Medzinárodné právo súkromné

Autorský kolektív bol doplnený aj autormi pôsobiacimi v právnej praxi medzinárodného práva súkromného, či príbuzných súkromnoprávnych disciplín, ktoré sú späté s medzi národným právom súkromným. Ambíciou učebnice je poskytnúť základný prehľad a orientáciu v náročnej problematike medzinárodného práva súkromného, a to nielen pre študentov vysokých škôl, ale rovnako tak aj pre právnu prax, ktorá sa s otázkami patriacimi do predmetu úpravy medzinárodného práva súkromného potyká prakticky denne.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Medzinárodné sťahovanie

  Sťahujete sa do zahraničia? Zrealizujeme pre Vás medzinárodné sťahovanie a spoľahlivosť a dlhoročné skúsenosti v oblasti sťahovacích služieb a prepravy.

 • Medzinárodné sťahovanie

  Sťahovanie do inej krajiny je samo o sebe náročná úloha. Zabezpečíme sťahovanie a všetky jeho náležitosti po celej Európe...

 • Medzinárodné daňové plánovanie

  Ponúkame komplexné služby v oblasti medzinárodného daňového plánovania. V rámci tohto plánovania zohľadňujeme nielen daňové, účtovné a právne aspekty, ale predovšetkým aspekty podnikania klienta a jeho strategické ciele. Náš tím je zložený z odborníkov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s medzinárodným plánovaním a zahraničnými jurisdikciami. Vzhľadom k tomu, že spolupracujeme s množstvom spoločností vo všetkých významných jurisdikciách, sme schopní klientovi nielen navrhnúť optimálne riešenia, ale tiež zabezpečiť jeho implementáciu a správu. Našou prioritou je zabezpečiť efektívne riešenie, ktoré je bezpečné a zohľadňuje ...

 • národného a medzinárodného inkasa pohľadávok

  ELLIS Trade s.r.o pôsobí v oblasti ochrany veriteľa a inkasa pohľadávok. Byť veriteľom často ohrozuje vlastné osobné a hospodárske záujmy a vyžaduje rýchle a hlavne efektívne riešenia. Keďže nikto si nemôže dovoliť čakať na peniaze, sú potrebné kroky ako prevencia, zabezpečenie a rýchle vymoženie pohľadávky. Naša spoločnosť poskytuje kompletný servis v každom štádiu pohľadávky. Dispojujeme odborníkmi z rôznych odvetví a využívame štandardné aj alternatívne formy inkasa. Komplexné služby zahŕňajú: - zabezpečenie pohľadávok pred ich vznikom - upomienkový servis - jednanie s dlžníkom - mimosúdne inkaso - splátk...

 • Medzinárodné sťahovanie

  Po otvorení brán Európskej únie čoraz viac ľudí uvažuje o nových možnostiach práce v zahraničí. K tomu patrí aj nové bývanie. Chcete si vziať svoje terajšie bývanie zo sebou? My vám ho dobre zabalíme, naložíme, odvezieme a spoľahlivo vyložíme na danom mieste v určený čas. Výhodné ceny sú u nás samozrejmosťou.

 • Medzinárodné sťahovanie

  Medzinárodné sťahovanie

  Po otvorení brán európskej únie aj my čoraz častejšie uvažujeme o nových možnostiach práce v zahraničí. K tomu patrí aj nový domov. Chcete si vziať svoje terajšie bývanie zo sebou? My vám ho dobre zabalíme, bezpečne naložíme, rýchlo odvezieme a spoľahlivo vyložíme na danom mieste v daný čas.

 • Medzinárodné sťahovanie

  Medzinárodné sťahovanie

  Presťahovanie sa mimo Slovenska môže so sebou bez znalosti zákonov, colných procedúr a vybavenia potrebných dokumentov značne skomplikovať život klienta. Naša spoločnosť má bohaté dlhoročné skúsenosti v medzinárodnom sťahovaní, preto vieme zabezpečiť sťahovanie do ktoréhokoľvek miesta na svete prostredníctvom našich zmluvných partnerov na všetkých kontinentoch. Na základe týchto kontaktov Vám vieme poskytnúť zaručene presné informácie ohľadom dokumentov potrebných pri sťahovaní sa do ktorejkoľvek krajiny. Medzinárodné sťahovanie zväčša pozostáva z nasledovných služieb: ORIGIN SERVICES - služby v krajine odoslania: - zabalenie vec...

 • Medzinárodné sťahovanie

  Medzinárodné sťahovanie

  Naša firma dosahuje nadpriemernú kvalitu v oblasti medzinárodného sťahovania, na základe čoho vám poskytneme služby na vysokej úrovni. Naši zamestnanci sa postarajú o vaše bezproblémové presťahovanie sa do nového domova v čo najkratšom čase a za výhodných cenových podmienok. Služby medzinárodného sťahovania môžeme rozdeliť na tri základné typy. * od dverí k dverám (door-to-door service) - V tomto prípade sa jedná o komplexné sťahovacie služby od zabalenia vecí v mieste nakládky po ich vybalenie a rozloženie v mieste určenia. * služby v mieste určenia (origin services) - Táto služba zahŕňa zabalenie všetkých predmetov, uloženi...

