Komplexné riešenie na kľúč

Na kľúč Vám zabezpečíme všetky práce súvisiace s Vašou zákazkou a to od výberu materiálov, navrhnutie celého konceptu daného priestoru až po zabezpečenie všetkých súvisiacich prác ako sú napr. zmena elektroinštalácie, uloženie podláh, obkladov, podhľady, tapetovanie, maľovanie až po upratovacie služby. Veľmi dôležité je už v začiatku spraviť si rozpočet, na základe ktorého môže dizajnér všetko dôkladne navrhnúť / naplánovať riešenia šité na mieru Vašim možnostiam a predstavám.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Poskytujeme komplexné riešenie Vašich požiadaviek

  Poskytujeme komplexné riešenie Vašich požiadaviek

  - Vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre stroj alebo technologickú linku na zaklade Vašich požiadaviek - Vypracovanie projektu otryskávacieho pracoviska a jeho umiestnenie do priestoru - Obchodná a technická realizácia kontraktu priamo s výrobcom - Montáž strojov a ich uvedenie do prevádzky - Zaškolenie obslužného personálu - Záručný a pozáručný servis - Kompletná dodávka náhradných dielov

 • Komplexné hĺbkové čistenie garáží

  Hĺbkové strojové čistenie všetkých druhov podláh, parkovacích miest a odstavných plôch Čistenie nečistôt po palivových, olejových a iných škvrnách a nečistôt Povysávanie a pozametanie podlahovej plochy garáže Odprášnenie stien a zvislých plôch Utretie svietidiel a ovládačov svietidiel Utretie potrubí a inštalačných zvodov Vyčistenie vstupných dverí do garáže vrátane vstupnej brány a ostatných dverí a vstupov do garáže Umytie okien a svetlíkov v garážach Odprášnenie hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch garáže Umytie reflexných a bezpečnostných prvkov garáže Vyčistenie odtokových a odparovacích žľabov v garáži

 • Plynoinštalácie komplexné služby

  - vonkajšie rozvody plynu ntl, stl a vtl - vnútorné rozvody plynu pre občiansku vybavenosť a priemyselné využitie - stredotlakové a vysokotlaké regulačné stanice plynu - propán butánové rozvody a zásobníkové stanice plynu - odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení - rozvody technických plynov - servis plynových zariadení

 • Komplexné služby v oblasti klimatizácie a vetrania

  Komplexné služby v oblasti klimatizácie a vetrania

 • Komplexné služby zaoberajúce sa montážou nábytku, výstav, obchodov a interierov.

  Vykonávame sťahovanie nábytku, vypratavanie súkromných aj prevádzkových priestorov. Robíme montáže prevádzkových a skladových zariadení, zariadení objektov, hotelových zariadení, obchodných a halových systémov, laboratórneho nábytku. kuchýň, dekoratívnych konštrukcií, maľovanie a pokladanie podláh a mnohé iné ako sú rôzne dokončievacie práce. 

 • Dlhotočné a krátkotočné CNC sústruhy CITIZEN sú obrábacie stroje určené pre komplexné obrábanie súči

  Sú obrábacie stroje určené pre komplexné obrábanie súčiastok z tyče od ? 1mm do ? 38mm

 • Komplexné služby spojené s informačnými technológiami

  Prinášame Vám komplexné služby spojené s informačnými technológiami. Postaráme sa o Vaše počítače, notebooky, servery a príslušenstvo. Navrhneme a vytvoríme Vám ideálne riešenie využívania informačných technológií vo Vašej spoločnosti. Správa PC, NB a periférií Správa serverov Správa PC sietí Predaj HW a SW Outsourcing IT

 • Komplexné poistenie podnikateľov

  Komplexné poistenie podnikateľov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Komplexné poistenie podnikateľov V rámci aktívneho a zodpovedného prístupu k vlastnému podnikaniu je dôležité myslieť dopredu a zabezpečiť sa pred možnými škodami, ktoré by mohli ohroziť Vašu podnikateľskú činnosť. Ponúkam Vám atraktívny poistný produkt – Komplexné poistenie podnikateľov. Jeho úlohou je chrániť Vás ako podnikateľa pred náhodnými a náhlymi škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi a zároveň Vám umožní určiť si optimálnu ochranu svojho podnikania na základe vlastných požiadaviek. Produ...

