Zabezpečenie podkladov k stavebnému povoleniu a ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Stavebné povolenie

Zabezpečíme všetky náležitosti, ktoré je potrebné predložiť k Stavebnému povoleniu:

• List vlastníctva
• Kópiu katastrálnej mapy
• Situáciu osadenia stavby na pozemku
• Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
• Všetky žiadosti o vyjadrenie a stanoviská
• Preberanie všetkých rozhodnutí, oznámení a listín vydaných orgánmy štátnej správy a samosprávy, alebo právnickej osoby, ktorej zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach iných osôb rokovať a dohodnúť podmienky s účastníkmi konaní
• Podávanie prípadných námietok, návrhov na začatie, prerušenie a zastavenie konania
• Podávanie žiadostí, odvolaní, podnetov a iných návrhov

Kolaudačné rozhodnutie
• V rámci ponúkaných služieb INKLAS za Vás zabezpečí potrebné doklady pre zahájenie kolaudačného konania. Osobne sa zúčastníme kolaudačného konania a až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby Vás budeme zastupovať.
 • Zabezpečenie denného stravovania pre zamestnancov v rámci Košíc

  Zabezpečenie denného stravovania pre zamestnancov v rámci Košíc

  Ponúkame čerstve teple obedy a večere v rámci Košíc formou donášky.

 • Zabezpečenie a účtovanie

  - PS Account Manager - PS Authentication Manager - SafeQ

 • PL 91 plomba s tŕňmi na zabezpečenie vakov

  PL 91 plomba s tŕňmi na zabezpečenie vakov

  Zaťahovacia plomba s tŕňom s možnosťou výroby v rôznych farbách a v dĺžkach: 18cm, 26cm, 32cm, 38cm. Používa sa predovšetkým na ochranu zásielok, cenín, transportu bankoviek a peňazí. (Plombovanie vriec) Plomby PL 91 máme schválené CR SR ako špeciálna uzávera, sme držiteľom osvedčenia KEÚ PZ v Bratislave o bezpečnostnej úrovni plômb a certifikát o zhode vlastno...

 • Zabezpečenie zhodnotenia odpadov

  Zabezpečenie zhodnotenia odpadov a odpadov z obalov.

 • ZABEZPEČENIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ

  - kultúrne a spoločenské podujatia ( plesy, zábavy, recepcie, bankety... ) - rodinné oslavy ( jubileá, výročia, rodinné stretnutia, párty, svadby, kary... ) - športové podujatia ( športové podujatia rôzneho druhu a charakteru ) - iné akcie ( zabezpečenie castingu, promócií, stužkových slávností, akcií pre deti a mládež, špeciálne akcie, akcie na klúčik... )

 • Špeciálna ponuka na zabezpečenie nákladu

  Špeciálna ponuka na zabezpečenie nákladu

  Ergo gurtne, pásy, rohy, všetky zabezpečovacie pásy ( gurtne ) sú homologizované a majú platný certifikát. Akceptované aj BAG Nemecko.

 • Festivaly a ich technické zabezpečenie

  Festivaly rovnako ako jarmoky tiež patria medzi outdoorové akcie rozsiahlejšieho charakteru. Akcie tohto typu organizované na voľnom priestranstve si vyžadujú náročnejšie technické zabezpečenie, množstvo inventáru a personálu. Spoločnosť Trade & Consult Vám vie ponúknuť všetko. Veľkokapacitný stan na prekrytie občerstvenia a stravovacej časti, pódií, samotné pódiá, os...

 • Jarmoky a mestské podujatia a ich technické zabezpečenie

  Outdoorové akcie väčšieho rozsahu ako sú jarmoky si vyžadujú náročnejšie technické zabezpečenie, množstvo inventáru a personálu. Spoločnosť Trade & Consult Vám vie ponúknuť všetko. Veľkokapacitný stan na prekrytie občerstvenia a stravovacej časti, pódií, samotné pódiá, osvetlenie, inventár – stoly, stoličky, lavičky, pivné sety a všetky ostatné potrebné dopln...

 • Teambuildingy, firemné dni a ich technické zabezpečenie

  Teambuilding, či firemné hry v exteriéri sú ideálnym spôsobom utuženia kolektívu. Čo však v prípade nevhodného počasia? Zakryjeme, prestrešíme, vykúrime, či vychladíme priestor pre Váš teambuilding/ firemné hry tak, aby ste mohli zrealizovať všetko podľa pôvodného plánu. Nenechajte sa zastrašiť počasím. Party stany a stanové haly od spoločnosti Trade & Consult Vám...

