Konzultácie projektu

Spoločnosť ponúka služby v oblasti konzultácie realizačného projektu.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Konzultácie a inžiniering

  - záložných zdrojov UPS - neprerušiteľných zdrojov energie - záložných zdrojov MG - motorgenerátorov - záložných zdrojov DRUPS - dynamických rotačných UPS - systémov nepretržitého napájania pomocou UPS, MG alebo DRUPS - napájania dátových centier podľa štandardov TIER I, II, III, IV - záložných DC-UPS - jednosmerných zdrojov - napájacích zdrojov - invertorov - konvertorov - nabíjačiek akumulátorov - akumulátorov - fotovoltických elektrární - FVE - obnoviteľných zdrojov na báze spaľovania drevoštiepky - obnoviteľných zdrojov na báze využitia vody - malé vodné elektrárne - obnoviteľných zdrojov na báze využita vetra - vetern...

 • Individuálne konzultácie výživy

  Kedy zvoliť individuálnu konzultáciu? - máte lekárske vyšetrenie, stanovenú diagnózu a chcete podporiť liečbu zmenou stravovania - máte zdravotné problémy a chcete vedieť, aké potraviny a ich kombinácie individuálne vyhovujú vášmu organizmu a podporia odstránenie problémov a chcete zmeniť spôsob stravovania a životný štýl - máte záujem o prevenciu zdravia a podporu imunity - chcete podporiť vaše zdravie doplnkami výživy a chcete sa o ich výbere poradiť Objednať sa konzultáciu Čomu sa venujeme na individuálnej konzultácii ? - celkovej anamnéze klienta - spolu s klientom...

 • Konzultácie

  Ponúkame konzultácie a poradenstvo v nasledujúcich oblastiach: •obnova a upgrade starých komponentov •optimalizácia a zefektívnenie infraštruktúry •virtualizácia •licenčné poradenstvo

 • KONZULTÁCIE

  - poradenstvo pri výbere a aplikácii farieb ku konkrétnej požiadavke (kov, murivo, plast, drevo, iné materiály); - konzultácie a návrhy pri výbere a aplikácii protipožiarnych farieb ku konkrétnej požiadavke; - konzultácie a návrhy pri výbere a riešení výškových extrémnych prác nad voľnou hĺbkou (konštrukcie, obvodové plášte budov, bleskozvody, hromozvody, výťahové šachty); - poradenstvo a návrhy pri výbere a riešení protipožiarnych upchávok, prestupov, káblových prechodov, výťahových šácht a rôznych požiarnych úsekov budov a deliacich priečok; - konzultácie a návrhy pri výbere a riešení potápačských prác, nákupu a použi...

 • Strategické konzultácie

  Naša spoločnosť môže podporovať klientov v celom procese strategického či marketingového analyzovania a plánovania. Analytické rámce zvyčajne tvoria najdôležitejšiu časť procesu tvorby stratégií. A značne uľahčujú podnikové rozhodovanie vo všeobecnosti. Avšak, je potrebné mať silné základy konkurenčnej analýzy, aby sme z nich vedeli vyťažiť maximum. S využitím svojich výskumných a analytických zručností a skúseností, spoločnosť dodáva klientom spoľahlivé analytické výstupy založené na faktoch a trhovom vzhľade. Nasleduje niekoľko príkladov analytických rámcov, pri zostavovaní ktorých sa klienti môžu plne spoľahnúť na na...

 • Marketingové poradenstvo, konzultácie

  Poradenstvo a konzultácie pre marketingové riešenia, odborné odporúčania ku konkrétnym projektom, reklamným kampaniam, poradenstvo pri komunikácii so zákazníkmi, s odberateľmi, klientmi, zisťovanie zákazníckych preferencií, praktické poradenstvo pri výbere externého dodávateľa služieb reklamy, poradenstvo pri podpore predaja a tvorbe marketingového plánu a pod. •úvodná konzultácia 1 hodinu zdarma •marketingové poradenstvo v oblasti klasického, resp. off-line marketingu (ako využiť corporate identity v biznise, ako vybrať najlepšieho realizátora reklamných kampaní, na čo si dať pozor pri návrhu a výrobe printových propagačných materiálov, ...

