Odlučovač drevnej štiepky

Odlučovač drevnej štiepky

predám použitý odlučovač drevnej štiepky vrátane demontáže aj následnej montáže
cena dohodou


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
?
Plošinové vozíky
 • Kaskádové odlučovače

  Kaskádové odlučovače

  Jsou určeny pro vertikální dopravní cesty. Permanentní magnety jsou uloženy kaskádově vně lomeného potrubí ve dvou a nebo třech stupních. Zachycený materiál je odstraňován ručně, nebo elektro-pneumatickým systémem s možností automatického řízení. U samočisticích systémů je potrubní cesta opatřena výpadem magnetické frakce.

 • Gravitační rotační odlučovač

  Gravitační rotační odlučovač

  Určení: - Rotační odlučovače RO jsou určeny k odlučování lehkých objemných pevných frakcí z odsávané vzdušniny. Užívají se jako předodlučovače vřazené před filtrační zařízení. - Své využití nejvíce nachází v provozech, kde je odsáváno velké množství lehkého a objemného materiálu, jako jsou například papírové ořezy, chemlon, buničina, který by mohl zahltit filtrační zařízení. - Velikost odlučovače a slučovacího kanálu volíme dle konkrétní potřeby. Popis: - Rotační odlučovač RO je schopen kontinuálně dělit odsávanou vzdušninu na složku prachovou pokračující dál do filtračního zařízení a složku ...

 • Gravitační cyklonový odlučovač (cyklon)

  Gravitační cyklonový odlučovač (cyklon)

  Určení: - Cyklonové odlučovače (cyklony) jsou určeny k odlučování pevných frakcí z odsávané vzdušniny. Užívají se jako samostatná zařízení, nebo se seskupují v tzv. multicyklony. - Své využití nejvíce nachází v provozech, kde je odsáváno velké množství materiálu, jako jsou například dřevěné piliny, slupky, granule. - Velikost odlučovače volíme dle konkrétní potřeby. Popis: - Cyklonový odlučovač (cyklon) je schopen díky svému tvaru usměrňovat proudění odsávané vzdušniny a vlivem odstředivého efektu a setrvačnosti dochází k odlučování pevné frakce obsažené v odsávané vzdušině. Odloučená pevná frakce potom...

 • Kapénkové odlučovače (aerosol)

  Kapénkové odlučovače (aerosol)

  Určení: - Kapénkové odlučovače jsou určeny pro odsávání a odlučování aerosolů jako jsou vodní mlhy, olejové mlhy, řezné a chladící emulze s obsahem mechanických nečistot, dýmy a zápachy. Své využití nejvíce nachází například při odsávání par a emulzí při CNC obrábění za mokra. Popis: - Kapénkový skříňový odlučovač s gravitační regenerací odlučovacího média odkapáváním. - Kapénkový odlučovač je podtlakové stacionární odlučovací zařízení, specifické svojí variabilitou. - Odloučená emulze je odváděna přes výpust ve spodní části odlučovače a po případném vyčištění bývá vracena zpět do tech...

 • Odlučovače tukov

  Odlučovače tukov sú určené k zachyteniu kuchynských odpadov ľahších než voda, obvykle tukov. Tuhé nečistoty ťažšie než voda sa odlučujú v kalovej nádrži zariadenia, odlúčený tuk je koncentrovaný na hladine sedimentačnej časti a na hladine za nornou stenou. Inštalácia je nevyhnutná v potravinárskych prevádzkach, v reštauráciách, jedálňach, pekárňach Kapacita typovej rady rieši vypúšťanie vôd od najmenších prevádzok až po veľkokapacitné jedálne. V prípade požiadavky je možné navrhnúť odlučovač pre väčšie kapacity alebo atypické veľkosti. Inštalácia odlučovača Odlučovač je určený na zabudovanie do kanalizačnej vetvy ...