 • Komplexné poistenie malých podnikateľov, živnostníkov

  Komplexné poistenie malých podnikateľov, živnostníkov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Patríte medzi menšie výrobné, obchodné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby alebo iné združenia? Ste začínajúcim živnostníkom alebo už máte dobre fungujúcu prevádzku? Ponúkam Vám jednoduché poistné riešenie zohľadňujúce komplexné potreby Vášho podnikania. V rámci produktu Komplexné poistenie malých podnikateľov Vám ponúkam v jednej poistnej zmluve až šesť druhov poistení, ktoré si môžete uzatvoriť v troch rozdielnych moduloch poistného krytia. Jednotlivé moduly sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali najčaste...

 • Realizácia závlahového systému, možnosť komplexného riešenia i s výsadbou

  Realizácia závlahového systému, možnosť komplexného riešenia i s výsadbou

  Realizácia a servis závlahového systému, so záhradníkom i komplet výsadba, tiež zabezpečíme realizáciu studne - vrt i kopanú, dlažbu a pod....predaj okrasnych rastlin...akcie-dopredaje..platne stale..v zimnom obdobi predaj čajov štartujucich imunitu,odstranujujich unavu....balenia...5-10-15-20-25-30g...celoročne ponukame predaj okraSNYCH RASTLIN Už OD 0,20E..VTAčI ZOB..PRIJIMAME OBJEDNAVKY NA JARNE ZASIELANIE...PEPINA,CYPRUšTEKOV..TUJI...GOJI LISTOVE I PLODOVE...

 • Komplexné služby spojené s kúpou, predajom, alebo prenájmom nehnuteľností

  Sprostredkovanie kúpy, predaja, alebo prenájmu nehnuteľností. Služby realitnej kancelárie.

 • Inžinierske stavby - komplexné

  a/ diaľkové a miestne rozvody zemného plynu, zariadenia na plynovode – regulačné stanice plynu b/ diaľkové a miestne rozvody vody, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

 • Komplexné realizácie stavebných prác

  Realizujeme: - výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov od základov až po strechu s použitím vlastných prostriedkov - fasády a zateplovacie práce zo všetkých druhov materiálu s použitím vlastného lešenia - všetky druhy sanitárnych a inštalačných prác (voda, plyn, kúrenie) z Vami zvoleného materiálu (meď, plast, železo) - kompletné sádrokartónové systémy vo vysokej kvalite

 • Komplexné vedenie mzdovej agendy - mesačne 14€/zamestnanec

  Našim klientom komplexne vedieme mzdovú agendu. - mesačné spracovanie miezd podľa podkladov klienta - prihlásenie do sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne - výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad - bankové príkazy na úhradu miezd vrátane zrážok poisťovniam, daňovému úradu - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - tlač a distribúcia výplatných pások - štatistické výkazy - potvrdenia o príjme - mzdové a evidenčné listy - podklady pre účtovníctvo - pravidelný reporting v dohodnutej štruktúre Mesačne iba 14€/ zamestnanec alebo dohodár. Žiadne...

 • Školenie a komplexné služby BOZP

  Pri zabezpečení povinností zamestnávateľa v problematike bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov ponúkame komplexné služby, ktoré vám sprostredkuje náš skúsený technik bozp. Podcenenie BOZP vyplývajúcich zo súčasnej právnej úpravy sa nemusí vyplatiť,

 • Komplexné rekonštrukcie bytov a bytových jadier

  Pri týchto druhoch rekonštrukcií zabezpečujeme všetky potrebné písomnosti – povolenia na potrebný rozsah rekonštrukcie efektívne a rýchlo. Zabezpečíme navrhovaný pôdorysný stav novej rekonštrukcie s dispozičným riešením podľa Vašich predstáv.

