Vedenie účtovníctva

Cieľom firmy je pomôcť fyzickým a právnickým osobám orientovať sa v oblasti účtovníctva a poskytovať účtovnícke služby. Ponúkame vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vyhotovenie daňového priznania k DPH a dani z príjmu FO, PO, spracovanie výkazov atď. S klientmi spolupracujeme na základe zmluvy, kde si vopred dohodneme vzájomné povinnosti (termíny na odovzdávanie dokladov, termíny uzávierok, termíny vypracovania výstupných dokladov a termíny odoslania inštitúciám alebo klientom). Pri odovzdávaní hotového účtovníctva klientom doklady prehľadne uložíme a pripravíme podľa našich vnútro firemných štandardov pre prípadnú kontrolu v budúcnosti.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • UNC 060 prevedenie II.

  UNC 060 prevedenie II.

  Nakladač UNC 060 po generálnej oprave, z produkcie ďalšieho významného servisného strediska. Taktiež s veľkým počtom úprav a vylepšení oproti pôvodnému vyhotoveniu. Záruka 12 mesiacov.

 • Guľový kohút trunnion (Špeciálne prevedenie) - BW - pre zemný plyn, ropu a ropné produkty

  Guľový kohút trunnion (Špeciálne prevedenie) - BW - pre zemný plyn, ropu a ropné produkty

  GUĽOVÝ KOHÚT TRUNNION (Špeciálne prevedenie) - BW Foto: Špeciálny kohút s EXaL pohonom - Sedlá: Hyton - Teleso: Proti-korózne a s vnútorným poťahom - Použitie: Konvenčné elektrárne - Štandard pre plynové turbíny Siemens

 • Prevedenie noz. posúvačov - SISTAG

  Prevedenie noz. posúvačov - SISTAG

  Výhody: A. Robustné prevedenie nosiča nadstavby umožňuje optimálnu a jednoduchú montáž mechanických alebo indukčných koncových spínačov. Polovičná demontáž nosiča umožňuje ľahký prístup k mechanickým častiam. B. Závitovka bez stúpania pri ručnom ovládaní (VNA) šetrí priestor a zabezpečuje dobrý prenos sily. C. Pneumatický valec (VNC) s tlmeným zatváraním zabraňuje tlakovým rázom a zlepšuje čistiaci efekt. D. Štandardná nadstavba je vyrobená podľa pravidiel pre ochranu a ochranu osôb. E. Ochrana proti korózií náterom EKB zo všetkých strán posúvača a prevedenie skrutiek z nerezovej ocele A2 spĺňa požiadavky na ochr...

 • Vedenie účtovníctva

  Ponúkam profesionálne vedenie účtovníctva a komplexné účtovné služby prispôsobené konkrétnym potrebám a náročnosti účtovných procesov jednotlivých klientov. Súčasťou služieb je aj profesionálna asistencia a poradenstvo v oblasti optimalizácie účtovných procesov malých a stredných firiem. Sídlo firmy je v Nitre. S poskytovaním účtovných služieb mám viac ako 20 ročné skúsenosti a aj preto viem spoľahlivo a efektívne poradiť v oblasti správneho fungovania Vášho účtovníctva. Cieľom mojich služieb je prispievať k vášmu úspechu ako váš stabilný partner , ktorý zabezpečuje : - úplný súlad všetkých oblastí vášho podnikania s po...

 • Špeciálne projekty na prevedenie loga, reklamy, znázornenie výrobku

  Špeciálne projekty na prevedenie loga, reklamy, znázornenie výrobku

  Špeciálne projekty sú atypické požiadavky klientov na prevedenie loga, reklamy, znázornenie výrobku. Nie sme obmedzení technológiou na ich výrobu, vieme zabezpečiť koordinácie, vieme výjsť v ústrety akémukoľvek nápadu zo strany klienta, počnúc grafickým návrhom, technickým spracovaním, konštrukciou a montážou. Naše projekty je možné vidieť po celom svete, ako je Saudská Arábia, Rakúsko, Jordánsko, Shanghai a iné.

