Preklady

- preklady obchodných textov, texty na web stránky, reklamné texty, katalógy, príručky, návody a pod.
- technické preklady projektov a dokumentácie z oblasti stavebníctva
- texty z oblasti práva, medicíny a ekonomiky, preklady sú konzultované s odborníkmi v danom odbore
- zmluvy, certifikáty
- rodné, sobášne a úmrtné listy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov, živnostenské listy, certifikáty, potvrdenia a ostatné dokumenty (v prípade potreby aj úradne overené)
- proofreading – kontrola anglického textu rodeným Angličanom


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Preklady textov EN/BG => SK/CZ, CZ <=> SK

  Ponúkam KVALITNÉ preklady textov z angličtiny a bulharčiny do slovenčiny a češtiny BEZ pravopisných a slohových CHÝB, v prípade záujmu tiež obojsmerné preklady medzi češtinou a slovenčinou. Cena služby v špičkovej kvalite je 10 € za normostranu / 1800 znakov. Kalkuláciu počtu znakov resp. normostrán môžete vykonať napr. pomocou týchto nástrojov.

 • Odborné preklady

  odborné preklady v jazykoch angličtina, španielčina, nemčina a ruština sú našou prioritou už 40 rokov ku spokojnosti mnohých zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí. Vieme Vám dodať nielen najvyššiu kvalitu, ale aj najpriaznivejšie ceny na trhu prekladov. Prvých 10 strán akéhokoľvek prekladu Vám vyhotovíme úplne zdarma. Okrem dobrých referencií Vám môžme ponúknuť aj najvyššiu mieru dôveryhodnosti, rýchlosť práce, spoľahlivosť, odbornosť a prácu bez príplatkov za rýchle dodanie alebo za spracovanie cez voľné dni. Sme v dosahu nepretržite aj cez víkendové dni. Sme teda schopní, ušetriť Vám náklady ponukou, ktorá bude výhodnejšia, ako je ...

 • Odborné preklady textov a dokumentov (nemčina, angličtina, ruština, španielčina)

  - listy, bežná korešpondencia - zmluvy, kontrakty, obchodné dokumenty - normy, bezpečnostné listy výrobkov - špecifikácie - marketingové materiály - návody na obsluhu strojov a zariadení - manuály, príručky, brožúry - výkresová dokumentácia a pod. Odbornosť: vysoká, k dispozícii je bohatý softvér, najlepšie ceny na Slovensku. Bez cenových prirážok za prácu vo voľných dňoch. Služba je k dispozícii denne od 7.00 do 22.00) - Technika všeobecne, strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, informačné technológie, energetika, stavebníctvo, automobilový priemysel, výpočtová techniku, obchod, marketing, prieskum trhu, právo, ekonómia, kul...

 • Rychle a spolahlive preklady

  Preklady odbornych textov, web stranok, atd...

 • Jazykové preklady

  Profesionálne jazykové preklady po celom slovensku

 • Preklady a tlmočenie

  - tlmočníctvo, preklad a korektúra textu(ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a jazyk maďarský) do jazyka slovenského a opačne - súdne preklady s pečiatkou(ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ)

 • Preklady a tlmočenie v jazykoch slovenčina a maďarčina

  Prekladám a tlmočím v jazykových kombináciách slovenčina-maďarčina, čeština-maďarčina a maďarčina-slovenčina.

 • Preklady a tlmočenie - maďarčina

  Preklady a tlmočenie - maďarčina

  Preklady a tlmočenie z / do maďarčiny - odborné a všeobecné texty, technika, stavebníctvo, strojárstvo, výroba stavebných materiálov a keramiky, cestovný ruch, katalógy, web stránky firiem… atď.

 • Úradné preklady

  Pri úradných prekladoch sa cena určuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

 • Štandardné preklady

  Cena štandardných prekladov a korektúr sa účtuje za zdrojové slovo originálneho textu, čím klient získava možnosť vypočítať si výslednú cenu zákazky vopred.

