred bleskom

  Kto si váži svoju bezpečnosť, zdravie a chce si ochrániť svoj majetok – ten si zvolí bleskozvod. Komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosferickým prepätím. Vyhotovenie bleskozvodov budov a objektov, ktoré je potrebné chrániť pred účinkami bleskov. Montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch. Údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov. Vykonávanie revízií a odborných skúšok.bleskozvod •zhodnotenie stavu a návrhy ochranných sústav •vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia •inštalácia •revízia •rekonštrukcia, údržba •odstraňovanie závad aktívnych a pasívnych bleskozvodov

 • Pasívny bleskozvod

  Pasívne bleskozvody predstavujú najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom Jedna sa o rokmi odskúšanú technológiu ktorá je náročná na montáž a cenovo v mnohých prípadoch nákladnejšia ako aktívny bleskozvod. Bleskozvod delíme na vrchnú časť a zemnú časť Vrchná časť sa skladá z: •Zachytávacej tyče •Vedenia podpier vedenia •Svoriek a spojok •Bleskozvodného drôtu alebo lana •Označovačom zvodu •Meracou svorkou Zemná časť sa skladá z: •Zemniacej tyče, pásoviny alebo zemniacej platne •Spojky •Drôt 10 mm •Ochranný uholník •Hodnota zemného odporu ma byt maximálne 10 ohm.

 • Bleskozvody so špeciálnym profilom

  Energiu zachytávajú z vyžarovania zostupného stopovača blesku pomocou systému z klasického bleskozvodu (spojené so zemou) a z izolovaných kovových súčastí ( s okolitým potenciálom). Tesne pred bleskom sa dosiahne ionizačné napätie, na úrovni vybíjača vznikajú iskry a tento generuje prvé fázy priťahovania blesku. Technické požiadavky: Umiestňuje sa vždy na najvyššom mieste budovy, minimálne 2 m nad chráneným objektom. Počet zvodov definuje STN 341391. Materiál zvodov - prevažne Cu ,ale aj nerezová oceľ, pozinkovaný materiál, Al. Norma odporúča používať prednostne pásiky pred drôtmi (skinefekt) platí to aj pre uzemňovače. Minimálny prier...

 • Piezoelektrické bleskozvody

  Potrebnú energiu získavajú z piezoodporu, ktorý využíva veternú energiu. Mechanická energia sa mení na elektrickú na piezoodpore. Týmto napätím sa generujú ióny.

 • Bleskozvody s elektronickým spúšťaním

  Princíp ionizácie vzduchu pri vrchole zachytávača. Ionizácia sa dosiahne generovaním iskier pri vrchole = zvyšuje sa počet elektrónov. Výhoda oproti rádioaktívnym bleskozvodom je, že ionizácia vzduchu môže začať v stanovenej chvíli. Nevýhoda: vysokonapäťový generátor potrebuje energiu pre svoju činnosť (batérie, zachytávače energie okolitého statického pola).

 • Rádioaktívne bleskozvody

  Bleskozvod má jeden zachytávač, na ktorom je v blízkosti vrcholu umiestnený obvod obsahujúci rádioaktívny prvok. Rádioaktívny prvok generuje značnú ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa v blízkosti vrcholu bleskozvodu, čím sa zvyšuje počet eletkrónov schopných spustiť prvú fázu zachytávania blesku. (Od r. 1986 sú zakázané).

 • Servis elektrických zariadení a bleskozvodov

  - Dodávka a montáž elektro inštalácie (STN 33 2000-4-41, 43, 46, 47) - Inštalácia bleskozvodov (STN 33 2000-5-51, 52, 54,)

 • Montáž bleskozvodov

  Montáž bleskozvodov realizujeme na všetkých druhoch stavieb. Od roku 2004 realizujeme už aj montáže aktívnych bleskozvodov.

 • Zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

  - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov (riadenie činnosti alebo prevádzky na zariadeniach do 22 kV)

 • Elektroinštalácie, Bleskozvody, Prípojky

  Elektroinštalácie, Bleskozvody, Prípojky

  Elektroinštalácie rodinných domov, bodov a objektov. Bleskozvody aktívne aj pasívne montované na rodinných domoch slúžiace na ochranu majetku osôb. Realizácia stavebných prípojok, prípojok ku domom budovám a stavebným strojom

 • Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov

  + projekcia elektrickéj inštalácie rodinných domov + projekcia elektrickéj prípojky + projekcia bleskozvodov + projekcia aktívnych bleskozvodov + projekcia elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí + projekcia elektrickéj inštalácie vysokého napätia

 • Revízie bleskozvodov

  + revízia bleskozvodu + revízia aktívneho bleskozvodu + revízia uzemnenia

 • Montáž bleskozvodov

  + montáž bleskozvodov + montáž aktívnych bleskozvodov

 • Aktívny bleskozvod

  Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí.

