Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 1300 MMV W

- SSR kontrola pre ohrev
- 5 zón riadenia teploty
- Viacstupňové riadenie otvárania formy
- Viacstupňové riadenie zatvárania formy
- Programovateľný pohyb vyrážača
- Nízkotlakový ochranný systém formy
- Ochrana formy pri otváraní a zatváraní
- Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický)
- MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel)
- Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov
- Digitálne nastavenie všetkých parametrov
- Interná pamäť pre 40 foriem
- Ochranný systém závitovky pri studených štartoch
- Presné PID riadenie teploty
- Autodiagnostika
- Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indikácia mazania)
- História nastavených parametrovKM-SYSTÉM, s.r.o.
Ing. Jozef Kráľ
+421 51 / 7480 083
ks.metsys-mk@metsys-mkHľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 850 MEII+

  - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1- 3 úrovní rýchl. a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - MAC- VIII+ mikroprocesorové riadenie (TFT 12“ LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Pamäť pre 64 foriem - ...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 100 MEt3

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 100 MEt3

  - SNF riadenie - SRC-III dávkovací systém - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchlosti a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Vyrážanie počas otvárania formy - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - PLCS-12 mikroprocesorové riadenie ( TFT farebný plne dotykový LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrek...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 180 MEt3

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 180 MEt3

  - SNF riadenie - SRC-III dávkovací systém - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchlosti a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Vyrážanie počas otvárania formy - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - PLCS-12 mikroprocesorové riadenie ( TFT farebný plne dotykový LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrek...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 550 MEII+

  - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1- 3 úrovní rýchl. a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - MAC- VIII+ mikroprocesorové riadenie (TFT 12“ LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Pamäť pre 64 foriem - ...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 450 MEII+

  -Regulácia teploty hrdla násypky -SSR kontrola pre ohrev -5 zón riadenia teploty -Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchl. a tlaku) -Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchl. a tlaku) -Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchl. a tlaku) -Nízkotlakový ochranný systém formy -Ochrana formy pri otváraní a zatváraní -Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) -Núdzové tlačidlo na zadnej strane -MAC-VIII+ mikroprocesorové riadenie (TFT 12“ LCD panel) -Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov -Digitálne nastavenie všetkých parametrov -Pamäť pre 64 foriem -Ochranný systém z...

 • Výroba flaštičiek na plneelektrickom vstrekovacom stroji

  Výroba flaštičiek na plneelektrickom vstrekovacom stroji

  Firma KM-SYSTÉM s.r.o. z východného Slovenska vystavuje na MSV v Nitre plneelektrickývstrekovací stroj firmy Mitsubishi,ktorý produkuje klasické nádobky určené napríklad pre balenie vitamínových produktov, liekov a pod.Výroba tochto druhu produktov je spojená v mysli odbornej verejnosti s vyfukovacími strojmi a často aj s dodávkou predliskov. Technológia vyvinutá a prezentovaná firmou KM-SYSTÉM s.r.o. je jedinečná vo využití vstrekovacieho stroja bez špeciálneho príslušenstva, ktorý zabezpečuje potrebnú produkciu výrobkov klasicky vyrábaných na vyfukovacom stroji a bez predliskov. - Princíp tejto technológie spočíva v úzkej spolupráci formovac...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 2500 MMV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 2000 MMV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 1300 MMV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 1050 MGV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 650 MGV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 850 MGV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI

  - Mitsubishi 1050 emII - Mitsubishi 1300 emII - Mitsubishi 1600 emII - Mitsubishi 1450 em - Mitsubishi 2300 em - Mitsubishi 2500 em - Mitsubishi 3000 em - Mitsubishi 3500 em - SSR kontrola pre ohrev - 4 zóny riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pa...

 • ÁSANA _ Stolička pre zdravé sedenie

  ÁSANA _ Stolička pre zdravé sedenie

  - Dlhodobé sedenie - Tlak na stehná a sedacie svaly - Zlepšené držanie tela - Chrbtica v ideálnej polohe - Zníženie, odstránenie bolesti chrbtice - Zlepšenie krvného obehu - Zlepšenie koncentrácie - Zvyšuje komfort sedenia

 • Párovač ponožiek

  Párovač ponožiek

  Párovač ponožiek - mäkký a flexibilný - pre všetky typy a veľkosti ponožiek - nefarbí a nepoškodzuje bielizeň - vhodný na pranie v práčke - vhodný pre voľné sušenie aj sušenie v sušičke - viac farebných vyhotovení

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 130 MEt3

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 130 MEt3

  - SNF riadenie - SRC-III dávkovací systém - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchlosti a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Vyrážanie počas otvárania formy - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - PLCS-12 mikroprocesorové riadenie ( TFT farebný plne dotykový LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrek...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 50 MEt3

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 50 MEt3

  Vybavenie stroja (štandard): - SNF riadenie - SRC-III dávkovací systém - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchlosti a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Vyrážanie počas otvárania formy - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - PLCS-12 mikroprocesorové riadenie ( TFT farebný plne dotykový LCD pane...