 • Preklady a tlmočenie z a do nemeckého jazyka už od roku 1995

  - rodený hovorca jazyka nemeckého - SDL Trados Studio 2014 - špecializácia na drevoobrábací a drevospracujúci priemysel, automobilový priemysel a priemysel všeobecne, stavebníctvo, elektrotechnika, audity, zmluvy, životné prostredie, stavebníctvo, HR (human resources) a pod. - tlmočenie napr. na školeniach, pri zaúčaní obsluhy, pri sprevádzaní výroby - preklady návodov na obsluhu, schém zapojenia, atď. - 24 h. denne (včítane víkendov a sviatkov) na nižšie uvedených kontaktných údajoch

 • Preklady angličtina

  Ak hľadáte presnosť a profesionálnosť, preklad overený a dodaný priamo súdnym prekladateľom, alebo služby ako lokalizácia (adaptácia preloženého textu pre konkrétne lingvistické, kultúrne a technické požiadavky cieľového trhu), či úprava anglických textov, ste na správnom mieste. Používame SDL Trados.

 • Preklady a prekladatelské služby

  Ponúkame Vám preklady z/do týchto jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, maďarský, český. Spolupracujeme výlučne s kvalifikovanými prekladateľmi, ktorí prekladajú všeobecné, odborné texty, diplomy, osvedčenia, reklamné materiály. Preklady realizujú pomocou nástrojov Wordfast triedy CAT pre prekladateľov, čo zrýchľuje a zefektívňuje ich prácu. Zašlite nám Váš text spolu s upresnením požiadavky a na jej základe pre Vás pripravíme cenovú kalkuláciu podľa vašich požiadaviek. Cenu stanovujeme vždy vopred.

 • Súdne preklady

  Súdne preklady (tzv. preklady s pečiatkou, overené, úradné preklady) Tieto preklady sú zvyčajne potrebné pre vybavovanie na úradoch. Takýto preklad obsahuje prekladateľskú doložku s podpisom prekladateľa a pečiatkou so štátnym znakom. Preklad sa neoddeliteľne zväzuje s prekladaným dokladom. Preto v prípadoch, keď sa originál musí zachovať (napr. vysvedčenie, diplom, sobášny list, občiansky preukaz, rodný list, živnostenský list, a pod.), na zviazanie s prekladom sa použije kópia dokladu, ktorá zvyčajne musí byť notársky overená. Materiál, ktorý takto treba preložiť, alebo jeho notársky overenú kópiu, musí súdny prekladateľ po preklade zvi...

 • Štandardné preklady

  Našou špecializáciou sú štandardné preklady z rôznych oblastí. To znamená, že neposkytujeme súdne preklady (tzv. preklady s pečiatkou, overené, úradné preklady). V prípade požiadavky na súdny preklad si môžete vyhľadať prekladateľa na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky. Prekladali sme a prekladáme materiály rôzneho druhu, od jednoduchého prekladu etikety na výrobku až po technológie jadrovej elektrárne. Skrátka bežne, čo sa v živote jednotlivca a spoločnosti vyskytne, napríklad preklady emailovej komunikácie s klientmi zo zahraničia, webových stránok, reklamných materiá...

 • Prekladateľské služby ADVANS - aj krátke preklady, aj rýchle preklady

  Preklady - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.

 • Preklady s overením súdnym prekladateľom

  · certifikáty, rodné listy, vysvedčenia, zmluvy, kompletné doklady k registrácii motorových vozidiel a podobne.

 • Nenosné preklady

  - Jednoduchá a rýchla montáž - Nízka hmotnosť - Vysoká presnosť - Obmedzenie mokrých procesov - Ekologická nezávadnosť

 • Preklady do a zo španielskeho jazyka

  Preklady do a zo španielskeho jazyka. Vykonávam aj expresné preklady do 2, 12 či 24 hodín. Je možná korektúra textov rodeným hovorcom jazyka. Súdne overené preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa a tlmočníka.

 • Profesionalne preklady a tlmočenie

  Profesionalne preklady a tlmočenie

  Profesionálne prekladateľské služby do všetkých svetových jazykov vrátane súdneho overenia. Košice - Prešov - Bratislava.

