Likvidácia nábytku

Neodkladajte starý nábytok pred bytovku alebo panelák!! Prečo pretože je to v rozpore zo zákonom.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • likvidácia plastových odpadov

  Jedná se zejména o polyetylenový a polypropylenový odpad (HDPE, LDPE, PP)v podobě drtí, odtoků, duté obaly kanystry, přepravky atd.

 • Likvidácia azbestu

  Zabezpečujeme kompletný proces - od konzultácie a poradenstva ako ďalej postupovať, cez vypracovanie potrebných dokumentov a komunikovanie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu azbestu tímom skúseného personálu.

 • Odvoz, likvidácia starých okien, stavebného odpadu a separovanie odpadu

  Odvoz, likvidácia starých okien, stavebného odpadu a separovanie odpadu

  Odvoz a likvidácia starých okien je dôležitou súčasťou celkovej výmeny. Medzi naše služby spojené s montážou plastových okien patrí i táto práca. Pokiaľ je to zmluvne požadované, zaisťujeme odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri demontáži a montáži. Veľké množstvá odpadového skla, kovov, umelých hmôt sa vracajú späť k recyklácii. Väčšina týchto odpadov zo starých okien sa zbiera, triedi, podľa jednotlivých druhov a uskladňuje u nás. Všeobecný odpad však obsahuje rôzne hodnotné materiály, ktoré sa z neho vyberajú v rôznych štádiách spracovania pred konečnou likvidáciou. Sklo a ostatné neželezné kovy sa separujú. Neuváž...

 • AZBEST - demontáž, odvoz a likvidácia

  Spoločnosť PURA spol. s.r.o. je vašim partnerom pre odstraňovanie azbestu. Či už sa jedná o exteriér alebo interiér. Zabezpečujeme komplet službu - od konzultácie a poradenstva, cez vypracovanie potrebných dokumentov a komunikovanie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu azbestu tímom preškolených pracovníkov.

 • Odvoz a likvidácia odpadu

  Prenájom kontajneru 7 alebo 10 m3 na ľubovoľne dlhú dobu, odvoz odpadu a profesionálna likvidácia na mieste na to určenom.

 • Odvoz a likvidácia odpadu

  Odvoz a likvidácia odpadu

 • Odvoz a likvidácia odpadov

  Pokiaľ si s Vaším odpadom (napr. pri prestavbe bytu) neviete rady a prajete si aby sme Vám odpad nielen odviezli a zlikvidovali, ale aj naložili, stačí len zavolať a my prídeme priamo k Vám a odpad naložíme, odvezieme a zlikvidujeme za Vás. Cenovú kalkuláciu vypracujeme samozrejme vopred bezplatne.

 • Likvidácia železných konštrukcií, autobusov, návesov a strojov

  Likvidácia železných konštrukcií, autobusov, návesov a strojov

 • Demontáž a likvidácia azbestu

  Venujeme sa demontáži a likvidácií azbestu podľa platných právnych predpisov. Ponúkame Vám profesionálne služby odstraňovania zdraviu nebezpečného azbestu a jeho ekologickú likvidá?ciu.

 • Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov kategórie „O“

  Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov kategórie „O“ pre veľké aj malé firmy a v neposlednom rade aj občanov v okolí. Zabezpečíme Vám odvoz odpadu v ktorýkoľvek deň v týždni, aj v sobotu, rýchlo, spoľahlivo a profesionálne. Odvoz je zabezpečovaný veľkokapacitnými kontajnery a vozidlami MAZ. Nie je problém aj odvoz veľkého množstva odpadu naraz, nakoľko máme dostatatočné množstvo kontajnerov a mechanizmov a preto sme schopní vždy promptne reagovať.

 • Likvidácia veľkých a malých technologických celkov

  Naša hlavná činnosť je likvidácia veľkých a malých technologických celkov, objektov po celom území Slovenska. Vykonávame búracie práce, likvidácie vyradených strojných zariadení, výrobných liniek, rozpálenie kotolní, lodí, vagónov, potrubných mostov, nádrži, žeriavov, žeriavových dráh, úprava oceľového šrotu a farebných kovov apod. K likvidácii používame fľaše, zásobníky kvapalných technických plynov a demontážnu čatu vyškolených pracovníkov s platným osvedčením a dlhoročnou praxou. V špeciálnych prípadoch ( najmä pri likvidácii celých objektov ) používame na likvidáciu demolačný bager s dosahom cca. do 30. -metrov.