 • Lyž. bežecká trasa

  Hlavným dôvodom dlhšej odmlky bolo úmrtie jedného z ľudí , ktorí sa starali o bežeckú lyžiarsku trať, pána Jozefa Floreka. Pán Florek sa aktívne podieľal na realizácii tejto trate. Nezabudneme na jeho aktivity, ktoré nám pripomína aj budova ALFI klubu na Zlatej Bani. ktprý prevádzkoval. ČESŤ JEHO PAMIATKE. Pred zimou 2011/2012 sa upravili existujúce mostíky, upravil sa terén a zároveň sa dospelo k dohode s Lesmi SR, ktorá by mala umožni´T , čo najlepšie využitie trate v zimnom období. ĎAKUJEME. Napriek nie veľmi priaznivým snehovým podmienkam tento rok v mesiacoch december a január, sme chceli dať možnosť priaznivcom lyžiarského bežkovania...

 • Solárna plachta

  Solárna plachta

  - materiál – polyetylén odolný voči UV žiareniu - hrúbka - 400 mikrónov - životnosť – minimálne 5 rokov

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 1600 MMV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Vstrekovacie stroje - MITSUBISHI

  Vstrekovacie stroje - MITSUBISHI

  Zastupujeme firmu MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY-Plastic Technology(MHI-PT) od roku 2003 na území strednej Európy s dôrazom na Slovenskú a Českú republiku. Táto aktivita spočíva v predaji vstrekovacích strojov a ich záručného a pozáručného servisu. Pracovníci firmy majú dlhoročné skúsenosti s rôznymi technickými aplikáciami v oblasti spracovanie plastov vstrekovaním, skúsenosti niektorých pracovníkov sú viac ako 20-ročné. PLNE ELEKTRICKÉ VSTREKOVACIE STROJE firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Mnohé vstrekovne dlhodobo zápasia s výrazným tlakom zo strany svojich zákazníkov na zvyšovanie kvality výrobku, znižovanie ceny výrobku, spoľahlivosť...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 650 MEII+

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 650 MEII+

  - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1- 3 úrovní rýchl. a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - MAC- VIII+ mikroprocesorové riadenie (TFT 12“ LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Pamäť pre 64 foriem - ...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 3000 MMV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 280 MEt3

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 280 MEt3

  - SNF riadenie - SRC-III dávkovací systém - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchlosti a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Vyrážanie počas otvárania formy - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - PLCS-12 mikroprocesorové riadenie ( TFT farebný plne dotykový LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrek...

 • Zavesný systém

  Zavesný systém

  1005 Panel alebo 1005 Tehla Plastový vešiačik určený na zavesenie obrazov, dekorácii, náradia a iných vecí na rôzne druhy stien(podľa označenia). Nosnosť podľa typu steny - do 14 kg. Jednoduché použitie - bez vŕtačky, bez hmoždinky, bez rizika, bez pokrivenia a bez zničenia. Blister obsahuje 4 háčiky. 1006 Panel alebo 1006 Tehla Plastový vešiačik určený na zavesenie obrazov, dekorácii, náradia a iných vecí na rôzne druhy stien(podľa označenia). Nosnosť podľa typu steny - do 14 kg. Jednoduché použitie - bez vŕtačky, bez hmoždinky, bez rizika, bez pokrivenia a bez zničenia. Blister obsahuje 10 miniháčikov a 1držiak. 1009 Panel alebo 1009 Te...

 • Samolepiace háčiky

  Samolepiace háčiky

  PHM- Samolepiaci háčik malý- 50 ks PHSP- Samolepiaci háčik stredný- 50 ks PHOP- Samolepiaci háčik oválny- 50 ks PHC- Samolepiaci háčik tenký- 50 ks PHIDP- Samolepiaci háčik hrubý- 50 ks PSE- Samolepiaci háčik srdiečko- 10 ks PHMM- Samolepiaci háčik metalizovaný malý- 25 ks PHMS- Samolepiaci háčik metalizovaný stredný- 25 ks PHMO- Samolepiaci háčik metalizovaný oválny- 25 ks PHMC- Samolepiaci háčik metalizovaný tenký- 25 ks PHMD- Samolepiaci háčik metalizovaný hrubý- 25 ks PWW1K- Samolepiaci háčik komplet- 20 ks PWW2K- Samolepiaci háčik dvojitý komplet- 10 ks PWW4K- Samolepiaci háčik štvoritý komplet- 10 ks

 • Protišmyková podlaha

  Protišmyková podlaha

  Použitie: - podlaha okolo bazénov - podlaha do spŕch, sáun - podlaha do prezliekarní a všetkých priestorov s mokrou alebo vlhkou podlahou - podlaha v priestoroch časovo obmedzeného použitia - podlaha pre oddychové plochy Výhody: - nízka hmotnosť - jednoduchá montáž - univerzálne použitie - bezproblémová údržba / čistenie tlakom, chemicky, vysávaním, strieraním / Farby: - hnedá, žltá, zelená, červená, modrá Rozmer: - 16 cm x 16 cm Tvarová stálosť: - od -50 Co do +80 Co Materiál: - Bralen RA7 - 20, ÚV Stabilizovaný

 • Bazénové mriežky

  Bazénové mriežky

  Celo plastové bazénové mriežky z PP - polypropylénu. Štandartne dodávané v bielej farbe. Mriežka obsahuje UV stabilizátor. Na objednávku vieme vyrobiť aj inú dĺžku(L) bazénovej mriežky. Minimálna dĺžka mriežky 150mm. Maximálna dĺžka mriežky 330mm. Dĺžku mriežky je možné meniť po cca 3mm. Iné druhy farieb - po dohode.

