Kotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiu

Kotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiuKotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiu 2Kotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiu 3Kotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiu 4

Plynové kotle inštalujeme značky Vaillant, GEMINOX, PROTHERM, VISSMANN, okrem plynových
kotlov inštalujeme elektrokotle hlavne overené PROTHERM, v súčasnosti sa veľkej oblube
tešia tepelné čerpadla, my realizujeme značky HOTJET a REVEL, solárne systémy THERMOSOLAR.Tepelné čerpadla vzduch-voda, zemné kolektory, voda-voda.


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
 • Odovzdávacie stanice tepla a kotolne

  Odovzdávacie stanice tepla a kotolne

  * Tlakovo nezávislá OST Použitie: - Tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla IPC TN zabezpečujú decentralizovanú prípravy TÚV a ÚK v objektoch bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a priemyselných objektoch. Typicky sú použité ako domové podstanice pri prechode na dvojtrubkový systém. Opis: - Stanice sú riešené ako kompaktné jednotky so systémom MaR, výmenníkmi tepla, regulačnými prvkami a obehovými čerpadlami. Môžu byť dodané kompaktne alebo ako samostatné bloky ÚKaTÚV. - Regulačný ventil na vstupe výmenníka TÚV ovláda prietok primárneho média výmenníkomatýmreguluje teplotu TÚVna výstupe nasekundárnej strane. - Re...

 • Riadiace systémy pre stanice tepla, kotolne, temperačné a chladiace stanice

  Riadiace systémy pre stanice tepla, kotolne, temperačné a chladiace stanice

  Siemens Simatic: - Riadiace systémy SIMATIC patria do kategórie univerzálnych voľne programovateľných logických automatov určených pre aplikácie hlavne v priemyselných prostrediach. Sú konštruované ako modulárne systémy použiteľné prakticky v ľubovoľnom odvetví priemyslu. Siemens-Landis & Staefa: - Štandardné procesné prístroje sa používajú spoločne so vstupno/výstupnými modulmi na reguláciu, riadenie a kontrolu ovládania technických zariadení budov s ťažiskom v oblasti vykurovania, klimatizácie, vetrania. Univerzálne stanice je možné použiť aj na riadenie jednoduchších priemyselných celkov. Funkcie: - Autonómna prevádzka - Ovl...

 • Výstavba a rekonštrukcia domovej kotolne

  Výstavba alebo rekonštrukcia domovej kotolne je jednou z najrýchlejších možnosti zníženia nákladov na výrobu tepla, ktoré môžete v súčasnosti urobiť Doba návratnosti domovej kotolne je od 3 do 5 rokov, v závislosti od typu bytového domu alebo objekt.

 • KOTOLNE

  Vykonávame montáž a opravy rozvodov a zariadení v odbore kúrenie, plyn, voda a kanalizácia. Rozsah zákazky nehrá rolu, odstránime drobný únik na vykurovacom systéme, na plynovom vedení i na rozvodoch vody a kanalizácie, rovnako sme tak schopní zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu alebo novú inštaláciu vrátane úplnej projektovej dokumentácie a ostatných pridružených činností ako sú komíny, elektro, sekanie a murárske práce, demontáže a iné. Jednoducho kotolne na Vašu mieru.

 • Mobilné kotolne CONUS - uhoľné teplovodné (aj na peletky)

  riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite •riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb •riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu •riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory •riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke •riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja •riešia skúšky technológií •riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, doč...

 • Mobilné kotolne CONUS - olejové parné

  riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite •riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb •riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu •riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory •riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke •riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja •riešia skúšky technológií •riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, doč...

 • Mobilné kotolne CONUS - olejové teplovodné

  riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite •riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb •riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu •riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory •riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke •riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja •riešia skúšky technológií •riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, doč...

 • Mobilné kotolne CONUS - plynové parné

  riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite •riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb •riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu •riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory •riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke •riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja •riešia skúšky technológií •riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, doč...

 • Mobilné kotolne CONUS - plynové teplovodné

  riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite •riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb •riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu •riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory •riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke •riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja •riešia skúšky technológií •riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, doč...

 • Revízie plynových zariadení - kotolne,byty,velkokuchyne.....

  Vykonávam revízie plynových zariadení v plynových kotolniach,veľkokuchyniach,domoch a bytoch, plynových rozvodov v dome a bytoch + tlaková skúška.

 • Kotolne s kompletným technologickým zariadením pre rodinné domy, bytové domy, primyselné objekty

  - Kotle plynové - zemný plyn, propán - Kotle kvapalné - Kotle elektrické - Kotle na biomasu - Kotle na pevné palivo (uhlie, drevo) - Výmenníkové stanice - Návrh a projekčné riešenie

 • Ponuka dodávky a inštalácie novej technológie kotolne na biomasu zdarma

  Vyrábame a predávame drevené brikety a suchú drevnú štiepku na vykurovanie dendromasou pre maloodber ako aj veľkoodber. Zároveň ponúkame zdarma na naše náklady výmenu starej technológie respektíve technológie kotolne na iný druh paliva , za technológiu na vykurovanie drevenými briketami a suchou štiepkou. Jedná sa o plne automatické vykurovanie bez stálej obsluhy. Zároveň zabezpečíme dodávku paliva na obdobie podľa dohody. Po uplynutí tohto termínu odovzdáme technológiu užívateľovi za simbolické 1 euro.