 • Likvidácia osí, včiel a sršňov

  - Likvidácia osí, včiel a sršňov

 • Likvidácia nábytku

  Likvidácia nábytku

  Odvoz a likvidácia nepotrebného nábytku alebo materiálu na skládku. Vypratávanie bytov, domov, pivníc, nebytových priestorov

 • Likvidácia starého nábytku

  Vitajte v službe likvidácia nábytku. Mate problém zo starým a nepotrebným nábytkom a neviete čo z ním? Nechajte Váš problém na našich pracovníkov ktorý Vám s tým radi pomôžu.

 • Odvoz a likvidácia stavebného a komunálneho odpadu

  1.-Stavebná suť-beton, tehla, dlažby, sadrokarton, strešná krytina,zemina a ine 2.-Komunálny.,- objemový -drevo,sklo,papier,folie, textilie a pod. 3.-Stary nabytok-bez textilií, odpadové drevo zo stavieb vytriedene. 4.-Bio-odpad zo záhrad- konáre stromov,listie,tráva,komposty. 5.-Sklo čiste -vyplne okien a pod.

 • Likvidácia a odvoz starého nábytku

  Zabezpečujeme: - odvoz a likvidácia starého nábytku - vypratávanie bytov pri odpredaji - vypratanie nábytku z bytov a kancelárii - odvoz na zberny dvor, skládku alebo do spalovne Nábytok Vám demontujeme, naložíme a odvezieme. Podľa potreby vypraceme aj šatstvo, vybavenie kuchyne a pod.

 • Vypratávanie a likvidácia

  Vypratávanie bytov, odvoz odpadu z domu, pivnice, garáže, povaly, záhrady, nebytových a spoločných priestorov...

 • Likvidácia azbestových striech

  Kladieme mimoriadny dôraz na šetrné a kompletné odstránenie a zneškodnenie azbestovej strechy v zmysle platných predpisov s ohľadom na životné prostredie. Ponúkame kompletný servis.

 • Likvidácia odpadov

  - nakládka, odvoz

 • Likvidácia

  Máte doma veci, ktorých sa potrebujete zbaviť? Starý nábytok, stavebný odpad, starý archív, staré spotrebiče, staré zásoby a sklady. To všetko a mnohé iné vieme ekologicky zlikvidovať. Spolupracujeme s niekoľkými skládkami, zbernými dvormi a spaľovňou, kde prijímajú a likvidujú odpady.

 • Bezpečná likvidácia dát

  Okrem záchrany dát ponúkame tiež certifikovanú bezpečnú likvidáciu dát podľa noriem US DoD, DIN a NBÚ. Metódy likvidácie dát: Voľba metódy likvidácie dát závisí predovšetkým od typu média, jeho stavu a požiadavkách na zachovanie záruky. Najčastejšie vykonávame likvidáciu dát nasledujúcimi spôsoby (v zátvorke je uvedená referencia metódy podľa US DoD 5220.22-M Ch. 8 Sec. 3 Clearing and Sanitization Matrix): - vymazanie dát v magnetickej peci (a, b) - prepis dát (c) - viacnásobny prepis dát (d, e) - fyzické zničenie - chemické, mechanické (m)

 • Likvidácia a konkurz s.r.o.

  Naša spoločnosť vie pre vás zabezpečiť likvidáciu spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu v spolupráci s partnerskou spoločnosťou zaoberajúcou sa danými činnosťami už 30 rokov.