 • Komplexné upratovacie služby

  Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je jeho čistota. Nie každému sa toto vyjadrenie na prvý pohľad pozdáva, ale ak sa nad tým zamyslíte, zistíte, že je to tak. V zanedbaných priestoroch sú totiž zamestnanci často znechutení a nepodávajú dobré výkony. Ak teda chcete, aby Vaša firma prosperovala a Vaši zamestnanci podávali tie najlepšie výkony, zabezpečte im pekné a čisté pracovné prostredie. Práve kvôli tomuto našim zákazníkom ponúkame komplexné portfólio upratovacích služieb s kvalitou, na ktorú sa môžu vždy spoľahnúť. Vďaka našim upratovacím službám budú Vaše kancelárie a ostatné priestory vždy čisté, vďak...

 • Komplexné dodávky elektromotorov firmy MEZ

  Motory do USA podľa normy NEMA

 • Komplexné spracovanie mzdovej agendy

  - výpočet miezd, spracovanie mzdových listov, - výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a úradom práce k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod. Na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami, - vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca, - spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti, - spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti, - n...

 • Komplexné riešenie stavieb

  Komplexné riešenie stavieb, objektov, domov ako celku, od základov po krov.

 • Komplexné geodetické práce

  Naša firma ponúka komplexné geodetické práce ako geometrické plány rôzneho účelu, stavieb inžinierskych sietí, polohopisy výškopisy, vytyčovanie hraníc pozemkov, projektovanie stavieb, znalecké posudky, sprostredkovanie stavebných úverov, managing stavieb, stavebné kalkulácie, stavebný a geodetický dozor na stavbách menšieho, alebo väščieho rozsahu a zamerania.

 • Výhody komplexného servisu olejov

  - predchádzanie havarijným prestojom strojov a zariadení - celkové zníženie spotreby mazív a ich optimalizácia - predĺženie životnosti jednotlivých súčastí strojov - predĺženie životnosti olejových náplní trvalým monitorovaním - zníženie nákladov na prevádzku a údržbu - zníženie nákladov pri výmene náplní - minimalizácia skladových zásob včasnými dodávkami k odberateľovi

 • Komplexné architektonické, urbanistické služby v oblasti pozemných stavieb

  V súčasnosti naša kancelária zabezpečuje komplexné architektonické, urbanistické služby v oblasti pozemných stavieb. Vypracujeme pre vás investičný zámer, architektonicko-urbanistický návrh, dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia, dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre výber dodávateľa, územný plán obce, územný plán zóny, ako aj návrh a projekt interiéru.

 • Komplexné riešenia na tvorbu počítačových sietí

  Počítačová sieť je vzájomné prepojenie aspoň dvoch počítačov za účelom ich komunikácie a zdieľania sieťových prostriedkov ako odovzdávanie správ, prenos súborov, zdieľanie súborov, tlačiarní, ochrana dát, spoločné databázy. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov. Client - to - server (existuje nadradený počítač), Peer - to - peer (všetky počítače sú si navzájom rovnaké). Kabeláž sa používa k vlastnému fyzickému prepojeniu počítačov. Používame tieto kabely: - koaxiálne káble - optické vlákna - tienené a netienené krútene dvojlinky V prípade poruchy pracovnej stanice môžete pokračovať v práci na inej pracovnej sta...

 • Komplexné riešenia interiéru

  – kuchyne, rolldor, šatníky, komody, kúpeľne, obývacie steny, detské izby, študentské izby, spálne, pracovne...Vieme zabezpečiť taktiež aj elektroniku ( vstavané spotrebiče), dresy a pod. Zákazník má neobmedzené možnosti výberu produktov podľa svojich predstáv. U nás máte možnosť si zariadiť svoj domov bez toho aby ste niekam chodili. My prídeme za Vami.