 • Odborné preklady

  Štandardné preklady textov, obzvlášť technické dokumenty (napr. technické návrhy, správy, hodnotenia), medzinárodné zmluvy, marketingové a predajné materiály, public relations, znalecké posudky, správy, stanoviská a iné Preklady pre audiovizuálne média ako webové stránky, prezentácie a pod. Korektúra a revízia prvotných textov Korektúra a revízia prekladov v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

 • Úradné preklady nemčina frncúzština, taliančina technické preukazy, osvedčenia o evidencii automob

  Úradné preklady: nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, holand., belg., švajč., poľština, ukrajinčina Dokumenty: rodné listy, sobášne listy, potvrdenia, výpisy z obchodného i trestného registra, certifikáty, vysvedčenia a diplomy, rozsudky, zmluvy, technické preukazy a osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a iné

 • Preklady, tlmočenie, výuka AJ

  Výuka AJ One to One, firemné kurzy, kanadský lektor. Jazykové kurzy s prácou v Kanade. Na trhu pôsobíme od roku 1997. Objednajte si naše služby, ohodnoťte náš profesionálny prístup a zostanete našim spokojným klientom.

 • Preklady a tlmočenie

  - Odborné preklady vo všetkých svetových jazykoch - Súdne overené preklady - Jazykové korektúry rodenými hovorcami - Krátke dodacie lehoty - urýchlené aj expresné zásielky - Grafické spracovanie na PC v akomkoľvek programe - Doručenie spracovaných zákaziek ZADARMO - Tlmočnícke služby

 • Súdne overené preklady

  - preklady vrátane súdneho overenia - dodatočné súdne overenie prekladov - notársky overené kópie dokumentov

 • Tlmočenie a preklady

  Tlmocenia a preklady na profesionalnej urovni v jazykoch TALIANSKY IT-SK-IT a ANGLICKY EN-SK-EN na celom uzemi SR ako aj v zahranici.

 • Odborné preklady vo všetkých svetových jazykoch

  - ekonómia, bankovníctvo - informačné technológie - medicína, farmácia - manuály, reklama - právo, legislatíva - stavebníctvo - a ďalšie...

 • Preklady k dovezeným vozidlám

  Dokumenty stačí naskenovať a poslať emailom. Už na druhý deň môžete mať preklady doma! Pre registráciu dovezeného automobilu zo zahraničia budete na príslušnom obvodnom úrade dopravy potrebovať úradné preklady nasledujúcich dokumentov (ak nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku): 1. Technický preukaz 2. Potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky 3. Faktúru alebo kúpnu zmluvu 4. STK / EK

 • Preklady pre rôzne odbory

  Technika Preklady návodov, príručiek, školení, dokumentácie, výkresov a noriem. Pokrývame všetky odvetvia, najmä automobilový priemysel, strojársky, gumársky, letecký, elektrotechnický a, samozrejme, aj priemysel informačných technológií. Právo Preklady zmlúv, dohôd, zákonov, noriem, právnych vysvetlení a inej právnej dokumentácie. Pri prekladoch využívame služby právnikov, ktorí majú v odbore bohatú prax. Medicína Preklady písomných informácií o farmaceutických výrobkoch, preklady lekárskych správ, zdravotnej dokumentácie. Zabezpečíme preklad textov z veterinárnej oblasti, preklad medicínskych textov, poradíme s terminológiou. Ek...

 • Úradné preklady dokumentov

  Úradné preklady, súdne overené preklady, súdne preklady, alebo aj preklady s pečiatkou. Tieto preklady sú potrebné najmä pri styku so štátnou správou, napr. pri uchádzaní sa o štátne zákazky. Vďaka špeciálne vytvorenému tímu vieme zabezpečiť čo najrýchlejší možný preklad s úradným overením. Je určená najmä pre spoločnosti, ktoré potrebujú úradné preklady v rámci dňa, prípadne do niekoľkých hodín. Disponujeme širokou sieťou dodávateľov úradných prekladov, ktorí sú pripravení urobiť preklad hneď po zadaní. V spojení s partnerskými kuriérskymi službami vyzdvihneme dokument na preklad vo vašej kancelárii, čo najrýchlejšie ho...