 • Vedenie a spracovanie účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy,

  Vedenie a spracovanie účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy,

  Vedenie a spracovanie účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy, ekonomické a podnikateľské poradenstvo pre FO - PO. Daňové priznanie. Sledovanie aplikácií zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti klienta a jeho povinnosťami. Kompletný servis pre s.r.o. aj pre živnostníkov, daňová optimalizácia. Začali ste podnikať a potrebujete niekoho, kto Vám poradí v oblasti účtovníctva , miezd a daní? Máte problém vypracovať zamestnancovi zmluvu, dohodu? Neváhajte zavolať. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

 • Spracovanie účtovníctva. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

  Spracovanie účtovníctva. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

  Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy, ekonomické a podnikateľské poradenstvo, daňové priznania pre FO - PO. Sledovanie aplikácií zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti klienta a jeho povinnosťami. Kompletný servis pre s.r.o. aj pre živnostníkov, daňová optimalizácia. Začali ste podnikať a potrebujete niekoho, kto Vám poradí v oblasti účtovníctva , miezd a daní? Máte problém vypracovať zamestnancovi zmluvu, dohodu? Neváhajte zavolať. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  Vedenie jednoduchého účtovníctva

  - príprava a prevzatie dokladov - overenie ich formálnej a vecnej správnosti, chronologické zatriedenie účtovných dokladov do jednotlivých agend (prijaté faktúry, vystavené faktúry, príjmové a výdavkové- pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, ostatné záväzky apod.)zavedenie účtovnej jednotky do certifikovaného ekonomického systému, správa databázy klienta - vedenie peňažného denníka (chronologický zápis účtovných dokladov - účtovanie pokladničných dokladov PPD a VPD - tlač pokladničnej knihy - účtovanie prijatých a vystavených faktúr - účtovanie bankových dokladov - účtovanie interných účtovných dokladov - veden...

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  Vedenie podvojného účtovníctva

  - príprava a prevzatie dokladov - overenie ich formálnej a vecnej správnosti, chronologické zatriedenie účtovných dokladov do jednotlivých agend (prijaté faktúry, vystavené faktúry, príjmové a výdavkové- pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, ostatné záväzky apod.) - zavedenie účtovnej jednotky do certifikovaného ekonomického systému, správa databázy - zostavenie účtovnej osnovy - vedenie hlavnej knihy vrátane vedenia analytickej evidencie, - vedenie pokladničnej knihy a knihy sociálneho fondu - vypracovanie mesačnej súvahy a výkazu ziskov a strát - na požiadanie odberateľa, - vypracovanie daňového priznania k DPH / štvrťroč...

 • Kompletné vedenie účtovníctva

  • príprava podkladov, odstraňovanie nezrovnalostí - prvotná poradenská činnosť • plnenie požiadaviek klienta na interný a externý reporting a základné kontrolné aktivity po vzájomnej dohode • príprava a kontrola priznania pre mesačných aj kvartálnych platcoch DPH • príprava ročnej závierky a účtovanie závierkových operácií, • príprava podkladov pre pravidelný reporting o finančných výsledkoch firmy • mesačné spracovanie mzdových výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňový úrad • sledovanie platobnej schopnosti odberateľov a následne vymáhanie pohľadávok

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, Mzdy

  - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien - Realitnú činnosť

 • Vedenie účtovníctva

  Spoločnosť ponúka kompletné vedenie účtovníctva - jednoduché aj podvojné, mzdy, personalistiku, živnostníkov aj pre stredné a veľké spoločnosti.

 • Vedenie mzdovej agendy

  vedenie mzdovej a účtovnej agendy

 • Zavedenie poriadku (systému)

  Zavedenie poriadku (systému) vo Vašich procesoch riadenia prostredníctvom: - ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životné prostredie) a OHSAS 18001 (BOZP)

 • Spracovanie a vedenie účtovníctva

  Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva a personalistiky. Zároveň sa špecializujeme aj na spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie účtovné služby šité na mieru.