 • Kongresy a konferencie a ich technické zabezpečenie

  Kongresové podujatie väčšieho rozsahu je náročné usporiadať v obmedzenom priestore. Neprispôsobujte sa priestoru - prispôsobte priestor Vám. Prestrešíme, zakryjeme, postavíme party stan potrebných rozmerov kdekoľvek. Vhodné technické zabezpečenie, potrebný inventár a vkusné dekorácie urobia Vaše kongresové podujatie výnimočným .

 • Rauty, recepcie a ich technické zabezpečenie

  ete raut, či recepciu pre Vašich obchodných partnerov a nemáte vhodný priestor? Postavíme Vám ho. Party stan od spoločnosti Trade & Consult Vám postavíme kdekoľvek na Slovensku, v akomkoľvek priestore. Dodáme kompletné technické zabezpečenie, inventár a dekorácie a nový priestor pre Váš raut a recepciu je pripravený. Raut, či recepcia v party stane bude pre Vašich obchodný...

 • Svadby a ich technické zabezpečenie

  Vaša svadba je jedinečná udalosť. A práve preto je potrebné vopred všetko dôkladne naplánovať. Technické zabezpečenie pre Vašu svadbu je základom pre úspešnosť akcie. Vhodné technické zabezpečenie, inventár a dekorácia dodá celej svadbe charakter bezpečnosti, pohodlia a precíznosti. Pokiaľ nemáte vhodný priestor na organizáciu Vašej svadby, postavíme Vám ho. Ak sní...

 • 3D mapping prenájom 3d led podia, zvuk, osvetlenie, technické zabezpečenie

  3D mapping prenájom 3d led podia, zvuk, osvetlenie, technické zabezpečenie

  Kompletné zastrešenie technikého zabezpečenia od creativity mappingu cez inštaláciu obrazoviek led obrazoviek, ozcučenia, osvetlenia, stavna podia prenájom komplet technického zabezpečenia

 • Zabezpečenie nových zákazníkov a zákaziek - sprostredkovanie obchodu

  Zabezpečenie nových zákazníkov a zákaziek - sprostredkovanie obchodu

  Pre klientov bartrovej spoločnosti vieme zabezpečiť nové zákazky, nových zákazníkov a tým im zároveň vyťažiť ich voľné kapacity. Sprostredkovanie obchodu je základným produktom bartrovej spoločnosti a zároveň hlavnou náplňou práce poradcov – ako profesionálnych bartrových obchodníkov. Každý poradca má vo svojej starostlivosti klientov, ktorým poskytuje poradenst...

 • Komplexné zabezpečenie objektov

  •bezpečtnostný audit •bezpečný dom a bezpečné pracovisko

 • Zabezpečenie exteriéru

  •perimetrické (obvodové - vonkajšie) zabezpečovacie systémy (PERIMETRIA) •kamerové systémy •elektronické zabezpečovacie systémy •elektronické systémy kontroly vstupu •elektronická požiarna signalizácia •fyzická ochrana

 • Zabezpečenie interiéru

  •elektronické zabezpečovacie systémy •elektronické systémy kontroly vstupu •kamerové systémy •elektrická požiarna signalizácia •fyzická ochrana

 • Elektronické zabezpečenie

  Elektronické zabezpečenie

  - Elektronické zabezpečenie, - prístupové systémy

 • Technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia

  - (digitálne, prípadne aj analógové systémy)

 • Komplexné technické zabezpečenie podujatí

  - (tlmočenie, ozvučenie, nahrávanie, tlmočnícka technika, konferenčná technika, data/video projekcia, ďalšie požiadavky zákazníkov)

 • Zabezpečenie kmeňa proti rozlomeniu

  V prípade, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrátenia, vykonávame odborné posúdenie a následné bezpečnostné zaistenie.

 • Zabezpečenie budov hliníkovými bránami

  Zabezpečenie budov hliníkovými bránami je veľmi časté a to pri rôznych typoch stavieb. Univerzálnosť brán je výsledkom rozšírenej ponuky,do ktorej patrí aj možnosť celkového presklenia brány. Hliníkové brány sú dostupné vo všetkých farbách palety RAL.