 • Audit a konzultácie

  Audit a konzultácie

  Audit informačného systému je proces, počas ktorého je kompletne zmapovaný a zhodnotený aktuálny stav IS a zároveň sú navrhnuté riešenia smerujúce k odstráneniu systémových nedostatkov. Rozumie sa tým preverenie všetkých oblastí IS zahŕňajúce hardvérové vybavenie, operačný a aplikačný softvér a súvisiacu licenčnú politiku, systém zabezpečenia a ochrany dát, organizáciu práce s informáciami, správu dokumentov... Cieľom auditu je poskytnúť klientovi kvalifikované informácie (návrhy a konkrétne riešenia), ktorých uplatnením je umožnené optimálne využívanie IS pri plnení obchodných plánov a každodenných aktivít organizácie. Sam...

 • Konzultácie a služby

  Konzultácie a služby

  Pri záujme o podnikanie a pri podnikaní na území Ukrajiny zabezpečujem a sprostredkúvam nasledovné služby: - registrácia firiem (s.r.o.) na území Ukrajiny do jedného týždňa - registrácia firiem (s.r.o.) na území Ruskej Federácie do dvoch týždňov - prieskum trhu a marketing; - zabezpečenie logistiky a dopravy; - zabezpečenie advokátskych služieb; - colné služby a služby s tým spojené; - inzercia a reklama v ukrajinských médiách; - zabezpečenie kúpy a prenájmu nehnuteľností; - zakladanie podnikateľských subjektov na Ukrajine; - vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov; - sprostredkovanie obchodu a obchodných kontaktov; - mo...

 • Konzultácie pre HACCP, ISO 22000:2005, IFS, BRC, GMP a potravinársku legislatívu

  Služby sú poskytované samostatne, alebo ako kompletný súbor služieb zameraný na: - systémy zdravotnej bezpečnosti potravín podľa požiadaviek HACCP a ISO 22000:2005 - systémy manažérstva kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín podľa medzinárodných štandardov IFS, BRC, FSSC 22000 - správna výrobná prax - Tesco štandardu pre výrobu potravín - Mac Donald´s štandard KONZULTÁCIE: - poskytnutie odborného poradenstva pre vypracovanie, implementáciu a udržiavanie systémov v praxi DOKUMENTÁCIA A ZÁZNAMY: - vypracovanie dokumentácie k systémom, príručky, smernice, postupy - vypracovanie záznamov na monitorovanie - udržiavanie a aktualizácia d...

 • Spotrebné dane- daňové poradenstvo, konzultácie, analýzy, zastúpenie, stanoviská, expertízy

  SPOTREBNÉ DANE sú v ríámci daňového poradenstva začelené ako jeho špecifická časť, nakoľko v Slovenskej republike kompetencie správcu dane pred zlúčením colnej a dańovej správy do Finančenej správy vykonávala práve colná správa, tzn. v súčasnosti Finančná správa a jej colná sekcia. Daňové poradenstvo zahŕňa tiež daňový audit, ktorý je zameraný na posúdenie a analýzu systému pri správe spotrebných daní, dodržiavania stanovených postupov, legislatívy a nespočetných zmien a administratívnych úkonov, ktoré sú povinné daňové subjekty dodržiavať a v praxi aplikovať. Nielenže odhalíme rezervy, ale odporučíme opatrenia za účelom nast...

 • Konzultácie a poradenstvo

  * Sme ochotní Vám pomôcť a poradiť pri realizácii drevostavby * Pri ošetrovaní drevených konštrukcií olejovými napúšťadlami * Pri realizácii trávnatných striech

 • Technické a priemyselné riešenia, konzultácie

  Poskytujeme poradenstvo a konzultácie v technickej a procesnej oblasti automobilového a zdravotníckeho priemyslu, ako aj riešenia jednotlivých problémov súvisiacich s daným odvetvím a technológiou. Pri hľadaní jednotlivých riešení využívame odbornosť spoločností, s ktorými dodnes spolupracujeme. Našou snahou je iidentifikovať problém a nájsť jeho praktické riešenie.

