Parkovací zavorový systém s obsluhou mimo vjazdového terminálu KINGPARKING® TRENČÍN

Parkovací zavorový systém s obsluhou mimo vjazdového terminálu KINGPARKING® TRENČÍN

Jednoduchý automatický závorový parkovací systém s platbou podľa preparkovaného času. Tento systém je identický so systémom Kingparking Prievidza no odlišuje sa tým že má pokladňu a obsluhu mimo terminálu vjazd / výjazd. Kingparking Trenčín pracuje automaticky, od vjazdu vozidla, po výjazd z parkoviska. Vodič si pri vjazde vyberie lístok pri stlačení tlačidla na vstupnom termináli. Pritom musí byť vozidlo pred terminálom. Lístok bez prítomnosti vozidla nebude vytlačený. Obsluha ma za úlohu prijať pred odchodom vstupný lístok od vodiča, vložiť ho do skenera ( používa sa kontrolér obsluhovanej pokladne parkovacích systémov - DS020 ) a prijať peniaze. V prípade núdze, vie ovládať závoru tlačidlom. Pri vzdialenom terminále môže byť systém doplnený o kamerový systém.
Vodič po zaplatení musí priestor parkoviska opustiť do určeného času. Systém dovoľuje používať ako abonentské, tak i krátkodobé ID karty. Vodič pred vjazdom, alebo výjazdom priloží kartičku a závora sa automatický otvára. Systém taktiež kontroluje každé otvorenie závor, či je to na vjazde alebo na výjazde, oddelene otvorenie závory pri vydaní lístka, použití kartičky, pri výjazde pri použití lístka o zaplatení alebo otvorenie závor na tlačidlo obsluhy.VILLA PRO s.r.o.
Ing. Daniel Demočko
+421 53 / 41 96 171
ue.orpalliv@orpallivHľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme vám zákazníkov.
?
Kontajner na skladovanie piesku
 • Vjazdové terminály parkovísk, vydávače kariet

  Vjazdové terminály parkovísk, vydávače kariet

  Nachádzajú v každom kontrolnom bode, na vjazde do parkoviska, pri prejazde do zóny / sekcie garáží, pri dverách, výťahoch, turniketoch. Jednotlivé typy sa odlišujú kombináciou dátových nosičov, s ktorými sú schopné pracovať. Riadia závory, svetelné návestidlo obsadenosti, môžu pracovať v spolupráci s riadiacim PC. Vjazdové terminály slúžia na kódovanie, popis a výdaj papierových magnetických kariet, výdaj kariet s čiarovým kódom, môžu mať snímač bezkontaktných kariet integrovaný v prednom paneli, komunikujúci v sieťach LonWorks alebo v MDB. Terminály TD sú úplne automatickou jednotkou vybavenou vlastným výkonným mikropočítačom. Rozš...

 • Doplnky k vjazdovým terminálom

  - Rozšírenie TD- zabudovaná hovorová jednotka hlasitého telefónu - Rozšírenie TD- zariadenie pre automatické rozpoznávanie autobusov na vjazde do parkovísk - Rozšírenie o systém antipassback - na jednu ID kartu sa nebude dať parkovať dvoma vozidlami. Pri systéme KINGPARKING SLOVAN je tento systém v základnej výbave. Pri zapojení viacerých parkovísk ( KINGPARKING SLOVAN a KINGPARKING HORNÁD ), nie je možné parkovať na jednu kartičku ani na rôznych parkoviskách

 • Výjazdové terminály parkovísk

  Výjazdové terminály parkovísk

  Výjazdový terminál pre príjem, čítanie a odoberanie, kódovanie a popis papierových magnetických kariet, snímač bezkontaktných kariet integrovaný v prednom paneli, komunikujúci v sieťach DevNet. Alfanumerický displej 2x20 znakov. Firmvér TC200. LTC300BP Výjazdový terminál – systém čiarového kódu. Číta lístky s čiarovým kódom. Číta bezkontaktné karty. Alfanumerický displej 2x20 alebo 2x16 znakov. Firmvér TC300. výjazdový terminál LTC310BP Výjazdový terminál pre čítanie kariet s čiarovým kódom, motorizovaná vstupná jednotka , snímač bezkontaktných kariet integrovaný v prednom paneli, komunikujúci v sieťach DevNet. Pre systémy EASYP...

