Diagnostika podsvietenia prístrojovky Seat TOLEDO

Oprava blikajúceho podsietenia prístrojovky na vozidlách SEAT, nieje riešiteľná na počkanie. Závada sa prejavuje buď pri naštartovaní alebo nahriatí vozidla, čoho dvôsledkom je úplne nefunkčná palubovka alebo s času na čas blikajúce podsvietenie.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Diagnostika motorů, autoleketrika

  Autobazar Autopark Kyjov je vybaven přední počítačovou technikou pro práci s řídícími jednotkami automobilů. Tým zkušených diagnostiků je pravidelně školen na nejmodernější přístroje, aby byl schopen vyhledat a odstranit i ty nejsložitější závady, případně opravit díly, které by se jinak museli měnit za nové. Autodiagnostiku lze rozdělit do dvou základních skupin.

 • Diagnostika olejov

  - sledovanie olejových náplní v priemysle - určovanie optimálnej životnosti olejov - predchádzanie problémom pri vzájomnej kontaminácii - určovanie výmnenných intervalov

 • Vibračná diagnostika

  Vibračná diagnostika

  - pravidelné a nepravidelné merania zvereného zariadenia

 • Offline diagnostika

  Offline diagnostika

  - prenosný merací systém - vykonáva sa podľa potreby pomocou prenosného prístroja MICROLOG CMVA 60. - monitorovacie systémy

 • Diagnostika poruchy stroja, vytipovanie chybného dielu

  Radi Vám: - kvalifikovane poradíme - vykonáme diagnostiku a identifikáciu závady - poučíme o rizikách vzniku, či opakovania závady - navrhneme potrebný rozsah opravy - s vašim súhlasom opravíme - v prípade záujmu aj poučíme, či zaškolíme obsluhu

 • Online diagnostika

  Online diagnostika

  - merací systém určený pre trvalé sledovanie mechanických vibrácií a stavu valivých ložísk - meranie, vyhodnocovanie a ukladanie nameraných hodnôt do pamäte je vykonávané v automatickom režime, tieto hodnoty sa porovnávajú s nastavenou úrovňou alarmu - aktuálny stav každého meraného uzlu je zobrazovaný na čelnom paneli pomocou LED diód - dlhodobé uchovávanie nameraných údajov a sledovanie trendov , komunikácia a prenos do PC - všetky použité komponenty sú vyvinuté pre prácu v ťažkom priemyselnom prostredí a vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou a mimoriadne priaznivým pomerom výkon - cena

 • DIAGNOSTIKA VOZIDIEL

  Diagnostika všetkých typov vozidiel systémom TEXA a originálnymi diagnostikami VAG

 • Diagnostika, opravy a servis kovotvárniacich strojov (lisov)

  Diagnostika, opravy a servis kovotvárniacich strojov (lisov)

  Ponúkame: - diagnostika, opravy a servis kovotvárniacich srojov (lisov) - meranie a nastavenie geometrie lisov - riešenie elektrických problémov - riešenie vybraných softvérových problémov - stavanie a zábeh lisov DIAGNOSTIKA Diagnostika poruchy stroja , vytipovanie chybného dielu Radi Vám: - kvalifikovane poradíme - vykonáme diagnostiku a identifikáciu závady - poučíme o rizikách vzniku, či opakovania závady - navrhneme potrebný rozsah opravy - s vašim súhlasom opravíme - v prípade záujmu aj poučíme, či zaškolíme obsluhu Veľký dôraz kladieme predovšetkým na význam preventívnych prehliadok. Štandardná preventívna prehl...

 • Bezdemontážna diagnostika strojov

  Odhalíme problémy pri zvýšených vibráciách, identifikujeme ich a odstránime, alebo dáme návod na ich odstránenie. Vyvažovanie rotorových častí na vlastných ložiskách bez transportu. Nastavenie súosovosti. Odstránenie rezonancie. Animácia pohybu strojov - pre odstránenie špecifických problémov. Termovízne merania - zistenie stavu elektrorozvodov, úniky tepla budov a pod. Ultrazvukové meranie - zistenie trhlín v materiáloch.

