Audi Concert 2 Laser optika

Optický laserový snímač pre všetky Audi Concert 2 autorádia.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Digitálny audio systém Symetrix

  Digitálny audio systém Symetrix

  Symetrix je americký výrobca produktov pre profesionálnu úpravu, spracovanie a distribúciu audio signálov. DSP procesory s intuitívnym ovládaním a jednoduchým programovaním, auto mixéry, equalizéry, výhybky, fitre ... Vysoká kvalita za dobré ceny. Symetrix je ideálny pre ozvučenie konferenčného centra, reštaurácií, hotelov, Wellness centier a pod. Základom systému je programovateľná DSP matica v základe s 12 nezávislými vstupmi a 8 nezávislými výstupmi, typ Symetrix RoomCombine 788. RoomCombine 788 predstavuje v jedinom prístroji kompletné riešenie pre ozvučenie projektov obsahujúcich viacej sál, resp. ovládacích bodov, s možnosťou nezávisle...

 • Plastová prepravka na ovocie a zeleninu KLAUDIA 1

  Plastová prepravka na ovocie a zeleninu KLAUDIA 1

  V ponuke máme plastové prepravky na ovocie a zeleninu, prípadne aj na iné produkty. rozmer prepravky : š 28 x dl.38 x výška 11,5 cm V prípade záujmu, pošlite objednávku Nájdete nás na Hlavnej ul.22 PAPIERNICTVO obaly, v pasáži oproti je Dom Zornica. Ľahký prístup autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota.

 • Audity a měření spotřeb tlakového vzduchu

  Audity a měření spotřeb tlakového vzduchu

  Problémy v provozu moderního systému stlačeného vzduchu jsou velmi komplexní a obtížně definovatelné bez podrobného prozkoumání. Pro detailní rozklíčování možných potíží a pro návrh optimalizace proto provádíme následující audity výroby a spotřeby stlačeného vzduchu: * Měření výroby a spotřeby tlakového vzduchu * Měření průtoku stlačeného vzduchu

 • AUDIT

  Audítorské overovanie počas celého roka. Postupovaniepodľa audítorských štandardov. Dôraz na overenie formálnej a vecnej stránky účtovných operácií. Riešenie metodických problémov, overenie vnútorného kontrolného systému a dodržiavanie interných predpisov. Posudzovanie správnosti vykonania inventarizácií, oceňovanie majetku a záväzkov, ich prezentácie a vykazovania. Formapriebežných auditov v súlade s požiadavkami klienta. Správa podľa medzinárodných audítorských štandardov. Názor nezávislého audítora na zverejňovanú účtovnú závierku a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

 • SADA AUDIOVRÁTNIKA PRE 1xÚČASTNÍKA

  Sada audiovrátnika; pre 1 účastníka; telefón; vrátnik

 • Audio/Videovrátniky

  Profesionálne riešenia svetových značiek doplňujúce celkový vzhľad objektov rôzneho typu.

 • Prístroje pre audiológiu

  Audiometer GSI 18 Je nový model, ktorý je určený na riešenie všetkých situácií pri skríningovom vyšetrení sluchu – od školských a priemyselných aplikácií (vyšetrenie pracovníkov v hluku) až po ambulancie lekárov. Má nový ergonomický dizajn s LCD displejom zobrazujúcim intenzitu a frekvenciu tónu. Je ľahký, kompaktný a snadno prenosný. Pevný obal chráni prístroj pred poškodením. Audiometer GSI Arrow Jedná sa o ľahký kompaktný diagnostický audiometer, ktorý je vhodný na vyšetrenia sluchu pred nastavovaním naslúchadiel. Je tak malý, že je ľahko prenosný medzi ambulanciami. Je vybavený kompletnou sadou testov potrebných pre tónovú audi...

 • Audio-video elektrický vrátnik

  Audio-video elektrický vrátnik

  Ponúkame širokú škálu elektronických vrátnikov: * Elektrický vrátnik audio systém: - Systém elektrického vrátnika vyvinutý pre rodinné domy a dvojdomy - Hliníková tabuľka, so silnou odolnosťou proti vplyvom počasia, namontovateľná na hocijaký stĺp - 2 drôtový audio systém rozšíriteľný o 2 ks vnútorného prístroja (+5 drôtový) - Možnosť Intercom medzi prístrojmi, s alternatívnou možnosťou pripojenia (napr. ostvetlenie schodiska) - Elektrické otváranie dverí, LED osvetlenie na menovke - Vonkajšie jednotky na 1 a 2 byty, jednoduché namontovanie - Hlasitosť zvonenia nastaviteľná v 3 stupňoch, prístroj je podľa požiadavky možné ...