 • Komplexné vedenie mzdovej agendy - mesačne 14€/zamestnanec

  Našim klientom komplexne vedieme mzdovú agendu. - mesačné spracovanie miezd podľa podkladov klienta - prihlásenie do sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne - výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad - bankové príkazy na úhradu miezd vrátane zrážok poisťovniam, daňovému úradu - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - tlač a distribúcia výplatných pások - štatistické výkazy - potvrdenia o príjme - mzdové a evidenčné listy - podklady pre účtovníctvo - pravidelný reporting v dohodnutej štruktúre Mesačne iba 14€/ zamestnanec alebo dohodár. Žiadne...

 • On-line prístup a vedenie účtovníctva

  On-line prístup a vedenie účtovníctva

  On-line prístup 24/7/356 vám umožní: Kedykoľvek, teda 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku pristupovať k vašej účtovnej dokumentácii. Umožňujeme vám pružnosť v čase. Šetríme vaše peniaze a čas. Vaše doklady sú vám k dispozícii on-line kedykoľvek ich potrebujete v elektronickej podobe. Umožňujeme vám vedenie pokladní, aj bez priameho vplyvu na účtovníctvo. Umožňujeme Vám vedenie skladovej evidencie.

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  •účtovanie podľa IFRS •spracovanie dokladov •overovanie dokladov aj z daňového hľadiska •vedenie pokladničnej knihy •evidencia pohľadávok a záväzkov •evidencia majetku •DPH priznanie •ročná účtovná závierka •daňové priznanie FO a PO •vypracovanie knihy jázd •rekonštrukcia účtovníctva

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  •spracovanie dokladov •overovanie dokladov aj z daňového hľadiska •vedenie peňažného denníka •evidencia pohľadávok a záväzkov •evidencia majetku •DPH priznanie •ročná účtovná závierka •daňové priznanie fyzických osôb •vypracovanie knihy jázd •rekonštrukcia účtovníctva

 • Uvedenie do prevádzky

  Uvedenie do prevádzky zahŕňa všetky elektronické funkcie zariadenia, počnúc testovaním senzorov a činiteľov, jednotlivých funkcií výrobných rozvodov a elektrických pohonov, cez nastavenie parametrov frekvenčných meničov a posilňovača, až po skúšku príkazu výmeny pomocou aplikácií zariadenia, akým je riadenie zvárania alebo lepenia. Prvá fáza uvádzania do prevádzky končí testom príslušných manuálnych funkcií zariadenia. Potom nasleduje implementácia automatických funkcií podľa simulovaných procesov zariadenia. Potom pokračuje fáza optimalizácie zariadenia, kedy sa stanovuje priebeh naprojektovaných ukazovateľov zariadenia, akými sú dob...

 • vedenie účtovnej dokumentácie

  vedenie jednoduchého účtovníctva vedenie podvojného účtovníctva vedenie mzdového účtovníctva školenia z oblastí účtovníctva

 • Zapájanie nových spotrebičov a ich uvedenie do prevádzky

  Výrobcovia zabudovateľných spotrebičov vyžadujú odbornú montáž, zapájanie spotrebičov a ich uvedenie do prevádzky odbornou, resp. autorizovanou firmou. Pri niektorých výrobkoch to má aj vplyv na počítanie záručnej doby spotrebiča, nakoľko záručná doba sa môže počítať až od dátumu inštalácie spotrebiča do prevádzky. Naš servisný technik zaroveň posúdi, či je skrinka pre zabudovateľnú rúru, resp. varnú dosku správne vyrobená a má patričné vlastnosti, skontroluje prívod plynu a elektriny, a zákazník má istotu a záruku, že jeho spotrebič bude patrične odskúšaný. Výrobok namontovaný do nesprávne vyrobenej linky ohrozuje jej životnos...

 • Vedenie účtovníctva

  – jednoduché a podvojné

 • Vedenie a spracovanie účtovníctva

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti vedenia a spracovania účtovníctva.Mzdová a personálna agenda.