 • Sorpčné odlučovače SOLAP

  Sorpčné odlučovače SOLAP

  Sorpčný odlučovač ropných látok slúži na elimináciu voľných foriem látok z odpadovej vody. Sorpčný odlučovač ropných látok slúži na elimináciu voľných foriem látok z odpadovej vody. Zariadenie doporučujeme aplikovať: - pri čistení dažďových vôd zo spádových plôch parkovísk, benzínových čerpadiel a podobne, - pre zabezpečenie manipulačných plôch skladov ropných látok a olejových hospodárstiev, - čistenie priemyselných odpadových vôd s podielom voľných foriem ropných látok. Technický popis Zariadenie Solap je vyrábane zváraním extrudovaných plastových dosiek, materiálové prevedenie polypropylén (PP), do samonosných prav...

 • Spolehlivé a výkonné (citlivost) odlučovače a detektory kovů i nemagnetických

  Spolehlivé a výkonné (citlivost) odlučovače a detektory kovů i nemagnetických

  Toto zařízení je schopno odlučovat magnetické a nemagnetické kovy z volně propadávajícího materiálu, např. z drtí, granulátů, prášků, tablet, cukru apod. Použití - potravinářský, plastikářský průmysl, chemie, farmacie, stavební a nátěrové hmoty, těžební průmysl, výroba skla, cihel, dřevařský průmysl. Význam - zlepšení kvality (ISO 9000) a odstranění reklamací, zásadní ochrana drahých technologií (vytlačování, vstřikování a další).

 • Odlučovače olejovej hmly Dryflo

  Odlučovače olejovej hmly Dryflo

  Odsávacie a filtračné zariadenia Dryflo spoločnosti Donaldson poskytujú efektívne a hospodárne riešenie pre odlučovanie olejovej (emulznej) hmly vznikajúcej pri rôznych aplikáciách v priemysle. Zariadenia rozdeľujeme podľa výkonu na malé kompaktné (DMC – miniMMA, MMA, MMB, MMC) vhodné na lokálne odsávanie zdroja znečistenia a na veľké centrálne odsávacie systémy (DMC – C, D1, D2, D4, D6, D8, D10). Vysoký stupeň odlúčenia: Filtračné zariadenia Dryflo poskytujú vysokú účinnosť filtrácie až 99,8% - podľa NF X44-606 (nezávislé laboratórium CETIAT – Francúzko) ktorú zabezpečuje 3-stupňová filtrácia (HEPA filter ako opcia). Zariadenia ...

 • Odlučovače olejovej hmly Dryflo®

  Odlučovače olejovej hmly Dryflo®

  Odsávacie a filtračné zariadenia Dryflo spoločnosti Donaldson poskytujú efektívne a hospodárne riešenie pre odlučovanie olejovej (emulznej) hmly vznikajúcej pri rôznych aplikáciách v priemysle. Zariadenia rozdeľujeme podľa výkonu na malé kompaktné (DMC – miniMMA, MMA, MMB, MMC) vhodné na lokálne odsávanie zdroja znečistenia a na veľké centrálne odsávacie systémy (DMC – C, D1, D2, D4, D6, D8, D10) Vysoký stupeň odlúčenia: Filtračné zariadenia Dryflo poskytujú vysokú účinnosť filtrácie až 99,8% - podľa NF X44-606 (nezávislé laboratórium CETIAT – Francúzko) ktorú zabezpečuje 3-stupňová filtrácia (HEPA filter ako opcia). Zariadenia s...

 • Odlučovače tuků ALFA OT

  Monoblokový odlučovač tuků Alfa - OT je určen k čištění vod kontaminovaných tuky a oleji rostlinného i živočišného původu s menší hustotou než voda. Jedná se o tuky a oleje, které jsou málo rozpustné nebo nejsou vůbec rozpustné ve vodě, a které jsou zmýdelnitelné. Uplatnění najde např. pro vody z restaurací a stravovacích zařízení, mastného průmyslu a jatek, kuchyní, mlékáren a sýráren, rafinerií jedlého oleje, průmyslového zpracování ryb a drůbeže, dále z výroby margarínu, fritování, pražení atd.

 • Odlučovače ropných látek ALFA GSJ

  Odlučovač Alfa GSJ je novým vylepšeným typem odlučovače s vyšší účinností. Používá se k čištění vod kontaminovaných ropnými látkami a mechanickými nečistotami např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť, atd. Je určen zejména pro autoservisy, autoopravny, autobazary, prodejny automobilů, zemědělské podniky, armádu, železnici atd. pro čištění dešťových vod z ploch s omezenou možností sporadického mytí techniky bez použití emulgátorů.