 • Parkovací automat

  Parkovací automat

  PA100P - Automat PA100P ako predajca lístkov a informátor združuje špičkové elektronické komponenty svetových výrobcov v odolnej a dostatočne robustnej skrini s elegantným a efektným dizajnom so zvýraznením vertikálnych línií v prevedení nerezový plech. V komplexe s ostatnými prvkami vnútorného vybavenia umožňuje úsporný prevádzkový režim znižujúci spotrebu automatu do takej miery, že s vnútorným akumulátorom môže pracovať bez ďalšieho napájania 90 dní, čím sa prakticky stáva prenosným zariadením. Automat je určený na vydávanie lístkov pre parkovanie, prípadne iných druhov lístkov podľa naprogramovania, čo je umožnené použitou vysok...

 • Platobné stanice

  Platobné stanice

  Platobné stanice systémov KINGPARKING tvoria modulárnu kolekciu strojov z nehrdzavejúcej ocele, jednotlivé typy sa líšia svojou vybavenosťou, kombináciou dátových nosičov, s ktorými sú schopné pracovať a platobných prostriedkov, ktoré sú schopné prijímať a vydávať. Elegantný grafický displej, osvetlenie predného panelu, príjem bankoviek, mincí aj bankových kariet, vracanie preplatku v bankovkách aj minciach sú príznačné pre mohutné konfigurácie. PS 200 - Platobný automat prijíma poplatky za parkovné a rôzne iné poplatky v minciach a bankovkách. Používa sa technológia kariet s čiarovým kódom. Je pripravený pre rozšírenie o terminál pre b...

 • On street parkovanie – parkovacie automaty

  On street parkovanie je špeciálna kategória. Systém KINGPARKING umožňuje realizovať výber parkovného prostredníctvom mincových parkovacích automatov vydávajúcich lístky, ktoré si vodič umiestni za predné sklo vozidla. Parkovacie automaty sú vyrobené ako robustné a spoľahlivé stroje s plášťom z ušľachtilej nekorodujúcej ocele, z ktorej sa dobre odstraňuje grafitti. Alternatívne napájanie z akumulátora nabíjaného z verejného osvetlenia či solárneho článku umožňuje ich jednoduchú montáž podľa požiadaviek zákazníka.

 • AZ T - Závora ovládana tlačidlom

  Závora môže byť ovládana tlačidlom pri vjazde alebo aj pri výjazde. Závora pri výjazde môže byť otváraná automaticky na pokyn detektora alebo fotobunky, fotobunky. Zatváranie môže byť tak tiež na tlačidlo, po uplynutí určitého času, na pokyn fotobunky alebo detektora po prejdení vozidla.

 • AZ Ka - Závorový systém na bezkontaktné karty s automatickým výjazdom

  Systém s jednou závorou a jedným terminálom na bezkontaktné kartry. Rozdiel je iba pri výjazde: Výjazd je automatický, na pokyn slučky, umiestnenej pred závorou, zo strany parkoviska v moment keď sa na ňu postaví vozidlo. Neodporúča sa na automatické otváranie použiť fotobunku. Závora sa zatvorí automaticky, po prejazde vozidla.

 • Hotelové parkoviská

  Hotelové parkoviská

  Hotelové parkoviská sa vyznačujú tým, že z každého náhodne parkujúceho, ktorý vojde do parkoviska sa môže stať hotelový hosť a každý hotelový hosť po odhlásení z hotela sa môže ešte zdržať v parkovisku podľa vlastného uváženia. Systémy KINGPARKING umožňujú prerušenie parkovania na dobu medzi Check in – check out . Prerušenie sa realizuje preparkovaním artiklu do virtuálnej zóny s nulovým cenníkom. Rovnako umožňujú na recepcii poskytnúť rôzne zľavy na parkovnom hosťom – návštevníkom reštaurácie či kaviarne hotela. Počas pobytu môže hosť používať svoju hotelovú kartu aj pre vjazd a výjazd z parkoviska. Hotelové par...

 • AZ D - Závorový systém na diaľkové ovládanie

  Závorový systém na ďiaľkové ovládanie je lacnejší na prvotné náklady, nie sú potrebné stĺpiky s čítačkami pre bezkontaktné karty. Drahšia je prevádzka, kde sú oveľa drahšie diaľkové ovládania.