 • Montáž, vynesenie nábytku, predaj obalov na nábytok, likvidácia nábytku

  Montáž, vynesenie nábytku, predaj obalov na nábytok, likvidácia nábytku

  - montáž - demontáž nábytku: v prípade záujmu prevedieme úpravy nového objektu, napr. demontáž a montáž nábytku, žalúzii, demontáž a montáž svetelných zariadení, umiestnenie dekorácii, pokládku kobercov a iné drobné úpravy. - vynesenie vami zakúpeného nábytku (bez využitia našej dopravy) - predaj obalového materiálu: v prípade, že si zákazník sťahované veci bude baliť sám, môžeme zaistiť požičanie (predaj ) obalového materiálu podľa výberu, prípadne zapožičanie prepraviek, igelitových vriec na knihy a dokumentáciu. Obalový materiál Vám na požiadanie dovezieme. - likvidácia nábytku: ak, nemáte po Vašom presťahovan...

 • Likvidácia starých okien

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti likvidácie starých okien.

 • Likvidácia a odvoz starého nábytku

  Vypratávanie, likvidácia a odvoz nábytku bratislavaV rámci likvidácie realizujeme: - demontáž a likvidácia nábytku (už od 1 ks), - vypratávanie bytov, garáži, pivníc, - odvoz odpadu na ekologickú skládku, - likvidácia dokumentov v spaľovni,

 • Prevzatie a likvidácia zadĺžených spoločností

  - Zbavíme Vás nepríjemností s veriteľmi, súdmi a exekútormi. Pripravíme Vám návrh na vyhlásenie konkurzu a následné vymazanie spoločnosti z OR, prípadne zadĺženú spoločnosť prevezmeme a zariadime jej likvidáciu a výmaz z OR podľa platnej legislatívy SR.

 • Likvidácia drevnej hmoty

  Ekologická likvidácia drevnej hmoty - štepkovanie.

 • Kosenie trávy a chemická likvidácia burín

  Činnosť kosenia tráv vykonávame v menšom rozsahu na požiadanie pre akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu.

 • Likvidácia autovrakov

  - Vystavíme doklad o ekologické likvidaci - Odvoz dle dohody - Prodej náhradních dílů

 • Delaborácia a likvidácia

  Delaboračná činnosť v podniku je vykonávaná na zariadeniach vlastnej konštrukcie a výroby. Všetky nebezpečné práce sú vykonávané automaticky na strojoch za ochranným pancierom. Podnik vykonáva: •prelaboráciu pozemných a leteckých protitankových •riadených striel a granátov PG7V a PG15V na náhradné •delaboráciu pechotnej, ženijnej, delostreleckej, raketometnej a leteckej municíe, likvidáciu streliva plneného bielym fosforom a raketových nosičov typu ZZ, VZ a.

 • Likvidácia airbagov

  Technológia likvidácie spočíva v demontáži airbagov a získaný materiál sa delí na pyrotechnický a ostatný (nepyrotechnický, nevýbušný). Pyrotechnický odpad sa zlikviduje schválenou technológiou a ostatný odpad sa odovzdá na druhotné spracovanie (kovy, plasty, textílie). Touto cestou vynakladáme úsilie na ochranu životného prostredia. Druhy likvidovaných airbagov: - airbag vodiča - airbag spolujazdca - airbag bočný - airbag vypínania pásov

 • Likvidácia nábytku

  Máte nepotrebný nábytok, ktorý Vám len zavadzia? Začína odvoz a likvidácia. Pomôžeme Vám sa ho zbaviť. Odvoz zabezpečíme za 50% zľavu z ceny dopravy. Bratislava sa neúčtuje podľa kilometrovného, ale ako hodinová sadzba.

 • Likvidácia archívov

  Ponúkame likvidáciu vyradených registratúrnych záznamov bez trvalej archívnej hodnoty. - Obhliadka archívu - Vyhodnotenie archívu z hľadiska recyklovateľnosti - Vypracovanie postupu a cenovej ponuky - Pristavenie košov, prípadne kontajnerov - Nakládka a vykládka - Odvoz materiálu - Separácia jednotlivých typov papiera a materiálov nepapierovej povahy (šanón, kartón, euroobal, tvrdý papier, kriedový papier, lamino, kovová väzba…) - Zabezpečenie likvidácie zvyškových materiálov archívu - Zoskartovanie dokumentov (ak sa jedná o materiály citlivej povahy) - Zhodnotenie jednotlivých typov papiera v procese recyklácie - Vyhotovenie dokladu o zoskar...