 • Poradenstvo a konzultácie

  •Výber vhodného systému z pohľadu efektívnosti ale aj vizuálneho hľadiska. •Odborný posudok o poškodeniach jestvujúcej nehnuteľnosti alebo rizikový profil projektu stavby. •Vypracovanie návrhov k optimalizácii fasád vo fáze projektu a vypracovanie konceptu riešení. •Integrovanie ochranných systémov proti vtáctvu v samotnej projekcii s aspektom zachovania vzhľadu. •Profesionálna montáž všetkých systémov ochrany proti vtáctvu. •Montáž vo výškach s použitím horolezeckej a špeciálnej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z.z a vyhlášky SÚBP 374/90 a FISAT – štandardov. •Stavebný dozor montážneho tímu.

 • Finančné poradenstvo cez internet alebo konzultácie na diaľku

  Poradenstvo cez internet prebieha prostredníctvom počítačového komunikačného programu Skype POSTUP PRI PORADENSTVE CEZ INTERNET - dohodnite si konzultáciu na diaľku telefonicky - zašleme Vám základný dotazník, ktorý nám poslúži na zorientovanie sa vo Vašom probléme - a pošleme Vám dalšie informácie o čase online stretnutia. VÝHODY PORADENSTVA CEZ INTERNET - anonymita - konzultácia prebieha na mieste a v čase, ktorý vyhovuje Vám

 • Konzultácie a poradenstvo

  Dlhoročné skúsenosti a vysoko špecializované know-how našich odborných konzultantov v oblasti správy a riadenia podnikových procesov tvoria primárnu bázu pre poskytovanie expertného poradenstva a konzultácií pre široké spektrum požiadaviek najnáročnejšieho klienta. Výsledky práce našich odborných konzultantov dokážeme následne transformovať do reálnej podoby a splniť tak diferencované zákaznícke očakávania. Poskytnutie poradenstva a konzultácií častokrát vyústi do realizácie a implementácie konkrétneho softvérového riešenia navrhnutého podľa konkrétnych špecifík klienta. - Mapovanie a popis riadiacich procesov - Vizualizácia a sprehľa...

 • Konzultácie pre obecné samosprávy

  ? pre malých a stredných podnikateľov ? štátne organizácie ako aj organizácie tretieho sektora

 • Analýzy, konzultácie

  Analýzy, konzultácie a implementačné služby v oblasti IT.

 • IT konzultácie

  Ponúkame vám profesionálne služby v oblasti Informačných technológii pre malé a stredné firmy. Zabezpečujeme komplexné IT riešenia v oblasti sieťovej infraštruktúry ako správa siete, sprava počítačov, správa serverov, návrh siete a VPN. Naši špecialisti poskytujú odborné konzultácie v oblasti IT. Ponúkame dlhoročné skúsenosti získané v rôznych malých, stredných, aj veľkých firmách. Používame najmodernejšie a najefektívnejšie metódy implementácie IT do firemnej infraštruktúry, aby sme zabezpečili čo najplynulejší chod a čo najnižšie náklady spojené s prevádzkou IT: - Návrh sieťovej infraštruktúry - Pracovné stanice - Návrh I...

 • Audit, konzultácie a strategické poradenstvo

  Služba je určená najmä pre majiteľov a manažérov, ktorí chcú mať nezávislý pohľad zvonku na aktuálny stav informačných systémov, platnosti softvérových licencií a techniky vo svojej firme. Audit v jednej zo svojich podôb predstavuje aj základ pre prípravu na zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001. Od nás získate množstvo nápadov na tému ako inovovať vaše podnikanie za pomoci informačných systémov a techniky, prípadne ako efektívne realizovať rozvoj alebo útlm vašich podnikateľských činností.

