Inteligentné systémy budov

Naše kreatívne riešenia, tvorba inteligentných systémov budov, dodávky moderných elektroinštalácií a všetky ostatné služby oslovujú náročných investorov a ambicióznych architektov.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Inteligentné kuchyne Dolti

  Chytré kuchyne Dolti reprezentujú v portfóliu vlastných značiek Oresi ekonomickú triedu. V našom chápaní musí táto trieda ponúkať škálu atraktívnych dezénov, mimoriadne variabilný rad modulov a priestorových riešení, rozsiahle príslušenstvo pre vysoký používateľský komfort. To všetko za veľmi výhodnú cenu. Z hľadiska pomeru medzi výkonom a cenou sú kuchyne Dolti skutočným šampiónom vo svojej triede.

 • Inteligentné elektroinštalácie

  V bežnom dome sa používa množstvo zariadení. Každé z nich má svoje ovládacie prvky - ovládač, tlačidlá či aplikácie, pričom žiadne zariadenie nevie, čo robí to druhé a obyvateľ domu tak občas nevie, čo má vlastne ovládať. Problém je, že zariadenia medzi sebou nedokážu komunikovať za účelom splnenia požiadaviek. A to nie je ani inteligentné, ani pohodlné V inteligentnom dome je všetko ovládané z centrálneho miesta - Miniservera. Vďaka tejto jednotke sa môže prostredníctvom senzora prítomnosti ovládať nielen osvetlenie, ale aj alarm, hudba, vetranie, klimatizácia a omnoho viac.

 • Quick-mix Inteligentné stavebné hmoty

  Quick-mix Inteligentné stavebné hmoty

  Bezkonkurenčné ceny sypkých zmesí v ponuke: Suché maltové zmesi a stavebná chémia - quick-mix cenník na vyžiadanie lepidlo na fasadu /25kg - 5,72€ murovacia malta/30kg -2,52€ poterový jemný betón/30kg -3,43€

 • Inteligentné a racionálne riešenia v oblasti výroby, distribúcie a spotreby tepla a chladu

  Merania a výpočty na určenie energetickej a ekonomickej náročnosti výroby a spotreby tepla v jednotlivých oblastiach a následne analýzu súčasného stavu s cieľom určenia „kde koľko míňate a kde sa dá šetriť“ • Energeticko ekonomické štúdie s konkrétnymi návrhmi technických opatrení na zníženie spotreby energií v objektoch a s návrhmi na zabezpečenie potrebných energií výhodnejším spôsobom, ktorých súčasťou je: ? Určenie investičnej náročnosti opatrení ? Vyčíslenie úspor pri realizácií jednotlivých opatrení ? Určenie výhodnosti opatrení a postupnosť ich realizácie ? Projektovú dokumentáciu na navrhnuté technické opatren...

 • Inteligentné elektroinštalácie

  V inteligentnom dome je možné ovládať jedným systémom osvetlenie, vykurovanie či chladenie, tieniacu techniku, brány, okná či zavlažovanie. Zároveň dokáže zastrešiť rôzne technológie tak, aby ich prevádzka bola efektívna a navzájom spolupracovali.

 • Inteligentné systémy

  Srdcom inteligentného domu je riadiaca jednotka, programovateľná a ovládateľná cez PC, smartfón alebo tablet. Táto centrálna jednotka umiestnená v rozvádzači v spolupráci s ďalšími rozširujúcimi modulmi spracováva všetky príkazy užívateľa, vyhodnocuje dáta prichádzajúce zo senzorov a riadi celú domácnosť, kanceláriu či iné priestory podľa vlastnej, alebo vopred nadefinovanej logiky

 • Inteligentné elektroinštalácie – dodávateľsky

  Pri novostavbách rodinných domov, polyfunkčných objektoch si už aj na Slovensku postupne získavajú svoje miesto inteligentné elektroinštalácie. Vďaka nim sa zvyšuje komfort, bezpečnosť ľudí a tiež náklady na elektrickú energiu. Pri inteligentných inštaláciách sa využíva zbernicové pripojenie všetkých komponentov. Hrubé elektroinštalačné káble sú nahradené tenkými dátovými rozvodmi. Takýmto riešením môžete ovládať ktorýkoľvek spotrebič z každého miesta a je len otázkou naprogramovania, či budete ovládať zásuvky, svetlo, klimatizáciu, žalúzie alebo sa rozhodnete pre zalievanie trávnika. Ponúkneme a navrhneme Vám riešenie in...

