EPS - Elektrické požiarne systémy

Detektory:
konvenčné detektory / analógové adresovatelné detektory / lineárne detektory

Tiesňové tlačítka:
konvenčné / adresovatelné

Sirény:
klasické / adresovatelné

Ostatné:
adresovatelné vstupno-výstupné modulyMOREZ GROUP a.s.
Róbert Mikulášik
+421 37 / 6557411
ks.zerom@zeromHľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Automatické výsuvné stĺpiky

  Automatické výsuvné stĺpiky

  Ponorné automatické stĺpiky sú využívané hlavne ako vjazdové a výjazdové zábrany pre pešie zóny v mestách a riadených parkoviskách. Najviac účinné sú v spojitosti s kamerovým systémom. Týmto si prevádzkovateľ zabezpečí jednak sledovanie správnej funkcie stĺpika, ale poskytne mu aj dôkazový materiál pri havárii vozidla do tela stĺpika, resp. zdvihnutie vozidla stĺpikom a tým určí vinníka. Tak isto kamerový systém slúži k sledovaniu oprávneného vjazdu do danej lokality pomocou evidencie EČV. Stĺpiky majú hydraulický alebo pneumatický pohon a ich rýchlosť zdvihu je 6cm/s, 10cm/s, 3s celkovo v závislosti od daného typu. Pracovná teplota j...

 • Mechanické výsuvné stĺpiky

  Mechanické výsuvné stĺpiky sú využívané najmä tam, kde pohyb vozidiel počas dňa je minimálny a aj počet účastníkov prevádzky je pomerne nízky (napr.: bytové jednotky, firemné parkoviská, rodinné domy...). Pracujú na princípe vyvíjaného fizyckého tlaku osobou vlastniacou ovládací kľúčik. Pri odomknutí stĺpika sa stĺpik samočinne vysunie. Pôsobením tlaku nohou, stĺpik zasunieme tak, aby zostal v zasunutej polohe.

 • Vjazdové výsuvné stĺpiky

  slúžia predovšetkým k regulácii prejazdu osobných a nákladných automobilov. Zvlášť sú vhodné k obmedzeniu vjazdu vozidiel do peších zón (svojim vzhľadom nenarušuje architektonický ráz mesta) alebo miesta, kde je nutné obmedziť pohyb vozidiel (verejné parkoviská, firemné pozemky), ale nebrániť pohybu osôb. Tak isto nachádzajú uplatnenie pri súkromných garážach a rodinných domoch, kde majú funkciu zabrániť krádežiam motorových vozidiel a či neoprávnenému parkovaniu cudzích vozidiel. Vjazdové výsuvné stĺpiky sú estetickejšie a bezpečnejšie ako bežne používané automatické závory a reťaze. Preto ich najčastejšie vídať najmä v ...

 • Výsuvné stĺpiky - ENERGY

  Výsuvné stĺpiky - ENERGY

  Z už názvu - výsuvné stĺpiky „ENERGY“ môžeme badať, že sa jedná o technologické zariadenia, ktoré umožňujú rozvod rozličných energií akými sú: elektrická energia, voda, vzduch. Tieto technologické zariadenia nachádzajú uplatnenie najmä v mestských častiach, tam kde sa dejú rozličné kultúrno – spoločenské podujatia a je pre ne potrebné mať v dosahu vyššie spomínané zdroje energie. Technologicky fungujú ako mechanické výsuvné stĺpiky a sú tak isto vo väčšine tvarovo i rozmerovo zhodné.

 • Fixné stĺpiky

  Fixné stĺpiky

  Fixné – pevné stĺpiky slúžia predovšetkým ako doplnok výsuvných stĺpikov, na zúženie vozovky, tak aby nežiadúce vozidlá nemohli obísť výsuvný stĺpik vo vysunutom stave. Fixné stĺpiky sú tvarovo, rozmerovo i farebne zhodné s výsuvnými stĺpikmi. Prevažne sa inštalujú stĺpiky zhodného tvaru a farby ako výsuvné stĺpiky, je možná však i kombinácia rôznych tvarov veľkostí a farieb, všetko podľa požiadavky koncového užívateľa. Pevné stĺpiky môžu byť tak isto ako výsuvné stĺpiky doplnené svetelnými bodmi, pre svoje zvýraznenie a zvýšenie viditeľnosti. V takomto prípade si však vyžadujú prívod elektrickej energie

 • Turnikety nástenné

  Turnikety nástenné

  Nástenný obojsmerne riadený trojramenný turniket obzvlášť hodiaci sa do administratívnych prevádzok a peňažných ústavov pre jeho príjemný vzhľad a veľkosť.

 • Turnikety stojanové

  Turnikety stojanové

  Stojanový obojsmerne riadený trojramenný turniket využívaný prevažne v priemyselných prevádzkach, kde je potrebná vyššia odolnosť pri vyššom počte prechode osôb.

