Akustické izolácie

Hluk a vibrace patří v současnosti k nejrozšířenějším negativním vlivům, které působí na zdraví člověka v pracovním prostředí.

Pro eliminaci negativních vlivů v interiérech a výrobních prostorách vám nabízíme osvědčená a účinná řešení prostorové akustiky.

Dodáváme a montujeme:
- akustické stropní podhledy Rockfon
- závěsné panely BAFFEL
- závěsná válcová tělesa SONORBÉR CR
- akustické klíny
- pevné a mobilní zástěny
- stěnové akustické obklady

Součástí naší nabídky je i zajištění akustických studií pro optimální řešení prostorové akustiky. Po ukončení realizace zajistíme i ověření účinnosti akustického řešení provedením akustických měření.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Akustické stropní podhledy

  Akustické stropní podhledy

  Jedním z největších a často neřešených problémů ve většině kancelářských, průmyslových, obchodních, školských, sportovních nebo zdravotnických prostor je vysoká hladina hluku vytvářející stres, jehož důsledkem je únava a snížení výkonnosti. Naše společnost se touto problematikou zabývá již 20 let. Za tuto dobu jsme již dodali a namontovali více než 2 500 000 m2 akustických stropních podhledů a více než 500 000 m2 přestavitelných příček. Tato kvalifikace nás opravňuje analyzovat a popsat existující stav na stavbách a doporučit vám optimální řešení. Stropní podhledy dostupné na trhu řeší buď kvalitní prostorovou akus...

 • Otoakustické emisie

  - OTOPORT Lite - OTOPORT Screener - OTOPORT Plus - OTOPORT Advance - ECHOPORT ILO 288 USB-I - ECHOPORT ILO 288 USB-II - ECHOPORT ILO 292 USB-I - ECHOPORT ILO 292 USB-II

 • Akustické desky

  V konstrukci třívlnného systému desky Wolf se používá specifická směs náplně z křemičitého písku, aby tak bylo možné pojmout a eliminovat celé frekvenční spektrum zvuku. Zvuková vlna musí projít až sedmi vrstvami papíru a šesti vrstvami písku. Při přechodu mezi mnoha vrstvami různých materiálů ztrácí zvuková vlna svojí energii, a je tímto efektem výborně tlumena.

 • Akustické materiály - skladom

  Ponuka akustického materiálu pre nahrávacie štúdia, skúšobne, triedy základných umeleckých škôl, kiná, divadlá, byty, domy, reštaurácie, odhlučnenie priečok, podlahy Skladom : Bass trap, ihlany 7 cm, vlnky 2,5 -4,5 cm, block, v -profil, lisovaná akustická pena a pod.

 • Sadrokartónové akustické stropy

  Efektívna ochrana proti hluku v stavbe je stále dôležitejšou témou pre architektov a projektantov. Pre ľudí je pokoj totiž mimoriadne dôležitým kritériom pohody bývania. Ľudia si môžu poriadne oddýchnuť a sústredene pracovať len v pokoji. Trvalý hluk môže dokonca spôsobiť závažné zdravotné problémy. V najlepšom prípade sa hluk považuje „len za rušivý element. Vysoké nároky na protihlukovú ochranu je potrebné začleniť do projektu a následne je nutné zabezpečiť, aby boli v praxi spoľahlivo splnené. Pri správnom projektovaní je možné dosiahnuť oboje. V priestoroch budovy sa môže hluk z vedľajších miestností stlmiť natoľko, že ho o...

 • Sadrokartónové akustické priečky

  Efektívna ochrana proti hluku v stavbe je stále dôležitejšou témou pre architektov a projektantov. Pre ľudí je pokoj totiž mimoriadne dôležitým kritériom pohody bývania. Ľudia si môžu poriadne oddýchnuť a sústredene pracovať len v pokoji. Trvalý hluk môže dokonca spôsobiť závažné zdravotné problémy. V najlepšom prípade sa hluk považuje „len za rušivý element. Vysoké nároky na protihlukovú ochranu je potrebné začleniť do projektu a následne je nutné zabezpečiť, aby boli v praxi spoľahlivo splnené. Pri správnom projektovaní je možné dosiahnuť oboje. V priestoroch budovy sa môže hluk z vedľajších miestností stlmiť natoľko, že ho o...