 • Kompletné zabezpečenie realizácie stavieb

  obytných, víkendových a hosťovských domov, záhradných pavilónov, polyfunkčných objektov, prístavieb, nadstavieb. Realizácia je vrátane zabezpečenia stavebnej dokumentácie, stavebného povolenia, realizácie stavby v konštrukčných systémoch: - zrubová konštrukcia - panelová konštrukcia

 • Zariadenia pre zabezpečenie procesu úpravy vzduchu

  Zariadenia pre zabezpečenie procesu úpravy vzduchu

  - ekonomizéry ( spaliny-voda) - rekuperátory tepla - skriňové klimatizačné a vetracie jednotky - teplovzdušné agregáty - vykurovacie jednotky - výmenníky tepla - vzduchotechnické potrubia - zariadenia pre spätné získavanie tepla - zostavné klimatizačné a vetracie jednotky - zvlhčovacie a odvlhčovacie jednotky

 • Kamerové systémy, zabezpečenie prevádzky

  Poskytujeme návrh a inštaláciu kamerových systémov. Navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre monitorovanie Vašej prevádzky, sídla firmy alebo rodinného domu. Zrealizujeme kompletnú montáž a dodanie kamerového systému a zaškolíme Vás na jeho používanie.

 • Protipožiarne zabezpečenie stavieb

  Neustále sa meniaca legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi ukladá stále tvrdšie podmienky na protipožiarne zabezpečenie stavieb. Tieto tvrdé podmienky je možné splniť len používaním kvalitných materiálov na protipožiarne zabezpečenie stavieb a ich správnou aplikáciou.

 • Zabezpečenie účasti na výstavách v tuzemsku aj v zahraničí

  Zabezpečenie účasti na výstavách v tuzemsku aj v zahraničí

  - komlexné zabezpečenie účasti na výstavách - architektonické a výtvarné riešenia expozície - pôdorys a axonometria - vizualizácia

 • Zabezpečenie sanitárnej keramiky, umývadiel, WC, vaní, kurárenského materiálu, radiátorov a kotlov.

  Zabezpečenie sanitárnej keramiky, umývadiel, WC, vaní, kurárenského materiálu, radiátorov a kotlov.

 • Svadby - zabezpečenie zábavy a príjemne stráveného večera

  Svadby - zabezpečenie zábavy a príjemne stráveného večera

  V ľudskom živote je niekoľko významných okamihov a svadba určite patrí medzi ne. Je to krásna udalosť, keď sa dvaja zaľúbení ľudia rozhodnú spečatiť svoju vzájomnú lásku a spolu kráčať životom. Svadba je prvý vážny krok na tejto spoločnej ceste. Aby sa táto radostná udalosť vydarila, je dôležité aj rozhodnutie týkajúce sa zabezpečenia profesionálneho ozvučeni...

 • Komplexné zabezpečenie a realizácia jednoduchých stavieb na kľúč

  Komplexné právne a technické poradenstvo, inžiniering, počas prípravy realizácie Vašej vysnívanej nehnuteľnosti ( stavebný dozor, projektová dokumentácia, vypracovanie geometrického plánu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, poradenstvo pri výbere zhotoviteľa stavby, poradenstvo najvhodnejšieho financovanie stavby, kolaudácia stavby).

 • Zabezpečenie, ochrana počítačov

  Zabezpečenie, ochrana počítačov

  Počítačový program - WinPCGuard - zabezpečenie počítačov vo Vašej firme - obmedzenie používateľov v ich činnosti na počítači - ochrana citlivých údajov - jednoduchá sieťová administrácia PC WinPCGuard je komplexný nástroj, ktorý Vám pomôže rýchlo a jednoducho ochrániť Váš počítač a nielen to ... Jeho pomocou môžete výrazne obmedziť činnosť použí...

 • Mechanické zabezpečenie

  Mechanické zabezpečenie

  Princíp zabezpečenia Zabezpečenie spočíva v mechanickom zablokovaní mechanizmu radenia vo vozidle pomocou masívneho mechanického zabezpečovacieho systému. Manuálne radenie je blokované v polohe radiacej páky „REVERZ“ - spätný chod a u automatického radenia v polohe „PARKING“ - parkovanie. Možnosti použitia Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT je použiteľné pre vä...

 • Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  - Lešenie a ochrana lešenia - Stavebný plot a nepriehľadné sieťe ako ochrana - Ohradenia stavieb a príslušenstvo - Zariadenia staveniska - Sklzy na stavebný odpad, mriežkové boxy, stohovacie podstavce, kontajnery - Označenie staveniska

 • Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom

  Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom

  V rámci bezpečnosti dnes kamerové sytémy predstavujú veľmi dôležitú úlohu. Jednako sú kamerové systémy omnoho dokonalejšie a prepracovanejšie ako kedysi. Na trhu je obrovské množstvo systémov a kamier a to od triviálnych až po špičkové. Je naozaj na zákazníkovi poprípadne dohode so zákazníkom aký systém mu bude namontovaný. Taktiež je dôležité či sa bude monitor...

 • Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.

  Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.

  V rámci elektronického zabezpečenia objektov ponúkame systémy od jednoduchých zabezpečení až po totálne. Každý z nás pozná systémy jednoduchých zabezpečení s ktorými sa stretávame snáď v každom objekte. Zmienim sa však o už spomínanom totálnom zabezpečení a obrane. To spočíva v zabezpečení celého objektu a to počnúc perimetriou- zakopaným špeciálnym káblom p...

 • Zabezpečenie a servis obalovými materiálmi

  Zabezpečenie a servis obalovými materiálmi

  Kompletné zabezpečenie a servis obalovými materiálmi. PE sáčky, vrecia, streč fólia, /LDPE, LLDPE, HDPE, BOPP a iné/ Thermoetikety-kotúče aj voľné, Penový polyetylén vrecia aj prírezy, lepiace pásky-izolepa, PP, PE viazacie, potlač fólii aj etikiet, baliaci papier v kotúčoch aj v hárkoch

 • Servis na váhy, zabezpečenie úradného overenia

  Servis na váhy, zabezpečenie úradného overenia

  - servis na mechanické a elektronické váhy - montáž meradiel - zabezpečenie úradného overenia - výmena a predaj obchodného závažia - vystavenie kalibračných listov - evidencia meradiel - predaj váh od 0 kg do 60000 kg - bazár váh - ochota, rýchlosť, pružnosť

 • Zabezpečenie trubiek proti zamŕzaniu

  Zabezpečenie trubiek proti zamŕzaniu

  Systém ochrany pred zamrznutím Raychem FlexiClic zaisťuje prúdenie vody a zabraňuje tomu, aby tekutiny v potrubí zamrzli! Samotná izolácia nemôže celkom ochrániť potrubie pred premrznutím. Keď je potrubie vystavené teplotám pod bodom mrazu, môže dôjsť k ich prasknutiu, čo môže mať za následok závažné škody a narušenie potrubia. Samoregulačný vykurovací kábel Raych...

 • Zabezpečenie Vašich dát

  Zabezpečenie Vašich dát

  Zabezpečenie Vašich dát sa stáva stále komplexnejším problémom. Naši konzultanti sú pripravení pomôcť Vám zorientovať sa v ňom cez naše portfólio služieb ako sú: - Komplexné audity bezpečnosti a vypracovanie rizikových analýz, bezpečnostných politík, zámerov a projektov v zmysle Vašich interných predpisov, medzinárodných štandardov a národných legislatívnych pr...

 • Kompletné zabezpečenie výzdoby na rôzne spoločenské udalosti

  Kompletné zabezpečenie výzdoby na rôzne spoločenské udalosti

  Vyčarujeme Vám svadbu snov,neobyčajne ,vkusne ,tradične, ale aj netradične. A prečo práve my?Lebo sme tu pre Vás,máme plno nápadova zrealizujeme aj Vaše tajné sny.Zabezpečujeme výzdobyx interiérov,aj exteriérov... Používame rôzne materiály tradičné,ale aj exkluzívne,živé,ale aj umelé dekorácie-na ktoré používame také kvetinky,ktoré sú vernou kópiou originálnych....

