Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Vyhotovenie betónových podláh

DIESEL - bez potreby elektrického prúda.

Preprava materiálu do vzdialenosti 100m a až do výšky 35m.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Videoštúdio, vyhotovenie videozáznamov

  Ponpúkame vyhotovenie videozáznamov: rodinné udalosti, svadby, jubileá, krstiny, sväté prijímanie, birmovanie, stužkové slávnosti, promócie, firemné akcie, festivaly, atď. Do našej ponuky zahŕňame: skenovanie fotografií z Vašich rodinných albumov, nasnímanie celého priebehu Vášho dňa D digitálnou kamerou, v širokouhlom formáte 16:9, profesionálne spracovanie a strih videozáznamu. K hluchým miestam vkladáme hudobný podklad, ktorý môže byť aj podľa Vášho výberu. Výroba videoklipov z fotografovania a záverečný zostrih toho naj . DVD vyrábame vrátane navigačného menu. DVD nosiče dodávame s farebnou potlačou v PVC obaloch. Počet dodaných ...

 • Nevýbušné vyhotovenie žeriavov a zdvíhadiel

  Nevýbušné vyhotovenie žeriavov a zdvíhadiel

  Žeriavy, určené pre prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, sú vybavené špičkovými komponentami v nevýbušnom vyhotovení. Tieto komponenty sú konštruované tak, aby sa zamedzilo možnosti zapálenia ľahko horľavých plynov a pár. Nevýbušné vyhotovenie žeriavov je požadované najmä pre prevádzky napr. v chemických a petrochemických podnikoch, v skladoch s farbivami, chemikáliami, pohonnými hmotami, v kompresorových staniciach atď.

 • Vyhotovenie termoizolačných náterov

  Termoizolačné nátery vyhotovujeme s materiálom ThermoShield, ktorý je rokmi overený výrobca termoizolačných náterov v rámci Európy. Pôvod výrobkov je z Nemecka s najvyššími kvalitatívnymi prvkami. Termoizolačný náter sa používa hlavne na energetické zefektívnenie hospodárnosti budovy, na ktorú sa náter aplikuje. Samozrejmým krokom k dokonalému naneseniu termonáterov je vyspravenie pôvodného podkladu, na ktorý sa náter aplikuje. Náš tím odborných pracovníkov používa najnovšie technológie a materiály pre dosiahnutie čo najkvalitnejšieho výsledku.

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

  Samozrejmosťou našich služieb je zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie za bezkonkurenčné ceny. Vybavíme za Vás aj stavebné povolenie.

 • Vyhotovenie podkladov na hodnotenie vplyvu na životné prostredie

  •vyhotovenie podkladov na hodnotenie vplyvu na životné prostredie

 • Vyhotovenie kúpnych a nájomných zmlúv – právny servis

  Kupujete, predávate, prenajímate nehnuteľnosť. Veľkú úlohu pri zohráva aj právny servis súvisiaci s touto činnosťou, aby ste zabránili tomu, že budete podvedený. Dohodnite si konzultačné stretnutie následkom ktorého bude vypracovaná zmluva podľa Vašich predstáv ktorá Vám zabezpečí istotu pri obchode s nehnuteľnosťami, prevode práv k nehnuteľnosti alebo prenájmu nehnuteľnosti. S tým, že naše služby zahŕňajú kompletný právny servis ako je aj vypracovanie návrh na vklad do katastra spolu s kúpnou zmluvou.

 • Vyhotovenie daňových priznaní

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti vyhotovenia daňových priznaní.

 • Zameranie a vyhotovenie výškopisov pre rôzne účely

  Pre projektovanie stavby napr. rodinného domu, pre geologické posúdenie narušených území napr. pri zosuvoch a ďalšie.

 • Vyhotovenie listových rozborov

  Ponúkame vyhotovenie listových rozborov v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra. Našim zákazníkom poskytujeme zdarma rozbor dopestovanej komodity a následne stanovujeme jej výkupnú hodnotu.

 • Vyhotovenie kovaných zámočníckych výrobkov

  - kované brány /posuvné a krídlové / - na diaľkové a automatické ovládanie - mreže, zábradlie: balkónové, terasové, schodiskové - výrobu oceľových konštrukcií - bytového zariadenia: nočné stolíky - konferenčné stolíky, stolíky, stoličky, poličky, manželské postele - jednolôžkové postele, vešiaky, predelové kované steny - bytové doplnky, svietniky, stojany na kvety - krbové súpravy a rošty - záhradný nábytok, lavičky, mreže na kvetináče - kované mreže na studne.