 • Kompletný sortiment bleskozvodov

  - a príslušenstva

 • Elektroinštalácie,bleskozvody

  Montáž,rekonštrukcia

 • Rádioaktívne bleskozvody

  Bleskozvod má jeden zachytávač, na ktorom je v blízkosti vrcholu umiestnený obvod obsahujúci rádioaktívny prvok. Rádioaktívny prvok generuje značnú ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa v blízkosti vrcholu bleskozvodu, čím sa zvyšuje počet eletkrónov schopných spustiť prvú fázu zachytávania blesku. (Od r. 1986 sú zakázané).

 • Bleskozvody s elektronickým spúšťaním

  Princíp ionizácie vzduchu pri vrchole zachytávača. Ionizácia sa dosiahne generovaním iskier pri vrchole = zvyšuje sa počet elektrónov. Výhoda oproti rádioaktívnym bleskozvodom je, že ionizácia vzduchu môže začať v stanovenej chvíli. Nevýhoda: vysokonapäťový generátor potrebuje energiu pre svoju činnosť (batérie, zachytávače energie okolitého statického pola).

 • Piezoelektrické bleskozvody

  Potrebnú energiu získavajú z piezoodporu, ktorý využíva veternú energiu. Mechanická energia sa mení na elektrickú na piezoodpore. Týmto napätím sa generujú ióny.

 • Bleskozvody so špeciálnym profilom

  Energiu zachytávajú z vyžarovania zostupného stopovača blesku pomocou systému z klasického bleskozvodu (spojené so zemou) a z izolovaných kovových súčastí (s okolitým potenciálom). Tesne pred bleskom sa dosiahne ionizačné napätie, na úrovni vybíjača vznikajú iskry a tento generuje prvé fázy priťahovania blesku.

 • Pasívny bleskozvod

  Pasívne bleskozvody predstavujú najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom Jedna sa o rokmi odskúšanú technológiu ktorá je náročná na montáž a cenovo v mnohých prípadoch nákladnejšia ako aktívny bleskozvod.

 • Bleskozvody

  Vonkajšia ochrana pred bleskom alebo bleskozvod alebo hromozvod je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvodom do zeme. Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390 a STN 13401391 platili do októbra 2006 (s prechodným obdobím do 2009). Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kde blesk udrel do objektu oveľa nižšieho ako okolité budovy. ...

 • Montáž bleskozvodných zariadení

  - podľa požiadaviek zákazníka

 • Bleskozvodný materiál

  Bleskozvodný materiál

  Bleskozvodný materiál Zachytávacie tyče - Zachytávacie tyče Fe-Zn - Zachytávacie tyče Cu - Zachytávacie tyče nerez - Zachytávacie tyče hliník Al Držiaky-podstavce k zach. Tyči - Držiaky-podstavce k zach. Tyči FeZn - Držiaky-podstavce k zach. Tyči meď Cu - Držiaky-podstavce k zach. Tyči nerez - Držiaky-podstavce k zach. Tyči hliník Al Ochranné striešky, Fe, Cu, ner, Al. Podpery vedenia - Podpery vedenia, Fe, plast, beton - Podpery vedenia, meď Cu - Podpery vedenia, nerez - Podpery vedenia, hliník Al Ochranné uholníky a príslušenstvo - Ochranné uholníky a trubky, Fe-Zn - Ochranné uholníky a trubky, Cu - Ochranné uholníky a tr...

 • Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov a spotrebičov

  Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov a spotrebičov

  Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, spotrebičov, bytov, rodinných domov... - kompletné zrekonštruovanie bytových jadier (elektrika+murárske práce) - montáž domových elektrických prípojok, bleskozvodov - elektroinštalácie v bytoch,rodinných domoch vrátane materiálu(káble, rozvádzače, zásuvky, vypínače, svetlá...) - montáž a predaj senzorov na osvetlenie schodiska,dvorov,hál...,svetiel so zabudovanými senzormi - montáž a predaj DDZ-domácich dorozumievacích zariadení-zvoncové tablá,BT-bytových telefónov - montáž a predaj bezdotykových aj dotykových systémov na otváranie schodiskových-vchodových dverí-aj na magnety - m...

 • Kompletné elektroinštalácie, bleskozvody, slaboprúd a revízie

  Kompletné elektroinštalácie, bleskozvody, slaboprúd a revízie

  Kompletné elektroinštalácie od rodinných domov cez bytovky po administratívne objekty, vrátane bleskozvodu(aktívny-pasívny), el.vrátnika(audio-video), káblových rozvodov pre dátovú a TV sieť, zabezpečovaciu a požiarnu signalizáciu, podlahové vykurovanie, úspornú inteligentnú elektroinštaláciu Niko Home Control, revízie, ...