 • Domáce kotolne

  Kotolňa je akýmsi srdcom domu. Pri voľbe kotla treba uvážiť viaceré hľadiská. V prvom rade je to veľkosť priestoru, kde sa má kotol osadiť, systém vykurovania / podlahové, radiatorové, kombinované, viacokruhové. Možnosť pripojenia na komín, ekonomickosť prevádzky a v neposlednom rade cenová hladina. V zásade môžeme kotle rozdeliť na stacionárne a závesné.

 • Dodávka a inštalácia kotolne a celej technológie na vykurovanie biomasou

  Ponúkame ZDARMA celú novú technológiu kotolne ako aj samotného kotla na biomasu,vrátane stavebných úprav. Jedná sa o plne automatizovanú technológiu, podľa veľkosti kotla /výkonu/ od spoločnosti, ktorú si sami vyberiete po našej konzultácii s Vami. JEDINÁ podmienka je, že palivo a servis Vám bude vykonávať naša spoločnosť, ktorá sama vyrába drevené brikety, počas vzájomne dohodnutého časového obdobia. ĎALŠIE VÝHODY: zaručená úspora finančných nákladov na vykurovanie vysoká výhrevnosť brikiet od 18,10 do 18,80 MJ/kg certifikát zo štátneho skúšobného ústavu pred uzavretím dohody spracovanie energetickej výhodnosti pre Vás ZDARMA ...

 • Kaskádové kotolne

  Kaskádové kotolne

  Důsledné využívání informačních technologií umožňuje nejen ideální regulaci optimalizující výkon kotelny v každém okamžiku provozu. Doposud byl provoz kotelny zajišťován cenově náročným řešením, řízením kaskádovými řadiči. Výrazným posunem bylo vybavení kotlů komunikačním rozhraním (interface), umožňujícím přenos informací mezi kotli a plynulou modulaci výkonu všech kotlů v kaskádě současně. Znamená to nejen dosažení optimálního nastavení výkonu v každém okamžiku provozu, ale i okamžitý přístup k informacím o aktuální činnosti a eventuální diagnóze problému Kaskádové kotolne. Dnešní kaskádová kotelna je...

 • Meranie a regulácia pre kotolne

  Meranie a regulácia pre kotolne, vzduchotechniky, výmenníkové stanice, bleskozvody, regulátory, Johnson Controls Nitra, Siemens Nitra, TAC Schneider Electric, Belimo, oprava a montáž elektroinštalácie a iné.

 • Kotolne na pevné palivo

  - kotolne do 50kW na plyn pre rodinné domy - kotolne nad 50kW na biomasu pre rodinné domy - kotolne nad 50kW na biomasu pre obytné domy a priemysel - odovzdávacie stanice tepla bytové - odovzdávacie stanice tepla centrálne - tepelné čerpadlá - solárne systémy

 • Kotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiu

  Súčasťou dodávky ústredného kúrenia sú aj zdroje tepla, kde robíme dodávka aj montáž, všetkých naprojektovaných zariadení.

 • Plynové kotolne parné

  - progresívne technológie vykurovania s ohľadom na prevádzkovú efektivitu - technológia používajúca najnovšie výdobytky techniky v regulácii - ovládanie regulácie z riadiaceho pultu, mobilu, podľa požiadaviek zákazníka - ľahko ovládateľná technológia - možná decentralizácia celkového systému

 • Poradenstvo pre riešenia alternatívnych zdrojov(kotolne na biomasu)

  Pri súčasných stúpajúcich nákladoch energií je nevyhnutnou potrebou a požiadavkou znižovať celkovú spotrebu a nákladovosť energií. Keďže spolupracujeme s množstvom odborníkov v tejto oblasti vieme samospráve ponúknuť služby šité na mieru pre konkrétnu obec či mesto. Vieme ponúknuť alternatívu pri úsporách energie verejného osvetlenia, osvetlenia verejných budov, škôl, ale taktiež aj riešenia alternatívnych zdrojov tepelného hospodárstva.

 • Projektová činnosť: kotolne nad 50 kW, priemyselné a občianske stavby

  Projektová činnosť: kotolne nad 50 kW, priemyselné a občianske stavby

  Ponúkame projektové služby na kotolne nad 50 kW a priemyselné a občianske stavby

 • Kotoľne

  Kotoľne

  Predávame plynové, drevospyňovacie kotle a tepelné čerpadlá. Naša ponuka obsahuje aj tepelné čerpadlá a zásobníky vody značiek Tatramat, Dražice, Technoplast.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Kotolne so zdrojom tepla na plyn aj elektrickú energiu 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.