 • Audit informačných systémov

  Vykonávame nezávislý procesný aj systémový audit informačných systémov s cieľom umožniť manažmentu správne strategické rozhodovanie, zjednodušenie, optimalizáciu, automatizáciu a v neposlednom rade aj úsporu finančných prostriedkov.

 • Environmentálny audit

  Environmentálny audit v rámci „due diligence“.

 • Prepravca kurier, osobné auto audi A6 combi 3.0 TDI

  Prepravým akýkoľvek balík, menší nábytok, batožinu, osobu

 • MC2 Audio E15

  Tento ultraľahký zosilňovač so spínaným zdrojom bol navrhnutý a vyvinutý tak, aby splnil požiadavky našich zákazníkov v takej kvalite akú poznajú a očakávajú od všetkých produktov MC2 Audio. Spínaný zdroj je schopný poskytnúť dostatok energie pre všetky špičky bez akýchkoľvek obmedzení alebo „ohybov“ či redukcii basov.

 • Personálny audit

  Chcete vedieť ako využívate potenciál vašich zamestnancov a ako ho zvýšiť? „Spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.“ Henry Ford Pomocou personálneho auditu zistíte rezervy vo využití ľudského kapitálu vo vašej firme. Súčasťou sú konkrétne praktické odporúčania na zlepšenie, ktoré je možné využiť hneď a bez veľkých investícií. Personálny audit realizujú manažéri so skúsenosťami z riadenia väčších či menších firiem a oddelení, ktorí vám poskytnú objektívny pohľad, nezaťažený vnútornou slepotou.

 • Produkcia audiovizuálnych diel

  Autorská činnosť a kompletná produkcia reklamných, hudobných videoklipov, dokumentov, autorské a produkčné zabezpečenie eventov aj s tv záznamom s možnosťou streamovania .

 • Energetický audit a aktualizácia energetického auditu

  Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá od 1.12.2014, že veľký podnik je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom raz za 4 roky, prvý krát v lehote do 5.12.2015. Pozn.: Veľký podnik je podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a jeho ročný obrat presahuje 50 mi.€ a/alebo jeho celková ročná súvaha presahuje 43 mil.€. Pokuta za nesplnenie povinnosti veľkého podniku: 5 000- 30 000 €. VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI Z FONDOV EÚ. Spracujeme Vám povinné prílohy k predkladanej žiadosti k aktuálnej výzve: Ako povinn...

 • Audítorské služby

  Podľa §2 odsek 1) zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (ďalej len zákon ), je audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. V odseku 15 zákona sa hovorí o tom, čo sú uisťovacie a súvisiace audítorske služby, ktoré môže poskytovať audítor alebo audítorská spoločnosť. Je nimi poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku (ďalej len „medzinárodné aud...

 • AUDIT-auditorium

  AUDIT-auditorium

  Seating for Auditoriums, theatres, Congress Hall and multi-purpose rooms. The program offers a range of standardized measurements which allow, at the same time, the development of specific products for projects. The program has 2 models, one for installations on straight floors and the other for adapting to inclined one, 3 different finishes with the capacity to personalize the backs; upholstery, plywood and ABS micro injected plafon for sound absorption. Ergonomic volumes, stable recovery and great comfort. Ergonomic volumes, stable recovery and comfort.

 • Audio - videotelefóny

  Audio - videotelefóny Vám poskytujú vizuálnu i hlasovú identifikáciu návštevníka pri vstupe do objektov, rodinných domov, vstupných hál, všade tam kde chcete mať kontrolovaný vstup osôb, ale aj s možnosťou automatického otvárania elektrického zámku z viacerých miest. Je veľkou pomôckou aj pre telesne postihnutých osôb, ktoré tieto zariadenia poskytujú. Pri vniknutí alebo narušení objektu, môžete byť informovaný i na Váš mobilný telefón. Zabezpečujeme AUDIO - VIDEO systémy: - videotelefón s obrazovkou ( farebná, čiernobiela ) - digitálne, analógové - dverová kamera so zvončekovým tlačítkom ( s viacerými tlačítkami ) - pamäťov...

 • Procesný audit

  Procesným audit analyzuje a vyhodnocuje neefektívne procesy vo Vašej spoločnosti. Na základe identifikácie slabých miest Vám navrhneme optimalizáciu interných a externých procesov vedúcu k zvýšeniu efektivity a prosperity Vašej firmy.