 • Technická diagnostika

  diagnostika stavu strojov, analýza chvenia, zistenie príčin porúch, odstránenie porúch, vyvažovanie rotorov, termovízne merania, defektoskopia, optické merania, oprava základov strojov

 • Diagnostika zdravotného stavu- prístrojom Quantum medical

  Biorezonančné vyšetrenie testuje: - vplyv stresu na organizmus a nervový systém - funkčnosť jednotlivých orgánov, žliaz, svalstva, kosti - stav imunitného, hormonálneho, kardiovaskulárneh- systému - prítomnosť cudzorodých organizmov baktérií, vírusov, húb a plesní - množstv- vitamínov, minerálov, hormónov, mastných kyselín a aminokyselín v organizme - alergény - prítomnosť ťažkých kovov - diagnostikuje chrbticu - stanovuje hladinu emócii a vplyv na jednotlivé ochorenia ....taktiež zistí traumy , emocionálne problémy, karmu ale aj čakry... počas vyšetrenia dochádza hneď k harmonizácii ....

 • Testery, diagnostika a náradie

  Testery, diagnostika a náradie

  - Tester usmerňovačov - Tester regulátorov PCM - Kľúč na remenice Bosch - 74mm - Kľúč na remenice Valeo - Kľúč na remenice Bosch - 114mm - Kľúč na remenice Denso - Kľúč na remenice Renault - Matica kľúča na remenice Bosch

 • Irisdiagnostika

  Irisdiagnostika

  Vraví sa, že oči sú okná do duše človeka. Možno v nich vidieť jeho citové poryvy a psychické stavy. Ale i mnohé zdravotné zmeny – tie, ktoré už prebiehajú, avšak i tie, ktoré ešte len nastanú. Oči nie sú len zrkadlom duše, ale aj tela. Je v nich zapísaná každá zmena, ktorá sa v organizme udeje. Keď sa vám skúsený špecialista pozrie do očí, dokáže odhaliť chorobu už päť rokov predtým, než sa prejaví. Odkaz vašich očí správne preloží jedine odborník, teda iridológ. Vyčíta z nich nielen váš momentálny psychický a fyzický stav, ale aj genetické predispozície na rôzne ochorenia. A keďže oko je schopné zaznamenať i tú najme...

 • Diagnostika riadiacich jednotiek

  - diagnostika riadiacich jednotiek - go motorov,prevodoviek,naprav,oil servis - zarucny a pozarucny servis - sportove upravy a prestavby automobilov - chiptuning - mechanicky tuning - renovacia starsich vozidiel - klampiarske a lakovnicke prace - predaj suciastok

 • Diagnostika riadiacich jednotiek

  -diagnostika riadiacich jednotiek -go motorov,prevodoviek,naprav,oil servis -zarucny a pozarucny servis -sportove upravy a prestavby automobilov -chiptuning -mechanicky tuning -renovacia starsich vozidiel -klampiarske a lakovnicke prace -predaj suciastok

 • Diagnostika okenných konštrukcií

  Diagnostika okenných konštrukcií

  Najčastejšie reklamovaným defektom okien a s nimi izolačných skiel je kondenzácia vodnej pary na zasklení. Povrchová kondenzácia na izolačných sklách môže sa vyskytovať najmä (obr.1): · na vonkajšej strane (pozícia 1); · na vnútorných stranách izolačného skla (pozícia 2 a 3); · na vnútornej strane (pozícia 4). Povrchová kondenzácia na vnútornej strane začína vždy v rohoch, najmä z dôvodu dodatočného ochladenia, ktoré je spôsobené tepelným mostom. Na vznik tohto tepelného mosta majú významný vplyv použité dištančné rámiky. Povrchová kondenzácia vodnej pary na pozícii 4 izolačného skla je spojená predovšetkým s nasledujúci...

