Eurofondy v lesníctve

Lesné spoločenstvo Štiavnik s. r.o. bolo úspešné v získavaní nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskeho spoločenstva. Prvé dotácie zo štátneho rozpočtu boli schválené v roku 1996 a to na vybudovanie cesty Jasenové 2. Ďalšia dotácia so štátneho rozpočtu bola schválená v roku 2001 a to na vybodovanie lesnej cesty Čierne . Zo štátneho rozpočtu bol v roku 2005 schválený finančný príspevok s výškou úhrady 50 % z vynaložených nákladov na kúpu CAT nakladača. V roku 2007 sa podarilo získať dotáciu zo štátneho rozpočtu na boj proti podkôrnemu hmyzu. Od roku 2007 sa spoločnosti podarilo úspešne získať z fondov Európskeho spoločenstva viaceré dotácie hlavne na rekonštrukciu ciest a pestovnú činnosť. Finančné prostriedky sme získali z EU a štátneho rozpočtu v rámci finančného obdobia 2007 – 2013 v opatrení obnova potencionálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. V súčastnosti má naša spoločnosť podanú žiadosť o dotáciu na vybudovanie lesnej cesty Skálie a rekonštrukciu lesnej cesty Bariny. Lesné spoločenstvo Štiavnik s. r.o. čerpá od roku 2006 aj dotácie na verifikáciu poľnohospodárskej pôdy (kosenie lúk).

Pre vedenie Lesného spoločenstva Štiavnik s. r.o. zostáva i naďalej sledovať vychádzajúce výzvy pre oblasť lesníctva a promtne na ne reagovať a podávať ďalšie projekty o ktoré sa LS Štiavnik s. r.o. môže uchádzať.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Poistenie hospodárskych zvierat aj pre eurofondy

  Poistenie hospodárskych zvierat aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje významnú záruku zmiernenia dosahov na produkciu spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti. Najväčším rizikom pri chove zvierat sú pre poľnohospodára nákazy. Veľké škody, z produkčného hľadiska, spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri pôrodoch. Dôvody • nákazy hospodárskych zvierat (napr. mor HD, mor ošípaných, BSE, IBR, slintačka a krívačka, katarálna horúčk...

 • Poľnohospodárske poistenie aj pre eurofondy

  Poľnohospodárske poistenie aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Je nesporné, že na zabezpečení finančnej stability poľnohospodárskych podnikov sa významne podieľa dobré poistenie, ktoré rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby. Ani ten najlepší poľnohospodár nedokáže zabrániť náhodným a nepredvídaným udalostiam ako sú ľadovec, požiar alebo povodeň. Taktiež nečakaná nákaza v chove zvierat môže negatívne ovplyvniť ďalšiu výrobu a existenciu samotného podniku. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť formulár. Druh...

 • Poistenie plodín aj pre eurofondy

  Poistenie plodín aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri pôsobení nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich vplyv na ďalšie hospodárenie spoločnosti. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť formulár. Ponúkam Vám poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín: • ľadovcom • víchricou • požiarom • povodňou • záplavou z prietrže mračien • jarným mrazom Poistením je možné pokryť širokú škálu plodín • plodiny pestovan...

 • Poistenie hnuteľných vecí aj pre eurofondy

  Poistenie hnuteľných vecí aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie sa vzťahuje na výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a na veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste prevádzky. Rovnako aj na veci prenajaté, veci na leasing, prípadne veci prevzaté do opravy. Základné riziká kryté poistením • požiar • výbuch • úder blesku • pád lietadla Pripoistenia rozširujúce poistné krytie • krádež vlámaním • lúpež • vandalizmus po krádeži vlámaním • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia • víchrica a krupobi...

 • Poistenie budov, hál, stavieb aj pre eurofondy

  Poistenie budov, hál, stavieb aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie zahŕňa poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistíme objekt vo Vašom vlastníctve alebo správe, prípadne aj v prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy. Základné riziká kryté poistením • požiar • výbuch • úder blesku • pád lietadla Poistenie je ďalej možné rozšíriť o nasledovné skupiny rizík • voda z vodovodného zariadenia • víchrica a krupobitie • povodeň ...

 • Poistenie bytových domov aj pre eurofondy

  Poistenie bytových domov aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie bytových domov Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Druhy poistenia: - Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome - Poistenie majetku - Poistenie strojov a elektroniky Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru: Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto pois...

 • Eurofondy

  - príprava projektov - informácie, konzultácie - projektové zámery - oprávnenosť aktivít - spracovanie projektov - sumarizácia podkladov žiadosti - vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok VOS a VO - zabezpečenie stavebnej projektovej dokumentácie - realizácia projektov - kompletné naplánovanie projektu - implementácia projektu - doplnkové služby - spracovanie štúdií uskutočniteľnosti - finančná analýza - odborná poradenská asistencia

 • Dotácie, eurofondy, granty. (f6)

  Dotácie, eurofondy, granty. (f6)

  Dotácie, eurofondy, granty. (f6) Vypracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR, z rozpočtov programov Európskych spoločenstiev SR + EÚ a grantových schém. Slovensko + EÚ

 • Eurofondy služby

  Ponúkame vám Komplexné služby pri zabezpečovaní realizácie projektov. Sami si vyberte či využijete vypracovanie projektu „na kľúč“, alebo využijete len niektoré z ponúkaných služieb - Analýza Vášho investičného zámeru. - Štúdia uskutočniteľnosti. Kompletná analýza projektu, návrhy a poradenstvo. - Kompletnú prípravu a vypracovanie projektov pre rôzne grantové programy ( Spracovanie podnikateľského plánu, Spracovanie finančného plánu, Komplexné vypracovanie žiadosti o grand a podporných dokumentov ) - Poradenské a konzultačné služby - Prípravy a spracovanie rôznych analýz a štúdií uskutočniteľnosti - Posúdenie kvality a ...

Poskytujete cisternové prepravy?

Poskytujete cisternové prepravy?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Eurofondy v lesníctve 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.