 • Komplexné reklamné služby

  Komplexné reklamné služby

  Ponúkame: - návrhy-logá,vizitky, prospekty,letáky... - reklamu fóliovú ako sú:reklamné tabule, polep aut, výklady, reklamné stojany, - digitálnú tlač na fóliu aj pvc banery, - veľkoplošnú maľovanú reklamu na fasádu -americká retuš, alebo banerová technika, - svetelné boxy a totémy, - frézovaná reklama,plastové loga a písmo, - tlač:vizitky, letáky, plagáty, prospekty,a iné - vyrábame reklamné a-stojany, klip rámy a informačné systémy,

 • Komplexné energetické poradenstvo

  - komplexné poradenstvo v energetike

 • Poskytujeme komplexné služby

  Poskytujeme komplexné služby

  - predaj náhradných dielov, - pozáručné opravy - oprava UNC 060 a oprava Locust 750, - zmluvný servis, - prenájom UNC 060 a Locust 750.

 • Komplexné polygrafické služby - návrh - grafické spracovanie - tlač - knihárske spracovanie

  Komplexné polygrafické služby - návrh - grafické spracovanie - tlač - knihárske spracovanie

  Ponúkame komplexné polygrafické služby: - DTP-CTP - TLAČ - do formátu B1 4+4 - KNIHÁRSKE SPRACOVANIE- väzby V1-V9 - Všetky druhy tlačív, poštové poukážky, plnofarebné katalógy, vizitky... - Aktuálne: STOLOVÉ - PRACOVNÉ - NÁSTENNÉ - TROJDIELNE kalendáre

 • Komplexné riešenie elektroinštalácií pre domy a priemyselné objekty

 • Komplexné stavebné práce

  - pokladanie zámkových dlažieb - búracie práce - autodoprava - nákladná doprava - zemné a výkopové práce - rekonštrukcia stavieb - cenové ponuky - maliarské a natieračské práce - zatepľovacie a izolatérske práce - realizácia rozvodov inžinierských sieti - terenné úpravy - údržba komunálnych ciest v zime - sadrokartónové systémy - montáž

 • Komplexné reštaurovanie pamiatok

  Komplexné reštaurovanie pamiatok

  Pri reštaurovaní často aplikujeme historické postupy a technológie. Kedže ide často o zabudnuté techniky, mnohé komponenty si musíme pripraviť a vyrobiť sami. Snažíme sa vyberať také materiály, ktoré sú v čo najväčšej miere identické s pôvodnými. Taktiež kladieme dôraz na ich trvácnosť ale aj reverzibilitu. V individuálnych prípadoch, najmä pri výskume a konzervovaní, ale aj pri rekonštrukciách, používame taktiež najmodernejšie postupy a materiály využívané v oblasti reštaurovania. - historické fasády - historické omietky - kamenná socha - historické murivo - historické pivnice - drevená socha

 • Komplexné projekčné služby

  Architektonická štúdia. Dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dokumentácia pre satvebné povolenie. Tendrová dokumentácia. Dokumentácia pre realizáciu stavby.

 • Komplexné prepravné služby

  Naša spoločnosť ponúka komplexné prepravné služby formou celovozovej a dokládovej prepravy i prepravy zbernou službou v rámci Slovenska a všetkých európskych štátov, so zameraním na teritória Veľkej Británie a Írska, Beneluxu a Francúzska, Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska a Portugalska a Škandinávie. Dlhoročné skúsenosti a partnerské zázemie využívame pri prevádzkovaní pravidelných obojstranných zberných liniek na trasách SK – GB/IRL, SK – Benelux, Francúzsko, SK – Nemecko, SK – Škandinávia a tiež pri poskytovaní ďaľších logistických služieb (vyzdvihnutie, preskladovanie, balenie a etiketovanie zásielok, finálna distribúci...