 • Parkoviská a veľkokapacitné parkovacie garáže

  Systémy určené pre riadené parkovanie rôznych skupín návštevníkov, náhodne parkujúcich, predplatiteľov, účastníkov kongresov a akcií. Podstata činnosti systému spočíva vo vytváraní a správe artiklov. Artikle sú parkovacie produkty, na ktoré sa viažu práva prístupu do garáže. Artiklom je napr. lístok krátkodobo parkujúceho, debitná karta, karta na nočné parkovanie, zákaznícka karta, jednorazová karta, kongresová karta, karta na zľavu. Systém spravuje množstvo cenníkov, prístupových schém, kariet užívateľov atď. Výber poplatku za parkovné sa realizuje prostredníctvom platobných automatov alebo v obsluhovanej ručnej pokladni.

 • Automatické závory

  Automatické závory

  AZ 210, AZ 216 - sa zásadne líšia od bežných závor pre menšiu intenzitu prevádzky. Sú vybavené sínusovýmn pohonom, ktorý zabezpečuje plynulé a hladké zastavenie ramena bez zákmitov aj pri dobe otvárania 1 sec. Môžu pracovať nepretržite a dlhodobo bez zmien na pohonnom mechanizme. Sú vybavené autoreverzom a pri náraze na prekážku okamžite menia chod. Pri narazení vozidlom do ramena závory (AZ 210, AZ 216), sa rameno automaticky vylomí a zostane visieť na bezpečnostnej reťazi . Je to výhodou v extrémnom prípade, kedy sa približuje sanitka s húkačkou a parker je mimo a nestíha AZ otvoriť, je možné vyraziť rameno alebo preraziť vozidlom bez pošk...

 • TRACK 2000 - výkonná identifikácia vozidiel

  TRACK 2000 - výkonná identifikácia vozidiel

  Systém TRACK 2000 bol vyvinutý na identifikáciu pohybujúcich sa vozidiel. Pozostáva z prijímača schopného identifikovať neobmedzené množstvo transpondérov nesúcich jedinečný kód. Transpondér sa pripevňuje na podvozok ľobovoľného vozidla. Prijímač je pripojený k anténe, ktorú tvorí slučka uložená v povrchu vozovky. Transpondér vysiela signál nízkeho výkonu, ktorý je príjimačom spracovaný a na jeho výstupe sa objaví kód transpondéra. - Systém TRACK 2000 bol testovaný pri rýchlostiach do 200 km / hod. bez akéhokoľvek vplyvu na správnosť identifikácie - Systém sa hodí pre všetky typy vozidiel, nakoľko čítacia vzdialenosť je až 1,2 m ...

 • Parkovací závorový systém s obsluhou KINGPARKING® SLOVAN

  Parkovací závorový systém s obsluhou KINGPARKING® SLOVAN

  Špičkový parkovací systém, ktorého software obsahuje vlastne všetko, čo sa dnes pri parkovacích systémoch vyžaduje. Systém sa môže použiť od jednoduchého parkoviska, cez parkoviská s rôznymi sekciami, po celomestské systémy s dispečingom, riadením a kontrolovaním na diaľku, kde sa môžu kombinovať parkoviská so systémami Kingparking Slovan, Kingparking Minisis ( obsluhované parkoviská bez vjazdových terminálov), Kingparking Hornád ( bezobslužné automatické parkoviská s platobnými stanicami a závorami ) a parkovacie automaty PA 100, platobné stanice PS 100 a PS 200.

 • Automatický ( neobsluhovaný ) parkovací závorový systém KINGPARKING® HORNÁD

  Automatický ( neobsluhovaný ) parkovací závorový systém KINGPARKING® HORNÁD

  Automatický závorový systém Kingparking Hornád bez obsluhy je systém, ktorý nepotrebuje obsluhu. Keďže na Slovensku ešte stále je potreba neustálej kontroly platieb na parkoviskách kde nie je obsluha, ale je tam možné postaviť závorový systém, bol navrhnutý systém, kde parkovací automat spolupracuje so závorovým systémom, bez obsluhy. Dnes už existuje viacero variánt tohto systému.