 • Zariadenia na úpravu vôd a zabezpečenie pitného režimu

  Zariadenia na úpravu vôd a zabezpečenie pitného režimu

  Naša spoločnosť sa zaoberá predajom, montážou a servisom zariadení na úpravu vôd a zabezpečenie pitného režimu pre firmy, organizácie a domácnosti. Naše produkty: Pre domácnosti: * Filtre, reverzné osmózy, zmäkčovače - Pre Vaše zdravie, Vaše dieťa, Vašu kuchyňu, Vašu krásu, Váš byt, Vašu kotolňu, Váš dom, Vaše kvety a domáce zvieratká. V ponuke našej ...

 • Zabezpečenie akcií, hudobných podujatí

  Zabezpečenie akcií, hudobných podujatí

  Sme mladá a rozvíjajúca sa firma, no zato s mnohými skúsenosťami fungujúca od r.2004. Za tento čas sme stihli zabezpečiť veľa projektov, ktoré pomohli zákazníkovi zlepšiť si meno a posunúť ho vpred. Do každého projektu vkladáme celú svoju osobnosť. Projekty pre Vás tvoríme s radosťou a nie s nutnosti. Každý zákazník má u nás individuálny a diskrétny prístup a hla...

 • Zabezpečenie revízie

  - elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Zabezpečenie dopravy pre svadby

  Zabezpečenie dopravy pre svadby

  Vydajte sa na spoločnú svadobnú cestu s dopravnou spoločnosťou OLIJANBUS. ktorá spríjemní Vaše šťastné chvíle pohodovou jazdou za prijateľné ceny.Navštívte nás aurčite neobanujete. Náš zákazník - náš pán.

 • Zabezpečenie WIFI siete

  • Nastavíme zabezpečenie bezdrôtovej (WiFi) siete • Odzálohujeme funkčné nastavenie routera • Predvedieme funkčnosť zabezpečenia siete • Nastavíme zabezpečenie pripojených zariadení

 • Zabezpečenie výrobnej prevádzky

  Vieme ako postaviť, udržiavať a prevádzkovať komplexné zariadenia v náročnom prostredí. Riešenia šité na mieru a praktický prístup spolu s kvalifikovaným tímom a partnermi je naša cesta, ako ochrániť Vaše investície a udržiavanie Vášho majetku.

 • Zabezpečenie špedície na miesto určenia zákazníkom

  - rozvoz tovaru v Košiciach vlastným vozidlom

 • Monitorovanie poisteného rizika a zabezpečenie potrebných zmien v poistnom krytí

  Každá spoločnosť prechádza počas doby svojej existencie menšími či väčšími zmenami a týmto zmenám je potrebné neustále prispôsobovať aj poistný program.

 • Mechanické zabezpečenie

  - Lisov - Jednoúčelových strojov - Technologických liniek - Automatizovaných a ručných pracovísk

 • Technické zabezpečenie

  K vytvoreniu príjemného prostredia a zvýraznenia prezentácie osôb alebo vecí slúži profesionálne tech. zabezpečenie. K bezproblémovému zabezpečeniu celého priebehu akcie je potrebné skĺbiť radu úloh.

Lankové systémy na www.exposhop.skLankové systémy

Sety a komponenty pre umiestnenie letákov do výkladov.

Dielenský nábytokDielenský nábytok

Kvalitné dielenské vybavenie, široká ponuka, rýchle dodanie.

Prezentuj!Prezentuj!

Naše produkty podporia vaše podnikanie, teraz aj v budúcnosti.

Lavice do čakárníLavice do čakární

Lavice vhodné do čakární, verejných priestorov, ordinácií.Hľadáte nových zákazníkov?   Aktuálne evidujeme 119 204 užívateľov zo všetkých oblastí podnikania.   Viac >>>

X

Vstup pre firmy

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?
Hľadáte zákazníkov?

1. Povedzte zákazníkom aké služby poskytujete, aké produkty vyrábate. Ukážete, čo chcete predať a potrebujete dať zákazníkom do pozornosti.

2. Vytvoríme spoločne stratégiu a nájdeme pre Vás odberateľov. Ukážeme im vašu ponuku, vaše referencie, katalógy.

3. Zákazníci smerujú priamo k Vám, prípadne do Vášho internetového obchodu alebo na Vaše webstránky.

X

Hľadám - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzne

Služba je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje, predošlí užívatelia takto ušetrili u dodávateľov v priemere do 25%.

Radi zodpovieme Vaše otázky, napíšte nám:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navygácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zabezpečenie podkladov k stavebnému povoleniu a ku kolaudačnému rozhodn 2004 - 2017 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.