 • Slnečné kolektory - KM SOLAR PLAST

  Slnečné kolektory - KM SOLAR PLAST

  Kolektory KM SOLAR PLAST Vám pri minimálnych finančných nákladoch ponúkajú obrovské množstvo možností ako získať teplú vodu aj na miestach, kde je nedostatok iných druhov energie, alebo je táto energia nákladná. Solárny panelový systém kolektorov KM SOLAR PLAST Vás príjemne prekvapí svojou účinnosťou, jednoduchosťou, efektívnosťou a ekologickosťou. Parametre slnečných kolektorov: - vonkajšie rozmery 295x295x30 mm, vnútorný objem vody 1,8 l - neohybný, mechanicky a tepelne vysokoodolný polyetylén vysokej hustoty, odolný voči chlóru a iným chemikáliam používaných v bazénoch, recyklovateľný - pracovný tlak 1,2 - 1,6 atm (0,12 - 0,16 Mp...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 4000 MMV

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Nástrojáreň

  Nástrojáreň

  V roku 2007 smerozšírili činnosť o výrobu foriem pre vstrekovacie stroje a vákuové tvarovanie. Týmto sa umožnila rýchlejšia reakcia na požiadavky našich partnerovpre návrh a aj výrobu týchto nástrojov. Tento krok je logickým vyústením činnosti firmy KM-SYSTÉM, s.r.o. súvisiacich s dlhoročnou kooperáciou pri návrhu, výrobe a používaní vstrekovacích foriem na plasty. Konštrukcia: Pre návrh výrobkov, konštrukciu výrobkov, konštrukciu foriem a výrobu foriem sa využíva programový prostriedok Pro/Engineer. - Návrh výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov - Konštrukcia výrobkov - Konštrukcia foriem Výroba : - Foriem pre tlakové liatie...

 • Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 1600 MMV W

  - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy - Viacstupňové riadenie zatvárania formy - Programovateľný pohyb vyrážača - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - MAC- VIII mikroprocesorové riadenie (TFT farebný LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Interná pamäť pre 40 foriem - Ochranný systém závitovky pri studených štartoch - Presné PID riadenie teploty - Autodiagnostika - Podporné funkcie (graf cyklu, história porúch, indi...

 • Filcové podložky

  Filcové podložky

  - Filcové podložky - Ochrana podláh - Typ 101 (16x16 mm)-20ks

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 230 MEt3

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 230 MEt3

  - SNF riadenie - SRC-III dávkovací systém - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3-5 úrovní rýchlosti a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1-3 úrovní rýchlosti a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Vyrážanie počas otvárania formy - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - PLCS-12 mikroprocesorové riadenie ( TFT farebný plne dotykový LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrek...

 • Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 350 MEII+

  Plne elektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 350 MEII+

  - Regulácia teploty hrdla násypky - SSR kontrola pre ohrev - 5 zón riadenia teploty - Viacstupňové riadenie otvárania formy (2- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Viacstupňové riadenie zatvárania formy (3- 5 úrovní rýchl. a tlaku) - Programovateľný pohyb vyrážača (1- 3 úrovní rýchl. a tlaku) - Nízkotlakový ochranný systém formy - Ochrana formy pri otváraní a zatváraní - Dvojitý ochranný systém (elektrický a mechanický) - Núdzové tlačidlo na zadnej strane - MAC- VIII+ mikroprocesorové riadenie (TFT 12“ LCD panel) - Grafické zobrazenie vstrekovacích a dávkovacích pohybov - Digitálne nastavenie všetkých parametrov - Pamäť pre 64 foriem - ...

 • Servis vstrekovacích strojov

  OBCHODNÉ A SERVISNÉ ZASTÚPENIE FIRMY MITSUBISHI pre vstrekovacie stroje na území Slovenskej a Českej republiky. Taktiež Vám ponúkame servisné prehliadky vstrekovacích strojov Mitsubishi. Jedná sa o službu zákazníkom, ktorí majú záujem o prevenciu pred poruchami strojov a týmo znižovanie prestojov vo výrobe. Prehliadka je platená a týka sa strojov Mitsubishi rady ME2, Met2, MEt3 dodaných našou firmou.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Hydraulický vstrekovací stroj MITSUBISHI 1300 MMV W 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.