 • Parkovací závorový systém automatický ( bez obsluhy ) s platbou vopred KINGPARKING® DUNAJ

  Parkovací závorový systém automatický ( bez obsluhy ) s platbou vopred KINGPARKING® DUNAJ

  Jednoduchý parkovací systém bez obsluhy s platbou na vjazde – platba paušál nezávisle od preparkovaného času, s parkovacím automatom umiestnenom priamo vo vjazdovom termináli pred závorou, s možnosťou prejazdu na bezkontaktnú kartu, s možnosťou doplniť systém o automatickú kontrolu prejazdu autobusov a zvlášť platbou pre autobusy. Systém je možné doplniť systémom pre abonentov – kartičky, Dallas kľúče, diaľkové ovládanie. Vjazdová závora sa otvára na pokyn parkovacieho automatu, bezkontaktnej karty alebo diaľkového ovládania, príp. registrovaného tlačidla. Výjazd je riadený slučkou vo vozovke. Závora sa zatvára na pokyn slučky umies...

 • Parkovací systém s platbou pri výjazde

  Tento systém predstavuje najjednoduhšie riešenie parkovania. Predpokladá, že zákazník je obslúžený pred výjazdom z parkoviska. Odovzdá operátorovi lístok, ktorý dostal pri vjazde od vjazdového terminálu a zaplatí parkovné. Operátor sa nachádza v búdke, kde je tiež umiestnený počítač a ďalšie potrebné príslušenstvo.

 • Sezónne parkoviská

  Sú miesta, kde sa vyberá parkovné iba niekoľko mesiacov v roku. Pre miesta pri kúpaliskách, lyžiarskych vlekoch, hradoch a zámkoch stačí jednoduchý parkovací systém, ktorý zabezpečuje kontrolovateľnosť každého prechodu, či je to otvorenie závory pri platbe, otvorenie registrovanou bezkontaktnou kartou, alebo otvorenie pre sanitku či zásobovanie. Tieto systémy sa môžu líšiť spôsobom platby. Platbou nezávislou od doby parkovania pri vchode - zvlášť pre rôzne kategórie, alebo presne podľa doby parkovania s platbou na východe. Tieto systémy sa dajú prenajať na sezónu.

 • Parkovací závorový systém s obsluhou KINGPARKING® MINISIS

  Špičkový parkovací systém na báze systému Kigparking Slovan. Je však oveľa lacnejší, pretože nepoužíva vjazdový terminál. Taktiež je to on-line parkovací systém s obsluhovaným vjazdom a výjazdom, ktorý spoplatňuje návštevníkov a má automatický vjazd a výjazd s použitím bezkontaktných kariet pre abonentov s možnosťou využitia všetkých softwarových možností systémov KINGPARKING®. Nevýhodou tohto systému je to že vjazd a výjazd musí byť na jednom mieste, môže byť však doplnený rôznymi terminálmi na vjazd a výjazd.

 • Abonentské systémy, firemné parkoviská

  Najjednoduchšie parkovacie systémy slúžia na zabezpečenie malých vyhradených parkovísk pred vstupom cudzích vozidiel. Prístup riadený z vrátnice, prípadne autonómnou čítačkou bezkontaktných kariet s pamäťou až 1000 účastníkov. Doplniteľné hlasitým telefónom, videokamerou, diaľkovým ovládaním a pod.

 • Parkovací systém s online validáciou a hotelovým terminálom

  Toto riešenie predstavuje rozšíreniep arkovacieho systému o sieť validačných terminálov v organizáciach, ktoré chcú udeľovať zľavy. Udelené zľavy sú zaznamenané a správca ich môže faktúrovať. Zľava je pri platení automaticky zohľadnená. Zákazník môže zaplatiť v platiacej stanici alebo na inom platobnom mieste. Toto riešenie využíva stále pripojenie do siete, preto je nazývane online. Iným riešením je offline a využíva systém žetónov. Organizácia si nakúpi žetóny a nasledovne ich rozdáva svojím klientom, ktorí sa nimi prezentujú pri platbe. Hotelový terminál je zariadenie, ktoré umožňuje preberať platby za parkovné, udelovať validá...

 • Závorový systém KINGPARKING® IDK bez spoplatnenia

  KINGPARKING® IDK je závorový systém s obsluhou s automatickým vjazdom, automatickým výjazdom pre abonentov využívajúcich ID kartu. Systém môže riadiť vstup do centra mesta, čiže závory, ktoré súrozmiestnené na šiestich stanovištiach, ale systém môže komunikovaťs celomestským parkovacím systémom,v ktorom môžu byť parkoviská obsluhované, aj neobsluhované, ale aj parkovacie automaty PA 100. Vjazd abonenta Abonent je držiteľom identifikačnej bezkontaktnej karty. Túto bezkontaktnú kartičku priloží pri vjazde do parkoviska na snímač, ktorý je umiestnený pred závorou. Kartičku nie je potrebné vyťahovať napr. z peňaženky, stačí priložiť p...