 • Likvidácia nábytku

  Likvidácia nábytku

  Upratovali ste a zistili ste, že vo Vašej pivnici je priveľa nepotrebného nábytku, ktorý už dávno nevyužívate? Kupujete nový nábytok? Uvažujete čo s nepotrebným nábytkom? My Vám ponúkame riešenie. Zbavte sa ho! Zavolajte nám a my sa ho zbavíme za Vás!

 • Dekontaminácia a likvidácia vôd z procesu sanácie

  Dekontaminácia a likvidácia vôd z procesu sanácie

  Vyčistené vody z výstupu zo sanačnej stanice dosahujú také hodnoty koncentrácie ropných látok, že je možné ich vypúšťať do kanalizácie alebo priamo do vodného toku. Dekontaminované vody budú vypúšťané do kanalizácie až po realizácii kontrolných rozborov na stanovenie obsahu ropných látok. Na výstupe používame zariadenie Detektoil na kontrolu prítomnosti ropných látok.

 • Likvidácia airbagov

  Likvidácia airbagov

  Podnik svojim súčasným ale i budúcim klientomv automobilovom priemysle ponúka možnosť likvidácie použitých alebo poškodených airbagov-pyropatrón určených pre motorové vozidlá. Túto činnosť podnik realizuje už niekoľko rokov bezpečným technologickým postupom. Technológia likvidácie spočíva v demontáži airbagov a získaný materiál sa delí na pyrotechnický a ostatný (nepyrotechnický, nevýbušný). Pyrotechnický odpad sa zlikviduje schválenou technológiou a ostatný sa odovzdá na druhotné spracovanie (kovy, plasty, textílie). Touto cestou vynakladáme úsilie na ochranu životného prostredia. Druhy likvidovaných airbagov : - airbag vodič...

 • Likvidácia nábytku

  Likvidácia nábytku

  Upratovali ste a zistili ste, že vo Vašej pivnici je priveľa nepotrebného nábytku, ktorý už dávno nevyužívate? Kupujete nový nábytok? Uvažujete čo s nepotrebným nábytkom? My Vám ponúkame riešenie. Zbavte sa ho! Zavolajte nám a my sa ho zbavíme za Vás!

 • Preprava, vypratávanie, likvidácia

  Preprava, vypratávanie, likvidácia

  Sťahovanie - byty, kancelárie, dovoz, odvoz nábytku aj s vynesením, vypratávanie bytov a rôznych objektov, odvoz starého nábytku z bytov a kancelárii, maľujeme, stierkujeme byt, dom, kanceláriu. Dovoz pračiek chladničiek a iného kúpeného tovaru – Maľujeme, tepujeme, upratujeme byty, domy, kancelárie, poskytujeme gazdinky, opatrovateľky do domu klienta.

 • Odber odvoz a likvidácia-úprava kvapalných odpadov

  Odber odvoz a likvidácia-úprava kvapalných odpadov

  Čistenie lapačov tukov a olejov, prečerpávajúcich staníc, domových čistiarní odpadových vôd, odlučovačov ropných látok úprava kyslých a alkalických vôd neutralizáciou, preprava a zneškodňovanie chemikalií Pre našich zákazníkov ponúkame aj službu : poskytovanie týchto ekologických služieb aj v pravidelných intervaloch podľa harmonogramu v zmysle prevádzkových poriadkov zariadení aby sa predišlo zbytočným havárijnym stavom

 • Kosenie, výrub porastov, likvidácia dreveného odpadu

  Kosenie, výrub porastov, likvidácia dreveného odpadu

  Firma vykonáva nasledovné práce: - kosenie trávnych porastov, výrub porastov aj s následnou likvidáciou drevnej hmoty frézovaním, úprava terénu frézovaním pod vysokým napätím, orezávanie konárov okolo ciest, likvidácia raždia a pňov po ťažbe. Pre svoju činnosť používame techniku traktor ZETOR, kosačku a lesnú frézu FAE, motorovú pílu STIHL. Technika ma ekologický odburávacie oleje.