 • Personálny audit a poradenstvo

  Personálny audit sústreďuje svoju pozornosť na analýzu a návrh riešení v oblasti personalistiky, na analýzu systému personálneho riadenia a vyťaženia ľudských zdrojov v náväznosti na stratégiu firmy s cieľom optimalizovať personálne náklady.

 • Pasportizácia a audit nehnuteľností

  Pasportizácia- spracovanie technických vlastností energetických zariadení a vybavenia budov, technického stavu, spôsobu používania so spracovaním do jednotnej sústavy informácií pre: prvky zdravotechniky prvky silnoprúdu a slaboprúdu - osvetlenie (počty a typy svietidiel), zásuvky, vypínače, rozhlasy prvky vzduchotechniky prvky zabezpečovacieho alebo protipožiarneho systému - hasiace prístroje alebo senzory ohňa či dymu prvky kanalizácie,plynofikácia aj vodoinštalácie prvky vykurovania a chladenia Zistené údaje vám odovzdáme vo vami pož...

 • Web audit

  Služba je určená pre firmy ktoré sa rozhodli vytvoriť internetový projekt, majú definované ciele a potrebujú poradiť ako sa k nim dopracovať. Prieskum internetu Web audit je v prvom rade prieskum internetu. Cieľom je nájsť stránky podobné vášmu projektu. Ide naozaj o hĺkový priekum, kedy sa prechádzajú rôzne stránky v rôznych krajinách a jazykoch. Tento proces môže trvať niekoľko dní až po niekoľko týždňov v závislosti od projektu. Následne sa podľa zvolených kritérií ako návštevnosť, popularita alebo príbuznosť s budúcim projektom vyberú stránky, ktoré sa podrobia bližšiemu skúmaniu. Skúmanie vybratých stránok Druhá fáza j...

 • Audit kompresorov a návrhy energetických úspor

  Pomocou špeciálneho elektronického záznamového zariadenia vieme snímať priebeh práce kompresorov, tým zistiť krivky spotreby stlačeného vzduchu pre každý deň samostatne. Samozrejme maximá a minimá v spotrebe stlačeného vzduchu na prevádzke. Jednoznačne určiť zaťaženie, využitie a rezervu kompresorov ako aj celej kompresorovej stanice. Vieme nasimulovať do jestvujúcej kompresorovej stanice prevádzku iných kompresorov a presne vypočítať prípadné úspory, efektívnosť a návratnosť investície.

 • Energetické audity, posudky, koncepcie

  Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť energetických strát, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit te...

 • Audio ozvučenie

  Audio ozvučenie

  Dodávka, montáž a servis audio ozvučenia (100V rozhlas). Dodanie rozhlasových ústrední, zosilňovačov, reproduktorov, mikrofónov, regulátorov hlasitosti ....

 • Audit

  Naša spoločnosť svojím audítorom Vám zabezpečí poskytnutie výkonu auditu riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky obchodných a výrobných spoločností. Audit účtovných závierok je vykonávaný v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami. Zároveň v priebehu vykonávania štandardného auditu je možnosť i výkonu priebežnej kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných možností v prospech klienta. Okrem štandardného auditu zabezpečíme našim klientom svojím audítorom aj tzv. priebežný audit, ktorý je vykonávaný počas účtovného obdobia. Priebežný audit je zameraný hlavne na odstrán...

 • Audio-TV-Data

  - pri dodávke elektroinštalácie používame iba kvalitné a certifikované výrobky, ktoré zaručujú dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku

 • Digitálny audio telefón ELEGANT

  Popis výrobku: - dizajn ELEGANT - 6 tlačidiel (1-6) pre voľbu interkomového čísla - 1 tlačidlo pre ovládanie EZ - 1 prepínač hlasitosti vyzváňania - farba: biela, slonová kosť - rozmery: 82x197x49 mm - hmotnosť: 318 g

 • Digitálny audio telefón DT 93

  Popis výrobku: - dizajn DT93 - 6 tlačidiel (1-6) pre voľbu interkomového čísla - 1 tlačidlo pre ovládanie EZ - 1 prepínač hlasitosti vyzváňania - farba: biela - rozmery: 82x214x56 mm - hmotnosť: 400 g

 • Digitálny audio telefón ESO

  Popis výrobku: - dizajn ESO - 6 tlačidiel (1-6) pre voľbu interkomového čísla - 1 tlačidlo pre ovládanie EZ - 1 prepínač hlasitosti vyzváňania - 1 prepínač hlasitosti slúchadla - farba: biela, slonová kosť - rozmery: 80x215x60 mm (š x v x h) - hmotnosť: 230 g