 • Odlučovače ropných látok

  Odlučovač ropných látok (ORL) je zariadenie určené na odlúčenie a zachytávanie ľahkých kvapalín z odpadových vôd, ktoré stekajú z rôznych povrchov kontaminovaných najmä ropnými látkami. Pre výber veľkosti a typu ORL je dôležité určiť, na čo bude dané zriadenie slúžiť. Odlučovače ropných látok od spoločnosti Klartec sú konštrukčne navrhnuté tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

 • Předodlučovač typy BO / BOC

  •objem sběrného prostoru 0,2 až 5m3 •vypouštěcí ventil otevíraný ručně nebo pneumaticky •místo kónického dna mohou být vyprazdňovací vrata

 • Filtrační odlučovače

  Filtrační odlučovač je vyztužená nádoba v jejíž horní části se nachází mechanický odlučovač hrubých kusů a tkaninový kapsový filtr, zachycující jemné částice. Spodní část odlučovače tvoří sběrný prostor pro odsátý materiál, který je vypouštěn otevřením vrat, klapky, šoupěte (dle konkrétního modelu odlučovače a potřeb zákazníka). Celá nádoba filtračního odlučovače je umístěna na ocelové podpěrné konstrukci. •různé druhy filtračních tkanin v závislosti na vlastnostech nasávaného materiálu •jednotlivé kapsy tkaninového filtru jsou ve formě kazet (snadná výměna konkrétní kapsy) •filtrační plocha 5 - 45m...

 • Odlučovač – cyklon

  Pro odloučení nadrcené hmoty od vzduchu, se kterým je tato hmota dopravována, slouží odlučovač (cyklon). Pro použití v kombinaci s uvedenými ventilátory se jako nejvhodnější jeví typ SVK 630. Nadrcená hmota vystupuje z odlučovače v jeho spodní části a padá zpravidla do míchacího šneku, vzduch pak je odváděn z horní části odlučovače a musí být potrubím odváděn mimo objekt.

 • Odlučovače ropných látok

  Odlučovače ropných látok

  Odlučovače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach: koalescenčné (LKE) a sorpčné (LSE). Použitie: K odlúčeniu a zachyteniu vôd s obsahom voľných ropných látok (NLE) z komunikácií, zpevnených parkovacích a odstavných plôch, manipulačných plôch, garáží, autoopravovní, umývacích rámp apod. Zariadenie kladie minimálne časové nároky na údržbu, k správnej funkcii čistenia stačia občasné kontroly, čistenie koalescenčnej vložky a výmena sorpčných filtrov. Princíp technológie: fáza - gravitačná separácia suspendovaných a voľných ropných látok vo vstupnej časti fáza - separácie jemne rozptýlených ropných látok a ich nestabiln...

 • Odlučovače ropných látok

  Odlučovače ľahkých kvapalín ( ropných látok ) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.) Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na: • parkoviskách, • šrotovískách, • odstavných, manipulačných a iných spevnených plochách určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel, • umývarní automobilov • všetkých prevádzok a procesov, kde môže dochádzať k uvoľnovaniu lahkých kvapalín do odpadovej vody

 • Odlučovače tukov a škrobov ZETEC

  Odlučovače tukov a škrobov ZETEC

  ZETEC Babysep - miniodlučovač tukov špeciálne určený na odlúčenie a akumuláciu tukov v reštauráciách a iných malých prevádzkach. Inštaluje sa priamo pod drez alebo za umývačku riadu. ZETEC Smart - odlučovače tukov a škrobov z polyetylénu Kompaktné polyetylénové nádrže vyrobené technológiou rotačného odlievania. Charakteristické nízkou hmotnosťou a samonosnou konštrukciou. Menovitá veľkosť od 1 do 15. ZETEC Classic - odlučovače tukov a škrobov z betónu Nádrže vyrobené zo železobetónových prefabrikátov. Použiteľné v náročných podmienkach nestabilného podložia alebo vysokej hladiny spodnej vody. Menovitá veľkosť od 2 do 25. ...