 • Dekontaminácia a likvidácia vôd z procesu sanácie

  Dekontaminácia a likvidácia vôd z procesu sanácie

  Likvidácia kontaminovaných kalov a akumulovanej kontaminovanej vody môže byť realizovaná niekoľkými spôsobmi: likvidácia odčerpaním kvapalnej fázy, odstránením tuhej fázy (kalov) z nádrží s následnou dekontamináciou odťaženého a odčerpaného materiálu na povolených plochách alebo uložením na skládkach nebezpečného odpadu.

 • Likvidácia biomasy

  Likvidácia biomasy

  Rozsah podnikateľského predmetu zapísaného v obchodnom registri bol cieľavedome zvolený zo zámerom, aby naša činnosť minimalizovala škodlivé vplyvy na životné prostredie a tvorbu nežiadúcich odpadov, ktoré by vznikali pri výrobnej činnosti. Podnikateľský zámer je v súlade zo Zák.c. 272/199422 a taktiež Nariadenia vlády SR c. 201/2001 z.z. Celý technologický proces výroby tvorí odpad, ktorý ako druhotná ekologická surovina je využívaná pri výrobe tepla. Teda aj naše zariadenie je skonštruované na spaľovanie pilín a drevoštiepky. Jedná sa o kotlovú jednotku o výkone 350kw/h, čo je postačujúci zdroj na vytváranie vnútornej pracovnej pohody a ta...

 • Likvidácia spoločnosti

  Dostala sa Vaša spoločnosť do problémov, alebo jednoducho z iného dôvodu potrebujete ukončiť jej podnikanie? Obráťte sa na nás. Pripravíme a uskutočníme Vám likvidáciu spoločnosti od A po Z. Pripravíme všetky potrebné dokumenty, na základe plnej moci uskutočníme právne úkony potrebné pre likvidáciu spoločnosti a jej výmaz z obchodného registra. V prípade záujmu o osobné stretnutie nás kontaktujte. Ceny sa vypočítavajú individuálne, podľa charakteru a spôsobu potrebných úkonov.

 • Likvidácia porastov

  Odstraňovanie buriny, krovín, chorých stromov. Mechanicky alebo chemickým postrekom totálnym herbicídom.

 • Chemická likvidácia burín a krovín

  Buriny predstavujú zdroj mnohých alergénov a narúšajú estetickú celistvosť trávnatých plôch. Pre našich klientov zabezpečujeme chemickú likvidáciu burín a krovín v zámkovej dlažbe, na trávnikoch, mestskej zeleni ale aj na veľkých trávnatých plochách.

 • Odvoz a likvidácia odpadu reťazovým nosičom

  Kontajner, odvoz stavebnej suti, stavebného a komunálneho odpadu na riadené skládky.

 • Demontáž a likvidácia oceľových konštrukcií

  Prevádzame demontáže a likvidáciu oceľových konštrukcií, hál, poľnohospodárskych strojov. Odvoz odpadu v cene likvidovanej suroviny. Cena sa určuje po obhliadke a dohode so zákazníkom.

 • Likvidácia poistných udalostí

  - poskytovanie pomoci pri vyplňovaní hlásenia pre poisťovňu - zabezpečenie obhliadky - zabezpečenie dokumentov potrebných k likvidácií - dohľad nad správnym spôsobom a hladkým priebehom výplaty poistného plnenia - evidencia poistných udalostí - archivácia dokumentov o poistných udalostiach - vypracovanie škodového priebehu

 • Likvidácia poistných udalostí

  Mojim klientom poskytujem komplexný servis v oblasti likvidácie poistných udalostí, pri ktorom staviam najmä na svojich skúsenostiach, ktoré sa podieľajú na likvidácií poistných udalostí spôsobených škodami z celého spektra poistiteľných nebezpečenstiev (živelné nebezpečenstvá, zodpovednostné škody, škody na motorových vozidlách, …). V nadväznosti na tieto skúsenosti som schopná maximálne zefektívniť proces likvidácie poistných udalostí tak, aby klient nebol ukrátený na svojich právach a mal s vybavovaním škôd čo najmenej starostí.

 • Likvidácia nábytku

  Zabezpečujeme likvidáciu mábytku z bytov, pivníc, priestorov, garáží a kompletné služby po vysťahovaní.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Likvidácia nábytku 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.