 • Vedenie účtovníctva

  - jednoduché účtovníctvo - podvojné účtovníctvo - mzdy a personalistika - daňové priznania - knihy jázd - zákazníkom bezplatné poradenské služby - komunikáciu s úradmi vo Vašom mene

 • Služba Vedenie ICT projektu

  Služba Vedenia ICT projektu je založená na nezávislosti tejto služby z pohľadu dodávaného riešenia alebo platformy a prináša tak zákazníkovi relevantné podklady pre posúdenie a nájdenie optimálneho riešenia. Naše služby sú postavené na rozvinutej schopnosti komunikácie a rozsiahlych skúsenostiach z konzultačných a analytických prác a zároveň máme praktické skúsenosti z vedenia veľkého počtu projektov v mnohých priemyselných odvetviach. Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti ICT - v projektoch zavádzania informačných systémov a technológií. Pridanou hodnotou našich služieb vedenia ICT projektu je predovšetkým kvalifikované dočasné...

 • Vedenie účtovníctva

  Komplexné vedenie jednoduchéha a podvojného účtovníctva. Spracovanie miezd, daňových priznaní, personalistika

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  spracovávanie účtovných dokladov (aj v kancelárii klienta) personalistika mzdy evidencia záväzkov a pohľadávok výpočet DPH, vypracovanie daňových priznaní (motorové vozidlá, FO, PO, zamestnanci) rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky optimalizácia daní

 • Vedenie spotrebiteľského klubu

  Vedenie spotrebiteľského klubu

  „Spotrebiteľský klub aj navrhujete?“ * Áno, ak si to želáte. Oslovujú nás však nielen koncoví zákazníci, ale aj reklamné agentúry, ktoré už koncepciu majú s klientom často krát dohodnutú a od nás potrebujú len jej technické zabezpečenie. * Ak však spotrebiteľský klub navrhujeme, potom vám dokážeme navrhnúť mechanizmus klubu aj texty pravidiel. „Čo pri spotrebiteľskom klube zabezpečujete?“ * V podstate minimálne všetko to isté čo pri súťažiach a vernostných programoch. * Navyše, v prípade klubov je treba niekedy osloviť partnerov, u ktorých členovia klubu môžu získať nejakú zľavu po predložení svojej čl...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • Vedenie účtovníctva

  Pre klientov zabezpečujeme účtovný a ekonomický servis externou formou (vedenie účtovníctva, mzdová a personálna agenda, ekonomické poradenstvo).

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  - vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve - evidencia a spracovanie priznaní k DPH - evidencia majetku - knihy jázd - spracovanie saldokonta - spracovanie výkazov súvahy, výsledovky a cash floww - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) - výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov - daň z motorových vozidiel - upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh - priebežné informácie o hospodárskom výsledku - mesačné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát - ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva ...

 • Vedenie účtovníctva

  Hlavnou podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti je účtovníctvo vo verejnej správe a v podnikateľskej sfére, poskytovanie odborných, kvalitných a cenovo výhodných služieb v oblasti vedenia účtovníctva a miezd, zabezpečenia daňovej optimalizácie a ekonomického poradenstva, ktorými sa zaoberáme od roku 1998. Snažíme sa poskytovať čo najširšie spektrum služieb a odborných rád, tak aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Našou prioritou je odbremeniť Vás od nutnosti orientovať sa v zložitej spleti daňových, účtovných a iných zákonov a predpisov. Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie dohodnutých termínov, seriózny prí...

 • Vedenie agendy životného prostredia

  Vediem externú agendu životného prostredia pre subjekty, ktoré nemajú vlastné oddelenie životného prostredia Vypúšťanie odpadových vôd - akreditovaný odber vzoriek Monitoring podzemných vôd Odpady - vedenie agendy Ovzdušie - vedenie agendy Odpadové vody - vedenie agendy Znečistené zeminy - vedenie agendy Znečistené podzemné vody - vedenie agendy

 • Vedenie účtovníctva outsourcingovou formou

  Poskytujeme komplexné účtovné služby dodávateľskou formou. Jedná sa o služby jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy, účtovné poradenstvo a vypracovanie daňového priznania. Prioritou je individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho požiadavkám. K výhodám, ktoré vyplývajú z externej dodávky účtovníckych služieb, ktoré Vám viem zabezpečiť, patrí šetrenie času a peňazí.