 • Odlučovače ropných látok ZETEC

  Odlučovače ropných látok ZETEC

  ZETEC Smart - Kompaktné polyetylénové nádrže určené pre malé prietoky. Vyrobené technológiou rotačného odlievania. Charakteristické nízkou hmotnosťou a samonosnou konštrukciou. Maximálne prietoky od 1,5 - 75 l/s. ZETEC Jumbie - Oceľové nádrže hranatého tvaru malej a strednej veľkosti. Bohatá ponuka rôznych modelov a veľká mechanická odolnosť pre širokú oblasť použitia. Maximálne prietoky od 1,5 - 200 l/s. ZETEC Twister - Nádrže z vinutého polyesterového vlákna určené pre stredné a veľké prietoky. Veľká chemická odolnosť garantuje dlhú životnosť aj v agresívnom prostredí. Maximálne prietoky 35 - 300 l/s. ZETEC Jumbo - Veľko...

 • Plastové odlučovače ropných látok

  Plastové odlučovače ropných látok

  - sa používajú na čistenie vôd znečistených voľnými ľahkými kvapalinami ako sú motorové oleje,benzín,nafta,... - využitie je na parkoviskách,šrotoviskách,plochách určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel,umyvárňach atď... - odlučovače sa vyrábajú v zmysle EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritériá na kvalitu vyčistenej vody až do O,O5 mg/l NEL. - v odlučovačoch sú použité sorpčné materiály so zvýšenou sorpčnou schopnosťou,preto zariadenie nepotrebuje skoro žiadnu starostlivosť a údržbu. - vyrábajú sa podľa požiadavky zákazníka,vo vyhotovení ako plnoprietokové alebo obtokom,pričom typ a spôsob čistenia sa volí ...

 • Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací nečistot

  Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací nečistot

  Zařízení slouží k vylučování drobnokrystalického a amorfního kalu vytvořeného působením magnetické úpravy kapalin EKOMAG i ostatních pevných částic z vody i jiných kapalin, od velikosti 5-ti mikronů s účinností 75 až 98 % podle velikosti částic. Zařízení je možno velmi úspěšně využít pro vylučování vody, oleje i nečistot z tlakového vzduchu, případně z jiných plynů. Účinnost je 99%. Pro náročnější požadavky je možné řadit tangenciální odlučovače za sebou i vedle sebe. Zařízení pracuje bez elektrické energie, nevyžaduje obsluhu a údržbu, nemá provozní náklady. Je konstruováno pro provozní tlaky 0,6 až 1,6 (2,5) MPa, ...

 • Odlučovač ropných látok

  Odlučovač ropných látok

  Zariadenie je určené na čistenie vôd znečistených voľnými ropnými látkami alebo ich nestabilnými emulziami. Odlučovač ropných látok sa používa v prípadoch potreby čistenia odpadovej alebo dažďovej vody, alebo kde je nebezpečenstvo znečistenia recipientu pri manipulácii s ropnými látkami (dielne, garáže a pod.). Odlučovač nie je možné použiť na čistenie odpadových vôd so stabilnou emulziou ropných látok a k čisteniu odpadových vôd s obsahom látok tuhnúcich pri teplotách vyskytujúcich sa v kanalizácii (napr. tuky, ťažké vykurovacie oleje, mazut).

 • Odstředivé odlučovače

  Odstředivé odlučovače

  Odstředivých odlučovačů se používá k odlučování zrna, části zrn, prachu z proudu vzduchu odsávaného z pracovních strojů a zařízení používaných v čistírnách a mlýnech na obilí, který zde vzniká při technologickém procesu. Za prachový materiál lze považovat nelepivý materiál o velikosti částic do 200 flm. Použití pro aspiraci jiných strojů a zařízení je třeba projednat s výrobcem. Podle provedení se odlučovače rozdělují na: - dvojité (K 2x475,K 2x630,K 2x1 000) - jednoduché (KL - KP 475, KL - KP 630, KL - KP 1000, když podle umístění vstupního hrdla se rozlišuje pravé a levé provedení KL - KP). Vstupní hrdla odlučovačů...