 • Digitálny audio telefón HANSFREE

  Popis výrobku: - dizajn HANDSFREE - 2 tlačidlá pre zapnutie/vypnutie DT (ON/OFF) (prijatie hovoru/zrušenie hovoru) - 1 tlačidlo pre ovládanie EZ - 1 tlačidlo brány/aktivácia prídavného zariadenia - 6 tlačidiel (1-6) pre voľbu interkomového čísla - 1 prepínač hlasitosti vyzváňania - 1 prepínač hlasitosti hovoru - signalizačná LED - farba: biela - rozmery: 85x170x38 mm (š x v x h) - hmotnosť: 640 g

 • Digitálne AUDIO komunikačné systémy

  Digitálne komunikačné systémy sú moderným riešením komunikácie, od vchodovej brány s bytom, alebo kanceláriou. Tento systém je finančne prijateľným riešením, vo väčšine prípadov aj lacnejšou variantou, riešenia problémov zo stávajúcim komunikačným systémom ( analógovy 4+n systém ).

 • Audio a video vrátniky

  Systém domového elektrického vrátnika prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a používa sa všade tam, kde chcete kontrolovať prístup do objektu. Videovrátnik môžeme kombinovať aj so skrytou kamerou a použiť ho zároveň ako súčasť zabezpečovacieho zariadenia. Videotelefón je komponent, ktorý je umiestnený v interiéri budovy (byt, kancelária, predsieň rodinného domu atd.). Je určený na obojsmernú zvukovú komunikáciu so vstupným panelom umiestneným pred vstupom budovy, teda na komunikáciu s prichádzajúcou osobou a k otvoreniu dverí prostredníctvom tlačidla. Videotelefón pridáva k zvukovej komunikácií i komunikáciu obrazovú. Vizuálna kontrola prich...

 • Vrátníky audio-video

  Ponúkame pre Vás riešenia elektronických domových telefónov a video vrátnikov. Systémy pre jedného účastníka aj bytové domy, značiek. - Easydoor - Comelit - Commax - Genway

 • Marketing audit

  Po úvodnej bezplatnej konzultácii zhodnotíme súčasný stav marketingu a podpory predaja vo Vašej firme, ktorého výsledkom bude praktická analýza marketingových činností a návrh opatrení na zlepšenie, odporúčania konkrétne na mieru pre Vašu firmu: •aké používate marketingové nástroje, ako komunikujete so zákazníkmi, ako vnímajú potenciálni zákazníci Vašu firmu, predajňu, firemnú webstránku a ďalšie. •úvodná konzultácia zdarma •externý audit marketingových činností (off-marketing, on-marketing): pozrite sa na našu firmu očami zákazníka, ale aj profesionála

 • Audit a konzultácie

  Audit a konzultácie

  Audit informačného systému je proces, počas ktorého je kompletne zmapovaný a zhodnotený aktuálny stav IS a zároveň sú navrhnuté riešenia smerujúce k odstráneniu systémových nedostatkov. Rozumie sa tým preverenie všetkých oblastí IS zahŕňajúce hardvérové vybavenie, operačný a aplikačný softvér a súvisiacu licenčnú politiku, systém zabezpečenia a ochrany dát, organizáciu práce s informáciami, správu dokumentov... Cieľom auditu je poskytnúť klientovi kvalifikované informácie (návrhy a konkrétne riešenia), ktorých uplatnením je umožnené optimálne využívanie IS pri plnení obchodných plánov a každodenných aktivít organizácie. Sam...

 • Školenia audítorov

  • Školenie interného audítora podľa ISO 9001,ISO 2701,ISO 14001,ISO 20000-1 • Ďalšie školenia

 • Audity certifikačné

  • Pomoc pri vykonávaní interných auditov - pomôžeme Vám pri vykonávaní Vašich interných auditov • Certifikačné audity - pre certifikačné spoločnosti ponúkame účasť našich audítorov na certifikačných auditoch podľa normy ISO 9001 a ISO 27001 • Zákaznícke audity - pomôžeme Vám overiť ako je Váš dodávateľ schopný plniť Vaše požiadavky na dodávaný produkt

 • Audi STK Servis - Zdarma, rychle, bez starostí

  Musíte se svým vozem na povinnou technickou kontrolu? Náš autorizovaný servis Audi nabízí opět něco navíc. Pokud u nás necháte svůj vůz připravit pro technickou kontrolu, včetně měření emisí, my Vám samotné provedení technické kontroly v nezávislé STK nebudeme účtovat.