 • Technická podpora, údržba, konzultácie

  Ako sa Vy musíte starať o svojich zákazníkov, tak o našich dbáme i my. Ak máte otázku, pripomienku, alebo návrhy na úpravy, porozprávajte sa s nami o nich, pokojne aj mimo pracovnej doby. Kedykoľvek nám zavoláte, vždy Vám zdvihneme telefón a odpíšeme na Váš e-mail. Ak si to okolnosti vyžadujú, nasadneme do auta a preberieme danú pripomienku osobne. Vieme, že kvalitná spolupráca a silná dôvera sa buduje na základe kvalitne odvedenej práce a úprimnej komunikácie. Našim klientom zabezpečujeme rozšírenú technickú podporu intranetových aplikácii, údržbu internetových stránok a obchodov. Podľa potrieb klientov dáme k dispozícii copywritera, webma...

 • Konzultácie ohľadne váh

  Väčšina zákazníkov zvažujúcich kúpu váhy nemá presnú predstavu o tom, akú váhu potrebuje pre svoje podnikanie – nepozná presne svoje požiadavky a potreby. Preto pri kúpe váhy uprednostňuje okamžité rozhodnutie. Toto rozhodnutie býva niekedy neadekvátne raálnym podmienkam, a preto váha často nezodpovedá požiadavkám. Ešte horšia situácia môže nastať v prípade, keď firma uvažuje o riešení komplexnejšieho systému váženia (sklady, expedícia a podobne). Pred kúpou váhy Vám ponúkame kvalifikované poradenstvo, ktoré zohľadní Vaše požiadavky a predstavy o váhe so skutočnými potrebami na váhu kladenými. Okrem samotného poradenstva pri kúpe...

 • Poradenstvo a konzultácie

  Poradenstvo a konzultácie - Poradenstvo a konzultácie v oblasti životného prostredia, procesu EIA, ochrany a tvorby krajiny.

 • Poradenská činnosť a konzultácie

  - odborná poradenská činnosť - registrácia platiteľov daní - priebežné poradenstvo v oblasti zdaňovania - finančné oceňovanie - odborné konzultácie, daňová optimalizácia, vypracovanie stanovísk k zadaným problémom

 • Konzultácie ohľadne vývoja aplikácií

  Naši pracovníci majú niekoľkoročné skúsenosti s návrhom aplikácií, riadením vývoja. Tieto služby vám chceme poskytnúť, nakoľko si myslíme, že správne riadenie vývoja je základným kameňom každej úspešnej aplikácie a jej pozitívnym prijatím širokou verejnosťou.

 • Poradenstvo a konzultácie

  Spoločnosť Vám poskytne konzultácie a zabezpečí právne služby pre Vaše potreby v Číne. V prípade, že o poradenské služby máte záujem, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára a naši pracovníci Vás budú spätne kontaktovať. V spolupráci s našimi čínskymi partnermi Vám poskytneme tieto poradenské služby: - Market research and analysis - Investičné poradenstvo - Právne poradenstvo - Overenie obchodnej bonity Vášho čínskeho partnera - Sourcing materiálov a komodít

 • Konzultácie a poradenstvo

  - Poradenstvo pri výbere vhodných výrobkov - Spracovanie podkladov pre výberové konania - Technické a ekonomické vyhodnotenia ponúk - Operatívny informačný servis a poradenstvo

 • Konzultácie a analýza

  Každé riešenie - od jednoduchej web stránky až po mediálnu kampaň - musí mať presne zadefinovaný scenár . Na to, aby taký scenár vznikol, je nevyhnutné podrobne preskúmať predmet realizácie a navrhnúť optimálnu cestu k vytvoreniu finálneho produktu. Naši analytici a konzultanti sú profesionáli vo svojom obore a presne cielenými otázkami s Vami preberú na stretnutiach všetky detaily Vašich potrieb a predstáv o finálnom produkte - či už je to logo, alebo komplexné webové portálové riešenie.