 • Komplexné upratovacie služby

  - generálne a bežné čistenie - kancelárske budovy, domy alebo byty, továrne, obchody, inštitúcie ..., - čistenie a údržba bazénov - upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel - ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel - čistenie a zimná údržba komunikácií - čistenie fasád a pomníkov - úprava lyžiarskych tratí - úprava tenisových kurtov a športových plôch - parné čistenie - hĺbkové tepovanie kobercov a čalúneného nábytku

 • Komplexné stavebné práce

  Ponúkame nasledovné stavebné práce: - elektroinštalácie - obklady, dlažby, sádrokartón - podlahy - voda, odpad - zateplenie fasád, podkroví, stropov pivníc, bloky - omietky všetkých druhov - a iné... !!! BYTOVÉ JADRO DO 10 DNÍ !!!

 • Komplexné zabezpečenie objektov

  •bezpečtnostný audit •bezpečný dom a bezpečné pracovisko

 • Komplexné riešenia

  Kuchyne, obývačky, pracovne, spálne, jedálne, predsiene, kúpeľne, kancelárie, vstavané skrine, stoly a stoličky. Výber produktov neustále rozširujeme s cieľom poskytnúť pre Vás maximum. U nás máte možnosť zariadiť svoj domov, kanceláriu pod jednou strechou.

 • Komplexné technické zabezpečenie podujatí

  - (tlmočenie, ozvučenie, nahrávanie, tlmočnícka technika, konferenčná technika, data/video projekcia, ďalšie požiadavky zákazníkov)

 • Komplexné služby v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok

  - analýza úspešnosti inkasa Vašich pohľadávok - rozbor pohľadávok, screening dlžníka - mimosúdne inkaso pohľadávok – inkaso pohľadávok po lehote splatnosti - upomienkový servis – efektívny kontakt s dlžníkom, uzatváranie splátkových kalendárov a dohôd, kompletný monitoring platieb - započítanie pohľadávok – vzájomné pohľadávky rovnakého druhu - ohodnocovanie pohľadávok – stanovenie hodnoty pohľadávky (majetku) - uplatnenie pohľadávok na všeobecnom súde a na rozhodcovskom súde - exekučné konanie – dohľad nad výkonom súdnych a iných rozhodnutí - zahraničné inkaso pohľadávok – inkaso pohľadávok v zahraničí podľa dohod...

 • Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v sústave podvojného účtovníctva

  Spracovanie prvotných dokladov, vyhotovenie účtovných záznamov, zápis do účtovných kníh, účtovné výkazníctvo, účtovná závierka, spracovanie daňového priznania, výročná správa, podklady pre Zbierku listín. Spracovanie mzdovej agendy až po výstup do účtovníctva a do daňového priznania. Spracovanie odpisov hmotného a nehmotného majetku po výstup do účtovníctva, podklady pre inventarizáciu majetku.

 • Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v sústave jednoduchého účtovníctva

  Od prevzatia prvotných dokladov klienta, cez zápis do účtovných kníh, po vyhotovenie ročného daňového priznania spracovanie mzdovej agendy komplexne. Spracovanie odpisovania majetku komplexne, inventarizácia.

 • Komplexné polygrafické služby

  Komplexné polygrafické služby

  Ako samostatná tlačiareň poskytujeme: - hárková ofsetová tlač (max formát 52 x 74cm) - väzby V1, V2, špirálovanie - číslovanie, perforovanie, bigovanie, falcovanie - laminovanie - výsek, zlatenie, prego, slepotlač, sieťotlač Ďalšie služby a produkty: - Veľkoplošná digitálna tlač - CTP & Repro Grafické štúdio

 • Komplexné vybavenie hotelov a reštaurácií

  Komplexné vybavenie hotelov a reštaurácií

  Naša firma vznikla v roku 1993 so zámerom a cieleným sortimentom pre hotely a reštaurácie a to: - gastronomická technológia, nerezový nábytok, chladiace pulty, veľkoobjemové chladničky a mrazničky, výdajné pulty a zariadenia - sklo, porcelán, príbory, kuchynské doplnky, nerezové a smaltované hrnce, podnosy, hotelový textil, pracovné oblečenie, obrusy, jednorázový riad, čistiace potreby, predaj propán + propán bután plynu

 • Komplexné účtovnícke služby za bezkonkurenčné ceny

  Dobrý deň Ponúkame komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a správy miezd za bezkonkurenčné ceny. Ďalej ponúkame spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie služby podľa želania zákazníka. Poskytujeme i ekonomické poradenstvo. Tešíme sa na spoluprácu.