 • Turnikety rotorové

  Turnikety rotorové

  Rotorové turnikety svojim nádherným dizajnom nachádzajú uplatnenie najmä v bankových domoch, administratívnych centrách a všade tam, kde je potrebné zachovať exkluzivitu priestorov.

 • Turnikety bariérové

  Turnikety bariérové

  Obojsmerne riadené trojramenné bariérové turnikety, nachádzajú uplatnenie predovšetkým vo väčších priemyselných prevádzkach, s vysokým počtom prechodov osôb a tam kde sa vyžaduje masívne prevedenie zábran. Zväčša sa inštalujú vo vyššom počte v rade vedľa seba.

 • Turnikety celoosobové a poloosobové

  Turnikety celoosobové a poloosobové

  Celoosobové turnikety (na výšku celej postavy človeka)sa využívajú najmä na športových štadiónoch, a to takých kde je predpokladaný veľmi vysoký počet prechodov osôb a kde je potrebné korigovať priepustnosť osôb kvôli osobným kontrolám a prehliadkam. Dodávajú sa v prevedení „Single“ a „Double“. Ako príklad slúžia futbalové štadióny. Turnikety sú navyše vysoko odolné voči náporu osôb a vandalizmu. Poloosobové turnikety (do pása postavy človeka) sa zase využívajú najmä tam, kde je predpoklad podliezania ramien stojanových turniketov, akými môžu byť napr. stanice metra, platené kultúrne spoločenské podujatia pod holým nebom, al...

 • Mechanické Bránky

  Mechanické Bránky

  Mechanické bránky sa využívajú najčastejšie v obchodných domoch, kde sa inštalujú spoločne s doplnkovým koridorom pre lepšiu orientáciu prechodu zákazníkov. Môžu byť v prevedení obojsmernom, ale častejšie sa inštalujú ako jednosmerné tak aby zákazník sa nemohol vyhnúť pokladničnému systému. Vyžívajú sa však aj ako požiarne dvere, keď cez bránku sa bežne neprechádza, ale v prípade požiaru sa otvoria pre plynulý únik zdržiavaných osôb. Tak isto ako doplnok ku klasickému turniketu ak je potrebné zabezpečiť prechod, či prejazd väčšími predmetmi, alebo vozíkmi, napr. pri zásobovaní. Ako ich ďalšie využitie môžeme spomenúť funkc...

 • Doplnky k turniketom

  Doplnky k turniketom

  K turniketom a mechanickým bránkam je potrebné často krát inštalovať rozličné doplnky akými sú napr.: „Card reader“ (kartičkový prístupový systém), obväzy turniketov, zábradlia, tabuľky s popisom a iné.

 • Vjazdové a zábranové systémy

  - Automatické výsuvné stĺpiky - Mechanické výsuvné stĺpiky - Fixné stĺpiky - Výsuvné stĺpiky - ENERGY - Doplnky stĺpikov - Stavebná príprava stĺpikov

 • Doplnky stĺpikov

  Doplnky stĺpikov

  K vjazdovým zábranovým systémom je možno, a v mnohých prípadoch aj nutné inštalovať rozličné dolplnky. Najčastejším doplnkom je „kamerový systém“, ktorý výrazne napomáha obsluhe pri riadení výsuvných stĺpikov. Ďalšími významnými doplnkami sú rôzne zariadenia bezpečnosti prevádzky výsuvných stĺpikov a to najmä takých, ktoré zabraňujú zdvihnutiu vozidla stĺpikom (indukčný detektor: skladá sa z indukčnej slučky vo vozovke a indukčného detektora inštalovaného do riadiacej jednotky, infra detektor: skladá sa z infračerveného lúčového snímača inštalovaného v pomocnej konštrukcii a indukčného detektora), ale i semafory, ktoré s...

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Ponúkame: - Externé kamerové systémy - Interné kamerové systémy - Mestské kamerové systémy Naše produkty a služby spĺňajú normy Európskej únie: Certifikát ISO 9001:2001

 • Bezpečnostný kamerový systém

  Kamerový systém vám umožní prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej firmy, obchodu, kancelárie, domu atď. Vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo cez telefónnu linku, počítačovú sieť prípadne internet. Vždy budete vedieť, čo sa v ňom práve deje.

 • CCTV - Kamerové systémy

  Ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme v priemyselnej televízii začali používať digitálny záznam do PC. Digitálne bezpečnostné kamery spĺňajú všetky požiadavky, na ktoré analógové priemyselné kamery nestačia. Kamerové systémy Morez Dodávame bezpečnostné kamery od renomovaných firiem: - Kamery Samsung - Kamery Ultrak - Kamery Aasset - Kamery SAE Súčasťou našich služieb je aj optimálny výber objektívu kamery a jej bezplatné zameranie.