 • Diagnostika, renovace a prodej dopravních pásů

  Diagnostika, renovace a prodej dopravních pásů

  Společnost RENOGUM a.s. zajišťuje s dlouhodobými zkušenostmi kompletní servis pryžových pásů pásových dopravníků. V současné době je jednou z nejvýznamnějších českých firem, které se touto činností odborně zabývají. Pokrývá veškeré potřeby Mostecké uhelné a.s. a rozšiřuje svou nabídku i na servis technologické pásové dopravy používané v lomech, štěrkovnách, pískovnách, v teplárnách apod. Kvalita veškerých služeb je garantována certifikací systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, který firma vlastní. V rámci servisní činnosti poskytujeme: - Spojování pásů - Montáže dopravních pásů - Kontrola pásů pá...

 • Dálková diagnostika

  Dálková diagnostika

  * přímá komunikace výrobce stroje s řídícím systémem stroje * určení pravděpodobné příčiny poruchy * zobrazování aktuálního stavu PLC a opravy PLC * zobrazování a opravy MP parametrů * diagnostika pohonů a odměřování, nastavení parametrů * přenos dat mezi PC a TNC (technologické programy), editace dat * vytváření BACKUP a LOGBOOK řídícího systému stroje

 • Termovizní diagnostika

  Termovizní diagnostika

  Termovize je reprodukční systém umožňující získat viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu, a to na základě vyhodnocování velikosti zářivého toku vyzařovaného z povrchu měřeného objektu. Termovizní měření je nedestruktivní metoda bezkontaktního měření a zobrazování povrchových teplot, které lze provádět za provozu bez jakéhokoliv poškození měřeného objektu. Termovizní technika používaná v současné době má většinou spektrální pásmo měření 2 až 5,6 m nebo 8 až 14 m, rozsah měřených teplot -30°C až 2000°C, obrazovou frekvenci až 25 Hz, teplotní rozlišení 0,1°C.

 • Bezdemontážní diagnostika

  Bezdemontážní diagnostika

  Pomocí moderního technického vybavení a školeného personálu servisu diagnostiky nabízíme systém monitorování stavu strojů založený na pravidelných pochůzkách (OFF-LINE) nebo na okamžitém zjištění stavu (ON-LINE). Včasné zachycení poruchy a její vyhodnocení umožňuje zajistit příslušnou nápravu a minimalizovat tak škody na zařízení.

 • Diagnostika opráv

  Diagnostika opráv

  Predovšetkým v oblasti železničnej dopravy vykonávame činnosť nedeštruktívneho skúšania materiálov - koľajníc, jazykov výhybiek, srdcoviek, oporníc a prídržníc výhybiek, zvarov a návarov železničných súčastí ultrazvukom. Sme však schopní tieto skúšky vykonať i na iných strojárenských výrobkoch. Kvalita vykonaných prác na železničnom zvršku je dokumentovaná výstupmi z meracích zariadení KRAB, elektronického zariadenia na meranie nerovností povrchu koľajníc a geometrie zvarov a zo zariadenia na meranie upínacej teploty koľajnicových pásov.

 • Preventivní a poruchová technická diagnostika strojních i el. zařízení

  Preventivní a poruchová technická diagnostika strojních i el. zařízení

  Technická diagnostika má v životním cyklu současných technologií velmi důležitou úlohu. Umožňuje plánování oprav a generálních oprav s ohledem na skutečný stav stroje, snižuje riziko následných poruch a eliminuje zvyšování nákladů v důsledku provádění zbytečných oprav. Důsledná a dlouhodobá aplikace metod technické diagnostiky významně snižuje výskyt závažných poruch a havárií s možností dlouhodobého výpadku výroby. Včasná diagnóza vadného dílu snižuje riziko havárií s následnou opravou několikanásobně převyšující svými náklady cenu za pouhou opravu vadného dílu. Nabízíme: - technickou diagnostiku vodních turbín m...

 • Materiálová diagnostika

  Materiálová diagnostika

  Disponujeme bohatými skúsenosťami z oblasti hodnotenia materiálov, zváraných konštrukcií a zariadení z hľadiska ich integrity, bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Venujeme sa aj otázkam stanovenia zostatkovej životnosti predovšetkým metódami vhodnosti pre prevádzku. Pri posudzovaní aplikujeme najnovšie poznatky komisií V, X, XI, XIII a XV IIW (International Institute of Welding – Medzinárodný zváračský inštitút). - V prípade havárií poskytujeme expertnú činnosť pri posúdení príčin vzniku porušenia na základe materiálovej, štruktúrnej a fraktografickej analýzy porušených častí. - Využitím metód lomovej mechaniky (únava, krehk...