 • Akustické stropní podhledy ROCKFON

  Akustické stropní podhledy ROCKFON

  Architektům a projektantům poskytují téměř neomezené tvůrčí možnosti, ať již se jedná o design povrchů a rozměry jednotlivých druhů kazet či možnost vytváření různých tvarů stropů pomocí flexibilního systému ROCKFON FLECTOLINE. Materiál: • stlačená minerální vlna Povrchy: • 35 standardně dodávaných povrchů • bílé, barevné, mramorované, hladké i plastické • na požádání Vám zašleme vzorník Použití: • administrativní, obchodní, nemocniční, školské i průmyslové provozy Přednosti: • vysoká zvuková pohltivost • možnost použití i do extrémně vlhkých a hygienicky náročných ...

 • Akustické mobilné priečky

  Akustické mobilné priečky

  Mobilné priečky majú síce vyššiu cenu ako steny pevné. Ich výhodou je však variabilita priestoru, úspora stavebných, prevádzkových a energetických nákladov, ktoré by v konečnom dôsledku dosiahli a prekročili cenu pevnej priečky. Mobilnou priečkou vytvoríte akusticky oddelené priestory. Umožní Vám napríklad rozdelenie veľkého sálu na tichý salónik a tanečný parket. Takto si vytvoríte priestory ktoré by ste si museli prenajímať. Pomocou mobilnej priečky môže vzniknúť sála pre napr. 300 osôb, a po rozdelení mobilnou priečkou sa vytvoria napr. dva salóniky kde v jednom môže prebiehať konferencia a v druhom fungovať reštaurácia. Mobil...

 • Akustické měniče

  Akustické měniče

  - Hlubokotónové reproduktory - Středotónové reproduktory - Vysokotónové reproduktory - Širokopásmové reproduktory - Univerzální reproduktory - Reproduktory miniaturní - Autoreproduktory - Elektroakustické měniče - Piezo membrány - Sirény - Mikrofony a jejich příslušenství - Sluchátka a náhlavní soupravy - Konstrukční prvky pro reprosoustavy

 • Akustické obklady OBIFON

  Akustické obklady OBIFON

  - Popis: akustický obkladový materiál sa skladá z minerálnovláknitého jadra kašírovaného z pohľadovej strany sklotkaninou povrchovo úpravenou. Vyrába sa vo viacero modifikáciách ako stropný podhľad alebo stenový obklad. - Stropný podhľad: OBIFON sa vyrába pre modulárny kazetový systém 600x600 mm s rôznymi dekoračnými úpravami povrchu. - Stenové obklady: Pre použitie v nahrávacích štúdiách a menších sálach je vhodný systém MODULO so zaoblenými bočnými hranami. Pre spoločenské priestory sa využíva modifikácia na stenu RESIDENT (panel ktorého hrany sú v kovových U profiloch) a RESIST (panel ktorého hrany sú v kovových U ...

 • Akustické vankúše na strop

  Akustické vankúše na strop

  Známe tiež pod názvom BAFLE - sú vhodné pre zníženie hluku vo veľkých priestoroch ako sú haly zhromažďovacích priestorov, čakárne, výrobné haly, telocvične, bazény apod.... Jedná sa o panel s vysokou pohltivosťou, ktorý sa vešia pod strop. Potrebný počet a spôsob zavesenia je predmetom akustického návrhu. Návrh a rozmiestnenie jednotlivých panelov je predmetom posúdenia priestoru z hľadiska akustiky.