 • Vitrína Claudius II

  Vitrína Claudius II

  - 1473 vitrína 2-dverová 88 x 40 x 186

 • Digitálna konferenčná, tlmočnícka, ozvučovacia a audiovizuálna technika

  - (výskum, vývoj, výroba, predaj, prenájom, montáž, komplexné inštalácie a servis)

 • Energetický audit

  Ponúkame vám komplexné vypracovanie energetických certifikátov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Energetický certifikát budov vám vypracujeme na všetky zákonom stanovené objekty.

 • Audit, revízia poistných zmlúv

  Máte poistné zmluvy, ktoré Ste uzatvárali už dávnejšie? Neviete aké plnenie dostanete v prípade úrazu, choroby, straty zamestnania? Je táto poistná zmluva pre Vás dostačujúca? Ak nie aké riešenie je najvhodnejšie?

 • Audio a videovrátniky

  Audio a videovrátniky

  Ponúkame rôzne prevedenia audio a video domových telefónov pre rodinné domy aj viacbytové objekty, s možnosťou otvárania vchodových dverí z bytu.

 • Audio recording - Výroba reklamných spotov, zvučiek, jinglov

  Výroba reklamných spotov nebýva lacnou záležitosťou. My Vám ponúkame cenovo výhodnú alternatívu. Vyrobíme Vám reklamný spot podľa vašich predstáv. Jednoduchý čítaný oznam podkreslený hudbou, alebo „komponovaný“ reklamný spot so zvukovými efektami, viacerými hlasmi, príp. dejový nahraný profesionálnymi hercami.

 • Softvérový audit

  Softvérový audit zisťuje stav inštalovaného programového vybavenia na všetkých počítačoch. Správa licencií môže ušetriť veľa prostriedkov. Napomáha zjednoteniu softvérovej platformy vo firme a zabraňuje tzv. nadužívaniu licencií. Vďaka vykonanému softvérovému auditu nebude vynakladať viac prostriedkov za licencie, ako je v skutočnosti potrebné a vyhnete sa nebezpečenstvu právneho postihu pre nelegálne užívanie a kopírovanie softvéru. Bez detailného a aktuálneho prehľadu o tom, aký softvér je vo vašej organizácii inštalovaný, nie je možné v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach zabezpečiť úplnú právnu ochranu. Výstupom softvér...

 • Nezávislý jazykový audit

  Ucelené zmapovanie reálnych jazykových znalostí podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

 • Audit finančných výkazov

  Audit finančných výkazov je najväčšia oblasť činnosti spoločnosti GemerAudit spol. s r. o. Rožňava. Audit pomáha analyzovať organizáciám každý aspekt ich činnosti, poskytne im uistenie, že ich finančné výkazy pravdivo a vierohodne zobrazujú finančnú situáciu firmy, potvrdí im, či dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona a poradí im, ako zlepšiť súčasné procesy a postupy. Vykonáva sa u klienta a trvá niekoľko dní, pracuje na ňom vždy tím ľudí. Naša spoločnosť disponuje expertmi špecializovanými na poskytovanie audítorských služieb na vysokej úrovni. Usilujeme sa prevýšiť očakávania klientov neustálym zvyšovaním efek...

 • Audi A8L

  Audi A8L

  Prenájom vozidla: Audi A8 Long čiernej farby s 6.0 W12 motorom, 4 miestne - Vodič + osoby Konfortná výbava: 4 zónová klimatiozácia, nezávislé kúrenie, masážne a klimatizované kožené sedačky; roletky na oknách, TV/DVD v opierkách, minibar s chaldničkou. - Služobné cesty - Firemné akcie - Letiskové transfery - Svadby, zásnuby - Romantické večery - Narodeniny, rodinné oslavy - Promócie, stužkové, výročia - Vyhliadkové jazdy - Párty - Odvoz do divadla, do kina, na ples a pod. - iné typy prepravy podľa dohody Cenník na webovej stránke, individuálne cenové ponuky možné

 • Colný audit - nastavenie systému

  Zabezpečí optimalizáciu vášho colného a logistického systému a jeho správneho fungovania, čím zefektívni realizáciu procesov správne a včas. - zosúladenie colných postupov so systémom logistiky, - správne použitie colných režimov - využitie a nastavenie zjednodušených postupov - optimalizácia colných postupov Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete na našej webstránke v časti AKTUÁLNE TERMÍNY. V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, občerstvenie, osvedčenie. Objednajte si internú formu priamo u Vás za rovankú cenu + doprava. Pri prihlásení štyroch účastníkov, štvrtý zdarma!


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Audi Concert 2 Laser optika 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.