 • Prekladateľské služby - úradné a neúradné preklady, kurzy účtovníctva, PC a jazykové kurzy

  Ponúkame preklady a tlmočenie - úradné i neúradné, jazykové kurzy, kurzy počítačových zručností, kurzy účtovníctva, účtovné semináre - pre verejnosť, firmy. Zameranie /nielen/ na: individuálne a duokurzy, slovanské jazyky - poľsky, bulharsky, rusky, ale i kurzy anglického, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka.

 • Preklady a tlmočenie

  Preklady a tlmočenie

  Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je sprostredkovanie prekladov dokumentov - úradných /vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, zmluvy, technické preukazy …/ i neúradných /jednoduché zmluvy, životopisy, návody na obsluhu, webové stránky, literárne diela …/.

 • Atingo - preklady a tlmočenie

  Atingo - preklady a tlmočenie európskych jazykov, jazykov Balkánskeho polostrova a ázijských jazykov, odborné jazykové korektúry. Preklady vyhotovujeme vždy s rodeným hovorcom. Spolupracujeme s profesionálmi v príslušnom odbore. Každý preklad je skontrolovaný korektorom a treťou nezávislou osobou. A to bez príplatkov!

 • Preklady a tlmočenie

  Preklady a tlmočenie zo slovenského a českého do ruského a úradné preklady ukrajinského jazyka. Preklady všeobecnej a odbornej dokumentácie: - obchodná korešpondencia; - preklady audio a video materiálov; - bankovníctvo, poisťovníctvo, stavebníctvo; - nájomné, obchodné, spoločenské a iné zmluvy; - technická dokumentácia, normy, návody, manuály; - preklady jedálnych lístkov, informačných tabúľ a prospektov; - lokalizácia webových stránok a programového zabezpečenia. Úradné preklady sú účtované podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491. Uskutočnenie prekladov aj v expresnom termíne do 24 hodín. Tlmočenie konfere...

 • Úradné a neúradné jazykové preklady a tlmočenie

  - Úradné a neúradné jazykové preklady Výhody jazykových prekladov u nás: • garantujeme kvalitu prekladu • neustále sledujeme ceny konkurencie a ponúkame preklady vždy výhodnejšie • skracujeme dodacie doby na minimum

 • Preklady a tlmočenie aj so súdnym overením

  Preklady a tlmočenie aj so súdnym overením

  Profesionálne preklady a tlmočenie z / do viac ako 30 jazykov aj so súdnym overením. Rýchlo a kvalitne za primerané ceny. Vedenie účtovníctva - špeciálne pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB). Kniha na meno - Vaše dieťa sa stane hlavným hrdinom rozprávkovej knižky.

 • Preklady pri dovoze motorových vozidiel (autá, motorky a pod)

  Registrácia dovezeného automobilu zo zahraničia vyžaduje pre obvodný úrad dopravy oficiálne, t.j. úradné preklady nasledujúcich dokumentov do slovenského jazyka: · 1. Technický preukaz alebo potvrdenie o odhlásení (vyradení) vozidla z premávky · 2. Kúpnu zmluvu, faktúru, resp. iný doklad o nadobudnutí vozidla · 3. Certifikát konformity

 • Úradné preklady

  - rodné listy - vysvedčenia - diplomy - výpisy z registra trestov - výpisy z obchodného registra - splnomocnenia - obchodné prípady - doklady od vozidiel - certifikáty - a iné

 • Odborné preklady

  realizujeme najmä v odboroch: - automobilový priemysel - bankovníctvo - doprava - cestovný ruch - ekonomika - energetika - farmácia - financie - informačné technológie - logistika - manažment - marketing - medicína - obchod - poisťovníctvo - právo - stavebníctvo - strojárstvo - telekomunikácie - technika - účtovníctvo - a iné

 • Preklady a tlmočenie

  Preklady a tlmočenie z a do anglického, talianskeho, nemeckého, francúzskeho, poľského, maďarského, rumunského, chorvátskeho a španielskeho jazyka. Preklady odborných textov-strojásrtvo, automobilový priemysel, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel, informačné technológie, softvér, medicína, ekonomika, právo, poisťovníctvo