 • Poradenstvo, sprevádzanie a sprostredkovateľstvo na medzinárodnej úrovni

  Poradenstvo, sprevádzanie a sprostredkovateľstvo na medzinárodnej úrovni

  Sem patrí: -Prieskum trhu a asistencia pri obchodnej a výrobnej implantácii -Právne založenie spoločnosti -Vyhľadanie priestorov na podnikanie a návšteva týchto miest -Prvé rokovania s majiteľmi -Organizácia návštev klientov -Sprevádzanie klientov počas ich návštevy vyhliadnutých miest a tlmočenie -Asistencia klientov pri rokovaní s vlastníkmi * Pomoc pri vyhľadávaní firiem na realizáciu prác * Asistencia v administratívnej oblasti za účelom získania údajov potrebných pre prevádzku vzniknutej spoločnosti (identifikačné číslo DPH, a pod.) * Pomoc pri prijímaní zamestnancov * Asistencia pri určovaní dodávateľov služie...

 • Medzinárodné zasielateľstvo

  Medzinárodné zasielateľstvo

  - kamiónové a malovozové prepravy medzi Slovenskom a Anglickom - kusové zásielky (ZBS) medzi Slovenskom a Britskými ostrovmi - export a import zásielok do Štátov EÚ a strednej Európy - prepravu kusových zásielok (ZBS) exportne do Nórska, Švédska, Fínska, Dánska, Holandska, Španielska a Portugalska

 • Sprostredkovanie medzinárodnej a vnútroštátej prepravy

  Sprostredkovanie medzinárodnej a vnútroštátej prepravy

  Firma ROUTEX s.r.o. je špedičná firma zameriavajúca sa na sprostredkovanie medzinárodnej a vnútroštátej prepravy. Dokážeme zabezpečiť prepravu Vášho tovaru, či ide o malú dokládku, alebo celovozovú nakládku v rámci Slovenska a celej Európy. Preferovanými destináciami sú Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko a Česká Republika. Prepravy uskutočňujeme vlastným vozovým parkom alebo prostredníctvom rozsiahlych databáz dopravcov z celej Európy, ktorými disponujeme. Cieľom firmy ROUTEX s.r.o. je zabezpečiť maximálny servis pre nášho zákazníka, so zameraním predovšetkým na kvalitu ponúkaných služieb. Ďakujeme za prejavenú dôveru a dúfame, že aj Vy...

 • Vnútroštátne a medzinárodné sťahovanie

  Vnútroštátne a medzinárodné sťahovanie

  Doprava v Bratislave: - Samostatnou „kolónkou“ sa pre nás stalo mesto Bratislava. Aj keď sa moc nelíši od iných väčších miest, predsa je viacerými faktormi špecifická. Tými faktormi myslíme úzke uličky v centre, zhustená premávka, väčší pohyb ľudí, ochranné zóny, kde nemôže stáť naše nákladné auto a iné. Naša firma sa vie popasovať aj s takýmito problémami. Doprava na Slovensku: - Naša spoločnosť ponúka komplexné nielen sťahovacie služby, ale aj PREPRAVNÉ služby v rámci celej SR. Dopravu prevádzame nákladnými a dodávkovými vozidlami. Kamkoľvek a kedykoľvek! Medzinárodná doprava: - Ponúkame službu medzinárodná p...

 • Služby v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

 • Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie

  •Poradenstvo v oblasti daňového vykazovania •Daňové poradenstvo a plánovanie •Zdaňovanie medzinárodných transakcií •Transferové oceňovanie •Nepriame dane •Poradenstvo v oblasti akvizícií

 • Prekladateľské služby pre medzinárodné preklady

  Naše oddelenie medzinárodných prekladov sa špecializuje na zabezpečovanie prekladov v rámci rôznych svetových jazykov do jedného alebo viacerých jazykov súčasne. Vďaka kvalitným a overeným prekladateľom z celého sveta máte istotu, že naše konečné preklady sú na veľmi vysokej úrovni. Prekladateľské služby oddelenia medzinárodných prekladov využívajú miestni, ale aj zahraniční zákazníci, ktorí požadujú preklady pre rozsiahle medzinárodné projekty v európskom alebo celosvetovom meradle.

 • Medzinárodné zasielateľstvo (špedícia).

  Spoločnosť sa špecializuje na oblasť riečnej nákladnej dopravy. – Zabezpečuje prepravy sypkých, kusových ako aj nadrozmerných tovarov. – Takisto zabezpečuje aj výkony súvisiace s lodnou dopravou, t.j. zabezpečovanie prekládky tovarov z lodí do nákladných áut, železničných vagónov, a naopak, z áut a vagónov do lodí. – Spoločnosť taktiež zabezpečuje colné odbavenie tovarov. – Oblasťou pôsobenia činnosti sú rieky Dunaj, Mohan, Rýn, Maas a Labe a prístavy na týchto riekach. Na týchto riekach sa nachádzajú aj námorné prístavy Rotterdam, Amsterdam, Antwerpy, Hamburg, Brémy, Constanta, Izmail, Reni, Braila, Galati, cez ktoré je možné spoj...