 • Parkovací systém s prístupovým systémom

  Parkovací systém je možné rozšíriť o prístupový systém, ktorý umožňuje riadiť prístup do ľubovoľných priestorov. Takéto riešenie je zvlášť výhodné pre podnikateľské centrá a podobné priestory, kde je pre zamestnancov potrebné zabezpečiť jednou kartou prístup do parkoviska aj pohyb v rámci budovy. Návštevy dostanú od vstupného terminálu parkovací lístok. Po prezentácii na recepcii budovy dostane návštevník od operátora kartu s prístupom do firmy, kde chce ísť. Pri odchode je možnosť automatického odobratia karty pomocou odchodového terminálu. Systém je rozšíriteľný o automatickú, alebo manuálnu validáciu lístka.

 • Parkoviská nákupných a zábavných centier

  Hlavným účelom parkovacích systémov takýchto centier nie je výber parkovného. Sú určené na zvýšenie obrátkovosti parkovísk a zabezpečenie pohodlného parkovania zákazníkom zariadení budovy. Významnú úlohu tu zohráva tzv. validácia krátkodobých kariet. Validáciou sa pridelí zľava na parkovnom nakupujúcim v supermarkete, špeciálny cenník parkovného návštevníkom kina, bowlingu a pod. Validátory sa nachádzajú na jednotlivých prevádzkach. Systém udržiava prehľad o poskytnutých zľavách a umožňuje prevádzkovateľovi parkoviska ich vyúčtovanie jednotlivým prevádzkam.

 • AZ K - závorový systém s vjazdom a výjazdom na bezkontaktné karty

  Systém s jednou závorou a dvoma terminálmi na bezkontaktné karty, umiestnenými z oboch strán závory. Vodič pri vjazde na parkovisko musí priložiť kartičku k čítačke, umiestnenej na vjazdovom terminále. Na pokyn čítačky sa závora otvorí. Závora sa zatvára po prejazde vozidla pod závorou, na pokyn slučky, umiestnenej pod asfaltom, fotobunky pod závorou. Alebo po uplynutí určitého času. Výjazd je identický ako vjazd. Výhoda toho systému, pred systémom na diaľkové ovládanie - cena nosiča (kartička je neporovnateľne lacnejšia a jej cena sa neustále znižuje).

 • Doplnky k závorám

  - Hrotová zábrana (kolčatka), slúži ako ochrana pred odcudzením vozidla. Na večer sa može aktivovať a može byť ovládaná ako diaľkovo, alebo jednoducho hroty sa schovávajú pri otvorení závory. Systém je možné použiť iba ak nie je výjazd automatický - Kovanie pre pripojenie hrotovej zábrany - Značka STOP pre montáž na rameno závory, plastová, reflexná - Blikajúca lampa 24V v ochrannom kryte pre montáž na závoru - Sada svetiel pre výstražné osvetlenie ramena závory - Svetelné návestie obsadenosti parkoviska - Dopravné návestidlo 2 komorové ( zelená, červená ) - Pre ramená nad 3 m odporúčame podpery. Pri dĺžke ramena cez 6 m sa neodpor...

 • Príslušenstvo k bezpecnostnym zavoram

  - Stĺpiky ochranné, vymedzovacie a prístupové, obrubníky, retardéry - Dopravné značenie a informačné tabule - Bezpečnostné prvky - Operátor - Svetelné návestia, osvetlenie, retroreflexné prvky - Skrinky a panely

 • Dátové nosiče - Systém Kingparking

  Dátové nosiče - Systém Kingparking

  Systém Kingparking ponúka možnosť voľby dátového nosiča. Či sa jedná o lístok s čiarovým kódom, magnetickú alebo bezkontaktnú kartu, alebo Dallas čipy – v Kingparking vždy nájdete zodpovedajúce systémové komponenty. Pri použití lístkov a kariet je možné aktivovať systém validácie. Systém taktiež umožňuje prehľad o existujúcich kartách. Vieme kto akú kartu vlastní, ktoré karty a kedy boli vyradené, kto kam, kedy vošiel alebo či už opustil priestor. Lístok s čiarovým kódom lístok s čiarovým kódomNa lístku, ktorý sa po aktivovaní klientom vytlačí, je informácia o čase príchodu, údaje o parkovisku – majiteľ, adresa, číslo pa...