 • Elektrika na celý život + bleskozvody

  Elektrika na celý život + bleskozvody

  Ponúkame elektromontáže prípojky nn, vnútorné elektromontáže chát, domov, bytových jednotiek, priemyslených zón. Ponúkame aj bleskozvody pasívne aj aktívne komplet, projekt, materiál, montáž, revízia.Zavolajte nám, urobíme Vám rozpočet podľa Vašich možností.

 • Bleskozvod - údržba a opravy

  Bleskozvod - údržba a opravy

  Napriek povinnosti zabezpečiť budovu bleskozvodom ho najmä staršie rodinné domy nemajú namontovaný. Aj stav bleskozvodov na rodinných i panelových domoch býva katastrofálny, pretože sa ich údržbe nevenuje dostatočná pozornosť. Našťastie, v súčasnosti okrem stavebných úradov vyžadujú bezchybný stav bleskozvodu aj poisťovne, takže mnoho vlastníkov pristupuje k ich oprave. Stavbu i údržbu bleskozvodu, ako aj overenie jeho funkčnosti môže vykonávať iba osoba s príslušnými odbornými skúškami. Majiteľ domu môže predovšetkým vizuálnou kontrolou posúdiť, či je oprava potrebná. Oprava je nevyhnutná vtedy, ak je prerušený niektorý so zvodov (d...

 • Aktívne bleskozvody

  Aktívne bleskozvody

  Rozhodnutie chrániť inštaláciu proti blesku pomocou systému ochrany proti blesku sa odvíja od parametrov, ako je: pravdepodobnosť výskytu bleskov v oblasti, ich intenzita a možné následky pre ľudí, materiály a fungovanie inštalácie. Pre zaistenie dostatočnej ochrany musia byť budovy opatrené dvomi druhmi ochrany: externá ochrana proti priamemu dopadu úderu blesku a interná ochrana proti rázovému napätiu spôsobenému údermi blesku na vodičoch elektrickej siete alebo na signalizačných obvodoch rôznych prístrojov a inštalácií. Bleskozvod Nimbus je aktívny ochranný systém s napájacím zariadením, čo mení okolitý kontaminačný činiteľ ako v prí...

 • Elektoinštalácie, bleskozvody - Stavebné práce

  Elektoinštalácie, bleskozvody - Stavebné práce

  - Nové elektroinštalácie do 1000V v bytoch, rodinných domoch, kancelárskych priestoroch, priemyselných a obchodných objektoch - Rekonštrukcie existujúcich elektroinštalácii do 1000V v bytoch, rodinných domoch, kancelárskych priestoroch, priemyselných a obchodných objektoch - Inteligentné inštalácie osvetlenia - Elektrické prípojky k rodinným domom a k stavbám - Montáž bleskozvodu pre budovy a objekty - Realizácia TV (anténnych a satelitných) rozvodov - Inštalácia zabezpečovacích a kamerových systémov - Montáž vstupných systémov (audio, video vrátnik) - Revízie - Predaj materiálu Ak ste nenašli konkrétnu službu, neváha...

 • Aktívny bleskozvod FRANKLINPLUS WAT

  Aktívny bleskozvod FRANKLINPLUS WAT

  Ponúkame zákazníkom návrh, dodávku, montáž, revízie aktívnych bleskozvodv FRANKLINPLUS WAT. Na požadanie Vám spracujeme návrh osadenia aktívneho bleskozvodu na základe vykonaných výpočtov podľa platných noriem STN 34 1391, jej zmien Z1,Z3, Z4 a normy STN EN 62305-2, vrátane cenovej kalkulácie. V prípade záujmu zabezpečíme montáž (resp. šéfmontáž), zaškolíme prqacovníkov montážnych firiem. Vykonávame pravidelné OPsOS aktívnych bleskozvodov (revízie) takmer všetkých typov akt. zachytávačov montovaných v SR. Na nami dodávané zachytávače poskytujeme štandardne záruku 5 rokov, pri podpise zmluvy o pravidelných revíziách vykonávaných naš...

 • Bleskozvody a ochrana

  Montáž bleskozvodov na rôzne typy budov.

 • Bleskozvodná inštalácia a uzemňovacie sústavy

  – klasické a aktívne bleskozvody

 • Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

  Naše služby: •dodávka komplexnej protibleskovej ochrany •technické riešenia umiestenia a uchytenia aktívnych zachytávačov •technické riešenia uzemnenia aj vo veľmi obtiažnych podmienkach •bezplatný dovoz pri realizácii na celom území SR •zaškoľovanie projektantov, revíznych technikov a montážnikov •zapožičiavanie testovacích prístrojov na revízie elektronickej časti aktívnych bleskozvodov

 • Montáž bleskozvodov

  - pasívne bleskozvody - aktívne bleskozvody


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Bleskozvod - akcia jeseň - zima 2012 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.