 • Medzinárodné a zahraničné zasielanie

  - Silniční přepravy - Železniční přepravy - Kontejnerové přepravy - Kombinované přepravy - Zastupování při celním řízení - Zastupování v systému INTRASTAT - Provozování svobodného (celního) pásma - free zone - Skladování - Pojištění - Distribuci

 • Medzinárodné sťahovanie

  Medzinárodne sťahovanie poskytujeme veľmi výhodne a dokážeme sťahovanie uskutočniť už do dvoch hodín od objednávky. Pri objednávaní sťahovacích prác môžete pre presnejší odhad ceny požiadať o obhliadku sťahovaných priestorov zadarmo. Na vykonané sťahovacie práce sa vzťahuje poistenie jednotlivej poistnej udalosti do výšky 166 000 €, v prípade potreby vieme zabezpečiť požadované dopoistenie.

 • Medzinárodné celovozové zasielky

  Dosah nášho pôsobenia sa vo väčšine prípadov týka európskych krajín so zreteľom na tkz. pohraničné oblasti. Poskytujeme dopravné služby v rozdelené na smer - západné (krajiny Európskej únie), - východné (krajiny pobaltské, Rusko, Bielorusko, Ukrajina), - južné (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, krajiny bývalej Juhoslávie, Španielsko, Taliansko). Dbáme o záujmy našich zákazníkov a tiež všetky nami zrealizované prepravy zásielok sú poistené. Vodiči, ktorý pravidelne zaisťujú dopravu nebezpečného tovaru, sú preškolení. V prípade nutného colného odbavenia je to zaistené karnetom TIR.

 • Obstaranie medzinárodnej pepravy

  Obstaranie medzinárodnej pepravy

 • Eurotrain medzinárodné vlaky

  - rozmer nosiča: 297 x 210 mm - poznámka k územiu: medzinárodné vlaky do a z Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska - počet vlakov za týždeň: 244 - týždenný obeh nosičov: 4 070 - týždenný fyzický obeh nosičov: 2 233

 • Medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo

  Poskytujeme špedičné služby a vyťaženie vozidiel po celej Európe, tiež poskytujeme dopravné služby vozidlami spĺňajúcimi podmienkami EURO 3 určenými na prepravu kusového, sypkého a nebezpečného tovaru /ADR/.

 • Medzinárodné zásielky

  - Najvýhodnejší medzinárodný „door-to-door“ servis na slovenskom trhu - Expresná letecká preprava dokumentových a tovarových zásielok po celom svete - Sledovanie pohybu zásielok 24 hodín denne - firemné obaly bezplatne

 • Medzinárodné zasielateľstvo

  - kamiónová preprava (export - import) kompletných aj čiastkových nákladov do štátov Škandinávie a západnej Európy - preprava kusových zásielok do Škandinávie obojsmerne - preprava vozidlami podľa požiadaviek zákazníka: návesové a prívesové súpravy - valníky s nosnosťou 3 t, 8 t a 24 t a objemom ložného priestoru do 100 m3 - preprava skriňovými vozidlami, chladiarenskými vozidlami a vozidlami s výbavou ADR (nebezpečný tovar)

 • Vnútroštátne a medzinárodné prepravy

  Ponúkame: - vnútroštátne a medzinárodné prepravy kusových a paletových zásielok, celovozové prepravy, logistiku, skladovanie - colné odbavenie pre vývoz a dovoz - na území SR doručenie zásielok nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia zásielky na prepravu - zľavy z prepravného pri pravidelnej spolupráci - zákaznícke štatistiky - veľkozákaznícke napojenie pri vyšších počtoch prepravovaných zásielok V rámci SR a ČR: - prepravy zásielok na dobierku (COD) - prepravy zásielok v režime EXW (prepravu hradí príjemca) Sledovanie zásielky: - všetky zásielky vstupujúce do systému prepravy sú opatrené čiarovým kódom, ktorý je sn...

 • Ponuka vnutrostatnej a medzinarodnej autobusovej dopravy

  ponuka vnutrostatnej a medzinarodnej autobusovej dopravy niekolkymi autobusmi typu: karosa, Mercedes, plna vybava, kratke a dlhe trasy cena dohodou podla km.

 • Domáce a medzinárodné sťahovanie

  Zabezpečujeme domáce a medzinárodné sťahovanie zariadenia bytov, kancelárií, klavírov, trezorov a bremien do 5 ton,nákladnú dopravu tovarov od 1 kg do 24 ton, uskladnenie tovaru a zámorské balenie zásielok.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Medzinárodné právo súkromné 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.