 • Inteligentné systémy

  •ABB •Elko ep •Hager •Legrand

 • Inteligentné domy

  Pri klasickej elektroinštalácii je kabeláž vedená od ističa k svetlám cez vypínače, ktoré slúžia na zapínanie a vypínanie príslušného svietidla alebo svetelného okruhu. Zásuvkové okruhy sú vedené od ističa k príslušným zásuvkám bez vypínania. Základné funkcie ako lokálne spínanie svietidiel a rozvod napätia v zásuvkách rieši klasická elektroinštalácia dostatočne. Problém nastáva, ak požadujeme od našej inštalácie väčší komfort, príkladom je ovládanie osvetlenia z viacerých miest.

 • Inteligentné elektroinštalácie

  Inteligentné elektroinštalácie

  Inteligentné elektroinštalácie ponúkajú široku škálu komfortných riešení pre váš život. Dokážu sa postarať o bezpečný a ekonomický chod či už Vašej domácnosti, kancelárie alebo celej budovy. Reguluje kúrenie, klimatizáciu, ovláda osvetlenie, rolety a iné spotrebiče podľa požiadaviek a náročnosti zákazníka. Pre ešte vyšší komfort a pohodlie našich klientov je možné rozšíriť celý systém o multimediálnu nadstavbu pomocou ktorej ovládate celý systém na obrazovke Vášho TV alebo touch panelu. Multimediálnou nadstavbou je tiež možné celý objekt elegantne kontrolovať pomocou kamier, ovládať obraz a zvuk v rôznych miestnostiac...

 • Elektroinštalácie, inteligentné riešenia

  Elektroinštalácie, inteligentné riešenia

  Spoločnosť Vám ponúka niekoľko riešení ako efektívne nasmerovať Vaše pravidelné mesačné náklady či na prevádzku alebo údržbu Vašich nehnuteľností. Dokážeme spravovať administratívne budovy, polyfunkčné objekty, nemocnice, školy, ale aj Vaše rodinné či firemné sídla. Správnym výberom jednotlivých častí Vašej klasickej elektroinštalácie alebo inteligentnými riešeniami, ktoré ponúkame sme schopný ušetriť vysoké množstvo doteraz nevhodne použitých zdrojov energií a finančných nákladov. Spoločnost sa ďalej zaoberá: - komplexné služby v elektroinštaláciách - dátové a televízne rozvody - montáže kamerových systémov -...

 • Inteligentné inštalácie

  Inteligentné inštalácie

  V dnešnej dobe sa čoraz viac dostáva do popredia pojem inteligentné inštalácie príp. inteligentné domy. Pri klasickej elektroinštalácii je kabeláž vedená od ističa k svetlám cez vypínače, ktoré slúžia na zapínanie a výpínanie príslušného svietidla alebo svetelného okruhu. Zásuvkové okruhy sú vedené od ističa k príslušným zásuvkám bez vypínania. Princípom inteligentnej inštalácie je využitie riadiaceho systému pre ovládanie zariadení. V tomto prípade sa používajú na ovládanie zariadení slaboprúdové tlačidlá prípadne inteligentné ovládače na zbernici. Jednotlivé zariadenia ako svetlá, zásuvky a iné sa zapínajú a výpínajú je...

 • Inteligentné rozvádzače

  Inteligentné rozvádzače

  Sú to zariadenia umožňujúce automatické riadenie rozvodu elektrickej energie. To znamená, že v závislosti na užívateľsky definovaných hodnotách parametrov vstupných sietí rozvádzač sám distribuje energiu na výstup tak, aby boli dodržané požadované podmienky napájania zariadení. Rozvádzač je vyrábaný na základe požiadaviek užívateľa, podľa ktorých sa vytvára príslušná kombinácia spínacích prístrojov spolu s požadovaným riadiacim a meracím zariadením. Štandardné zostavy inteligentných rozvádzačov sú určené pre nízkonapäťové prevádzky (do 500V s prúdovou záťažou do 1000A). V prípade neštandardných požiadaviek je možné tie...