 • Diagnostika vozidiel

  Diagnostika vozidiel

  Reflex Plus 4130Y Autodiagnostika, EOBD, Osciloskop Prístroj pre kompletnú diagnostiku vozidiel s možnosťou neustáleho rozširovania dát a funkcií. Software ECUreader umožňuje komunikáciu s riadiacou jednotkou vozidla pre overovanie správnej funkcie napr. zapalovanie, vstrekovanie, ABS, systémov inteligentného tlmenia atď. REFLEX 4130/Y TRUCK Prístroj pre kompletnú diagnostiku úžitkových vozidiel s možnostami neustáleho rozširovania dát a funkcií. Software ECUreader umožnuje komunikáciu s radiacou jednotkou vozidla pre overovanie správnej funkcie napr. vstrekovanie, ABS, systémy podvozkov atď.

 • Služby - Diagnostika hydraulických systémů

  Služby - Diagnostika hydraulických systémů

  S pomocí diagnostického sytému Parker SensoControl jsme připraveni zjišťovat odchylky ve funkci hydraulického systému, technický stav (opotřebení) hydraulických čerpadel a hydromotorů. Tato služba je prováděna v rámci havarijního servisu a údržby.

 • Počítačová diagnostika nákladných a osobných vozidiel

  Počítačová diagnostika nákladných a osobných vozidiel

  V našom servise dokážeme zistiť akúkoľvek závadu na Vašom vozidle pomocou počítačovej diagnostiky. Toto vykonávajú naši zaškolení mechanici pomocou programov VAG COM a TEXA. Sú schopní načítať informácie o všetkých dostupných jednotkách vo vozidle. Okrem riadiacej jednotky motora, napr. aj riadiace jednotky ABS, airbagov, tachometrov, imobilizérov, elektroniky vozidla atď. Naše počítačové programy sú ďalej schopné načítať a vymazať pamäte závad, poprípade nastaviť servisné intervaly. Po načítaní chybného kódu sme schopní zistiť i detailnejší popis závady, možné prejavy a stanoviť návrhy riešenia tejto závady.

 • Diagnostika počítača

  • Zmeriame rýchlosť a preveríme funkčnosť • Skontrolujeme bežiace programy na pozadí • Posúdíme vyťaženie procesora, pamäte a diskov • Overíme funkčnosť nainštalovaných programov

 • Diagnostika počítačov

  V prípade keď máte problém s PC: - nefunkčný / pomalý, zistíme príčinu - Zistíme príčinu problému - Navrhneme vhodné riešenie, aby Váš PC fungoval bez problémov - Poplatok neúčtujeme v prípade, že daný problém je riešený u nás

 • Diagnostika Volvo

  •Originální diagnostika pouze pro vozidla značky Volvo •Možnost kalibrací, testování, programování řídících jednotek a součástí

 • Diagnostika Ecas - Wabco pro elektricky řízení vzduchové pérování

  •Kontrola chybových kódů – možnost odzkoušení nivelačních ventilů •Kalibrace jízdní výšky

 • Diagnostika systémů brzd ABS, EBS - Wabco, Knorr, Heldex pro

  - přípojná vozidla •Kontrola chybových kódů •Parametrování řídících jednotek •Resetování servisních intervalů •Zjištění stavu ujetých kilometrů u přípojných vozidel •Kalibrace brzdových destiček

 • Diagnostika Wabco - Würth pro motorová vozidla

  •Kalibrace spojky •Kalibrace převodovky •Kalibrace pérování •Kalibrace plynového pedálu •Kalibrace vysoušeče vzduchu •Kalibrace brzdových destiček •Resetování servisního intervalu

 • Autodiagnostika

  Nabízíme kompletní služby elektro diagnostiky zaměřené na nákladní vozidla, kamiony. Svěřte svůj vůz do rukou opravdových specialistů !