 • Vykonávame akustické merania priestorov

  Vykonávame akustické merania priestorov

  Vykonávame akustické merania priestorov a na základe nameraných výsledkov určujeme vhodné postupy pre riešenie akustických pomerov. Spracovávame akustické štúdie modernými počítačovými metódami. Riešime priestorovú akustiku pre: - nahrávacie štúdiá - koncertné sály - posluchové a konferenčné sály - spoločenské sály - divadlá - kiná - kostoly ....a ďalšie iné priestory Akustická štúdia je základným predpokladom pre realizáciu akustických úprav. Akustická štúdia priestoru je návrh optimalizácie doby dozvuku a rovnomerného rozloženia zvukového poľa v priestore. Cieľom akustických úprav je dosiahnuť vhodné z...

 • Prodej - Akustické dveře

  Prodej - Akustické dveře

  Akustické dveře jsou standardně tvořeny zvukopohltivým panelem sendvičového provedení jehož tloušťka závisí na požadované vzduchové neprůzvučnosti. Jsou dodávány včetně speciálně upravené zárubně s přípravou pro osazení do stavebně připraveného otvoru. Pohltivá strana – strana směřující ke zdroji hluku je zpravidla překryta děrovaným plechem, druhá strana neprůzvučná je tvořená plným plechem. Vnitřní prostor dveří je vyplněn skladbou zvukopohltivých materiálů. Na vyžádání lze dveře vybavit průhledem – akustickým oknem, bezpečnostním kováním a jinými doplňky dle požadavku klienta.

 • Služby - Akustické měření

  Služby - Akustické měření

  Měření hluku jsou určená pro kolaudační řízení, hygienická hodnocení a jako podklady pro řešení hlukových situací. Výsledky měření posuzujeme podle platných ČSN a Nařízení vlády 194 / 2000 Sb., 502 / 2000 Sb. Všechna měření jsou prováděna schválenými úředně ověřenými resp. kalibrovanými měřidly podle norem ČSN EN ISO v oboru AKUSTIKA a VIBRACE. Přímý kontakt : ing. Oldřich Kramář - mobil 602 297 854. Přístrojové vybavení nám umožňuje měření v kmitočtovém rozsahu 0 až 50 000 Hz.Měření hluku v pracovním prostředí : * hygienická měření v pracovním prostředí (stanovení ekvivalentních hladin akustického tlaku)...

 • Akustické riešenia

  Vtáky reagujú na zvukové podnety. Zvukové systémy sa snažia využiť ultrazvukové vlny, ktoré vtáky používajú a vnímajú ako nosné ultrazvukové vlny. Zvukové systémy sú k dispozícii v rôznych prevedeniach.

 • Akustické úpravy mobilních agregátů

  Měřením či výpočtem zjistit, zda vyzařovaný hluk zařízení (agregátu) v 1 m od obrysu zařízení bude splňovat předepsaný limit. Výpočtem navrhnout optimální řešení a modelovým řešením určit výslednou hladinu hluku (nutná akustická studie), vlastní realizace akustických úprav a závěrečné ověřovací měření. Nabízené služby: Realizace karotáží zdrojů hluku ze systému SON 20-200 u pracovníků, kteří jsou vystavováni nadlimitním hodnotám hluku i přes provedené akustické úpravy. Doporučujeme používání osobních ochranných pomůcek – chrániče sluchu s nejvyšším útlumem.

 • Akustické měření a simulace

  - měření hluku v mimopracovním prostředí - měření hluku v pracovním prostředí – posouzení expozice hluku v pracovním prostředí dle ISO - měření hluku ve zvláštních prostorách (studia, režie, kina, apod.) - měření hluku pro potřeby návrhu protihlukových opatření Akustická měření spojená se stavební akustikou - měření vzduchové neprůzvučnosti (resp. rozdílu hladin) mezi místnostmi v budovách dle ISO - měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na stavbách dle ISO - měření kročejové neprůzvučnosti vodorovných konstrukcí v budovách dle ISO Akustická měření a simulace spojená s pr...