 • Odlučovače tukov

  Odlučovače tukov

  Odlučovače tukov Sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, - sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Ponúkame: - odlučovač tuku betónový - osaditeľný do zeme - odlučovač tuku plastový - osaditeľný do zeme - odlučovač tuku plastový - voľne postaviteľný - odlučovač tuku nerezový - voľne postaviteľný - odlučovač tuku nerezový - Mobilný

 • Odlučovače ropných látok

  Odlučovače ropných látok

  Ponúkame nasledovné odlučovače ropných látok (ORL): - železobetónové odlučovače ropných látok - SEPURATOR, typ MOA (kvalita vyčistenej vody do 5 mg RL/l) - plastové odlučovače ropných látok, LOP (kvalita vyčistenej vody do 0,2 mg RL/l) ORL sú konštruované pre pochôdzne (trieda zaťaž. B 125 kN) i prejazdné (trieda zaťaž. D 400 kN) prevedenie. Poznámka: Sorbčný dočisťovací odlučovač ropných látok PURASORB sa zaraďuje za SEPURATOR v prípade potreby dodržať prísne požiadavky na výstupné hodnoty NEL v odpadovej vode. Účinnosť dočisťovacieho člena je 0,5 alebo 0,1 mg NEL/l podľa prevedenia a uloženia sorbčných filtrov. V takomto...

 • Šachtové poklopy pro odlučovače

  Šachtové poklopy pro odlučovače

  Šachtové poklopy pro odlučovače ropných látek mají speciální úpravu na dosedací ploše mezi rámem a víkem. Šachtové poklopy jsou značeny nápisem na rámu „SEPARATOR – ABSCHEIDER“. Na rámu šachtového poklopu může být též uveden název výrobce odlučovače.

 • Odlučovač chromových aerosolů OKAL 03

  Odlučovač chromových aerosolů OKAL 03

  - Nominální průtok plynu je – 3 000 m3/h - Odlučovač chromových aerosolů je vyroben z plastu PVC-U (polyvinylchlorid). - Vyrábí se v rozměrové řadě pro průtok plynu 1 000 m3/h – 50 000 m3/h. Všechna zařízení pro technologie povrchových úprav i jejich komponenty jsou navrhovány namíru, vždy dle konkrétních požadavků. Vyžádejte si laskavě bližší technické a obchodní informace.

 • Predaj - Odlučovače olejovej hmly

  Predaj - Odlučovače olejovej hmly

  Odlučovače olejovej hmly od švédskeho výrobcu 3nine poskytujú najvyššiu možnú výkonnosť čistenia a veľkú flexibilitu s minimálnymi nárokmi na údržbu, vďaka čomu sa môžete zamerať na to podstatné - na výrobu. Inteligentná a revolučná technológia Unikátna patentovaná technológia odlučuje olejovú hmlu s účinnosťou až 99,9% za pomoci odstredivej sily, ktorá zaisťuje proces vyžadujúci minimum údržby. Rotačné disky separujú olejovú hmlu účinnejšie ako tradičné odstredivé technológie odlučovania, ako napríklad cyklónové čistenie alebo rotačné filtre. Rotor tiež plní funkciu ventilátora nasávajúceho olejovú hmlu, takže vonkaj...

 • Odstredivé odlučovače OF

  Odstredivé odlučovače OF

  Použitie: zariadenie je určené k oddeľovaniu piesku, kovových šupín, jemných nečistôt a ďalších pevných látok z kvapalín. Doporučuje sa i ako predfiltrácia k zvýšeniu životnosti filtračných systémov pre jemnú filtráciu. Tieto jednotky vyžadujú malú, alebo žiadnu údržbu, pretože nie sú použité žiadne pohyblivé časti, ktoré by mohli zlyhať, alebo sa opotrebovať, alebo ktoré by vyžadovali čistenie, či výmenu filtračného média. Jednotka vyžaduje len jednoduché prepláchnutie, obmedzujúce odstávku pre čistenie. Vlastnosti : - nízky stály pokles tlaku - trubkové púzdro - veľkosť pripojenia: 3/8 až 6 Princíp: kva...