 • Edgecam - Štandard pre inteligentné obrábanie Solid modelov

  Edgecam je popredný CAM systém, umožňujúci programovanie frézovacích, sústružníckych a sústružnícko-frézovacích strojov. Edgecam kombinuje užívateľsky príjemné prostredie a intuitívne ovládanie so sofistikovanou tvorbou dráh nástrojov. Edgecam je top produkt VERO SOFTWARE - svetovo najrýchlejšie rastúca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom a predajom CAM systémov (podľa nezávislej štúdie CIMdata).

 • Inteligentné ovládanie osvetlenia

  - ERCO - NIKOBUS - ABB

 • Inteligentné inštalácie

  Ponúkame Vám montáž inteligentných elektroinštalácii.Na Slovensko postupne prenikajú rôzne systémy inteligentných elektroinštalácií, ktoré nachádzajú uplatnenie v menších či väčších administratívnych budovách, ale aj rodinných domoch. V súčastnosti sa do popredia dostávajú inteligentné systémy umožňujúce ovládanie osvetlenia, kúrenia, klimatizácii, žalúzii, alarmov, audio a video techniky. V minulosti boli inteligentné systémy pre bežných spotrebiteľov cenovo neprístupné, s pokrokom technológii značne ich cena a tým sa stalo ich použitie prístupné bežnému zákazníkovi.

 • Inteligentné elktroinštalácie

  INELS® je sofistikovaný systém inteligentnej elektroinštalácie určený predovšetkým pre spínanie, stmievanie, meranie, reguláciu a sledovanie stavov v objektoch. Výmena informácií prebieha po dátovej zbernici, ktorá precháza celou budovou. Všetci účastníci na zbernici, tj. snímače (vysielače povelov) a aktory (prijímače povelov), sú pripojené na jednu zbernicu a vymieňajú si navzájom informácie prostredníctvom datových paketov, vďaka tomu je možné dosiahnúť aj podmienené väzby (napr. pri otvorenom okne je dátový paket zapínajúcí kúrenie neúčinný). Jednotlivým účastníkom je možné priraďovať funkcie (osvetlenie zap/vyp, osvetlenie stm...

 • Inteligentné systémy

  •ABB •Elko ep •Hager •Legrand

 • Inteligentné elektroinštalácie

  Okrem klasických elektroinštalácií vám ponúkame aj montáž a dodávku inteligentnej inštalácie, ktorá dokáže riadiť chod vášho domu a jej ekonomické správanie vám umožňuje dosahovať výraznú úsporu energie. Systém inteligentnej elektroinštalácie riadi chod Vášho domu od regulácie vykurovania a klimatizácie, ovládanie osvetlenia, roliet a iných spotrebičov až po zabezpečenie domu a ochranu vášho majetku. Jednoducho vidí, počuje, komunikuje . Základný užívateľský rozdiel oproti klasickej elektroinštalácii je možnosť jedným tlačidlom ovládať vami naprogramované aplikácie napr: osvetlenie, zásuvky, rolety atď. Na všetky tieto úkony je ...

 • Inteligentné systémy vetrania

  Inteligentné systémy vetrania sa uplatňujú všade tam, kde je potrebné pravidelné, automaticky-riadené vetranie s prízvukom na úsporu energií, resp. kde nie je možnosť prirodzeného vetrania. Jedná sa najmä o novostavby pasívnych či nízkoenergetických domov, ale aj o rekonštruované a zateplené budovy. V komerčnej oblasti sme realizovali tieto systémy aj v administratívnych priestoroch, obchodoch, reštauráciách a kaviarňach. - rekuperácia tepla medzi privádzaným a odvádzaným vzduchom cez tzv. rekuperačnú jednotku, ktorá tvorí „srdce“ celého systému - automatické riadenie procesu programovateľnou, mikroprocesorovou riadiacou jednotkou - abso...

 • Inteligentné termostaty Delta DOR

  Inteligentné termostaty Delta DOR

  Ponúkame ucelenú radu inteligentných termostatov pre vykurovanie aj chladenie. Viac info nájdete v katalogu

 • Inteligentné budovy

  Spoločnosť ENERGO CONTROLS ponúka vo sfére inteligentných budov hlavne: - zdroje tepla - plynové kotolne, vymenníkové stanice, kogeneračné zdroje, - vykurovacie sústavy spolu s hydraulickým vyregulovaním a individuálnou reguláciou teploty jednotlivých miestností, - zdroje chladu, - vzduchotechnické jednotky, - riadiace systémy pre inteligentné budovy, t.j. komplexné riadenie energetických zariadení, prístupový, zabezpečovací a protipožiarny systém, zámkové systémy, - meranie energií, - uzavreté televízne okruhy CCTV

 • Inteligentné sklo

  Súkromie, bezpečnosť, v kombinácii s projekčnou plochou

 • Inteligentné budovy

  Diaľkové ovládania, stmievače, senzory, komunikačné zariadenia.

