Fotovoltaika

Fotovoltaika je pomerne mladý odbor a dynamicky sa vyvíja. V posledných rokoch s rastom objemu produkcie klesajú investičné náklady na obstaranie fotovoltaickej elektrárne a fotovoltaické systémy rýchlo dobývajú svet.

Budúcnosť fotovoltaiky je vo zvyšovaní účinnosti a životnosti panelov, v znižovaní materiálovej a energetickej náročnosti, v integrácii do stavebných konštrukcií, v nových výrobných technológiách, ktoré umožnia ďalší pokles výrobných cien elektriny a jej dorovnanie s cenou elektriny z konvenčných zdrojov - to sa predpokladá okolo roku 2020.

Fotovoltaický článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka schopná premieňať svetlo na elektrickú energiu. Využíva pri tom fotovoltaický jav, ktorý ako prvý popísal roku 1839 francúzsky fyzik AE Becquerel. Prvý fotovoltaický článok bol zostrojený roku 1883. Súčasná podoba článku na báze kremíka sa zrodila až v roku 1954. Prvé využitie našiel v kozmickom programe a na vrtných plošinách.

Sériovým alebo paralelným zapojením niekoľkých fotovoltaických článkov a ich skompletovaním vzniká fotovoltaický panel. V súčasnosti sa fotovoltaické panely rozdeľujú podľa technológie výroby a použitého materiálu do niekoľkých skupín:

Technológia tučných vrstiev (monokryštalické a polykryštalické) - v súčasnosti najrozšírenejšia výrobná technológia (cca 85 % všetkých vyrobených panelov), výhodou vysoká účinnosť 14 - 18 %, nevýhodou zatiaľ relatívne náročná výroba a z toho plynúca vysoká cena
- Tenkovrstvové (amorfné) - výhodou je použitie menšieho množstva kremíka (a tým následná nižšia cena) pri výrobe jeho naparovaním napr. na textílie, nevýhodou je malá účinnosť v porovnaní s technológiou tučných vrstiev a kratšia životnosť
- Koncentrátorové - pomocou zrkadiel alebo šošoviek sa sústreďuje slnečné svetlo, výhodou vyššia efektívnosť, nevýhodou nutnosť chladenia, vyššia cena a nutnosť použiť konštrukciu pre sledovanie pohybu Slnka (tzv. tracker) Nekremíkové technológie - miesto kremíka je použitý iný materiál, napríklad vodivý polymér, výhodou je absencia kremíka (jeho výroba je energeticky náročná), nevýhodou nízka účinnosť

V našich podmienkach sú najpoužívanejšie panely monokryštalické a polykryštalické. Pri približne rovnakej cene majú monokryštalické panely vyššiu účinnosť (18 %) než panely polykryštalické (14 %), sú ale súčasne viac citlivé na správnu orientáciu k Slnku a množstvo slnečného svetla na ne dopadajúce. Pre statické inštalácie (bez použitia trackeru tj. zariadenia sledujúce pohyb a polohu Slnka) sú pretovhodnejšie panely polykryštalické, ktoré svoju nižšiu maximálnu efektívnosť dorovnávajú celkovým vyšším výkonom. Majú vyšší zisk pri zvýšenej oblačnosti, pri nízkej intenzite slnečného svetla (východ a západ Slnka) a nerobí im problém pohyb a zmena polohy Slnka, teda v situáciách, kedy monokryštalické panely strácajú svoju maximálnu účinnosť.

Teoretické maximum účinnosti pre jednovrstvové články je 33 %, prelomenie tejto hranice je možné použitím viacvrstvovej technológie popr. využitím koncentrátorov atď. Maximálna teoretická účinnosť je 86 % pri použití koncentrátorov a pri nekonečnom počte vrstiev.

Energetická návratnosť fotovoltaického panelu tj. doba, za ktorú fotovoltaický panel vyrobí množstvo energie použité pri jeho výrobe, sa v súčasnosti pohybuje medzi 2 a 3 roky. Panel tak pri predpokladanej životnosti 30 – 35 rokov vyrobí desaťnásobok energie použité pri jeho výrobe.

Na webových stránkach je k dispozícii on-line aplikácia pre výpočet predpokladaného výkonu fotovoltaické elektrárne, a to za celý rok i v jednotlivých mesiacoch. Stačí zadať základné údaje: GPS súradnice miesta inštalácie, inštalovaný výkon fotovoltaické elektrárne, orientáciu strechy, jej sklon, atď.

Ročne dopadne na územie SR v priemere 1200 kWh na jeden meter štvorcový. Ideálna orientácia fotovoltaické elektrárne je smer juh s maximálnou odchýlkou 10 stupňov na V alebo na Z so sklonom panelov 35 stupňov, pričom by panely samozrejme nemali byť zatienené. Vplyv umiestnenia panelov na výkon znázorňujú nasledujúce grafy.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Slnečné kolektory, fotovoltaika, termika

  Slnečné kolektory, fotovoltaika, termika

  Firma ponúka služby v oblasti ponuky a servisu solárnych systémov. Odborne prehliadneme, skontrolujeme a zdiagnostikujeme i Vaše existujúce solárne zariadenie. Navrhneme a realizujeme kroky zamerané na udržanie jeho účinnosti a efektivity, poprípade opravíme nefunkčné zariadenia. Doporučujeme tiež preventívnu prehliadku na začiatku solárnej sezóny na základe objednávky. Týmto krokom si zabezpečíte maximálnu účinnosť zariadenia a efektívny návrat vloženej investície. Záujemcom rovnako ponúkame i pravidelné prehliadky a servis solárneho zariadenia, čím sa predíde stratám v energetickom zisku.