 • Dátové siete

  Firma vlastní certifikáty na inštalácie hlasových a dátových sietí, ktoré ju oprávňujú poskytovať systémovú záruku až 15 rokov na pasívne komponenty sietí, z podporou výrobcu. Disponujeme vysokokvalifikovaným presonálom, na základe čoho sme schopní dodať a inštalovať technológie na prevádzkovanie a údržbu sietí bez podpory tretej strany. Hlasové a dátové siete dokážeme inštalovať po všetkých typoch prenosových médií (metalické, optické, bezdrôtové) a najmodernejšími technológiami.

 • Pobočkové telefónne ústredne

  ALCATEL OmniPCX Office je pobočková digitálna telefónna ústredňa 4. generácie. Systém je adaptabilný pre prostredie ISDN (digitálnu sieť s integrovanými službami, ktorá umožňuje zlúčiť siete hlasových, dátových, textových a obrazových komunikácií do jednej siete a poskytuje užívateľovi prostredníctvom jedného prípojného vedenia všetky služby spojov (v zmysle doporučení CCITT a CEPT) a plne konvertibilný. To znamená, že sa správa ako multimediálny a multiplatformový komunikačný nástroj, prostredníctvom ktorého je možné okrem doposiaľ bežne využívaných služieb prenosu hlasu a dát sa pripojiť aj do IP prostredia a počítačových sietí...

 • PSN - Poplachový systém narušenia

  Detektory: PIR + ultrazvuk / PIR + mikrovlny / PIR štandard / PIR antimasking / PIR dlhý dosah / PIR strop / Detektory rozbitia skla / Vibračné detektory Ostatné: Batérie / Infrazávory / Komunikátory / Perimetria / Kontakty / Sirény / Kódové zámky Ústredne: Aritech

 • Digitálny audio systém Symetrix

  Digitálny audio systém Symetrix

  Symetrix je americký výrobca produktov pre profesionálnu úpravu, spracovanie a distribúciu audio signálov. DSP procesory s intuitívnym ovládaním a jednoduchým programovaním, auto mixéry, equalizéry, výhybky, fitre ... Vysoká kvalita za dobré ceny. Symetrix je ideálny pre ozvučenie konferenčného centra, reštaurácií, hotelov, Wellness centier a pod. Základom systému je programovateľná DSP matica v základe s 12 nezávislými vstupmi a 8 nezávislými výstupmi, typ Symetrix RoomCombine 788. RoomCombine 788 predstavuje v jedinom prístroji kompletné riešenie pre ozvučenie projektov obsahujúcich viacej sál, resp. ovládacích bodov, s možnosťou nezávisle...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas PROMATRIX

  PROMATRIX je digitálny ozvučovací a riadiaci systém určený pre realizáciu ozvučenia stredne veľkých a veľkých projektov, ako sú administratívne a obchodné centrá, kultúrne objekty, športové areály, výrobné závody, priemyselné parky a ďalšie. Oproti iným rozhlasovým systémom ponúka PROMATRIX výrazne vyššiu úroveň výbavy a komfortu obsluhy, ale tiež vynikajúci pomer cien a výkonov systému. Bezpečnosť a spoľahlivosť Na správnej činnosti požiarneho a evakuačného rozhlasu závisia zdravie a životy ľudí, a preto sú na rozhlasový systém vo vyspelých krajinách kladené prísne bezpečnostné požiadavky. Slovenská republika prijala med...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas - domáci rozhlas

  Systém domáceho rozhlasu podľa Vyhlášky 94/2004, §90: - VLZ-6120 A: 120Watt - VLZ-6240 A: 240Watt - VLZ-6360 A: 360Watt - VLZ-6480 A: 480Watt - VLZ-6600 A: 600Watt Popis systému: - 6 reproduktorových zón, každá s vlastnou reguláciou výstupnej úrovne hlasitosti - každá zóna s možnosťou určenia/zvolenia hudobného pozadia - slot pre inštaláciu digitálneho záznamníka pre spoluprácu s EPS – jeden kontakt - priame ovládanie digitálneho záznamníka z mikrofónu (6 samostatných správ) - výstupný výkon v základnej verzii od 120W do 600W - možnosť rozšírenia výkonu pre každú zónu individuálne - vstupy 1 až 3: možnosť voľby MIC/AUX - vs...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas - Systém VM-3000

  Požiarny a evakuačný rozhlas - Systém VM-3000

  Systém VM-3000 je digitálny evakuačný rozhlasový systém - svetovo prvý núdzový zvukový systém certifikovaný autorizovanou skúšobňou podľa normy EN 54-16. Systém VM-3000 je určený pre evakuačné ozvučenie projektov od najmenších s jediným zosilňovačom pre 6 zón až po projekty stredného rozsahu s desiatkami zón a výkonom niekoľko kilowattov. Systém VM-3000 je cenovo plne konkurencieschopný v zrovnaní s konkurenčným kompaktným evakuačným rozhlasovým systémom Bosch Plena VAS. Ponúka však oproti nemu naviac podstatné výhody ako napr. certifikácia podľa EN54, digitálne spracovanie signálu, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušeni...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: EPS - Elektrické požiarne systémy 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.