 • Akustické služby architektům a projektantům

  Nabízené služby: - hlukové studie a projekty pro územní řízení - hlukové studie a projekty pro stavební řízení - tendrové projekty (dokumentace pro výběr dodavatele), konzultační činnost pro projekty stavby na úrovni dokumentace pro výběr dodavatele - projekty pro provedení stavby a konzultační činnost pro projekty stavby na úrovni dokumentace pro provedení stavby - studie proveditelnosti - konzultační činnost

 • Gitary akustické

  Gitary akustické

  - Dreadnought - Jumbo

 • Akustické dosky heraklith

  Akustické dosky Heraklith C sú vďaka svojmu vzhľadu a výbornej pohltivosti zvuku obzvlášť vhodné na dekoratívne a akustické obklady interiérov i exteriérov. - odolný povrch proti mechanickým poškodeniam - mechanicky upevniteľný na stenu alebo drevený rám - ľahko rezateľný na ľubovoľný tvar - základná farba: biela - pri objednávke nad 140 m2 je k dispozícii v ľubovoľnej farbe (podľa farebného kódu RAL) - je k dispozícii aj s opracovaním hrany na 45 stupňov - použiteľný v interiéri aj v exteriéri - Technický list - CE Certifikát Montáž V prípade priameho upevnenia na stenu: - min. 4 ks upevňovacích prvkov na jednu dosku V príp...

 • Akustické dosky Cleaneo

  Čistý vzduch vyrábaný sériovo! Čisté ovzdušie je momentálne nedostatkovým tovarom. Kvalita vzduchu v miestnostiach ako napr. v kanceláriach, administratívnych budovách, školách, hoteloch alebo reštauráciach často nezodpovedá požadovanej kvalite. Toto má za následok napr. aj neprievzdušný obal budóv, šetrenie energie v rámci vzduchotechniky alebo nesprávne vetranie. Nový nábytok, farby, podlahové krytiny, lepidlá, čistiace prostriedky a konzumácia cigariet svojími výparmi zaťažujú človeka a životné prostredie. Predsa ale teraz existuje KNAUF Cleaneo Akustik, technológia, ktorá toto zaťaženie môže znížiť. Po novom sa všetky Knauf Dizajn...

 • Akustické dosky Big Quattro

  - lícová kartónová strana dosiek je bez povrchovej úpravy. Rubová strana je kašírovaná akusticky účinnou netkanou textíliou. Hmotnosť: 7,6 – 8,5 kg Stupeň horľavosti: A – nehorľavé Typ hrany: 4 T

 • Akustické gitary

  Akustické gitary

  - Klasické gitary - Klasické gitary elektroakustické - Jumbo & Dreadnought - Jumbo & Dreadnought elektroakustické - 12-strunové gitary - 12-strunové gitary elektroakustické

 • Akustické izolácie

  Akustické izolácie

  - tlmiče vzduchotechniky - tlmiče na horáky Ide o zníženie hlučnosti na únosnú hladinu zvuku.

 • Akustické tlmenie a konštrukčné zosilňovanie

  Prednosti technológie: - zníženie hluku a vibrácií vo vnútorných priestoroch vozidiel, plavidiel, ako i domácich prístrojov - vytvorenia mimoriadne kľudného a komfortného pocitu vo vnútri vozidiel - prepážková výstuha karosérií proti hluku, vode, vlhkosti a prachu - celkové znížení hmotnosti karosérie bez vlivu na její tuhost alebo „cash“ odolnosti - zvýšení pasívnej bezpečnosti lokálnym zosilnením konštrukcie karosérie - v oblasti automobilové výroby pomocou CAD/FEM až do fáze vývoje

 • Akustické a organárske služby

  Kompletný servis v oblasti návrhu, výroby a prevádzky píšťalových organov Meranie akustických vlastností presným zvukomerom Bruel&Kjaer, spracovanie štúdií a návrhy riešení v oblasti stavebnej a priestorovej akustiky


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Akustické izolácie 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.