 • Vedenie účtovníctva

  - Jednoduché účtovníctvo - Podvojné účtovníctvo - Fakturácia - Skladové hospodárstvo - Personálna a mzdová agenda

 • Vedenie účtovníctva

  Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti spracovania podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistiky a správy miezd. Zároveň aj na spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie účtovné služby.

 • Vedenie účtovníctva pre podnikateľov

  Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľov, ako i pre neziskové organizácie, vedenie mzdovej a personálnej agendy, účtovné a ekonomické poradenstvo, daňové priznania všetkých druhov.

 • Vedenie učtovnictva

  - Jednoduché - Podvojné - DPH - Mzdy a personalistika

 • Vedenie personálnej agendy a spracovanie miezd

  - evidencia personálnej agendy, - vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, - vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvýšení kvalifikácie, - príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov, - vystavovanie potvrdení pre úradné účely, - kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy, - spracovanie výplatných pások zamestnancov, - vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd, - príprava prevodných príkazov, - spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu, - vedenie evidencie sociálneho fondu, - spracovanie štatistických výkazov, - roč...

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  - hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska - účtovný denník - zápis účtovných prípadov chronologicky - saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr - dph - evidencia dph, daňové priznanie, daň z mv - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov ( súvaha a výkaz ziskov a strát ) a poznámky - daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  - peňažný denník - zápis účtovných prípadov - pokladničná kniha, banková kniha- zápis príjmov a výdavkov - kniha pohľadávok a záväzkov - zoznam faktúr, saldokonto - dph - evidencia dph, daňové priznanie, daň z mv - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov ( výkaz o pav, výkaz o maz ) - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 • Výroba obchodných mäsiarských váh prevedenie visuté do 600kg

  Výroba obchodných mäsiarských váh prevedenie visuté do 600kg

  Uplatnenie týchto váh je predovšetkým v mäso spracujúcom priemysle. Jatočné porážkové visuté váhy slúžia pre váženie polovičiek zabitých zvierat. Konštrukcia a dráha je zhotovená z pevnostných nerezových profilov v prevedení pre plocháčové aj trubkové dráhy. Komponenty pre tieto váhy sú v krytí IP-65 až IP-68 a majú parametre potrebné do daného prevádzky.

 • Plošinové váhy-nerezové prevedenie.

  Plošinové váhy-nerezové prevedenie.

  Plošinové váhy pre všetky prevádzky kde sa vyžaduje rýchle a presné váženie.Konštrukcia v prevedení nerez sú vhodné do všetkých prevádzok a to najmä takých, kde je silný vplyv agresívnych látok, tj prostredie vlhké, mokré, chemické. Ďalej sa nerezové prevedenie vyžaduje v prevádzkach kde je kontakt s potravinami - potrebné z hľadiska hygieny.

 • Vedenie účtovníctva - mzdová agenda - komplexná starostlivosť a poradenstvo

  Vedenie účtovníctva - mzdová agenda - komplexná starostlivosť a poradenstvo

  Účtovníctvo predstavuje usporiadaný systém informácií, ktorý je elementárnym nástrojom pre zisťovanie a zachytávanie priebehu podnikateľských aktivít a ich ekonomických výsledkov.   Našim klientom poskytujeme vysokokvalitné služby v tejto oblasti. Tým im pomáhame pri  úspešnom napĺňaní základného cieľu účtovníctva, ktorým je poskytovanie verného a pravdivého obrazu o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii firmy. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj vedenie mzdovej agendy a všetkých súvisiacich činností.