 • Parkovací závorový systém obsluhovaný s platbou vopred KINGPARKING® RAJEC

  Parkovací závorový systém obsluhovaný s platbou vopred KINGPARKING® RAJEC

  Jednoduchý parkovací systém s obsluhou a platbou na vjazde – platba paušál nezávisle od preparkovaného času, s registrátorom všetkých prejazdov cez závoru, s možnosťou prejazdu na bezkontaktnú kartu, s možnosťou doplniť systém o automatickú kontrolu prejazdu autobusov. Vjazdová závora sa otvára na pokyn pokladne, bezkontaktnej karty ( systém nie je v základnej výbave ) alebo registrovaného tlačidla. Výjazd je riadený slučkou vo vozovke. Počítadlo registruje každé otvorenie závory zvlášť. Pri použití tlačidla bude parker povinný zaregistrovať písomne dôvod otovorenia ( sanitka, požiarnici, majiteľ... ). Závora sa zatvára na pokyn slučky umi...

 • Parkoviská kancelárskych budov

  Parkoviská kancelárskych a multifunkčných objektov bývajú využívané nájomcami kancelárií a ich návštevníkmi. Pre nájomcov býva obvykle vyhradená zóna v nižších podlažiach a systém sleduje dĺžku prejazdu prípadne zotrvávanie nájomcov v zóne určenej pre verejnosť. Najvhodnejšie je prepojenie prístupového systému budovy a parkoviska aspoň na úrovni dátových nosičov, aby nájomca používal jednu kartu do parkoviska aj pri čítačkách dverných zámkov. Systémy umožňujú validovať krátkodobé lístky, tzn. znížiť alebo znulovať cenu parkovného pre návštevníkov vybraných nájomcov. Prevádzkovateľovi parkoviska systém poskytuje prehľad o...

 • Systém KingParking automatizovanie prevádzky parkovísk

  Systém KingParking automatizovanie prevádzky parkovísk

  Systém KingParking predstavuje ucelené riešenie pre automatizovanie prevádzky parkovísk. Jadrom systému je server využívajúci SQL databázu, ktorý vybavuje požiadavky zariadení v sieti. Server je navrhnutý pre prácu v prostredí operačných systémov typu UNIX, ktoré sú dominantou v oblasti serverov. V praxi používanou implemetáciou je Linux. Dáta prevádzky je možné exportovať do formátov, ktoré sú vhodné pre ďalšie spracovanie v prostredí Microsoft Windows aplikácii. Taktiež je možné k dátam pristupovať prostredníctvom web prehliadača ľubovoľného počítača pripojeného do siete so serverom. Systém je vo svojej výstavbe modulárny. Pridáv...

 • Navádzací systém k parkoviskám

  - Navádzací systém pre mestá - Tabuľa obsahuje farebné vyznačenie všetkých zón, ku ktorým budú priradené premenné nadpisy voľné / free alebo plné / full . - Navádzanie na parkoviská - Tento typ obsahuje smerovú šípku, označenie Parkovisko a smerovú návesť k miestnemu cieľu s názvom parkoviska a premenným nápisom voľné / free alebo plné / full . - Navádzanie na parkovacie miesta v garážach - Tabuľa Parkovisko doplnená v hornej časti o názov parkoviska v pozadí s farebným rozlíšením zóny, v spodnejčasti počet voľných parkovacích miest.

 • Parkovací systém s platbou pred výjazdom a automatickou platiacou stanicou

  Tento systém predsavuje riešenie, pri ktorom je prevádzka plneautomatizovaná. Zákazník dostane pri vjazde od teminálu lístok a zaparkuje. Pred odchodom z parkoviska vykoná platbu v automatickej platiacej stanici, kde sa preukáže svojím lístkom. Na výjazde je opäť terminál, kde sa je potrebné preukázať lístkom. V prípade, že je lístok zaplatený, závora sa otvorí. Ak vypršal čas na opustenie parkoviska, klient musí vykonať doplatok v platicej stanici. Centrála je umiestnená mimo priestoru parkoviska a môže byť vybavená pre prijímanie platieb tak, že zákazník si môže vybrať či chce platiť v platiacej stanici, alebo v centrále u operátora.

?
Záhradný nábytok

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme vám zákazníkov.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Parkovací zavorový systém s obsluhou mimo vjazdového terminálu KINGPAR 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.