 • Komplexné zabezpečenie a realizácia jednoduchých stavieb na kľúč

  Komplexné právne a technické poradenstvo, inžiniering, počas prípravy realizácie Vašej vysnívanej nehnuteľnosti ( stavebný dozor, projektová dokumentácia, vypracovanie geometrického plánu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, poradenstvo pri výbere zhotoviteľa stavby, poradenstvo najvhodnejšieho financovanie stavby, kolaudácia stavby).

 • Komplexné služby v stavebníctve

  Komplexné služby v stavebníctve

  - výstavba budov, rekonštrukcie a iné práce - návrhy na riešenia drobných stavieb - murárské, tesarské práce - inštalácia vodovodných a odpadových rozvodov - elektroinštalačné práce - pokládka obkladov a dlažieb - výstavba rodinných domov na kľúč - obhliadku staveniska - poskytovanie skúsenosti z firemných svojích realizácií - návrhy riešení - cenovú kalkuláciu - dohodu a realizáciu stavby - spoluprácu so stavebným architektom

 • Tvárniace linky, komplexné linky s lismi a automatizované technologické pracoviská

  Tvárniace linky, komplexné linky s lismi a automatizované technologické pracoviská

  * Komplexné lisovacie pracovisko na výrobu dielcov z kovových pruhov Používa sa na výrobu výstrižkov z kovových pruhov. Pozostáva z podávača, zavádzacieho zariadenia, lisu, šrotovacích nožníc, palety a riadiaceho systému. Technické parametre: - menovitá tvárniaca sila 1 600 kN, 2500 kN - výkon pracoviska 30 ks/min - šírka pruhu do 250 mm - hrúbka pruhu 1 až 5 mm - max. dĺžka pruhu 2 000 mm * Komplexné lisovacie pracovisko na výrobu dielcov z kovových pásov Používa sa na výrobu výstrižkov z pásového materiálu vo zvitku. Pozostáva z odvíjačky, rovnačky, podávača, lisu, šrotovacích nožníc, palety, nakladača zvitku a riadiaceh...

 • Komplexné účtovnícke služby, dane, poradenstvo

  Komplexné účtovnícke služby, dane, poradenstvo

  -komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby -evidencia záväzkov a pohľadávok, evidencia majetku, prijatých a vystavených faktúr, -spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických (A, B) a právnických osôb -spracovanie daňového priznania DPH vrátane súhrnného výkazu -vratka DPH zo zahraničia - spracovanie a podanie žiadosti elektronickou formou -spracovanie štatistických výkazov a INTRASTAT -pravidelný prehľad o výsledku hospodárenia v elektronickej alebo tlačenej podobe -výstupy a prehľady z účtovníctva podľa požiadaviek klienta v elektronickej alebo tlačenej podobe -spracovanie intern...

 • Ponúkame komplexné opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel

  Ponúkame komplexné opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel

  Zaoberáme sa komplexnými opravami osobných a úžitkových motorových vozidiel všetkých značiek. Touto cestou by sme Vás chceli osloviť ponukou našich služieb v oblasti starostlivosti o Váš vozový park vrátane klampiarskych a lakýrnických prác. Naša flexibilita Vám bude určite prínosom, o čom svedčí aj množstvo spokojných zákazníkov. Po dohode so zákazníkom hlavne z časových dôvodov, vieme poskutnúť služby aj po 19.00 hod. tzv. služba telefón. V prípade potreby vieme poskytnúť aj náhradné vozidlo počas doby opravy Vášho vozidla.Cena za pracu 10-15€ za N/Hod Vymena oleja zdarma.......


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Komplexné riešenie na kľúč 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.