 • Inteligentné elektrické rozvody (oprava, údržba, montáž)

  Ponúkame zaistenie komplexného a hospodárneho ovládania všetkých elektrických technológií prostredníctvom inteligentných rozvodov: - montáž nových rozvodov a elektrických zariadení, - rekonštrukciu a úpravu pôvodných rozvodov na inteligentné rozvody podľa vašich predstáv a našich odporúčaní, - napojenie na inteligentné rozvody systémy elektrickej klimatizácie, elektrického kúrenia, vstavaných domácich elektrických spotrebičov a priemyselných spotrebičov. Poskytujeme komplexné služby od projektovania, cez inštaláciu rozvodov až po revízie, odborné prehliadky a merania. Spôsob ovládania inteligentných elektrických rozvodov je navrhnutý t...

 • Inteligentné budovy

  Enterprise Buildings Integrator (EBI) je konfigurovateľný systém správy budov, ktorý formou grafickej nadstavby integruje ďalšie systémy. Spoľahlivo zabezpečí komfort a bezpečnosť osôb a účinnú prevádzku budov. EBI je sada aplikácií, ktoré zabezpečujú kompletnú správu informácií a riadenie systémov pre jednu alebo viac budov. Systém je integrovateľný s existujúcimi podnikovými systémami (ERP) a aplikáciami Internetu a Intranetu. Prínosom sú znížené prevádzkové náklady, optimálne riadenie spotreby energií a vysoký stupeň zabezpečenia majetku a osôb.

 • Inteligentné domy

  - chcete si zjednodušiť a spríjemniť bývanie? - chcete zažívať skutočný pocit bezpečia? - chcete vedieť čo sa u Vás doma skutočne odohráva a za čo naozaj platíte? - nechcete myslieť na pravidelne sa opakujúce a rutinné činnosti (polievanie, rozsvietenie nočného osvetlenia, aktivácia bezpečnostného systému)? - nechcete neustále hľadať to správne diaľkové ovládanie?

 • Inteligentné doplnky k roletám a exteriérovým žalúziám

  Výhodou motoricky poháňaných roliet je ich vyšší komfort a tiež bezpečnosť, keďže bezpečnostné aretačné závesy zabezpečia roletu voči nechcenému zdvihnutiu. Samozrejmosťou je aj ovládanie roliet a žalúzií po skupinách, či centrálny povel na zatiahnutie všetkých roliet pri odchode z domu. Časová riadiaca elektronika v spojení s poveternostnými senzormi vám potom zaistí, aby aj v čase vašej neprítomnosti boli rolety v takej polohe, ktorá najviac vyhovuje vašim požiadavkám

 • Riadiace systémy pre inteligentné domy

  Naša spoločnosť poskytuje svoje know-how investorom za účelom výberu, projektu a dodávky riadiaceho systému pre inteligentné budovy, elektroinštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, AV techniky a technológie kúrenia a chladenia s nadväznosťou na ostatné technológie ako je zabezpečovací systém, kamerový systém, vstupy (garážová brána, vstup na pozemok resp. do budovy), tieniaca technika, zavlažovanie, bazén, sauna. Inteligentné domy sú žiadané čoraz viac: - Slovensko a obzvlášť niektoré lokality hlavne v krajských mestách dnes zažívajú stavebný boom. Každý stavebný projekt musí byť dôkladne premyslený do najmenších detailov. Súčasnosť ...

 • Silové rozvody + inteligentné budovy

  - Realizácia elektroinštalácií MN, NN a VO - Servisná činnosť v oblasti rozvodov MN, NN a VO - Zálohované a nezálohované rozvody - Záložné zdroje trvalého napájania - dieselagregáty, UPS… - Inteligentné budovy - 3. tisícročia (Nikobus, Instabus, ABB I-BUS EIB…) - Informačné systémy


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Inteligentné systémy budov 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.