 • Preklady a tlmočenie

  Preklady a tlmočenie z anglického, talianskeho, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, maďarského, poľského jazyka. Technické preklady- strojárstvo, automobilový priemysel, medicína, stavebníctvo, IT, manuály, ekonomické texty-obchodná korešpondencia, marketing, zmluvy

 • Expresné preklady

  Vďaka dlhoročným skúsenostiam a medzinárodnej databáze prekladateľov vynikáme v realizácii expresných prekladov v priebehu niekoľkých hodín alebo dní.

 • Preklady podporované počítačom – CAT

  Pri prekladoch využívame CAT nástroje – softvér, ktorý funguje na princípe tzv. prekladovej pamäti. Prispieva k zachovaniu terminologickej jednotnosti, výrazne obmedzuje chybnosť prekladaných textov a skracuje tak dodacie termíny prekladov. Na Vaše prianie Vám zhotovíme terminologický slovník, ktorý urýchli a skvalitní každý Váš ďalší preklad. Za opakujúce sa časti prekladu poskytujeme zľavu.

 • Preklady so súdnym overením

  Ide o preklady vykonávané prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci. Preklad opatrí prekladateľ odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

 • Odborné jazykové preklady vo všetkých jazykových kombináciách od 9 euro/ns !!!

  Slovenská jazyková agentúra s 20-ročnou tradíciou ponúka svojim klientom jazykové preklady vo všetkých jazykových kombináciách v skvelých cenách od 9 Euro za normostranu bez DPH. Spolupracujeme s renomovanými prekladateľmi na celom svete. Vieme Vám zabezpečiť aj overenie preložených dokumentov u súdnych tlmočníkov registrovaných na Slovensku i v zahraničí.

 • Súdne overené preklady

  Preklady právnych textov, a oficiálnych listín a dokumentov si vyžadujú vysokú prekladateľskú odbornosť. Chyba v právnom preklade môže znamenať zmenu významu celého právneho textu. Hlavne pri súdnych sporoch je kvalitný právny preklad jedným zo základných úspechov v súdnom pojednávaní. Preklady realizujeme z rôznych oblastí práva, najčastejšie však v oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva.

 • Technické preklady

  Zaisťujeme pre Vás: - preklady dokumentácií k strojom a zariadeniam - preklady manuálov - preklady návodov k obsluhe - preklady príručiek na obsluhu - preklady technických špecifikácií - preklady technickej dokumentácie

 • Preklady dokumentov Európskej únie

  Na základe našej kvalitnej práce a špecializácie na problematiku Európskej únie zabezpečíme, aby vaše firemné materiály určené na preklad boli plne v súlade s terminológiou bežne používanou inštitúciami Európskeho spoločenstva.

 • Právne preklady

  Preklady právnych textov vyžadujú vysokú prekladateľskú odbornosť. V konečnom dôsledku môže znamenať chyba v preklade tiež zmenu významu právneho textu. Preto je hlavne pri súdnych sporoch kvalitný právny preklad jedným zo základov úspechu v súdnom pojednávaní. Preklady realizujeme z rôznych oblastí práva, najčastejšie ide však o občianske a obchodné právo. Aké preklady v oblasti práva vykonávame najčastejšie? •preklady zmlúv •preklady zákonov •preklady smerníc •preklady vyhlášok •preklady rozsudkov •preklady účtovných závierok •preklady daňových priznaní •preklady audítorských správ •preklady bezpečnostných...

 • Expresné preklady

  Vďaka veľkej základni prekladateľov vám môžeme ponúknuť preklady v expresnom termíne. Preklady vieme vyhotoviť za niekoľko hodín alebo dní v závislosti od dĺžky prekladaného textu. Za expresný termín považujeme preklad v rozsahu viac než 10 NS na deň a preklady odovzdávané v ten istý deň.

Ako osloviť viac zákazníkov?

Ako osloviť viac zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Preklady 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.