 • Diagnostika zariadení

  Hovorí sa, že čo oko nevidí, srdce nebolí. V oblasti vysokého napätia to neplatí dvojnásobne. Klasickou revíziou zariadenia nie je možné nájsť skryté závady, ktoré môžu spôsobiť haváriu, ale dokážu to moderné diagnostické zariadenia, ktoré poskytnú veľmi presné údaje o skutočnom technickom stave zariadenia. Nebojte sa ich využiť, náklady sú podstatne nižšie ako následky spôsobenej havárie. Diagnostika zariadenia prináša hlavne nasledujúce výhody: - zistenie reálneho technického stavu a prevádzkovej spôsobilosti zariadenia počas prevádzky - zistenie skrytých závad = predchádzanie prípadným haváriám = úspora nákladov na opravy ...

 • Diagnostika osobných vozdiel všetky značky

  - benzínové od r.v. 2000 - dieselové od r.v. 2003

 • Termovízna diagnostika

  Termovízna diagnostika sa úspešne využíva ako prostriedok na identifikáciu problémových súčastí zariadení určených na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej a tepelnej energie, v stavebníctve a v rôznych odvetviach priemyslu. Elektrické zariadenia: Termovíznym meraním je možné identifikovať nadmerné oteplenie a opotrebovanie jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení. Včasné odhalenie takýchto vizuálne často nepostriehnuteľných závad prispieva k zníženiu poruchovosti elektrických zariadení a umožňuje predchádzať rôznym haváriám. Je efektívnym prostriedkom pri revízii a preventívnej kontrole stavu elektrických zari...

 • Softvérová Diagnostika

  Zistíme prečo je počítač pomalý, prečo nefunguje správne alebo ako by sa dal ešte zrýchliť (pr. pri zapnutí).

 • Diagnostika TECH 2 auto diagnostiky

  Autodiagnostika TECH 2 prestala fungovať zo dňa na deň. Ak máte takýto problém, poznáme spôsob ako ho vyriešiť.

 • Rýchla diagnostika

  Pracuje Váš počitač pomaly alebo sa Vám pokazil a neviete príčinu poruchy? Otestujeme Váš počítač a určíme presnú príčinu poruchy. Navrhneme Vám možné riešenia, náklady a čas potrebný na opravu. Ak si následne necháte svoj počítač u nás opraviť, za diagnostiku neplatíte!

 • Napájecí a kompenzační stanice, diagnostika, řízení a měření pro MHD, doly, cementárny, elektrárny,

  - konstrukční řada výkonových polovodičových měničů MODULEX, VARIANT a COMPACT - koncepční řešení umožňuje sestavení polovodičových měničů malých, středních i velkých výkonů, v rozsahu napětí 380 V až 15 kV - dodávky nových a modernizace stávajících vysokonapěťových pohonů se synchronními motory - pohony s frekvenčními rozběhy nebo trvalou regulací otáček, které pracují v ekonomicky i technicky optimálním zapojení, tj. „synchronní ventilový pohon Příklady referenčních projektů: - INCO engineering, s.r.o. , ČR - Jenakievskij Metalurgický Závod, Ukrajina - AZOT, Čerkassy, Ukrajina - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s...

 • Diagnostika PC

  - v prípade poškodenia softwéru Vášho počítača VÍROM alebo nežiadúcim MALwarom Vám zabezpečíme komplexnú záchranu a obnovu systému - zvýšime šancu ochrany PC pred vonkajšími útokmi - zamedzíme prichádzaniu SPAM-u do Vašej pošty - doporučíme najvhodnejší software (antiVIRUS, antiSPAM, antiMAL) - v prípade zničenia alebo poškodenia hardisku zachránime a obnovíme datové súbory

 • Rýchla diagnostika

  Pracuje Váš počitač pomaly alebo sa Vám pokazil a neviete príčinu poruchy alebo či sa Vám oplatí oprava. Chcete vedieť koľko zaplatíte za naše služby? - Otestujeme Váš počítač a určíme presnú príčinu poruchy. - Navrhneme Vám možné riešenia, náklady a čas potrebný na opravu. - Analyzujeme problém a vyrátame alebo Vám spravíme výhodnu cenu. - Ak si následne necháte svoj počítač u nás opraviť, za diagnostiku neplatíte!