 • Odlučovače priemyselných škodlivín POE 1500

  Odlučovače priemyselných škodlivín POE 1500

  Použitie: odsávač POE 1500 slúži k zachyteniu hmly z chladiacich emulzií, olejovej hmly, dymu od zvárania a ďalších aerosólov. Je určený pre obrábacie stroje, kaliarne, zváracie pracoviská, do potrubných VZT systémov, atď. Popis: filtráciu zabezpečuje účinný filtračný systém, ktorého základom je elektrostatický filter. Aerosóly najskôr prechádzajú mechanickým predfiltrom, ďalej ionizačným a kolektorovým dielomff a ffnakoniec ďalším mechanickým filtrom. Ako koncový filterff môžeff byťff použitý modul s aktívnym uhlím, určený na zachytávanie plynných zložiek. POE 1500 K je kompaktný odsávač s elektrostatickým filtrom vzdu...

 • Odlučovače AQUAFIX

  - na ropné látky - na tuky - na škroby

 • Odlučovače ľahkých kvapalín a ropných látok

  Odlučovače ľahkých kvapalín ( ropných látok ) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.) Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na - parkoviskách - šrotovískách - odstavných, manipulačných a iných spevnených plochách určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel - umývarní automobilov - všetkých prevádzok a procesov, kde môže dochádzať k uvoľnovaniu lahkých kvapalín do odpadovej vody Na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy je možné vody predčistené v odlučovači vypúšťať do recipientu alebo do ve...

 • Odlučovač ropných látok SEPURATOR

  Odlučovače ropných látek jsou určené k zachycení ropných látek a olejů z dešťových a průmyslových odpadních vod u čerpacích stanic pohonných hmot, autodílen, mycích linek pro auta, parkovištích a všude tam, kde se předpokládá znečištění povrchových vod ropnými látkami. Tyto odlučovače jsou vyráběné v železobetonových kruhových nádržích se stropní deskou příslušného zatížení. Postupnost čištění - kalová sběrná část, koalescenční část a sorpční část a sorpční dočišťovací část. Výhoda je v minimálních stavebních pracích při zabudování na kanalizaci v terénu.

 • Odlučovač ropných látek SEPURATOR MOA

  Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení ropných látek a olejů z dešťových a průmyslových odpadových vod u čerpacích stanic pohonných hmot, autodílen, mycích linek pro auta, parkovišť a všude tam, kde se předpokládá znečištění povrchových vod ropnými látkami. Tyto odlučovače jsou vyráběné v železobetonových kruhových nádržích se stropní deskou příslušného zatížení. Postupnost čištění - kalová sběrná část, odlučovací koalescenční část a sorpční část, sorpční dočišťovací část. Výhoda je v minimálních stavebních pracích při zabudování na kanalizaci v terénu.

 • Filtry a odlučovače

  - sítové filtry ve světlostech DN 25 až 100 mm, filtrační schopnosti 200, 355 a 800 µm - typ F 104, F 114 - velkopovrchové /jemné/ filtry ve světlostech DN 25 až 100 mm, - filtrační schopnosti 5, 31,5 a 40 µm - typ F 105 , F 254 - odlučovače vzduchu a par z pohonných hmot pro zajištění přesnosti při objemovém měření ve světlostech DN 50 až 100 mm - typ N 169, N 178 - kompaktní odlučovač s filtrem - typ FN 501.80 - dvoukomorové filtrační soupravy - potrubní filtr

 • Odlučovače tukov

  Odlučovače tukov slúžia na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu zo znečistených vôd v oblasti potravinárskych služieb a v priemyselných prevádzkach. Separovaním tukov sa úspešne zabraňuje usadzovaniu týchto látok v kanalizácii a tým sa zamedzuje ich upchávaniu.

 • Plastový odlučovač tukov

  Plastový odlučovač tukov je vyrobený zvarovaním polypropylénových dosiek a tvorí nepriepustnú vodotesnú nádrž so sústavou norných stien a prepážok. Vo vnútry odlučovača je priestor na ukladanie prebytočného tuku. Na prítoku je hrdlo a na výtoku je trubka pre napojenie na kanalizáciu.