 • Kvetináče - prevedenie prírodný kameň a mramor

  Kvetináče - prevedenie prírodný kameň a mramor

  Od roku 2008 vyrábame kvetináče kamienkovou technológiou. Na rozdiel od výroby vymývanou formou, sú naše kvetináče vyrábané formou ručného obkladania korpusu kameňom. Základom je mrazuvzdorná plastová forma, ktorá je následne obložená rôznymi variantmi kameňa. Výhodou našich výrobkov je hlavne rozdiel váhy medzi betónovými prevedeniami kvetináčov a našimi produktmi. Váha našich výrobkov je neporovnateľne nižšia a efekt kameňa je zachovaný. Veľkosť a farba sa dá dohodnúť. Na základe dobrých skúseností sme pristúpili aj na výrobu určitých rozmerov štandardne, mimo špecifických objednávok a atypov. Momentálne vyrábame kvetináče s ...

 • Kvetináče - prevedenie prírodný kameň a mramor

  Kvetináče - prevedenie prírodný kameň a mramor

  Od roku 2008 vyrábame kvetináče kamienkovou technológiou. Na rozdiel od výroby vymývanou formou, sú naše kvetináče vyrábané formou ručného obkladania korpusu kameňom. Základom je mrazuvzdorná plastová forma, ktorá je následne obložená rôznymi variantmi kameňa. Výhodou našich výrobkov je hlavne rozdiel váhy medzi betónovými prevedeniami kvetináčov a našimi produktmi. Váha našich výrobkov je neporovnateľne nižšia a efekt kameňa je zachovaný. Veľkosť a farba sa dá dohodnúť. Na základe dobrých skúseností sme pristúpili aj na výrobu určitých rozmerov štandardne, mimo špecifických objednávok a atypov. Momentálne vyrábame kvetináče ...

 • On-line prístup a vedenie účtovníctva

  On-line prístup a vedenie účtovníctva

  On-line prístup 24/7/356 vám umožní: - Kedykoľvek teda 24 hodín denne, sedem dní v týždni 365 dní v roku pristupovať k vašej účtovnej dokumentácii. Umožňujeme vám pružnosť v čase. - Faktúry sa vystavujú iba raz a to v našom účtovnom programe. Vystavovanie faktúry raz u Vás a ich následné prepisovanie do účtovného programu je duplicitná práca a Vaše zbytočné náklady. Šetríme vaše peniaze a čas. - Umožňujeme vám vedenie pokladní, bez priameho vplyvu na účtovníctvo. Ako to funguje? Naša spoločnosť dodá na CD inštalačný súbor. Po nainštalovaní na klientskom počítači sa objavia ikony programov, ktoré môže klient používa...

 • Vedenie účtovníctva: jednoduché, podvojné, paušálne výdavky

  Vedenie účtovníctva: jednoduché, podvojné, paušálne výdavky

  1- Externé vedenie účtovníctva Je najlepšou cestou k profesionalizácii Vášho účtovníctva. Skúsení účtovníci preberú agendu Vášho účtovníctvo spolu so zodpovednosťou voči jednotlivým inštitúciám. 2- Podvojné účtovníctvo V sústave PÚ účtujú povinne účtovné jednotky, ktoré neúčtujú v JÚ. Jeho veľkou prednosťou je prvotná samokontrola, čím sa stáva spoľahlivejším voči JÚ. 3- Jednoduché účtovníctvo V sústave JÚ môže účtovať podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky pre daňové ...

 • Uvedenie lacných magnetov so štvorcovými pólmi

  Uvedenie lacných magnetov so štvorcovými pólmi

  By means of comprehensive standardization, SCHUNK, the competence leader for clamping technology and gripping systems succeeded in providing a very economic introduction of the square pole technology to the average consumer. The investment costs for square pole plates of the MAGNOS Performance Line are 40% lower than conventional, multi-purpose modifiable MAGNOS square pole plates. According to SCHUNK, this series will be of particular interest for all users, who will benefit from the advantages of magnetic clamping technology for the first time, or who will use the clamping chucks for their applications in a targeted manner. In comparison to regular square pole plates, the MAGNOS Performanc...

Máte lepšie služby ako konkurencia?

Máte lepšie služby ako konkurencia?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Vedenie účtovníctva 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.