 • Diagnostika vn vypínačov typ HL, HG, VF, VD4 ( 7,2 ... 25kV )

  - meranie úbytkov napätia na hlavných kontaktoch - meranie nominálneho zdvihu na hlavných kontaktoch - meranie hĺbky zasunutia hlavných kontaktov pri zapnutí - meranie časov zapnutia a vypnutia hlavných kontaktov - meranie prúdu zapínacej / vypínacej cievky pohonu vypínača - meranie prúdu elektromotorického pohonu vypínača

 • Strojárska výroby, ložiská, diagnostika a servis

  - diagnostika ložiskových uložení - návrh a kontrola súčasných ložiskových uložení - výpočet uložení a návrh opatrení pre zvýšenie životnosti a spoľahlivosti zariadenia - montáž a šéfmontáž ložísk - vypracovanie pracovných a technologických postupov montáže a demontáže - kontrola a návrh mazania - druh, typ - vypracovanie mazacích plánov - návrh monitorovacieho systému stroja - určovanie príčin poškodeného ložiska na základe technickej kontroly ložiska a maziva - ferrografický rozvor maziva - metalografické hodnotenie - chemické zloženie ložiskových materiálov - statické a dynamické posudzovanie strojov - vypracovanie pot...

 • Najmodernejšia diagnostika porúch a opravy vstrekovania benzínu a diesela

  Firma, ako jeden z popredných dodávateľov systémov a komponentov vstrekovania benzínu a diesla do prvovýbavy, súčasne používa aj vlastné diagnostické vybavenie pre autoservisy.

 • Monitorovanie a diagnostika kamerovým systémom

  - kanalizačných dažďových sietí - kanalizačných splaškových sietí

 • Diagnostika a servis

  Jako dlouhodobý výrobce hydraulických agregátů a systémů disponujeme zkušenými servisními techniky a přístrojovým vybavením. Prověříme funkčnost vašeho hydraulického zařízení, upozorníme na nedostatky(potenciální zdroje poruch), navrhneme řešení, zaškolíme obsluhu. Působíme po celém území České republika a Slovenska.

 • Diagnostika ťahačov

  Priebežný diagnostický kanál je vybavený štandardnými meracími zariadeniami, ktoré sú pravidelne preskúšavané a kalibrované (pozri certifikáty): - Valcová skúšobňa bŕzd – po kontrole bŕzd Vám v prípade nedostatočnej účinnosti naši mechanici nastavia chod brzdových kľúčov a meranie zopakujú, ak je to nevyhnutné doporučia Vám vykonanie ďalšej opravy (výmena brzdového obloženia a pod.). - Regloskop – na Vašom vozidle skontrolujeme a v prípade potreby aj upravíme nastavenie svetiel v súlade s vyhláškou č. 116/1997 v znení neskorších predpisov. - Geometria – kontrola a nastavenie geometrie kolies na jednotlivých nápravách je ...

 • Diaľková diagnostika

  - Priama komunikácia s riadiacim systémom stroja - Určenie pravdepodobné príčiny poruchy - Zobrazovanie aktuálneho stavu PLC a opravy PLC - Zobrazovanie a opravy MP parametrov - Diagnostika pohonov a odmeriavanie, nastavenie parametrov - Prenos dát medzi PC a TNC (technologické programy), editácia dát - Vytváranie BACKUP a LOGBOOK riadiaceho systému stroja

 • RIA diagnostika

  Jedná se především o RIA a ELISA kity pro endokrinologii, infekční choroby, testy u novorozenců. Dále tumorové markery, lidské imunoglobuliny, bigenní aminy, kontrolní sady a Iso-kalibrátory, reagencie do kitů, značené ligandy a mnoho dalšího.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Diagnostika podsvietenia prístrojovky Seat TOLEDO 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.