 • Odlučovač ropných látok

  Výhody: - Ľubovoľné umiestnenie (komunikácie, nezastavaný, zastavaný priestor) - Rýchla realizácia (montáž 2 -3 dni) - Vysoká účinnosť - Dlhodobá životnosť - Jednoduchá obsluha a údržba Popis: Odlučovač olejov je plastová nádrž s deliacimi stenami rozdelená na štyri priestory. Pozostáva z vtokovej časti, kontaktnej časti, časti s vložkou koalescenčného odlučovača KF, z časti GN a časti s vložkou sorbčného filtra SFF s odtokom prečistenej vody. Vyčistené odpadové vody sú gravitačne vypúšťané do verejnej kanalizácie resp. recipientu.

 • Odlučovače tuků

  Naše dvoustupňové odlučovače tuků slouží k zachycení a odlučování neemulgovaných živočišných i rostlinných tuků a olejů obsažených v odpadních vodách produkovaných především z potravinářských provozů, jídelen, restauračních zařízení, aj. Odlučovače tak bezpečně chrání kanalizaci před nadměrným zanášením, popřípadě čistírnu odpadních vod před technologickými problémy.

 • Odlučovače rop. látek

  Odlučovač lehkých kapalin je určen zejména k separaci ropných látek o hustotě do 0,95 kg/m3. Jedná se např. o motorovou naftu, oleje, benzín atd. Zařízení slouží k čištění dešťových a odpadních vod znečištěných ropnými látkami např. z odstavných ploch motorových vozidel, překladišť, stáčíren nafty a olejů, dílen atp. Na odlučovač není vhodné přivádět vody s obsahem tuhnoucích látek a ropných látek v emulgované formě.

 • Odlučovač drevnej štiepky

  Odlučovač drevnej štiepky

  predám použitý odlučovač drevnej štiepky vrátane demontáže aj následnej montáže cena dohodou

 • Centrálne odsávanie s cyklónovým odlučovačom

  Toto riešenie predstavuje rozumný kompromis medzi miestnym odsávaním a odsávaním s hadicovým filtračným odlučovačom. Je vhodné najmä pre odsávanie drevného odpadu od píl, gátrov a zariadení s väčšou zrnitosťou odpadu. Vzduch sa po odlúčení pilín vyfukuje do exteriéru. Charakteristické pre tento systém je, že na jeden cyklón je napojených viac obrábacích strojov. Okrem spomenutých aplikácií je cyklón často využívaný ako koncový prvok potrebný na odlúčenie pilín pri pneumatickej doprave. Výhody - priestor odsávaný takýmto spôsobom nie je zaťažený hlukom ani odsávaným prachom. - nízka cena - bezúdržbová prevádzka - možnosť p...

 • Odlučovače tuků - typ OTC

  Odlučovač tuků je řešen jako celoplastová, samonosná nádrž s proměnnou výškou. Výška nástavce se řídí požadavkem zákazníka. Technologické uspořádání odpovídá normě DIN 4040. Materiálem pro výrobu odlučovačů je integrální a lineární polypropylen. OTC i OTCK se vyrábějí ve dvou základních provedeních velikostech. Oba typy je možné provést jako přejezdné a nepřejezdné. U přejezdného provedení slouží odlučovač tuků jako ztracené bednění pro obetonování a vstupy jsou přizpůsobeny pro osazení těžkých ocelolitinových silničních poklopů. (Tyto nejsou součástí dodávky). Voda s obsahem tuku a nerozpuštěných látek nat...

 • Odlučovače ropných látek - typ LOP

  Odlučovače lehkých kapalin ( odlučovač ropných látek) jsou určeny pro odlučování neemulgovaných lehkých kapalin z vody. Lehkými kapalinami se rozumí uhlovodíky do měrné hmotnosti 950 kg/m3 , nerozpustné a nezmýdelnitelné ve vodě (pohonné hmoty, ředidla, maziva apod.)s vyloučením tuků a olejů rostlinného a živočišného původu.Těmito látkami mohou být kontaminovány např. vody z odstavných ploch pro motorová vozidla, vody z objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami, průmyslových a zemědelských objektů, šrotišť, vody y mytí automobilů apod. Odlučovače ropných látek nejsou určeny pro čištěnívod obsahujicí emulze ropn...