 • Technické poradenstvo a konzultácie

  - Návrhy a projekty hydraulických a pneumatických systémov - Rekonštrukcie hydraulických systémov strojov a zariadení - Servisná činnosť hydraulických systémov

 • Konzultácie a služby

  Pri záujme o podnikanie a pri podnikaní na území Ukrajiny zabezpečujem a sprostredkúvam nasledovné služby: - registrácia firiem (s.r.o.) na území Ukrajiny do jedného týždňa - registrácia firiem (s.r.o.) na území Ruskej Federácie do dvoch týždňov - prieskum trhu a marketing; - zabezpečenie logistiky a dopravy; - zabezpečenie advokátskych služieb; - colné služby a služby s tým spojené; - inzercia a reklama v ukrajinských médiách; - zabezpečenie kúpy a prenájmu nehnuteľností; - zakladanie podnikateľských subjektov na Ukrajine; - vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov; - sprostredkovanie obchodu a obchodných kontaktov; - mo...

 • Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti životného prostredia

  Jednou služieb, ktoré ponúka naša spoločnosť je aj odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia. Disponujeme tímom kvalifikovaných špecialistov, ktorí svoje praktické skúsenosti využívajú pri riešení problémov zákazníka a poskytovaní odborného poradenstva a konzultácií v oblasti životného prostredia. V rámci tejto činnosti zabezpečujeme: - ekologické audity - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) - odborné poradenstvo v oblasti integrovanej kontroly znečistenia ŽP a vypracovanie žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ. - vypracovanie návrhov na riešenie problematiky nebezpečných...

 • Konzultácie a poradenstvo

  Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného poradenstva. Pracovnici spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na problémy klienta. Podľa náročnosti Vami zadaných otázok poskytujeme poradenstvo telefonicky, prostredníctvom e - mailu, alebo na základe zaslania faxovej požiadavky spolu s príslušnými dokladmi, prípadne osobnými konzultáciami. Zmluvné poskytovanie konzultácii a poradenstva je orientované na 3 základné oblasti - účtovníctvo a dane, pracovné právo a mzdy, legislatívny archív. Naša služba spočíva v poskytovaní odborných informácii podľa požiadaviek zákazníka prostredníctvom telefónu, faxu, elektronickej pošty, ...

 • Konzultácie a iné jednorazové práce podľa požiadaviek zákazníka

  Na rozdiel od zmluvného poskytovania konzultácií a poradenstva je táto služba zameraná na individuálne poskytovanie jednorazových služieb podľa požiadaviek zákazníkov vo vopred dohodnutých termínoch. To znamená, že nie je možné kedykoľvek ihneď získať potrebnú informáciu, napr. v telefonickom rozhovore, ako je tomu pri zmluvnom poskytovaní konzultácií a poradenstva. Konzultácie a iné práce môžu byť realizované v priestoroch spoločnosti, ako aj v priestoroch klienta. Informácie sú poskytované v štyroch základných oblastiach - účtovníctvo a dane, pracovné právo a mzdy, obchodné právo, legislatívny archív. Pokiaľ, vzhľadom na zložitosť urč...

 • Poradenstvo, konzultácie

  - testovanie ľudí - výberové pohovory - moderovanie porád a konferencií - konzultácia pri príprave zmeny - koučing

 • Telefonická podpora a konzultácie

  Po zavolaní na ktorúkoľvek linku budete prepojený na základe krátkej špecifikácie problému na jedného z našich vysokokvalifikovaných odborníkov zo sekcie technickej podpory a zákazníckeho servisu, prípadne zo sekcie systémov alebo systémového inžinierstva. Pokiaľ je potrebné, máme k dispozícii plnú technickú podporu špecialistov priamo u výrobcov všetkých zariadení.

 • Konzultácie v národnom a medzinárodnom priemyselnom odvetví

  Konzultácie v národnom a medzinárodnom priemyselnom odvetví

  Konzultácie v národnom a medzinárodnom priemyselnom odvetví, vyhľadávanie dodávateľov, riadenie projektov.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Konzultácie projektu 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.