 • Vyhotovenie betónových podlách

  - ponúkame vyhotovenie betónových podlách na mieru zákazníka

 • Vyhotovenie betónových podlách

  - ponúkame vyhotovenie betónových podlách na mieru zákazníka

 • Vyhotovenie kotviaceho plánu pre povlakovú krytinu

  Množstvo kotiev na jeden meter štvorcový sa určujeme taktiež výpočtom. Množstvá kotiev na okrajoch strechy a v kútoch sú iné ako množstvá v strede strechy. Zohľadňuje sa pritom veterná oblasť, kde je budova umiestnená, výška budovy, jej poloha v teréne a nadmorská výška, kde je budova situovaná. Spoločnosť si kotevné plány vypracováva sám ručne podľa predpisov a pri zložitejších strechách objednáva v rámci servisu ku krytine Sikaplan vypracovanie plánu kotvenia na špeciálnom PC programe u firmy Sika Slovensko.

 • Vyhotovenie geometrických plánov - geodézia

  - na oddelenie nehnuteľností a pozemkov - na úpravu hranice nehnuteľností a pozemkov - na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a pozemkom - na zameranie stavby ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby(pridelenie súpisného čísla) - na zameranie rozostavanej stavby pre potreby banky - na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov a ich častí - na oddelenie pôvodných nehnuteľností a pozemkov - na vyznačenie vecného bremena

 • Vyhotovenie dokumentácie a stanovenie nosnosti dovezených regálov

  Po prípadnom dovoze regálov zo zahraničia pri sťahovaní výroby na Slovensko Vám regály zmontujeme a vystavíme doklad o ich technickej spôsobilosti. Ak regály zmontujete sami, alebo iná firma, nezávisle regály skontrolujeme a vydáme o kontrole doklad. Pri regáloch atypických v spolupráci s Vami regály odskúšame a stanovíme nosnosť. Naše skúsenosti z oblasti certifikácie regálov a skúšania prototypov s použitím manuálov na vykonanie skúšky sú zárukou korektných výsledkov a Vášho bezpečného skladovania.

 • Vyhotovenie krovu

  Na základe výkresovej dokumentácie pripravíme všetky potrebné segmenty na vyhotovenie krovu.

 • Vyhotovenie portrétu osôby na preukaz

  Kvalitná fotografia osôby je základným predpokladom k profesionálnemu vzhľadu identifikačnej karty. I keď je v súčasnej dobe digitálny fotoaparát široko dostupný, nie vždy sa podarí nafotiť väčší počet portrétov osôb rovnakým spôsobom a v zodpovedajúcej kvalite. Pri realizácii fotografie nie je dôležité rozlíšenie fotoaparátu, ako skôr jeho nastavenie vzhľadom k prostrediu, kde sa fotografuje. Ďalej hrá významnú rolu osvetlenie scény, vhodné použitie bleskov a správna voľba pozadia. Pre užívateľov, ktorí chcú mať kvalitné fotografie na ID kartách a nemajú potrebné vybavenie alebo skúsenosti, ponúkame možnosť vyfotenia portrétov os...

 • Vyhotovenie projektu, získanie dotácie

  Vypracovanie projektov: - Poverenie na vypracovanie projektov v každom prípade je písomná. Vypracovanie projektov je spoločná práca firmy a Objednávateľa, počas čoho obidve strany majú záväzky. Záväzky Povereného: - Zaručuje absolútnu dôvernosť, získané informácie neposkytne tretej osobe, bez súhlasu Objednávateľa; - Projekt vypracuje podľa požiadaviek výzvy, a vhodných formulárov; - Poskytne Objednávateľovi potrebné informácie pri vypracovaní projektu, a s pomocou poradenstva pomôže pri vypracovaní príloh a ústnych odôvedneniach. Záväzky Objednávateľa: - Poskytne firemné informácie, ktoré sú potrebné k vyhotoveniu projektu; - ...

 • Vyhotovenie betónových podlách

  - ponúkame vyhotovenie betónových podlách na mieru zákazníka

Ako osloviť zákazníkov online?

Ako osloviť zákazníkov online?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Vyhotovenie betónových podláh 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.