 • Odlučovače ropných látek - typ Sepur

  Popis odlučovače ropných látek Odlučovač ropných látek tvoří nádrž z polypropylenu, ve které jsou dělící stěnou vytvořeny dva funkční prostory, prostor pro usazení hrubých nečistot a prostor odlučovací s lamelovou vestavbou.Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti UV záření.Víko je opatřeno kontrolními poklopy.Kryt je standartně dodáván jako nepochůzný. Odlučovač ropných látek s obtokem (klasicky odlučované množství na kvalitu 5 mgRL/l - SEPUR 90/20 O) je typ speciálně konstruhován pro parkoviště a odstavné plochy např. u obchodních domů, motorestů, městská a záchytná parkoviště a jiné velké zp...

 • Odlučovač ropných látek Sepur

  Odlučovač ropných látek s obtokem (klasicky odlučované množství na kvalitu 5 mgRL/l - SEPUR 90/20 O) je typ speciálně konstruhován pro parkoviště a odstavné plochy např. u obchodních domů, motorestů, městská a záchytná parkoviště a jiné velké zpevněné plochy určené pro parkování osobních a nákladních vozidel bez jakékoliv jiné manipulace s ropnými látkami. Narozdíl od předešlých typů, které odlučují veškerou nateklou vodu, je tento typ navržen tak, aby zachytil a odloučil počátek dešťového přívalu (s největší koncentrací nečistot a RL). Dále v průběhu deště s vyšší intenzitou, a tím i s větším naředěním nečistot, t...

 • Odlučovače ropných látek typu LOP

  Odlučovače lehkých kapalin ( odlučovač ropných látek) jsou určeny pro odlučování neemulgovaných lehkých kapalin z vody. Lehkými kapalinami se rozumí uhlovodíky do měrné hmotnosti 950 kg/m3 , nerozpustné a nezmýdelnitelné ve vodě (pohonné hmoty, ředidla, maziva apod.)s vyloučením tuků a olejů rostlinného a živočišného původu.Těmito látkami mohou být kontaminovány např. vody z odstavných ploch pro motorová vozidla, vody z objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami, průmyslových a zemědelských objektů, šrotišť, vody y mytí automobilů apod.

 • Odlučovač plynů a olejů

  Vylučuje plynné částice i oleje z kapalin, především z vody. Odseparuje z cirkulačních okruhů i průmyslových ČOV oleje a nečistoty. Vyloučením vzduchových bublin zabrání zavzdušňování vytápěcích systémů i chlazení, blokování termostatických ventilů i automatiky. Sníží možnost tvorby koroze v rozvodných systémech na minimum. Vyloučení plynů i olejů je kontinuální s automatickým oddělením. Zařízení pracuje bez elektrické energie, nevyžaduje obsluhu a údržbu, nemá provozní náklady. Pro vyšší účinnost lze řadit za sebou. Je konstruováno pro provozní tlaky 0,6 a 1,6 MPa, teplotu do 150 °C. Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, ty...

 • Odlučovače oleja

  Výstupní filtry pro zachycení olejové mlhy (řada HDL): navrženy pro zachycení olejové mlhy & kouře při nízkém zpětném tlaku. Vysoká životnost filtračních vložek. Možnost dodání různých typů filtračních vložek. Kombinovaný odlučovač oleje & sběrná nádrž pro vývěvy (řada VPST): kompaktní celek určený pro vývěvy nebo vakuové sací moduly. Připojení přímo na výstup olejových vývěv bez potřeby složitého připojení samotného odlučovače. Kompaktní výstupní filtry pro zachycení olejové mlhy (řady EE, EFDB, EF): kompaktní konstrukce pro stísněné prostory nebo pro laboratorní použití. Speciální provedení filtrů/od...

 • Odlučovač emulzie

  Odlučovač emulzie

  Je odstredivé odsávacie zariadenie na hmlu a pary z rezných olejov a emulzií.

?
Policové vozíky

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Odlučovač drevnej štiepky 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.