 • Fotovoltaika pre domácnosť

  Fotovoltaika pre domácnosť

  Ušetrite na energiách. Návrhy a montáž solárnych systémov prevedieme podľa požiadaviek zákazníka kvalitne a rýchlo na základe využitia dlhoročných skúseností. Firma zabezpečuje i návrhy a realizácie fotovoltaických systémov, ktoré dnes dokážu efektívne zásobovať elektrickou energiou Vašu domácnosť. Dodajú, dostatok energie i počas dlhodobých výpadkov siete a tým zabezpečia chod nutných zariadení a vykurovacieho systému, najmä v zimných mesiacoch. Obhliadka objektu a cenový rozpočet zdarma Využite naše 20 ročné skúsenosti

 • Fotovoltaika

  Fotovoltaika

  Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků může dodávat elektrický proud. Současnost Představovat fotovoltaiku a debatovat o přínosech nebo nevýhodách necháme na státní správě. V součané době se může nově instalovaný fotovoltaický systém využít pouze jako ostrovní systém bez možnosti dodání do distribuční soustavy a prodeje její výroby. Vývoj situace sledujeme a v případě změny zveřejníme. dále na ERU - energetický regulační úřad. www.eru.cz Současné využití: Ostrovní systém je uzavř...

 • Fotovoltaika a nosné systémy

  Fotovoltaika a nosné systémy

  Naša spoločnosť ponúka nosné systémy pre fotovoltaické elektríárne v prevedení pre voľné plochy aj pre rôzne typy striech. Navrhujeme vhodné riešenia pre jednotlivé realizácie vrátane statického posudku. Dodávka nosných konštrukcií je vrátane hliníkových prvkov pre uchytenie rôznych typov solárnych panelov. Ďalej ponúkame aj modulový stavebnicový systém pre rovné, šikmé alebo fóliové strechy.

 • Predaj a montáže solárne systémy, tepelné čerpadlo, fotovoltaika

  Predaj a montáže solárne systémy, tepelné čerpadlo, fotovoltaika

  Dodávame Vám špičkové solárnych systémov, tepelných čerpadiel, fotovoltaické systémy na kľúč ktoré predstavujú v spoločnej kombinácií, alebo samostatne jeden z najperspektívnejších zdrojov tepla ?pre ohrev vody TUV,pre ohrev bazénov, pre podporu vykurovania. Dovážame priamo od výrobcu, firma Svotel je výhradný distribútor Shentai solárný systém a CSI fotovoltaické panely na Slovensku a Českú republiku. Ponúkáme výbornú kvalitu za najnižšiu cena. . Máme profesijonálné montáže a údržbu timom, najmä skúsenosti v oblasti návrhu a montáže. Máme licencia na montáže a oprava elektrických zariadení do 22 KV. Naše vakuové trubicov...

 • Fotovoltaika

  Fotovoltaika

  Nabízíme každému zákazníkovi řešení zhotovené na míru: Získejte vlastní na klíč postavenou elektrárnu a nebo nám pronajměte Vaši plochu. Tou může být jak pozemek (od cca. 30 000 m2) tak střecha (od cca. 3 000 m2). Víte-li o vhodné ploše pro výstavbu sluneční (fotovoltaické) elektrárny, kontaktujte nás a my prověříme, zda je možné projekt zrealizovat. Naše kompetence - posouzení vhodnosti pozemku pro instalaci sluneční elektrárny - analýza intenzity slunečního záření v dané lokalitě a možnost zastínění ( více o slunečním potenciálu ) - vyprojektování fotovoltaické elektrárny - návrh technologie a technického řešení inst...

 • Fotovoltaika a energetika

  Osazení a připojení fotovoltaických panelů.

 • Invertory - fotovoltaika

  Invertory - fotovoltaika

  Invertory (striedače) od renomovaných výrobcov ako: SMA, Schueco, Fronius, Power One, Delta, Mastervolt, ...

 • Fotovoltaika - technický servis

  Po zavedení srážkové daně je pro každého investora důležitý bezproblémový chod FVE. Společnost juwi s.r.o. Vám kromě služeb spojených s realizací fotovoltaických elektráren ( návrh, projekce, realizace) nabízí také komplexní zajištění všech činností, týkajících se servisu a údržby FVE. Samozřejmostí v péči o elektrárny pod naším dohledem jsou pravidelné servisní prohlídky, které jsou základním nástrojem kvalitního technického servisu. Spolu s nepřetržitým dálkovým dohledem slouží k okamžité detekci poruch a tím k minimalizaci ekonomických ztrát v provozu Vaší fotovoltaické elektrárny. Důležitým aspektem v péč...

 • Fotovoltaika

  Solární modul Představuje základní stavební komponentu. Solární modul přemění světlo ze slunce v elektrickou energii. Sestavením solárních modulů do větších celků pak vzniká fotovoltaická elektrárna. Při stavbě fotovoltaických elektráren používáme především tenkovrstvé solární moduly, které jsou vyrobeny na bázi CdTe. Výhody tenkovrstvého modulu na bázi CdTe: - vysoká produkce elektrické energie za různých klimatických podmínek - velmi dobré využití difúzního světla - nízký teplotní koeficient (-0,25% / °C) - energetická návratnost 1 rok (Energy Payback Time) - vysoká roční specifická produkce v kWh / kWp (Performance Ra...

 • Fotovoltaika – podložky

  Výroba a dodávka gumených podložiek rúznych tvarov, ktoré slúžia na oddelenie oceľovej FV konštrukcie od ostatných povrchov – napr. strešná izolácia.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Fotovoltaika 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.